Szabadon felhasználható tanmenetek

Szabadon felhasználható tanmenetek

Szabadon felhasználható tanmenetek

1 osztály tanterve, tanmenete
1 osztály tanterve, tanmenete
1 osztály tanterve: 1 osztály tanterve, tanmeneteÉrvényben lévő tantervekA jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:http://www.nefmi.gov.hu A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:http://kerettanterv.ofi.hu
1 osztály tanmenete - 1-2. tanítási egység: 1 osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 1-2. tanítási egységaTanítási egység fő feladatai1-2 tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, ugróerő fejlesztése. Kar-, törzserő fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdás ügyesség kialakítása. Jó végrehajtásra való törekvés. 3. SzemélyiségformálásEgyüttműködés, kezdeményezőkészség, fegyelmezettség kialakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkozások szervezett lebonyolításához nélkülözhetetlen alakzatokSorakozó vonalban, „tornasor” Igazodás negyed fordulattal jobbra, az előtte lévő vállára teszi a karját (vonatban), oszolj”Vigyázz- és pihenj-állásFeltételek: a terem, pálya kijelölt helyén a sor felvételeKritériumok: a sorban 8 mp alatt a helyek megtalálásaKépességfejlesztésHatározott formájú 2-4 ütemű szabadgyakorlatok Utánzó járások, (kutya-, nyuszi-,pók -, rák-, sánta róka-, fóka-, medve-,)Kúszások, átbújások akadályok alatt.Szökdelések páros és egy lábon, sorozatban is, váltott lábú szökdelésekFeltételek: határozott forma, 2- 4 ütemKritériumok: 1 db 2 ütemű gyakorlat bemutatása 6 méteren utánzójárás a támasz megtartásávalFeltételek: megfelelő talajú pályaKritériumok:2-4 db folyamatos szökdelés megállás nélkülJátékok versengésekEgyszerű fogó.Egy perces fogó.Elefánt fogó.Szobor játékTűz, víz, repülő.Színcápa.Feltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a szabályok követése és betartása ÚszásVízhez szoktatás, járás, séta a vízben, arcmosás, merülés, számok mutatása és olvasása a víz alattFeltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismereteKritériumok: szem nyitva tartása a víz alattLabdás ügyességfejlesztésVideó Labdafogás-labdakezelés Manipulatív természetes mozgásformák (gumi- és/vagy szivacslabda használat)Ismerkedés a labdával (gumilabda)Videó Labdafogás-labdakezelés 1.Videó Labda feldobás-elkapás) egy- és kétkezes labdagörgetésektalajon, testen labdahordásKézilabdázás:a labda kontrol alatt tartása 5m távon két bója között, a talajon görgetve oda-vissza;a labda kontrol alatt tartása 5m távon két bója között a talajon görgetve szlalomban oda-vissza; a labda kontrol alatt tartása két bója között a talajon görgetve, szlalomban oda-vissza, időre; labda derék körüli „tekerése” 2x egyik irányba, 2x másik irányba;labda derék körüli „tekerése” 2x egyik irányba, 2x másik irányba, elejtés nélkül;labda derék körüli „tekerése” 5x egyik irányba, 5x másik irányba, elejtés nélkül. kifutás labdával az egyik kézben 10m-en, bójakerülés, futás vissza labda fogása a másik kézzel, elejtés nélkül;kifutás labdával mindkét kézben malomkörzés előre 10m-en, bójakerülés, futás vissza malomkörzéssel hátra, elejtés nélkül;kifutás labdával mindkét kézben egy harmadik labdát összeszorítva velük 10m-en, bójakerülés, futás vissza ugyanígy, elejtés nélkül.Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabdaKritériumok: folyamatos haladás; Kritériumok: a megadott távon (5m) 2x teljesíteni a meghatározott időt. Kritériumok: a labda leejtése nélküli feladat végrehajtás. Kritériumok: a labda leejtése nélküli feladat végrehajtás, mindkét szinten. AtlétikaElőkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró feladatokJárások, futások különböző kartartásokkal, feladatokkal.Járás: lábujjhegyen (óriásjárás),guggolásban (törpejárás),külső és belső talpélen.Futóiskola (térdlendítés, saroklendítés)Futás hátrafelé, oldalazva.Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadbanKritériumok: kartartások ismerete, a különböző járások stabil kivitelezése Kritériumok: 10 méter futóiskolai feladatok végrehajtása, törekedve a helyes technikáraTornaÜlésből dőlés hátra tarkóállásba,Tarkóállásban különböző lábtartások.Tarkóállásban biciklizésFeltételek: tornaszőnyegek,Kritériumok: nyújtott és hajlított végtag helyzetek közötti különbség felismerése
3-4. tanítási egység: 1 osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 3-4. tanítási egységTanítási egység fő feladatai3-4. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, reakciógyorsaság, gyorserő, ugróerő fejlesztése, kar,törzserő általános fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseA tanult mozgásformákban pontos végrehajtásra törekvés, labdakezelés továbbfejlesztése. 3. Személyiségformáláskezdeményező-, együttműködő készség, önfegyelem és kitartóképesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok helyben ugrássalMackó mondja… (játék) Járás ütemtartás nélkül távtartással, majd ütemezve. Menet megindítása és megállítása.Futás oszlopban távtartássalÁtmenet futásból-járásba, járásból-futásba Feltételek: a terem, pályaKritériumok:irányok felvétele 5/2 helyes végrehajtás KépességfejlesztésFelugrások guggolásból. Ugrások negyed fordulattalLégző gyakorlatok fekvésben és állásban. 2-4 ütemű szabadgyakorlatok (törzshajlítás, kartartások, guggoló támaszból indított feladatok)Utánzó járások, kúszások - mászások, átbújások akadályok alatt, felett.Feltételek:az ugrásoknak megfelelő talajú pályaKritériumok: 3 db helyes kivitelű mozgás, légzés ritmusának szabályozása, ismeret-jártasság szintjénKritériumok: 1-1 szabadgyakorlat bemutatása Játékok versengésekSzabadulás a labdától.SzalagszerzésMackó mondjaEgyszerű fogójátékok.Páros fogók.Farkas fogó (árokfogó).Feltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok:a szabályok követése és betartása Úszás Merülés, lebegés, siklás hason, beugrás a medencébeFeltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok: siklás 15 mp-ig hason a vízbenLabdás ügyességfejlesztés Labdaterelések Gurítások Távolba dobás, tetszés szerinti módon (felső, alsó, egykezes, kétkezes) Pattanó és levegőben érkező labdák elkapása egyénileglabdaterelés 5m távon, a talajon gurítva oda-vissza;a labda kontrol alatt tartása 5m távon 6 bója között szlalomban a talajon gurítva oda-vissza;a labda kontrol alatt tartása 5m távon 6 bója között szlalomban a talajon gurítva oda-vissza, időre3m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x;6m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x;9m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x. gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (6m);gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (8m);gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (10m). 1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (több lepattanás is megengedett);1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (1 lepattanás megengedett);1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (lepattanás nem megengedett). Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabdaKritériumok: folyamatos labdaterelés; Kritériumok: a bóják feldöntése nélkül, legalább kétszer 10-15 sec alatt teljesíteni a távot.Kritériumok:zsámoly eltalálása az egyes szinteken megadott számban. Kritériumok: a megadott távolság teljesítése 3x, mindegyik színt esetében. Kritériumok:10 kísérletből 5x kell a labdát elkapni mindegyik szint esetében. Atlétika Futás közben ritmusváltásokkal.Indiánszökdelés.Futás közben iramváltás (gyorsítás-lassítás)Járások közben egyszerű gimnasztikai gyakorlatok. Futóiskola feladatai: térd-, saroklendítés,indiánszökdelés, oldalazó szökdelés.Feltételek: kellő távolság a tanulók között, egyenletes terep, szabadban;Kritériumok: az iramváltások min.100 méteren végrehajtva Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.1x, helyes végrehajtása folyamatosan. 8 méteren a futóiskolai feladatok helyes technikai végrehajtására való törekvésTorna Tarkóállásban lábbal, talajérintés a fej fölött, terpeszben is.Guruló átfordulás előre. (palacsinta-gombóc). Feltételek: tornaszőnyegek,Kritériumok: nyújtott lábbal Kritériumok: 1 db helyes, guruló átfordulás bemutatása
5-6. tanítási egység: 1 osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 5-6. tanítási egységTanítási egység fő feladatai5-6. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseKoordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakcióképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdakezelés finomítása.Vízhez szoktatás 3. SzemélyiségformálásFigyelem, fegyelem és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokKartartások: magas-, mély-, oldalsó és mellsőközép - tartás.Terpesz,- vigyázz állások és ezek összekapcsolása kartarásokkal.Guggoló-, térdelő-, és fekvőtámasz.Feltételek: megfelelő terem, pályaKritériumok:különböző kartartások 5/2 helyes felvétele, állások, támaszok gyors felvétele, versenyre KépességfejlesztésSzökdelések páros lábon, eszközök felett. Felugrások guggolásból.Légzőgyakorlat fekvésben, állásban és járás közben. Hasi és a mellkasi légzés megismeréseFeltételek: megfelelő talajú pálya, teremKritériumok: 3-4 sorozat szökdelés páros lábon folyamatosan, megállás nélkül Játékok versengésekÉrintő fogó.VírusfogóFéltek-e a medvétől.Mókus, mókus ki a házból…Feltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: 5 perc folyamatos játék, a szabályok követése, betartása ÚszásFutás a vízben, siklás hátonFeltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok:siklás 15 mp-ig háton a vízbenLabdás ÜgyességfejlesztésDobások és elkapások egyéb feladatokkal (helyben); Labdavezetés helyben Labdavezetés haladássalVideó Labdavezetés négy irányban Labdavezetés közben megállás, elindulás (kéz és szem kontroll)Videó Labdavezetés párban körbe saját feldobott labda elkapása 1-5 taps elvégzésével;saját feldobott labda elkapása 1-3 talajérintés elvégzésével;saját feldobott labda elkapása negyed-, fél -, teljes fordulat elvégzésével. labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (bármely kéz használata);labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (mindkét kéz használata);labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (váltott kéz használata). szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával. (bármelyik kéz használata);szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával. (mindkét kéz használata);szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával időre. (váltott kéz használata). folyamatos labdavezetés közben tanári hang és kézjelekre reagálás: előre, hátra, jobbra, balra;folyamatos labdavezetés közben tanári kézjelekre reagálás: előre, hátra, jobbra, balra;párban folyamatos labdavezetés közben a labdanélküli tanuló mozgására reagálás: előre, hátra, jobbra, balra.Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabdaKritériumok: 5 kísérletből 3x labdaelkapás, mindegyik szint esetében. Kritériumok: 3x felállás Kritérium: 5x felállás Kritérium: 7x felállás. Kritériumok: a bóják érintése nélküli labdavezetés, 3x mindegyik szint esetében. Kritériumok: 5 jelzésből 3x helyes reagálás, mindegyik szint esetében. AtlétikaFutások és szökdelések egyszerű feladatokkal, eszközök (bóják, karikák, szivacsgátak) fölött. Kislabda hajítás helyből (teniszlabdával). A labda fogása, hajító karmunka ülésből, térdelőtámaszból, állásból. Feltételek: kellő távolság a tanulók között, szükséges szerek, megfelelő számú teniszlabda, megfelelő talajú pályaKritériumok: 3 db sorozat szökdelés folyamatosan megállás nélkül 15 cm-es szivacsgátak felettKritériumok: A hajító mozdulat megismerése TornaGuggolásból- terpeszülésbe, guggolásból – guggolásba kar mellső középtartásban. Guruló átfordulás és a tarkóállás összekötéseFeltételek: tornaszőnyegekKritériumok: 1 db helyes, guruló átfordulás bemutatásaKritériumok: Az alaphelyzetek megismerése, nyújtott, zárt, hajlított, feszes végtag helyzetek
7-8. tanítási egység: 1 osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 7-8. tanítási egységTanítási egység fő feladatai7-8. tanítási egységÓraszám: kb. 14-16 óra1. Motoros képességek fejlesztéseTörzsizom fejlesztése.Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakció-, ritmusképesség fejlesztése; 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdakezelés finomítása.Siklás háton 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokSorban, oszlopban nyitódás kartávolságra, könyöktávolságra, takarássalFejlődés kettes oszlopba, helyben, majd járás közben is.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok:vezényszóra történő feladat pontos és gyors végrehajtásaKépességfejlesztésKötélmászás: amászókulcsolás megismertetése kísérletek mászásra kulcsolással.Tornapad, zsámoly, tornabot, karika használata egyszerű alapgimnasztikai feladatokkal. Feltételek: mászókötél, teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, eszközökKritériumok:Mászókulcsolás ismeret szintje.Eszközök neveinek ismereteJátékok versengésekTűz, víz, repülő variációkkal.Szobor játék.Egyszerű kidobók, kiváltással.Szabadulás a labdától.Feltételek:játékhoz szükséges szerek, megfelelő játéktérKritériumok: 5 perc folyamatos játék Úszás Hátúszás lábtempóvalFeltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok:10 méter úszás háton lábtempóvalLabdás ügyességfejlesztésVersengések: add körbe a labdát váltóverseny labdavezetéssel célba dobó verseny győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 1m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját elejtés nélkül;győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 2m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját;győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 3m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját. Labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás, váltás labdaátadással a következő társnak;labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás, váltás pattintott átadással a következő társnak;labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás hátrafele labdavezetéssel, váltás labdaátadással a következő társnak. Függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni;függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni;függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni. Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda, padKritériumok: megadott idő alatt labda leejtése nélküli végrehajtás, mindegyik szint esetében. Kritériumok: szabályok betartása; Kritériumok: 3m –es távolságból, 5 kísérletből 3 találat;5m-es távolságból, 5 kísérletből 3 találat; 7m-es távolságból, 5 kísérletből 3 találat. AtlétikaA futás ritmusának változtatása gyors-, közepes iramú és lassú futás közötti különbségek megértése. övid sprintfutások, állórajttal.Feltételek: egyenletes terep, szabadbanKritériumok: A futómozgás tudatosulása a karmozgások segítő hatásával. eakció gyorsaság fejlesztéseTorna Tarkóállás. Guruló átfordulás előre, guggoló támaszból guggoló támaszba. Kísérletek a guruló átfordulásra hátra, segítségadással, könnyített feltételekkel.Lebegőállás.Feltételek: tornaszőnyegKritériumok: 3 mp-ig a tarkóállás megtartása1 db helyes, guruló átfordulás bemutatása Kritériumok: magasról mélyre szivacsszőnyegen első sikeres kísérletKritériumok:3 mp-ig a lebegőállás megtartása, feszes tartás.
9-10. tanítási egység: 1 osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 9-10. tanítási egységTanítási egység fő feladatai9-10. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános erőfejlesztés, láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése.Koordinációs képességek: egyensúlyozó és ritmusképesség fejlesztése 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdakezelés stabilitása.Hátúszás alapismeretei 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok (ütemezve: „jobbra át 1-2”) Sorakozás vonalban és oszlopban Nyitódás - záródás helyben.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok:vezényszóra történő feladat végrehajtás, 5 kísérletből 1x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtásahelyes lábmunkával, ütemben.Kritériumok:vezényszóra történő feladat végrehajtás, sorakozás 5 mp alatt.KépességfejlesztésF12-4 ütemű szabadgyakorlatok, gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása, eszközökkel, labda, babzsák, karika. Feltételek:teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, létszámmal azonos számú labda, karika, babzsákKritériumok: 1 db 2 ütemű gyakorlat bemutatása labdával, babzsákkalJátékok versengések Fogók.Egyszerű kidobó.Páros kidobók. Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktérKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése. Az egyre pontosabb szabálykövetésÚszásHátúszás: kar- lábtempó összekötésével úszás Feltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok: úszás háton10m-en kar- és lábtempóvalLabdás ügyességfejlesztésVersengések:szabadulás a labdátólJ42 rajtgyakorlatok (fekete-fehér) az a csapat győz, akinek a térfelén kevesebb labda van a záró jelzés pillanatában (1 perc);az a csapat győz, amelyiknek a térfelén csak 3 labda marad;az a csapat győz, amelyiknek a térfelén nem marad labda. tanári hang és vizuális jelre indulás félpályáról, el kell érni a 9-est, a másik üldözi, hogy megérintse;tanári hang jelre indulás félpályáról labdavezetéssel, el kell érni a 9-est, meg kell érinteni a menekülőt;tanári hang jelre indulás félpályáról labdavezetéssel, gólt kell szerezni, meg kell érinteni a menekülőt. Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda, (minimum: 10 labda)Kritériumok: 3 játékból 2x sikeresen játszani, mindegyik szinten; Kritériumok:3 játékból 2x sikeresen teljesíteni. Atlétika Szökdelések egy-, két lábon, váltott lábon, egyszerű ritmus szökdelések koordináció fejlesztő jelleggel.Indiánszökdelés végrehajtásaFeltételek: egyenletes terep, szabadbanKritériumok:4-5 sorozat szökdelés páros lábon, 2-2 jobb, bal lábon folyamatosan, megállás nélkülTornaSvédszekrényre felguggolás (dobbantó nélkül), függőleges repülés után érkezés szivacsbaFeltételek: tornaszőnyegKritériumok: 2 részen végrehajtva
11-12. tanítási egység: 1 osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 11-12. tanítási egységTanítási egység fő feladatai11-12. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, hajlékonyság, lazaság növelése, gyorsaságfejlesztés. itmusképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseHajító mozdulat ismeretének fejlesztéseGyorsúszás lábtempója 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokFejlődés négyes oszlopba helyben és járás közben is.Köralakítás kézfogással. Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok:vezényszóra történő feladat végrehajtásKépességfejlesztés Zenére történő egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása.Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, zenét szolgáltató eszköz, zenehordozóKritériumok:ütemre végzett 1db 4 ütemű feladat bemutatásaJátékok versengésekVideó Csoportos labdavezetés helymozgásokkalPáros kidobók.VadászlabdaCsapat fogyasztó Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktérKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése. Az egyre pontosabb szabálykövetésÚszás Gyorsúszáslábtempóval Feltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok: 10 méter siklás hason, lábtempóval.Labdás ügyességfejlesztés Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban.Talajfogások:tompítás;Videó Cicajáték 1J51Videó Átbújás felpattanó labda alatt kigurulás Átadások párokban,.Labdacica Váltó és sorversenyek térdelésből dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x;guggolásból dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x;hajlított állásból dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x.hason fekvésből gurulás oldalra hason fekvésbe, 2x jobbra - 2x balra;mellső fekvőtámaszból az egyik kar hajlításával gurulás oldalra hason fekvésbe, 2x jobbra - 2x balra;mellső fekvőtámaszban az egyik kar kiemelése és dobómozdulat imitálása oldalra, majd gurulás a dobómozdulat irányába, érkezés hason fekvésbe 2x jobbra - 2x balra.Egymástól 2m távolságra, szemben, kétkezes mellső, felső labdaátadás Különböző labdaátadásokkal, labdavezetéssel Feltételek: talajszőnyegek, tanulónként; Kritériumok: 5 kísérletből 3x sikeres végrehajtás, mindegyik szinten. Kritériumok: folyamatos végrehajtás; kritériumok: folyamatos végrehajtás. Feltételek: páronként 1 gumilabda, szerek a versenyekhezKritériumok: 10 mp-ig folyamatos labda átadások párbanKritériumok: versenyhelyzetben is a labda biztonságra törekvésAtlétika Kislabda hajítás helyből, maroklabdával 600 méteres futáskitartó futásfutóversenyek, váltóversenyek futófeladatokkalFeltételek: szabadban, maroklabdaKritériumok:távolságra törekvés hangsúlyozásávalKritériumok: 600 méter lefutásaKritériumok: 3 perc futás megállás nélkülKritériumok: maximumra való törekvésTornaTornapad lapján egyensúlyozó járás, homorított leugrás.Fordulatok állásban, ereszkedés guggolásban. Feltételek: tornapadok, tornaszőnyegKritérium: egyensúly megtartása, 1 hosszban 1 fordulat, 1 guggolás teljesítése leesés nélkül
13-14. tanítási egység: 1 osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 13-14. tanítási egységTanítási egység fő feladatai13-14. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseHajlékonyság, lazaság növelése,hajítókészség fokozása, gyorsaság-, ritmusképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseMászókulcsolásgyakorlásaGyorsúszás tanulása 3. SzemélyiségformálásFélelem leküzdése, az együttműködő képesség fejlesztése TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA már ismert rendgyakorlatok átismétlése. Testfordulatok versenyre. Fejlődés négyes oszlopba csoportokbanFeltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtásKritériumok: 5 testfordulat végrehajtása hiba nélkülKritériumok:versenyreKépességfejlesztés Tartásjavító és gerinc deformitásokat megelőző, korrigáló feladatok.Kötélmászás mászókulcsolássalFeltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, zenét szolgáltató eszköz, zenehordozóKritériumok:kötélmászás 2 fogássalJátékok versengésekIsmerkedés a kapitánylabda játékkal, könnyített szabályokkalBombázóPáros fogóFeltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktérKritériumok: játék megértése Úszás Gyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.Feltételek: 10m-es medenceKritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával úszásLabdás ügyességfejlesztésVédő lábmunka:J42J52J53 védő alaphelyzetben mozgás a tanári hang és kézjelekre gyors reagálás 10x: előre, hátra, jobbra, balra;védő alaphelyzetben mozgás a tanári kézjelekre gyors reagálás 10x: előre, hátra, jobbra, balra;párban, folyamatos labdavezetéssel és irányváltásokkal halad a támadó, közben a labdanélküli tanuló helyezkedéssel elzárja az előre haladás útját 10m. SzivacskézilabdaFeltételek: gumilabda páronként.Kritériumok: 10x, mindig a helyes irányba mozgás, minimum 8x; Kritérium: 10 kísérletből 5x menjen el a védő mellett.Atlétika Tartós futás. Állórajt, vezényszavak.40m mérése. 600m futás méréseFeltételek: egyenletes terep, szabadban Kritérium:3 percig folyamatos futás Kritérium:lányok 8.5 sec. fiúk 8,1 sec. Kritérium:lányok 3:10 sec. fiúk 3:00 sec.
15-16. tanítási egység: 1 osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 15-16. tanítási egységTanítási egység fő feladatai15-16. tanítási egységÓraszám: kb. 15-20 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.Teljesítménymérés 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseSzivacskézilabda elemeinek gyakorlásaGyors-, hátúszás gyakorlása 3. SzemélyiségformálásKitartó-, az önálló feladatvállalás, fájdalomtűrő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatok Kettes oszlopba fejlődés és szakadozás járás közbeni végrehajtással Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok:vezényszóra történő feladat végrehajtás párok közötti távolság megtartásávalKépességfejlesztésTörzsizomzat erősítő feladatok megismertetése:felülések fajtáitörzsemelések fajtái (hangsúlyozva a helyes végrehajtást)lebegőülés (kísérletek) Kötélmászás gyakorlása.Feltételek:teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, Kritériumok: 8 db felülés, 10 db törzsemelésKritériumok: kötélmászás 2 méter magasságigJátékok versengésekZsinórlabda szerű elkapó játékok gumiszalag fölött párokbanszabadulás a labdátólFeltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktérKritériumok: játék megértése, hajító mozdulat alkalmazásaLabdás ügyességfejlesztés Támadó és védekező szerepek kisjátékok közben:szerezd meg a jelzőtrikót;Videó Labdaelütő-játék vívás labdávalJ42J53J52 akinek kiveszik, az kiesik;győztes, aki a legtöbb kilógó jelzőtrikót megszerzi a társak nadrágjából;2 csapat játszik egymás ellen, győztes, aki a több kilógó jelzőtrikót szerez. Egy-kézzel fogott labdával;egy-kézzel fogott labdával;egy-kézzel fogott labdával meg. Feltételek: jelzőtrikók, létszámnak megfelelő gumilabda;Kritériumok: 5 játékból 3x sikerüljön mindegyik csapatnak nyerni. Atlétika Szökdelések koordinációs létra, alacsony bóják használatával Kislabda hajítás és mérése helyből.Feltételek: egyenletes terep, szabadban, koordinációs létra, alacsony bója Kritérium: lányok 9 méter, fiúk 13 méterTeljesítménymérésNetfit tesztek felméréseFeltételek: a netfit készlet biztosítása

Lecke: 1 osztály tanterve, tanmenete

Leírás: 1 osztály tanterve, tanmenete
2. osztály - tanterve, tanmenete
2. osztály - tanterve, tanmenete
2. osztály tanterve: 2. osztály tanterve, tanmeneteA jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:http://www.nefmi.gov.hu A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:http://kerettanterv.ofi.huÉrvényben lévő tantervek
2. osztály tanmenete - 1-2. tanítási egység: 2. osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 1-2. tanítási egységTanítási egység fő feladatai1-2 tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, ugróerő fejlesztése. Kar-, törzserő fejlesztése. Koordináció fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdás ügyesség fejlesztése. Jó végrehajtásra való törekvés. 3. SzemélyiségformálásEgyüttműködés, koncentráció, figyelem, fegyelmezettség kialakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokAz előző tanévben tanult rendgyakorlati feladatok ismétlése:„Tornasor” kialakításaSorakozó oszlopban, vonalban. Egyes, kettes, hármas, négyes oszlopba fejlődés-szakadozás helyben és járás közben.Testfordulatok ütemezve. Mackó mondja játékTerpesz,- vigyázz állások és ezek összekapcsolása kartarásokkal.Feltételek: terem, pálya Kritériumok:kijelölt helyen a sor felvételeKritériumok:a sorban 5 mp alatt a helyek megtalálásaKritériumok: feladatok gyors végrehajtásaKépességfejlesztés F21 F21 F23F23 Játékos és határozott formájú szabadgyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok.2-4 ütemű szabadgyakorlatok, eszközökkel is (labda, tornabot, karika) Utánzó járások, (kutya-, nyuszi-,pók-, rák-, sánta róka-, fóka-, medve-, teve-, kukac-. )Kúszások, átbújások akadályok alatt.Szökdelések páros és egy lábon, sorozatban is, váltott lábú szökdelések alacsony bóják fölött is.Feltételek: terem, megfelelő talajú pálya, labda, tornabot, karikaKritériumok: 2db 2 ütemű gyakorlat bemutatása szerrel Kritériumok: 10 méteren utánzójárás a támasz megtartásával Kritériumok: 4-6 db folyamatos szökdelés megállás nélkülJátékok versengésekEgyszerű fogó.Egy perces fogó.Páros fogó.Elefánt fogó.Halász fogó.Árok fogó variációi.Feltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a szabályok követése és betartása,2 játék szabályainak ismerete Úszás Gyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.Levegővétel oktatása. Feltételek: 10m-es medenceKritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával úszásKritérium: belégzés fejfordítással, kilégzés víz alatt történjenLabdás ügyességfejlesztésManipulatív természetes mozgásformák (gumi- és/vagy szivacslabda használat)Ismerkedés a labdával (gumilabda)egy- és kétkezes labdagörgetésektalajon, Videó Labdafogás-labdakezelésVideó Labda feldobás-elkapás testen Videó Átbújás felpattanó labda alatt labdahordás Videó Labdafogás-labdakezelésVideó Labda feldobás-elkapás Videó Átadások párban, helyben és mozgás közben TET42?Kézilabdázás:a labda kontrol alatt tartása 5m távon két bója között, a talajon görgetve oda-vissza;a labda kontrol alatt tartása 5m távon két bója között a talajon görgetve szlalomban oda-vissza; a labda kontrol alatt tartása két bója között a talajon görgetve, szlalomban oda-vissza, időre; labda derék körüli „tekerése” 2x egyik irányba, 2x másik irányba;labda derék körüli „tekerése” 2x egyik irányba, 2x másik irányba, elejtés nélkül;labda derék körüli „tekerése” 5x egyik irányba, 5x másik irányba, elejtés nélkül. kifutás labdával az egyik kézben 10m-en, bójakerülés, futás vissza labda fogása a másik kézzel, elejtés nélkül;kifutás labdával mindkét kézben malomkörzés előre 10m-en, bójakerülés, futás vissza malomkörzéssel hátra, elejtés nélkül;kifutás labdával mindkét kézben egy harmadik labdát összeszorítva velük 10m-en, bójakerülés, futás vissza ugyanígy, elejtés nélkül. Egy-, és kétkezes mellső-, és felső átadások párokban.Átadások közbeni lábmunka bekapcsolásával. Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabdaKritériumok: folyamatos haladás; Kritériumok: a megadott távon (5m) 2x teljesíteni a meghatározott időt. Kritériumok: a labda leejtése nélküli feladat végrehajtás. Kritériumok: a labda leejtése nélküli feladat végrehajtás, mindkét szinten. Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabdaKritériumok: 5:5 db helyes végrehajtás elkapással együtt helyben futás közbenKritériumok: a láb munkájának összehangolása átadások közben.Atlétika Játékos futásgyakorlatok. Gyors és kitartó futások. Szökdelő és ugróiskola. Futóiskola (térdlendítés, saroklendítés, malomkörzéssel, stb… ) a súlypont magasságának változtatásával.Indián szökdelés, galopp szökdelések karkörzésekkel is.Futás közben iramváltás (gyorsít-lassít) és irányváltással is.Futó feladatok váltóversennyel, a váltás eszköz átadással.Feltételek: Egyenletes terep, szabadbanKritériumok:az atlétikai alapmozgások megismerése, főbb jellemzőinek elsajátításaKritériumok: 15 méter futóiskolai feladatok végrehajtása, helyes kartartássalKritériumok: 5 db helyes kar-láb koordinációval végrehajtott indián szökdelés Kritériumok:eszközök átvétele elejtés nélkülTornaÜlésből dőlés hátra tarkóállásba,Tarkóállásban különböző lábtartások. Feltételek: tornaszőnyegek,Kritériumok: A tornászos, feszes végrehajtás
3-4. tanítási egység: 2. osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 3-4. tanítási egységTanítási egység fő feladatai3-4. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, reakciógyorsaság, mozgáskoordináció fejlesztése, kar,törzserő általános fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseA tanult mozgásformákban pontos végrehajtásra törekvés, labdakezelés továbbfejlesztése. 3. Személyiségformáláskezdeményező-, együttműködő készség, önfegyelem és kitartóképesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokÜtemezett járás távtartással. Menet megindítása és megállítása.Futás oszlopban távtartássalÁtmenet futásból-járásba, járásból-futásbaJárások közbeni kartartások: magas-, mély-, oldalsó és mellső középtartás.Guggoló-, térdelő-, és fekvőtámasz. Feltételek: terem, pályaKritériumok: vezényszavakra 5/3 jól reagálás Kritériumok: 5/4 különböző kartartások helyes felvételeKritériumok: támaszok ismereteKépességfejlesztés F21 F33?Játékos és határozott formájú szabad- labdagyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok.Koordinációt fejlesztő szökdelések, futások (létra, karika, alacsony bója fölött)Felugrások guggolásból. Ugrások negyed- és fél fordulattalLégző gyakorlatok fekvésben és állásban és járás közben is. A hasi- és a mellkasi légzés közötti különbség megismertetése.Állandó gyakorlás: kötélmászás mászókulcsolással.Feltételek: az ugrásoknak megfelelő talajú pálya, létszámnak megfelelő számú labdaKritériumok: koordinált mozgás, bokábül legyen a felugrás Kritériumok: alégzés ritmusának szabályozása, ismeret-jártasság szintjén Kritériumok: kötélmászás 2 méter magasságigJátékok versengésekSzobor játékTűz, víz, repülő.Város játék.Szabadulás a labdától.SzalagszerzésKoncentrációt fejlesztő játékok, feladatok:Mackó mondja….,Feltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a szabályok követése és betartása, 2-2 játék szabályainak ismerete Úszás Gyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás, hármas levegővétellel. Feltételek:10m-es medenceKritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával, hármas levegővétellel úszásLabdás ügyességfejlesztésLabdaterelések:Videó Átbújás felpattanó labda alatt Videó Labdafogás-labdakezelés 1. Videó Átbújás felpattanó labda alatt Videó Labdafogás-labdakezelés Videó Labda feldobás-elkapásGurítások:J52 J52 Távolba dobás, tetszés szerinti módon (felső, alsó, egykezes, kétkezes)J52Pattanó és levegőben érkező labdák elkapása egyénileg TET43?TET42? Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkallabdaterelés 5m távon, a talajon gurítva oda-vissza;a labda kontrol alatt tartása 5m távon 6 bója között szlalomban a talajon gurítva oda-vissza;a labda kontrol alatt tartása 5m távon 6 bója között szlalomban a talajon gurítva oda-vissza, időre3m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x;6m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x;9m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x. gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (6m);gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (8m);gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (10m). 1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (több lepattanás is megengedett);1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (1 lepattanás megengedett);1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (lepattanás nem megengedett). SzivacskézilabdaA labdavezetés és az átadások összekapcsolása.Átadások versenyszerűen is.Váltóversenyek labdás feladatokkal, különböző labdákkal.Labdadobás, pattintás, rúgás falra. Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabdaKritériumok: folyamatos labdaterelés; Kritériumok: a bóják feldöntése nélkül, legalább kétszer 10-15 sec alatt teljesíteni a távot.Kritériumok: zsámoly eltalálása az egyes szinteken megadott számban. Kritériumok: a megadott távolság teljesítése 3x, mindegyik színt esetében. Kritériumok:10 kísérletből 5x kell a labdát elkapni mindegyik szint esetében. Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabdaKritériumok: lépés hiba nélküli átadásokKritériumok: a láb munkájának összehangolása átadások közben.Kritériumok: megfelelő erő közlésAtlétika Gyors- kitartó futás, gyorsindulás, állórajt játékos formában. Fel- le és átugrások feladatokkal.Koordinációt fejlesztő futó- és szökdelő feladatok, kartartások bekapcsolásával, párokban együttműködve is.Kislabda hajítás helyből (teniszlabdával) ismétlése. A labda fogása, hajító karmunka ülésből, térdelőtámaszból, állásból, ellentétes kéz-láb munka.A Kislabda hajítás mérése. A „Kölyök Atlétika” program mozgásanyagának megismertetése. Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, teniszlabda Kritériumok: 15 méter futóiskolai feladatok végrehajtása, helyes kartartással Kritériumok:lányok 12 méter, fiúk 15 méterKritériumok:az atlétikai alapmozgások megismerése, főbb jellemzőinek elsajátításaTorna Tarkóállásban biciklizés, nyújtott lábbal talajérintés, terpeszben is.Bátorugrás.Feltételek: tornaszőnyegek,Kritériumok: A tornászos, feszes végrehajtásKritériumok: 1 db sikeres végrehajtás
5-6. tanítási egység: 2. osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 5-6. tanítási egységTanítási egység fő feladatai5-6. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseKoordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakcióképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdakezelés finomítása, labdaérzék fejlesztése.Hátúszás stabilitása, feszes, tornászos tartás . 3. SzemélyiségformálásFigyelem, fegyelem és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokÁtmenet, járásból futásba, futásból járásba.Testfordulatok, ugrással, „hátra arc”Nyitódás kartávolságra, könyöktávolságra, takarássalKartartások: magas-, mély-, oldalsó és mellsőközép - tartás.Terpesz,- vigyázz állások és ezek összekapcsolása kartarásokkal.Feltételek: megfelelő terem, pályaKritériumok: folyamatos 5-6 végrehajtás hiba nélkül Kritériumok: különböző kartartások 5/3 helyes felvétele, állások, támaszok gyors felvétele, versenyre KépességfejlesztésF1 F21 F21 F33 F21Játékos és határozott formájú szabad- padgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés. 2-4 ütemű szabadgyakorlatok, páros gyakorlatok.Utánzó járások, Kúszások-mászások, átbújások akadályok alatt, felett. Akadálypályák.Szökdelések páros- és egy lábon, eszközök felett, társsal kézfogással is. Felugrások guggolásból, mélybe ugrás.Légző gyakorlat, fekvésben és állásban és járás közben. Hasi és a mellkasi légzés tudatosulása.Feltételek: megfelelő talajú pálya, terem, akadálypályához szükséges szerekKritériumok: 2-2 összetett szabadgyakorlat bemutatásaKritériumok: akadálypályák leküzdéseKritériumok: 5-6 sorozat szökdelés páros lábon, 2-2 jobb, bal lábon folyamatosan, megállás nélkülKritériumok: tudatos légzésre törekvés Játékok versengésekEgyszerű fogójátékok.Páros fogók.Farkas fogó (árokfogó).Érintő fogó.Vírusfogó’Féltek-e a medvétől’.Mókus- mókus ki a házból…Feltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: 6 perc folyamatos játék, a szabályok követése, betartása, újabb 2-2 játék szabályainak ismerete Úszás Hátúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.Feltételek:10m-es medenceKritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásávalúszásLabdás ügyességfejlesztés Dobások és elkapások egyéb feladatokkal (helyben);Videó Labda feldobás-elkapás Labdavezetés helyben Videó Labda feldobás-elkapás Labdavezetés haladással Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal Labdavezetés közben megállás, elindulás (kéz és szem kontroll) Videó Labdavezetés négy irányban Különböző feladatok lábbal, kézzel:J42saját feldobott labda elkapása 1-5 taps elvégzésével;saját feldobott labda elkapása 1-3 talajérintés elvégzésével;saját feldobott labda elkapása negyed-, fél -, teljes fordulat elvégzésével. labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (bármely kéz használata);labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (mindkét kéz használata);labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (váltott kéz használata). szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával. (bármelyik kéz használata);szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával. (mindkét kéz használata);szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával időre. (váltott kéz használata). folyamatos labdavezetés közben tanári hang és kézjelekre reagálás: előre, hátra, jobbra, balra;folyamatos labdavezetés közben tanári kézjelekre reagálás: előre, hátra, jobbra, balra;párban folyamatos labdavezetés közben a labdanélküli tanuló mozgására reagálás: előre, hátra, jobbra, balra. Falra rúgások, dobások, pattintások, elkapások folyamatosan.Labdavezetés járásban, 5-ös kosárlabdával, 1-es kézilabdával, lábbal, 4-es futball-labdával futásban, irány- és ritmus változtatása szabadon. Magas, alacsony helyzetekben és különböző utánzó járások alkalmazása közben is. Eszközök alkalmazásával különböző kényszerítő körülmények között is.Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabdaKritériumok: 5 kísérletből 3x labdaelkapás, mindegyik szint esetében. Kritériumok: 3x felállás Kritérium: 5x felállás Kritérium: 7x felállás. Kritériumok: a bóják érintése nélküli labdavezetés, 3x mindegyik szint esetében. Kritériumok: 5 jelzésből 3x helyes reagálás, mindegyik szint esetében. Feltételek: a szükséges labdák, minden tanuló számára;Kritériumok: az egyes feladatok végrehajtása 5x folymatosan.Atlétika Ugrálókötél gyakorlatok, sorozatugrások.Járások közben egyszerű gimnasztikai gyakorlatok. Futóiskola feladatai: térd-, saroklendítés, indiánszökdelés, oldalazó szökdelés.Feltételek: kellő távolság a tanulók között, megfelelő talajú pálya, ugrálókötélKritériumok: 15 méteren koordinált mozgással végrehajtva TornaJátékos feladatok, támasz-és függéshelyzetekben, tornaszereken. Felugrások kéztámasszal különböző szerekre.Guruló átfordulás előre.Guggolásból-guggolásba, guggolásból – terpeszülésbe, mellső középtartásba, stb…Guruló átfordulások és a tarkóállás összekötése Feltételek: tornaszőnyegekKritériumok: 1 db helyes, guruló átfordulás bemutatása Kritériumok: 1 db helyes, zárt lábbal végrehajtott gurulásból tarkóállás megtartása 3mp-ig
7-8. tanítási egység: 2. osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 7-8. tanítási egységTanítási egység fő feladatai7-8. tanítási egységÓraszám: kb. 14-16 óra1. Motoros képességek fejlesztéseTörzsizom fejlesztése, vázizomzat erősítéseKoordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakció-, ritmusképesség fejlesztése; 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdakezelés finomítása.Tornaelemek összekötése 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatok Fejlődés kettes oszlopba, járás közben is.Sorban, oszlopban nyitódás kartávolságra, könyöktávolságra, igazodással Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: vezényszóra történő feladat pontos és gyors végrehajtásaKritériumok: Vezényszavak ismereteKépességfejlesztés F21 F23Játékos és határozott formájú szabad- bordásfalgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés. Tartásjavító gyakorlatok.Egyszerű relaxációs feladatok: feszítés-lazítás.Vázizomzat erősítése egyszerű gyakorlatokkal.Állandó gyakorlás: kötélmászás mászókulcsolással a kötél teljes hosszában.Feltételek: mászókötél, teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, eszközök, bordásfalKritériumok: Eszközök neveinek ismereteKritériumok:kötélmászás 1/3 magasságigJátékok versengésekTűz, víz, repülő labdával, variációkkal.Szobor játék, labdával is.Egyszerű kidobók, kiváltással, áteséssel.Szabadulás a labdától.Bombázó.Partizán kidobó.Feltételek: játékhoz szükséges szerek, megfelelő játéktérKritériumok: 6-7 perc folyamatos játék,újabb 2-2 játék szabályainak ismereteÚszás Hátúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás, ritmikus légzés. Feltételek:10m-es medenceKritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával úszás. Egyik kartempóra levegővétel, másikra kifújás.Labdás ügyességfejlesztés Versengések: add körbe a labdátJ55 váltóverseny labdavezetéssel Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal célba dobó verseny J52 Egyéb gyakorlatok labdával: Videó Labdaelütő-játék Videó Átbújás felpattanó labda alattgyőztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 1m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját elejtés nélkül;győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 2m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját;győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 3m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját. Labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás, váltás labdaátadással a következő társnak;labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás, váltás pattintott átadással a következő társnak;labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás hátrafele labdavezetéssel, váltás labdaátadással a következő társnak. Függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni;függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni;függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni. Labdás ügyességfejlesztő gyakorlatok párokban. Versenyszerűen is. Sorversenyek labdával, eszközökkel.Labdavezetés irányváltoztatással tárgykerüléssel, kézváltással. Labdavezetés padon és haladással a pad mellett. Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda, padKritériumok: megadott idő alatt labda leejtése nélküli végrehajtás, mindegyik szint esetében. Kritériumok: szabályok betartása; Kritériumok: 3m –es távolságból, 5 kísérletből 3 találat;5m-es távolságból, 5 kísérletből 3 találat; 7m-es távolságból, 5 kísérletből 3 találat. Feltételek: sorversenyhez szükséges szerek, létszámnak megfelelő számú labda, padKritériumok: a labda kezelése lehetőleg minimális elpattanás nélkül; 10 méteren bója kerüléssel labdavezetés jobb, bal kézzelKritériumok: A fokozódó labdabiztonság megszerzése, a labda kezelése lehetőleg minimális elpattanás nélkül.AtlétikaFutások és szökdelések egyszerű feladatokkal, eszközök (bóják, karikák, szivacsgátak) fölött. Állandó gyakorlás: koordinációt fejlesztő futó-, szökdelő feladatok.Feltételek: egyenletes terep, szabadban, szivacsgátak, bóják, karikákKritériumok: 5 db sorozat szökdelés folyamatosan megállás nélkül 20 cm-es szivacsgátak felettTorna Guruló átfordulás hátra, könnyített feltételek között, segítségadással.Mellső lebegőállás.Dobbantó használattal felguggolás két, majd három részes szekrényre, mélybe ugrással.Haránt- és oldalspárga kísérletek.Feltételek: tornaszőnyeg, dobbantó, svédszekrényKritériumok: kezdetleges végrehajtás,Kritériumok: 3 mp-ig egyensúly megtartásaKritériumok: Dobbantóról határozott elrugaszkodás legyenKritériumok: maximumra törekvés
9-10. tanítási egység: 2. osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 9-10. tanítási egységTanítási egység fő feladatai9-10. tanítási egységÓrazám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános erőfejlesztés, láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése, vázizomzat erősítése.Koordinációs képességek: egyensúlyozó és ritmusképesség fejlesztése 2. Készségek kialakítása2. fejlesztéseLabdakezelés,érzék fejlesztése, Mellúszás alapismeretei, játékszabály követés. 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokSorakozás kettes vonalban és oszlopban is.Nyitódás-záródás helyben, kettes oszlopban, vonalban.Fejlődés négyes oszlopba járás közben is.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, Képességfejlesztés F21 F21 Játékos és határozott formájú szabad- pad- bordásfal- és botgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés.2-4 ütemű páros szabadgyakorlatok, és eszközökkel, labda, babzsák, karika. 2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlat zenére Tartásjavító és gerinc deformításokat megelőző, korrigáló feladatok. Vázizomzat erősítése.Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, létszámmal azonos számú labda, karika, babzsák, bordásfal, pad, bot, zenét szolgáltató eszköz Kritériumok: 1 db 4 ütemű gyakorlat bemutatása labdával, babzsákkal, karikávalKritériumok: zene ütemére végzett gimnasztikai feladatokJátékok versengésekFogók.Egyszerű kidobó.Páros kidobók. Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktérKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése. Az egyre pontosabb szabálykövetésÚszás Mellúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.Levegővétel oktatása.Feltételek: 10m-es medenceKritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával úszásLabdás ügyességfejlesztés Versengések:szabadulás a labdától Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal rajtgyakorlatok (fekete-fehér) J53 Egyéb gyakorlatok labdával: TET44? TET43?Videó Labdavezetés négy iránybanaz a csapat győz, akinek a térfelén kevesebb labda van a záró jelzés pillanatában (1 perc);az a csapat győz, amelyiknek a térfelén csak 3 labda marad;az a csapat győz, amelyiknek a térfelén nem marad labda. tanári hang és vizuális jelre indulás félpályáról, el kell érni a 9-est, a másik üldözi, hogy megérintse;tanári hang jelre indulás félpályáról labdavezetéssel, el kell érni a 9-est, meg kell érinteni a menekülőt;tanári hang jelre indulás félpályáról labdavezetéssel, gólt kell szerezni, meg kell érinteni a menekülőt. SzivacskézilabdaLabdavezetés irányváltoztatással tárgykerüléssel, kézváltásokkal (kosárlabdával, kézilabdával). Magas és mély labdavezetés átmenettel is. Labdavezetés padon és haladással a pad mellett. Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda, (minimum: 10 labda)Kritériumok: 3 játékból 2x sikeresen játszani, mindegyik szinten; Kritériumok:3 játékból 2x sikeresen teljesíteni Feltételek: létszámmal azonos számú kosár és kézilabda, padKritériumok: 15 méteren bója kerüléssel labdavezetés jobb, bal kézzelKritériumok: A fokozódó labdabiztonság megszerzése, törekedve a magas ismétlés számokkal történő végrehajtásra.AtlétikaA futás ritmusának változtatása gyors-, közepes iramú és lassú futás közötti különbségek megértése. ajt gyakorlatok.Futóversenyek, váltóversenyek, karika átadással. Feltételek: egyenletes terep, szabadban, kis karika a váltáshozKritériumok: 600 méter lefutásaKritériumok: 4 perc futás folyamatosan megállás nélkül TornaA tanult gurulások ismétlése, összekapcsolásuk. A guruló átfordulásra hátra, segítségadással, könnyített feltételekkel.Lebegőállás a gurulás összekapcsolásával. Haránt- és oldalspárga kísérletek. Feltételek: tornaszőnyegKritériumok: kéz megfelelő helyzete a hátra guruláshoz és a kar toló mozdulataKritériumok:3 mp-ig a lebegőállás megtartása és abból guruló átfordulás végrehajtása anélkül, hogy a térd talajt érinteneKritériumok: minél mélyebbre ereszkedés
11-12. tanítási egység: 2. osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 11-12. tanítási egységTanítási egység fő feladatai11-12. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, hajlékonyság, lazaság növelése, gyorsaságfejlesztés, ügyesség fejlesztés. itmusképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseHajító mozdulat ismeretének fejlesztéseMellúszás levegővétele, szekrényugrás 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képsség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA már ismert rendgyakorlatok ismétlése, folyamatosanFejlődés hármas és négyes oszlopba járás közben is.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, távköz megtartásávalKépességfejlesztés F22 F21F21 F21 Játékos és határozott formájú szabad- páros- és labdagyakorlatok. Társas gyakorlatok küzdő jelleggel. Játékos képességfejlesztés.2-4 ütemű páros szabadgyakorlatok, és eszközökkel, labda, babzsák, karika.2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlat zenére Kötélmászás mászókulcsolássalFeltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, mászókötél, labda, karika, babzsák, zenehordozóKritériumok: 2 db 4 ütemű gyakorlat bemutatása labdával, babzsákkal, karikávalKritériumok: zene ütemére végzett 1 db gyakorlat bemutatásaKritériumok: kötélmászás 1/3 magasságig Játékok versengésekVadászlabdaCsapat fogyasztó.Kapitánylabda Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktérKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése. Az egyre pontosabb szabálykövetés, újabb 2-2 játék szabályainak ismereteÚszás Mellúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás, levegővétellel. Feltételek: 10m-es medenceKritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával, levegővétellel úszás Labdás ügyességfejlesztés Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban.Talajfogások:tompítás; TET31=J22TET40? kigurulás TET31=J22 Átadások párokban,.LabdacicaVideó Cicajáték 1, TET42? Váltó és sorversenyekVideó Csoportos labdavezetés helymozgásokkalTET42, TET43?Egyéb labdával végezhető gyakorlatok:Videó Labda feldobás-elkapás TET41Videó Átadások párban, helyben és mozgás közbenTET42 Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal TET42, TET43 térdelésből dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x;guggolásból dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x;hajlított állásból dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x.hason fekvésből gurulás oldalra hason fekvésbe, 2x jobbra - 2x balra;mellső fekvőtámaszból az egyik kar hajlításával gurulás oldalra hason fekvésbe, 2x jobbra - 2x balra;mellső fekvőtámaszban az egyik kar kiemelése és dobómozdulat imitálása oldalra, majd gurulás a dobómozdulat irányába, érkezés hason fekvésbe 2x jobbra - 2x balra.Egymástól 2m távolságra, szemben, kétkezes mellső, felső labdaátadás Különböző labdaátadásokkal, labdavezetéssel SzivacskézilabdaLabda görgetések lábbal (futball-labda), talppal is, megállítás és terelgetés, húzások- tolások helyben, majd előre haladással.Átadások párokban, helyben futással, és előre - hátra haladással. Váltó és sorversenyek labda átadással, labdavezetéssel. Feltételek: talajszőnyegek, tanulónként; Kritériumok: 5 kísérletből 3x sikeres végrehajtás, mindegyik szinten. Kritériumok: folyamatos végrehajtás; kritériumok: folyamatos végrehajtás. Feltételek: páronként 1 gumilabda, szerek a versenyekhezKritériumok: 10 mp-ig folyamatos labda átadások párbanKritériumok: versenyhelyzetben is a labda biztonságra törekvés Feltételek: létszámmal azonos számú kosár, futball és kézilabda, szerek a versenyekhez.Kritériumok: 5:5 db helyes végrehajtás elkapással együtt előre - hátra haladás közbenKritériumok: versenyhelyzetben is a labda biztonságra törekvésAtlétika övid sprintfutások, álló)rajttal.Szökdelések egy-, két lábon, váltott lábon, egyszerű ritmusszökdelésekkoordinációfejlesztő jelleggel, karikában, létrában, bóják felett. Feltételek: szabadban megfelelő talajú pálya, karika, labda, bója,Kritériumok: 5-6 sorozat szökdelés páros lábon, 3-3 jobb, bal lábon folyamatosan, megállás nélkülKritériumok: minél folyamatosabb szökdelés, minél kevesebb hibávalTornaSvédszekrényre felguggolás (dobbantással), függőleges repülés, homorított leugrással. Tornapad lapján és az alacsony gerendán egyensúlyozó járások, homorított leugrás,fordulatok állásban, ereszkedés guggolásba. Feltételek: svédszekrény, dobbantó, tornapadok, alacsony gerenda, tornaszőnyegKritérium:2 részen végrehajtva Kritérium: egyensúly megtartása, 1 hosszban 1 fordulat, 1 guggolás teljesítése leesés nélkül, leugrásnál feszes testtartás
13-14. tanítási egység: 2. osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 13-14. tanítási egységTanítási egység fő feladatai13-14. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseHajlékonyság, lazaság növelése, hajítókészség fokozása, gyorsaság-, ritmusképesség fejlesztése, törzsizom erősítése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseMászókulcsolásgyakorlása, vándormászás ismereteGyorsúszás gyakorlása 3. SzemélyiségformálásFélelem leküzdése, az együttműködő képesség. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA már ismert rendgyakorlatok átismétlése.Fejlődés négyes oszlopba csoportokban Testfordulatok versenyre. Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtásKritériumok: 5 testfordulat végrehajtása hiba nélkülKritériumok: versenyreKépességfejlesztésF21F23 F23Játékos és határozott formájú szabad- ugrálókötélgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés.Törzsizomzat erősítő feladatok felülések fajtáitörzsemelések fajtái (hangsúlyozva a helyes végrehajtást)zsugor lebegőülés és lebegőülés (kísérletek)Kötélmászás, vándormászás bordásfalon gyakorlása. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, és talaj, polifom szőnyeg, ugrálókötél Kritériumok: 10 db felülés, hasizom erősítő feladat, 15 db törzsemelés, hátizom erősítő feladat Kritériumok: minél magasabbra másszon, és minél több bordásfalon függeszkedve haladjon Játékok versengésekKapitánylabda játékBombázóPáros fogó Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktérKritériumok: játék megértése, megfelelő szabály követésÚszás Eddig tanult úszásnemek gyakorlása. Feltételek: 10m-es medenceKritériumok: 15-20 méter folyamatos úszás két úszásnemben Labdás ügyességfejlesztés Védő lábmunka:J53 J53 J53TET42, TET44?TAT61? védő alaphelyzetben mozgás a tanári hang és kézjelekre gyors reagálás 10x: előre, hátra, jobbra, balra;védő alaphelyzetben mozgás a tanári kézjelekre gyors reagálás 10x: előre, hátra, jobbra, balra;párban, folyamatos labdavezetéssel és irányváltásokkal halad a támadó, közben a labdanélküli tanuló helyezkedéssel elzárja az előre haladás útját 10m. Szivacskézilabda Feltételek: gumilabda páronként.Kritériumok: 10x, mindig a helyes irányba mozgás, minimum 8x; Kritérium: 10 kísérletből 5x menjen el a védő mellett.Atlétika Játékos futásgyakorlatok, akadályfutás. Célbadobás függőleges és vízszintes célba kislabdával.Sprint futás. Állórajt, vezényszavak. 40 méteres futás felmérése.Futóversenyek, váltóversenyek, karika átadással. 600 méteres mérése.Kislabdahajítás helyből gyakorlás Feltételek: egyenletes terep, szabadban, stopper, kis karika a váltáshoz, kislabdaKritérium: 5/3 x a cél eltalálása Kritérium: gyors reakciók Kritérium: lányok 8.2 sec.,fiúk 7, 8 sec. Kritérium: lányok 3:00 sec., fiúk 2:50 sec.Kritérium: távolságra törekvés megfelelő ívben eldobott labda
15-16. tanítási egység: 2. osztály tanterve, tanmeneteTANMENET - 15-16. tanítási egységTanítási egység fő feladatai15-16. tanítási egységÓraszám: kb. 15-20 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.Teljesítménymérés 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseSzivacskézilabda elemeinek gyakorlásaEddig tanult úszásnemek gyakorlása 3. SzemélyiségformálásKitartó-, az önálló feladatvállalás, fájdalomtűrő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA már ismert rendgyakorlatok átismétlése.Fejlődés négyes oszlopba, egésztávolságra nyitódás, igazodásNégyes nyitott alakzat felvételeFeltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszavak ismereteKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, fegyelmezett végrehajtásKépességfejlesztésF21F23 F23 F23 F23Játékos és határozott formájú szabad- párosgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés.Törzsizomzat erősítő feladatokfelülések fajtáitörzsemelések fajtái (hangsúlyozva a helyes végrehajtást)zsugor lebegőülés és lebegőülés (kísérletek)Kötélmászás Vándormászás bordásfalon gyakorlása. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, és talaj, polifom szőnyegKritériumok: 10-15 db felülés, hasizom erősítő feladat, 15-20 db törzsemelés, hátizom erősítő feladat Kritériumok:- kötélmászás 1/2 magasságigKritériumok: 2-3 bordásfalon függeszkedve haladjonJátékok versengésekSzabadulás a labdától, dobva, ütve, rúgva a labdátHalászfogóVadászlabdaKapitánylabdaTerületfogóFeltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktérKritériumok: játék megértése, hajító mozdulat alkalmazása, együttműködés a társakkal, csapatban gondolkodás Úszás Eddig tanult úszásnemek gyakorlása. Feltételek: 10m-es medenceKritériumok: 15-20 méter folyamatos úszás két úszásnembenLabdás ügyességfejlesztés Támadó és védekező szerepek kisjátékok közben:szerezd meg a jelzőtrikót; Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal vívás labdávalJ53 Szivacskézilabda akinek kiveszik, az kiesik;győztes, aki a legtöbb kilógó jelzőtrikót megszerzi a társak nadrágjából;2 csapat játszik egymás ellen, győztes, aki a több kilógó jelzőtrikót szerez. Egy-kézzel fogott labdával;egy-kézzel fogott labdával;egy-kézzel fogott labdával meg. Feltételek: jelzőtrikók, létszámnak megfelelő gumilabda;Kritériumok: 5 játékból 3x sikerüljön mindegyik csapatnak nyerni. Atlétika Szökdelések egy-, két lábon, váltott lábon, egyszerű ritmus szökdelések kartartásokkal, koordináció fejlesztés.Szökdelések koordinációs létra, alacsony bóják használatával.Kislabda hajítás helyből felmérése maroklabdával. Feltételek: egyenletes terep, szabadban, koordinációs létra, alacsony bója, kislabdaKritérium: minél folyamatosabb, harmonikusabb legyen a mozgás, kevés hibávalKritérium: lányok 13 méter, fiúk 18 méter a tavaszi méréshez képest fejlődés legyen TeljesítménymérésNetfit tesztek felméréseFeltételek: a netfit készlet biztosítása

Lecke: 2. osztály - tanterve, tanmenete

Leírás: 2. osztály - tanterve, tanmenete
3-4. osztály - tantervek, tanmenetek
3-4. osztály - tantervek, tanmenetek
3-4. osztály tanterve:3-4. osztály tantervek, tanmenetek Érvényben lévő tantervekA jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:http://www.nefmi.gov.hu A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:http://kerettanterv.ofi.hu
3-4. osztály tanmenete - 1-2 tanítási egység:3-4. osztály tantervek, tanmenetekTANMENET - 1-2. tanítási egységTanítási egység fő feladatai1-2 tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, reakciógyorsaság, ugró-, dobóképesség fejlesztése. Kar-, törzserő fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdás ügyesség fejlesztése. Tanult mozgásformák átismétlése, pontos végrehajtása, eredményességre törekvés, mélyvízhez szoktatás. 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség, együttműködés, kezdeményezőkészség, fegyelmezettség kialakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokAz előző osztályokban tanultak. Sorakozó oszlopban, testfordulatok két ütemben, helyben. Igazodás, takarás, jelentésadás, nyitódás, zárkózásFeltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritérium: a megadott irányok, alakzatok hibátlan felvétele 3 kísérletből 2x.Képességfejlesztés Komplex kondícionális képességfejlesztés Határozott formájú 4-8 ütemű szabad-, páros-, gyakorlatok.Szökdelések páros és egy lábon, kartartások változtatásával sorozatban isváltott lábú szökdelések alacsony bóják fölött is, koordinációt fejlesztő kartartások változtatásával. (létra, karika, alacsony bója fölött)Kar-, törzsizomzat fejlesztésének alapgyakorlatai.Feltételek: határozott forma, 4-8 ütem, egyenletes talaj, létra, karika, bójaKritériumok: 2-2 négy és nyolcütemű szabadgyakorlat bemutatásaKritériumok: 4-6 sorozat szökdelés Kritériumok: helyes végrehajtás, saját testsúllyalJátékok versengésekA szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékokÉrintő fogó labdával.Egyszerű kidobó játékok.Páros kidobó.Pontszerző játékok variációi kézilabdával.Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pályaKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.ÚszásEddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben Hátúszás: siklás háton, láb-, kartempó külön-külön végrehajtva. Mélyvízhez szoktatás, hason fekvésben mellső támasszal gyorsúszó lábtempó végeztetéseFeltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismereteKritériumok: siklás háton 10m-en;lábtempóval haladás 10m-en;kartempóval haladás 10m-en.Kritériumok:kis vízben biztonságos mozgásLabdás ügyességfejlesztés:egy és kétkezes gurítások: labdagurítás társnak időre: Videó Átadások párban, helyben és mozgás közbenVideó Átadások párban, helyben és mozgás közben egy és két kezes dobások haladás közben, megállásokkal labdakezelési gyakorlatokKézilabdázás:labdagurítás a torna pad tetején oda-vissza tetszés szerinti kézzel úgy, hogy a labda nem eshet le;labdagurítás a torna pad tetején oda dobókézzel, vissza a másik kézzel úgy, hogy a labda nem eshet le;labdagurítás a torna pad tetején oldalazás közben mindig a haladási iránynak megfelelő kézzel oda-vissza úgy, hogy a labda nem eshet le. egymástól 10 m-re elhelyezkedő tanulók gurítják át a labdát dobó karral10x időre; egymástól 10 m-re elhelyezkedő tanulók gurítják át a labdát a dobó karral és a másik karral 5x-5x időre;egymástól 15 m-re elhelyezkedő tanulók gurítják át a labdát a dobó karral és a másik karral 5x-5x időre. párban folyamatos átadás járás/lassú futás közben 10m távolságon, elejtés nélkül;párban folyamatos átadás lassú futás közben, a kihelyezett bójáknál megállva, majd újra indulva 10m távolságon, elejtés nélkül;párban folyamatos átadás lassú futás közben, a kihelyezett zsámolyoknál megállva 10m távolságon, elejtés nélkül. Lábbal végzett ügyességi feladatok: Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal; úgási kísérletek falra, vagy padra, belső csüddel történő rúgás előkészítése Kézzel végzett ügyességi feladatok: Labdavezetések: magasan, középmagasan, mélyen helyben, járás közben és futással,Szlalom labdavezetés bóják körül jobb, bal kézzel.Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó Feltételek: tornapadok;Kritériumok: a labda folyamatos gurítása 3x, leesés nélkül, az ügyesebb kézzel;3x gurítás, labda leesése nélkül. Feltételek: páronként labda;Kritériumok: a labdát pontosan a társnak kell gurítani, 10-ből 7x; 5-5x; 5-5x. Feltételek: páronként labda;Kritériumok: 3x ismételve, ismétlésenként 2 elejtéssel. Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labdaKritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásávalKritériumok: megfelelő technika elsajátítása Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, bóják, szalag a fogóknakKritériumok: pumpáló mozgásra figyelve labdavezetés közbenKritériumok: mindig a bójától távolabb eső kézzel kell vezetni a labdátKritériumok: menekülés közben is végig labdabirtoklásra törekedjenAtlétikaFutóiskolai alapok térdlendítés, saroklendítés, malomkörzéssel, hátrafelé, oldalazva, indián szökdelés stb., változó feltételek melletti végrehajtása.Futás közben ritmusváltásokkal.Galoppszökdelések karkörzésekkel váltakozó irányokban is.Futás közben iramváltás (gyorsít-lassít) és irányváltással is. Aerob állóképesség fejlesztés: tartós futás; Kislabdahajítás helyből maroklabdával ismétlés. Játékok, versengések, testnevelési játékok felhasználásával a hajító mozdulat gyakorlása.Játékos rajtversenyek, versenyek. Feltételek: egyenletes terep, szabadban, páronként egy maroklabdaKritérium: minél folyamatosabb, harmonikusabb legyen a mozgás Kritérium: Folyamatos futás megállás nélkül, lányok 3-4, fiúk: 4-5 perc; Kritériumok: Megfelelő hajító mozdulattal, váll fölött, céltárgyak eltalálása, 5-ből, legalább 3. Feltételek: játékhoz szükséges szerek;Kritériumok: szabályok pontos betartása melletti versenyek.
3-4. tanítási egység:3-4. osztály tantervek, tanmenetekTANMENET - 3-4. tanítási egységTanítási egység fő feladatai3-4. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, reakciógyorsaság, gyorserő, ugró-, fejlesztése, kar,törzserő általános fejlesztése. Labdabiztonság növelése 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseA tanult mozgásformákban pontos végrehajtásra törekvés, labdakezelés továbbfejlesztése. 3. Személyiségformáláskezdeményező-, együttműködő készség, önfegyelem és kitartóképesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokFoglalkozások fegyelmezett, rendezett lebonyolításhoz szükséges alakzatok. Járás ütemtartással. Nyitódások, zárkózások járás közben ütemtartással Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: a megadott alakzatok időre történő felvétele, 3 kísérletből 2x pontosan.Képességfejlesztés Komplex kondícionális képességfejlesztés Határozott formájú szabadgyakorlat 4-8 ütemű pad-, ugrókötél gyakorlatok.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Ugró képesség kialakítása: sorozat felugrások páros és egy lábon; Dobóképesség fejlesztése: különböző méretű és labdák dobása, páros kézzel;Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal.Feltételek: határozott forma, 4-8 ütem, pad, létszámmal megegyező számú ugrókötélKritériumok: 2-2 négy ütemű gyakorlat bemutatása, padon. Feltételek: legalább 5 db folyamatos felugrás, páros-, egy lábon végrehajtva,Kritérium: folyamatos szökdelés 5x;Kritériumok: megadott távolságra, irányba, célba történő dobás.Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.Játékok versengésekLabdacica.Zsámolylabda.Falra passzoló versenyek, egyénileg és csapatban is.Váltóversenyek kézilabdás feladatok hangsúlyozásával.Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pályaKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával. ÚszásEddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben Hátúszás: siklás háton, láb-, kartempó összekötésével folyamatos úszásMélyvízhez szoktatás, hasonfekvésben falfogással ereszkedés a vízbe. Levegővétel oktatásaFeltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismereteKritériumok: siklás hátonlábtempóval, kartempóval haladás 10m-en.Kritériumok: kis vízben biztonságos mozgás, addig tanult úszásnemek jártasság szintenLabdás ügyességfejlesztés Felső dobással kapura lövés (5m-ről) egyszerű indulócsel/irányváltoztatás labda nélkül Lábbal végzett ügyességi feladatok: Kézzel végzett ügyességi feladatok: Kézilabdázás:kapuelőtér vonalról kapura lövés tartott labdával kapus ellenében;kapuelőtér vonalról kapura lövés labdaleütésből kapus ellenében;kapuelőtér vonalról kapura lövés adogatótól kapott labdával kapus ellenében.egy vonalban 5 egymástól 3m-re kihelyezett zsámoly előtt kell;egy vonalban 5 egymástól 3m-re elhelyezkedő passzív védő előtt kell;egy vonalban 5 egymástól 3m-re elhelyezkedő aktív védővel szemben kell. indulócselt/irányváltoztatást kell végrehajtani valamelyik irányba úgy, hogy a tanuló ne ütközzön neki az akadálynak;indulócselt/irányváltoztatást végrehajtani felváltva mindkét irányba úgy, hogy a tanuló ne ütközzön neki a védőnek;indulócselt/irányváltoztatást alkalmazni valamelyik irányba úgy, hogy a tanuló ritmusváltással elhaladjon a védő mellett. Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal; úgási kísérletek kapura belső csüddel történő rúgásFejelési kísérletek egyénileg Labdavezetés ritmus- és irányváltoztatással Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt irányváltással jobb, bal kézzel.Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó. Feltételek: minden tanulónál labda, kézilabda kapu;Kritériumok: 5 lövésből 3x gól kell lőni; Feltételek. zsámolyok;Kritériumok: 5 cselezésből legalább 3 legyen elfogadható. Kritériumok: 5 indulócselből 3-at ütközés nélkül kell végrehajtani. Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labdaKritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásávalKritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találásKritériumok: minél tovább labda levegőben tartása Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, bóják, szalag a fogóknakKritériumok: labdavezetés csípő magasságban legyenKritériumok: mindig irányba eső kézzel vezesse a labdátKritériumok: menekülés közben is végig labdabirtoklásra törekedjenAtlétikaÁltalánosan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok Aerob állóképesség fejlesztés: tartós futás; Állóképesség fejlesztés középtávú futásokkal, iramváltásokkal 2-3 percFutóiskolai gyakorlatok, térdlendítéssel, saroklendítéssel; Koordinációt fejlesztő futó- és szökdelő feladatok, kartartások bekapcsolásával, párokban együttműködve is.Futó feladatok váltóversennyel, a váltás eszköz átadással, váltó karikával, váltás előtti megindulással.Kislabdahajítás nekifutásbólFeltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, kislabda, kis karika Kritérium: legyen képes lefutni megállás nélkül, lányok 3-4 perc, fiúk 4-5 percKritérium: iramváltás legyen, ne egy ritmusban történjen a futásKritériumok: az egyes gyakorlatok 15 méteren végrehajtása folyamatosan. Kritériumok: kar és lábmunka összehangolása, Kritérium: futva átvett karika elejtés nélkül Kritériumok: a hajítás vonal mögül történjen, a legoptimálisabb szögben.
5-6. tanítási egység:3-4. osztály tantervek, tanmenetekTANMENET - 5-6. tanítási egységTanítási egység fő feladatai5-6. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános erőfejlesztés, a kar-, hajlító-, feszítő izmainak, a láb ugróerejének további fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése. Egyensúly fejlesztése.Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakcióképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdakezelés finomítása kézzel, lábbal.Kislabdahajítás tökéletesítése. Zsugor fejállás stabilizálása. 3. SzemélyiségformálásFigyelem, fegyelem és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.Képességfejlesztés Kondícionális képességek fejlesztése prevenció Határozott és játékos formájú 4-8 ütemű labda-, pad- és bordásfalgyakorlatok.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Állandó gyakorlás: kötélmászás. Vándormászás kötélen, bordásfalon.Has-, hátizom erejének fejlesztése; Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákFeltételek: játékos forma, 4-8 ütem, labda, bordásfal, pad, mászókötélKritériumok: 2-2 négy és nyolcütemű gyakorlatok labdával történő bemutatása. Kritérium: mászókulcsolás Kritériumok: 15x végrehajtott has-, hátizom erősítő gyakorlatok.Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem. Játékok versengésekEgyszerű fogójátékok.Páros fogók.Érintő fogó.VírusfogóEgyszerű kidobók, kiváltással, áteséssel. Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pályaKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával. ÚszásEddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben Gyorsúszás:siklás hason láb-, kartempó külön-külön végrehajtva. Mélyvízben siklás hasonFeltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismereteKritériumok: siklás hason10m-en;lábtempóval haladás 10m-en;kartempóval haladás 10m-en. Kritériumok: vízre fekvés, fej a víz alá merüljön Labdás ügyességfejlesztés egyszerű indulócsel/irányváltoztatás labdával, beugrásos lövés tompítás kapura lövéssel összekötve Kézilabdázás:a kapuelőtérnél elhelyezkedő adogató védőtől visszakapott labdával indulócselt/ irányváltoztatást végrehajtani valamelyik irányba úgy, hogy a tanuló ne ütközzön neki a védőnek, befejezés beugrásos kapura lövéssel 5x;a kapuelőtérnél elhelyezkedő fél-aktív védőtől visszakapott labdával indulócselt/ irányváltoztatást kell végrehajtani valamelyik irányba a védő mellett, befejezés beugrásos kapura lövéssel 5x;a kapuelőtérnél elhelyezkedő aktív védőtől visszakapott labdával indulócselt/ irányváltoztatást kell végrehajtani valamelyik irányba a védő mellett, befejezés beugrásos kapura lövéssel 5x 5mre térdelésből dőlés előre, kapura lövés kapusnak, 5 kísérlet;5mre hajlított állásból dőlés előre szivacsra, kapura lövés kapusnak, 5 kísérlet;5mre hajlított állásból dőlés előre, kapura lövés kapusnak, 5 kísérlet. Lábbal végzett ügyességi feladatok: Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre, hátra felé futás közben úgási kísérletek kapura belső csüddel történő rúgás labdavezetésből, labda megállítássalDekázás fejjel, lábbal, térddel egyénileg Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, helyben külsővel, belsővel Kézzel végzett ügyességi feladatok: Labdavezetés ritmus- és irányváltoztatással labda átvétellel test előtt áthúzott labdávalCikk-cakk labdavezetés bóják előtt irányváltással jobb, bal kézzel, labda átvétellel test előtt.Labdavezetés egymással pacsizva futás közben szétszórtan a pályánjobb, bal kézzel Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, utánzófogó. Feltételek: minden tanulónál legyen labda;Kritériumok: mindegyik szint esetében 5 kapura lövésből 3x gólt kell elérni. Kritériumok: 5 kísérletből 3x gólt kell elérni, mindegyik fokozat esetében. Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásávalKritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás Kritériumok: 3-4 dekázás a labdalevegőben tartásávalKritériumok: Átadás, az ügyesebbik lábbal, a társ lábához érkezzen a labda 5/3x sikerüljön Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, bóják, szalag a fogóknakKritériumok: labda átvétel mélyen és hosszan történjenKritériumok: mindig irányba eső kézzel vezesse a labdátKritériumok: mindig egy kézzel vezesse a labdát, másikkal történjen a pacsi Kritériumok: menekülés közben is végig labdabirtoklásra törekedjenAtlétikaÁltalánosan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatokJátékos helycserés futógyakorlatokÁllórajt, fokozó futásokAkadályversenyek ugrásos feladatokkal Helyből távolugrás Gyors futások 20-30 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulássalKislabdahajító versenyek helyből.Kislabdahajítás 3 lépéses dobóritmus oktatása. Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásávalFeltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, kislabdaKritériumok: reakció gyorsaság, maximumra törekvésKritériumok: 20-25 cm-es szivacsgátak fölött folyamatos szökdelés 4-5xKritériumok: páros lábról történjen a rugaszkodásKritériumok: a megadott táv min. 2x lefutása, felgyorsulvaKritériumok: maximumra törekvésKritériumok: pontos végrehajtásra törekedveKritériumok: szabálykövetés TornaTornászos képességfejlesztő gyakorlatok, mászások, függeszkedésekTámaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások különböző szereken.Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Az eddig tanult gurulások ismétlése, összekapcsolásuk.Gurulóátfordulások előre különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. A guruló átfordulás hátra, segítségadással, majd önállóan különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Mérlegállás oktatása. Haránt- és oldalspárga kísérletek. Zsugor-fejállás oktatása bordásfalnál Egyensúlyozó gyakorlatok: padon, gerendán, ferdepadon járások, fordulatok Feltételek: tornaszőnyeg, tornapad, ferdepad, gerenda, bordásfalKritériumok: stabil támasz helyzet, bírja el a saját testsúlyát 3 mp-ig Kritériumok: 90 fokos könyökhajlításig. Kritériumok: 3x sikeresen végrehajtva mindegyik kiinduló helyzetből. Kritériumok: kéz megfelelő helyzete a hátra guruláshoz és a kartoló mozdulata, 2x sikeres végrehajtás segítség nélkülKritériumok: a törzs és láb legalább egy vonalban legyen, kísérletek bal- és jobb lábon is.Kritériumok: minél mélyebbre ereszkedésKritériumok: csípő emeléssel kezdje a mozgástKritériumok: a szerek teljes hosszában biztonságos járás fordulatokkal oda-vissza folyamatosan 2xAlternatív környezetben űzhető sportokKorcsolyázás: járás korcsolyával, harántcsúszások előre.Feltételek: jégpálya az iskolában, vagy központi helyen, korcsolyák a tanulók számáraKritériumok: az alapgyakorlatok biztonságos végrehajtása.
7-8. tanítási egység:3-4. osztály tantervek, tanmenetekTANMENET - 7-8. tanítási egységTanítási egység fő feladatai7-8. tanítási egységÓraszám: kb. 14-16 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános erőfejlesztés, a karfeszítő izmok, a dinamikus láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése.Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakció-, ritmusképesség fejlesztése; 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseMászókulcsolás jártasság szinten. Labdakezelés, lábbal is, finomítása.Gyorsúszás alapismeretei. labdás ügyesség fejlesztése két labdával. 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokSorakozó, oszlopban, vonalban segédvonalak nélkül.Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.Képességfejlesztés Prevenció Kondícionális képességek fejlesztése Határozott és játékos formájú 4-8 ütemű bot-, pad- és bordásfalgyakorlatok.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Állandó gyakorlás: kötélmászás. Vándormászás kötélen, bordásfalon.Has-, hátizom erejének fejlesztése; Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformák Támaszgyakorlatok talajon, tornaszereken, játékos sor- és váltóversenyek támaszhelyzetek felhasználásával;Feltételek: játékos forma, 4-8 ütem, labda, bordásfal, pad, mászókötélKritériumok: 2-2 négy és nyolcütemű gyakorlatok bottal történő bemutatása. Kritérium: mászókulcsolásKritériumok: 15x végrehajtott has-, hátizom erősítő gyakorlatok.Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem. Kritérium: fekvő-, guggoló-, térdelő-, könyök támasz, karhajlítások 2x5; Játékok versengésekCsapatfogyasztók.Partizán kidobó.kosárlabdával, kézilabdával.Sor- és váltóversenyek, különböző típusú labdák alkalmazásával is.Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pályaKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.ÚszásEddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben Gyorsúszás: siklás hason, láb-, kartempó összekötésével folyamatos úszásMélyvízben siklás hátonFeltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismereteKritériumok: siklás hason lábtempóval, kartempóval haladás 10m-enKritériumok: 4-5 méteren siklás hátonLabdás ügyességfejlesztés pattintott átadások haladással pad alatt Videó Átadások párban, helyben és mozgás közben labdavezetés párhuzamosan elhelyezett padokon keresztbe bombázó fitt-ballra bőrlabdával Lábbal végzett ügyességi feladatok: Kézzel végzett ügyességi feladatok: Kézilabdázás:2 állított zsámolyra felhelyezett és felfordított pad alatt kell pattintva átadásokat végezni egymással szemben oldalazva haladva oda-vissza, átadási hiba nélkül;2 állított zsámolyra felhelyezett és felfordított pad alatt kell pattintva átadásokat végezni a paddal párhuzamosan lassú futással haladva oda-vissza, átadási hiba nélkül;2 állított zsámolyra felhelyezett és felfordított pad alatt kell pattintott átadásokat végezni a padhoz közelebb eső kézzel lassú futással haladva oda-vissza, átadási hiba nélkül. 5 tornapad párhuzamosan egymástól 3m-re kihelyezve, a tanuló a labdát a pad hossztengelyére merőlegesen vezeti járásban oda-vissza úgy, hogy áthaladva a padok fölött ráléphet azokra, a labdát végig kontrolálni kell;5 tornapad párhuzamosan egymástól 3m-re kihelyezve, a tanuló a labdát a pad hossztengelyére merőlegesen vezeti oda-vissza lassú futásban úgy, hogy áthaladva a padok fölött ráléphet/átugorhatja azokat, a labdát végig kontrolálni kell;5 tornapad párhuzamosan egymástól 3m-re kihelyezve, a tanuló a labdát a pad hossztengelyére merőlegesen vezeti oda-vissza futásban úgy, hogy áthaladva a padok fölött átugorja azokat, és a labdát is rá kell pattintania a padra, a labdát végig kontrolálni kell. a csapatok egymástól 10m-re helyezkednek el kijelölt vonalak mögött, cél a fitt-ball eltalálása ez által annak átlökése az ellenfél vonalán;a csapatok egymástól 15m-re helyezkednek el kijelölt vonalak mögött, cél a fitt-ball eltalálása ezáltal annak átlökése az ellenfél vonalán;a csapatok 15x15mes négyzet oldalainál helyezkednek el csapatonként 2-2 oldalt elfoglalva, cél a fitt-ball eltalálása ezáltal annak átlökése az ellenfél valamelyik vonalán. Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre, hátra felé futás közben úgási kísérletek kapura belső csüddel történő rúgás,elégurított labdábólDekázás fejjel, lábbal, térddel egyénileg Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel.Passzolások helyben fejjel Szétszórtan a bójákat kerülgetve labdavezetés, irányváltás a bóják előtt, labda átvétellel test előttCikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd test előtt áthúzott labdával irányváltás jobb, bal kézzel.Futás közben labdavezetés egyik kézben kosárlabdával másik kézben teniszlabda, jelre labdavezetés közben teniszlabda átadás egy társnakLabdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda Feltételek: zsámolyok és padok;Kritériumok: 5 átadásból a labda 3x a társhoz érkezzen a pad érintése nélkül, mindhárom szint estében. Feltételek: fitt-ball, minden tanulónál kézilabda;Kritériumok: a fitt-ball minél többszöri eltalálása, folyamatos dobásokkal. Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labdaKritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásávalKritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás Kritériumok: 4-5 dekázás a labda levegőben tartásávalKritériumok: Átadás, az ügyesebbik lábbal, a társ lábához érkezzen a labda 5/2x sikerüljönKritériumok: 2-3 fejelés folyamatosan labda leesés nélkül Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bójákKritériumok: bájától távolabbik kézzel vezesse a labdát, másik kézzel mutasson a bójáraKritériumok: mindig irányba eső kézzel vezesse a labdát Kritériumok: teniszlabda fogása, hogy csak egy kézzel vezesse a kosárlabdát Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyenAtlétikaÁltalánosan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok Futás akadályokon át Akadályversenyek különböző magasságú szivacsgátak felett ugrásos feladatokkal Két kezes váltás helyben Helyből távolugrás csiszolása Kislabdahajító versenyek nekifutásból.Kislabdahajítás 3 lépéses dobóritmus gyakorlása. Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásávalFeltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, szivacsgátak, váltóbot, kislabda,Kritériumok: padra, zsámolyra fel- és lelépésselKritériumok: 10-20 cm, 20-25 cm-es szivacsgátak fölött folyamatos szökdelés 4-5xKritériumok: váltóbot átadása, átvételejobb kézből bal kézbeKritériumok: páros lábról történjen a rugaszkodás, karmunka segítse az ugrástKritériumok: hajítás belépés nélkülKritériumok: pontos végrehajtásra törekedve, kar- lábmunka összehangolásaKritériumok: szabálykövetés TornaTámaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, különböző irányokban, különböző szereken.Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Bakugrás társon át előre terpeszbe Keresztbe felállított svédszekrényre felguggolás (dobbantással), függőleges repülés, homorított leugrással.Tornapadon zsugorkanyarlati ugrások Tornapad lapján és az alacsony gerendán egyensúlyozó járások, fordulatok állásban, ereszkedés guggolásba, homorított leugrás. Mérlegállásból gurulóátfordulás előre, terpeszállásba érkezésselA guruló átfordulás hátra, gugggolásból terpeszállásba érkezéssel Zsugor-fejállás bordásfalnál, abból lábnyújtás segítséggel Egyensúlyozó gyakorlatok: gerendán, ferdepadon járások, fordulatok végén homorított leugrás érkezés hajlított állásbaFeltételek: svédszekrény, dobbantó, tornapadok, alacsony gerenda, tornaszőnyegKritériumok: normál támaszhelyzet lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 6 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig.Kritérium: támaszhelyzet stabilan a társ háta közepénKritérium:3 részen végrehajtva Kritériumok: csípő minél jobban a támaszhelyzet fölé kerüljönKritérium: egyensúly megtartása, 1 hosszban 1 fordulat, 1 guggolás teljesítése leesés nélkül, leugrásnál feszes testtartásKritériumok: 1x sikeresen végrehajtva, támasz a terpesztett lábak között legyen.Kritériumok: kéz megfelelő helyzete a hátra guruláshoz és a kar toló mozdulata, 1x sikeres végrehajtás segítség nélkülKritériumok: csípő emeléssel kezdje a mozgást utána nyújtsa ki a lábát Kritériumok: a szerek teljes hosszában biztonságos járás fordulatokkal oda-vissza folyamatosan 2x, stabil érkezésAlternatív környezetben űzhető sportok Korcsolyázás: siklás két lábon, egyenes korcsolyázás Feltételek: jégpálya az iskolában, vagy központi helyen;Kritériumok: csak a korcsolya élén történő siklás
9-10. tanítási egység:3-4. osztály tantervek, tanmenetekTANMENET - 9-10. tanítási egységTanítási egység fő feladatai9-10. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános erőfejlesztés, a karfeszítő izmok, a dinamikus láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése, gyorsaságierő fejlesztéseKoordinációs képességek: egyensúlyozó és ritmusképesség fejlesztése 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdás ügyesség fejlesztése.Mellúszás alapismeretei. zsugor fejállás fejlesztése. Futólagos kézállás fejlesztése 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.Képességfejlesztés Prevenció Kondícionális képességek fejlesztése Határozott és játékos formájú 4-8 ütemű páros-, pad- és bordásfalgyakorlatok.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Állandó gyakorlás: kötélmászás. Vándormászás kötélen, bordásfalon.Has-, hátizom erejének fejlesztése; Támaszgyakorlatok talajon, tornaszereken, játékos sor- és váltóversenyek támaszhelyzetek felhasználásával;Feltételek: játékos forma, 4-8 ütem, labda, bordásfal, pad, mászókötélKritériumok: 2-2 négy gyakorlatok bordásfalon történő bemutatása. Kritérium: mászókulcsolás Kritériumok: 15x végrehajtott has-, 20x végrehajtott hátizom erősítő gyakorlatok.Kritérium: fekvő-, guggoló-, térdelő-, könyök támasz, karhajlítások 2x7; Játékok versengésekFogók.Halászfogók.Váltóversenyek a váltás technikájának hangsúlyozásával.Egyszerű kidobó.Páros kidobók.Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pályaKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával. ÚszásEddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben Mellúszás:siklás hason láb-, kartempó külön-külön végrehajtva. Mélyvízben siklás hason gyorsúszó lábtempóval Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismereteKritériumok: Mellúszás lábtempóval haladás 10m-en;kartempóval haladás 10m-en.Kritériumok: siklás hason gyorsúszó lábtempóval haladás 4-5m-en;Labdás ügyességfejlesztés Manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban:kapura lövés egy lábról elugorva (beugrásos lövés karikából elugorva): kapura lövés zsámolyról felugorva: Lábbal végzett ügyességi feladatok: Kézzel végzett ügyességi feladatok: Kézilabdázás:a tanuló egy karikába lép a lövő kézzel ellentétes oldali lábbal, majd elugorva üres kapura lő 5-6mről;a tanuló egy karikába lép a lövő kézzel ellentétes oldali lábbal, majd elugorva kapura lő 5-6mről a kapuba állított svédszekrény mellett;a tanuló egy karikába lép a lövő kézzel ellentétes oldali lábbal, majd elugorva kapura lő 5-6mről kapussal szemben. a tanuló a zsámolyra fellép egy lábbal, majd elrugaszkodva róla kapura lő, a kapuba állított zsámoly mellett;a tanuló a zsámolyra fellép egy lábbal, majd elrugaszkodva róla kapura lő, a kapuba állított svédszekrény mellett.a tanuló a zsámolyra fellép egy lábbal, majd elrugaszkodva róla kapura lő, melyet kapus véd. Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre, hátra felé futás közbenPasszolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel és a végén rúgási kísérletek üres kapura belső csüddel történő rúgással.Dekázás fejjel, lábbal, térddel egyénileg Passzolások helyben fejjel Cicázás helyben 5:2-ben 1 labdával Szétszórtan a bóják.Lányok ledöntik, a fiúk felállítják a bójákat versenyre, időre, cserévelCikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd láb közötti labda átvétellel irányváltás jobb, bal kézzel. Futás közben labdavezetés egyik kézben kosárlabdával másik kézben teniszlabda, jelre labdavezetés közben kosárlabda átütés, teniszlabda átadás egyik kézből a másikba.Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda Feltételek: karikák, svédszekrények;Kritériumok: 5-6m-ről, 5 kísérletből 3x kapuba találni; Kritériumok: 5-6m-ről, 5 kísérletből 3x a svédszekrény mellett a kapuba találni; Kritériumok: 5-6m-ről, karikába lépéssel elugorva kapura lövés 5x, 3x gólt kell elérni.Feltételek: zsámolyok;Kritériumok: 5 kísérletből 3x sikeres találat;Kritériumok: svédszekrény mellett5 kísérletből 3x sikeres találat; 5 kísérletből 3x sikeres találat. Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás Kritériumok: 4-5 dekázás a labda levegőben tartásávalKritériumok: minél több átadás labda leesése nélkülKritériumok: öt támadó helyben 2 ’cica’ védő megpróbál labdát szerezni, folyamatos labdamozgatással Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bójákKritériumok: végig vezessék a labdát bójadöntésnél és állítás közben is.Kritériumok: láb alatti labda átvételnél ne emelgessék a lábukat. Kritériumok: biztonságos labdakezelés, egyszerre történjen a csere Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyen AtlétikaElőkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok Futás akadályokon át Két kezes váltás lassú futásban Futásból jelre gyors megállás, majd gyors elindulásÁllórajtKislabdahajítás 3 lépéses dobóritmus gyakorlása.Kislabdahajító versenyekSzökdelések, lassú futás közben 3-5 lépésenként lapos, hosszú elugrások váltakozva mindkét lábrólJátékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásávalFeltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, pad, zsámoly, váltóbot, kislabdaKritériumok: padra, zsámolyra fel- és lelépésselKritériumok: váltóbot átadása, átvételejobb kézből bal kézbeKritériumok:gyors reagálás Kritériumok:szabályos végrehajtásKritériumok: pontos végrehajtásra törekedve, kar- lábmunka összehangolása, hajítás belépés nélkülKritériumok: elugrás ne teli talpról történjen Kritériumok: szabálykövetésTornaTámaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, különböző irányokban, különböző szereken.Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Keresztbe felállított svédszekrényre felguggolás (dobbantással), függőleges repülés, homorított leugrással.Szekrényugrás keresztbe állított 2-3 részes svédszekrényen, zsugorkanyarlati átugrás Gerendán, alacsony gerendán különböző járások: érintőjárás, hintajárás,fordulatok állásban, ereszkedés guggolásba, homorított leugrás.Mérlegállásból gurulóátfordulás előre, terpeszállásba érkezéssel, abból gurulás hátra tarkóállásba A guruló átfordulás hátra, gugggolásból terpeszállásba érkezéssel Zsugor-fejállás, abból lábnyújtás segítséggel Kezdetleges fellendülés (csikó rúgás) kézállásbaszőnyegenKézen átfordulás oldalt (cigánykerék) padon mindkét irányba epülő guruló átfordulás előre előkészítéssel Feltételek: svédszekrény, dobbantó, tornapadok, alacsony, magas gerenda, tornaszőnyegKritériumok: normál támaszhelyzet lányok min. 6 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig.Kritérium: 3-4 részen végrehajtva Kritériumok: minél jobban a támaszhelyzet fölé kerüljöna csípő 2-2 kísérletKritérium: szép, tornászos testtartás, leugrásnál feszes testtartás Kritériumok: 1x sikeresen végrehajtva, támasz a terpesztett lábak között legyen, tarkóállás megtartása 3 mp-ig. Kritériumok: kéz megfelelő helyzete a hátra guruláshoz és a kar toló mozdulata, 1x sikeres végrehajtás segítség nélkülKritériumok: csípő emeléssel kezdje a mozgást utána nyújtsa ki a lábát. Segítő oldalt helyezkedjen és a hátát támasszaKritériumok: stabil nyújtott karú támasz Kritérium: mindkét irányba,törekedve a test minél jobban függőleges síkban legyenKritériumok: guruló átfordulás előre ki rugaszkodással, kijelölve a kéztámasz helyétAlternatív környezetben űzhető sportokAsztaliteniszütőfogás, adogatás, tenyeres ütés Feltételek:ping-pong ütő, labda, asztalKritérium: labda eltalálása
11-12. tanítási egység:3-4. osztály tantervek, tanmenetekTANMENET - 11-12. tanítási egységTanítási egység fő feladatai11-12. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, a vállizmok hajító erejének fejlesztése, hajlékonyság, lazaság növelése, gyorsaságfejlesztés. itmusképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseKét kezes váltás csiszolása. Mély vízben biztos mozgás fejlesztése. Gyűrűn alaplendület kialakítása. 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadottirányba történő fordulatok pontos végrehajtása.Képességfejlesztés Prevenció Kondícionális képességek fejlesztése Határozott és játékos formájú 4-8 ütemű páros-, ugrókötél- és bordásfalgyakorlatok.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Állandó gyakorlás: kötélmászás. Vándormászás kötélen, bordásfalon. Has-, hátizom erejének fejlesztése; Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű szabadgyakorlatok.Feltételek: játékos forma, 4-8 ütem, labda, bordásfal, pad, mászókötélKritériumok: 2-2 négy és nyolcütemű gyakorlatok párban történő bemutatása. Kritérium: mászókulcsolással felfelé, lefelé ereszkedés közben kísérletek a függeszkedésreKritériumok: 15x végrehajtott has-, 20x végrehajtott hátizom erősítő gyakorlatok.Kritériumok: az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással Játékok versengésekVadászlabdaCsapat fogyasztó.Zsinórlabda játék 2:2, 3:3, 4:4 ellenVersenyek a labda levegőben tartásával, egyénileg és párokban is.Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pályaKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával. ÚszásEddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben Mellúszás: siklás hason, láb-, kartempó összekötésével folyamatos úszásMélyvízben siklás hason gyorsúszó kartempóval, deszkávalFeltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, úszódeszkaKritériumok: siklás hátonlábtempóval, kartempóval haladás 10m-en.Kritériumok: siklás hason gyorsúszó kartempóval haladás 4-5m-enLabdás ügyességfejlesztés pontszerző emberfogás ellen: Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokka Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal juttasd be a labdát: labdacica pattintott átadássalVideó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal Videó Cicajáték 3+1 Lábbal végzett ügyességi feladatok: Kézzel végzett ügyességi feladatok: Kézilabdázás:az a csapat győz, amelyik hamarabb kigyűjt 10 átadást, a labda elvesztése után, amikor újra a saját csapathoz kerül a labda, az eredményt tovább számoljuk;az a csapat győz, amelyik hamarabb kigyűjt 10 átadást, a labda elvesztés lenullázza az elért pontokat;az a csapat győz, amelyik hamarabb kigyűjt 10 átadást, de annak, akitől a tanuló kapta a labdát nem lehet egyből visszaadni, a labda elvesztése lenulláza az elért pontokat. 3:3 /4:4 elleni játékban cél az ellenfél kapuelőterébe betenni a labdát, a védők csak labdaszerzésre törekedhetnek. Győzelem 3 pont elérésénél;3:3 /4:4 elleni játékban cél az ellenfél kapuelőterébe betenni a labdát, a védők aktívan akadályoznak. Győzelem 3 pont elérésénél;3:3 /4:4 elleni játékban cél az ellenfél kapuelőterébe betenni a labdát, a védők 3 mp-ig tartó átkaroló faultjánál a támadó elveszíti a labdát. Győzelem 3 pont elérésénél. a labdások csak pattintva passzolhatnak, a fogók cserélnek azzal, akinek a labdáját megszerzik, 10 folyamatos átadás a cél;a labdások csak pattintva passzolhatnak, de akitől kapta a labdát annak nem adhatja vissza, a fogók cserélnek azzal, akinek a labdáját megszerzik, 10 folyamatos átadás a cél;a labda cica szűkített területen történik (pl. kapuelőtér) a labdások csak pattintva passzolhatnak, a fogók cserélnek azzal, akinek a labdáját megszerzik, 10 folyamatos átadás a cél Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre,talppal görgetéssel, ’tiki-takival’,Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel és a végén rúgási kísérletek üres kapura belső csüddel történő rúgással.Passzolások helyben fejjel, lábbal, térddel Cicázás helyben 6:2-ben 2 labdával Vonalfoci Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd hátmögötti labda átvétellel irányváltás jobb, bal kézzel. Futás közben labdavezetés, egyik kézben kosárlabdával,földön egy futball labda lábbal vezetésével egymás kerülgetése. Labdavezetés egyik kézben teniszlabda feldobása és elkapása közben kosárlabda vezetésselLabdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda Feltétel: játék egy labdával;Kritériumok: játék, tetszés szerinti labdaátadásokkal Kritériumok: játék egykeze felső átadásokkal; Kritériumok: játék mindkét kézzel, egykezes felső átadásokkal. Feltételek: 3:3, 4:4 elleni játék;Kritériumok: 5 játékból 3 pont elérése a kapuelőtérbe juttatott labdával, mind a három szint esetében. Feltételek: minden második játékosnál labda van;Kritériumok: pattintott labdaátadás, minimum 10 átadás, folyamatosan, mindegyik szint esetében. Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás Kritériumok: 4-5 átadás labda leesése nélkülKritériumok: hat támadó helyben 2 ’cica’ védő megpróbál labdát szerezni, folyamatos labdamozgatássalKritériumok: szabálykövetés Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bóják, futball labdaKritériumok: hátmögötti labda átvételnél ne végezzenek csípőkörzést. Kritériumok: biztonságos labdakezelés,lábbal is folyamatos kontakt a labdával, mindkét kézzel Kritériumok: mindkét kézzel végezzék a feladatot, kicsit dobjanak a teniszlabdávalKritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyenAtlétika Aerob állóképesség növelése 20m-es ingafutás alkalmazásával.Két kezes váltás futás közben ÁllórajtSorozatugrások egy ás páros lábon, keresztben elhelyezett padok felett, illetve azokra fel- leugrásokkalDobások 1 kg-os medicinlabdávalkét kézzel előre és hátra, fej fölött és lábak közöttJátékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásávalFeltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, váltóbot, pad, 1 kg medicinlabda páronkéntKritérium: az ingafutás teszt maximális teljesítéseKritériumok: váltóbot átadása, átvételejobb kézből bal kézbe Kritériumok: elugrás ne teli talpról történjen Kritériumok: kar láb összhangja Kritériumok: szabálykövetés TornaTámaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, különböző irányokban, különböző szereken.Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Keresztbe felállított svédszekrényre felguggolás (dobbantással), függőleges repülés, homorított leugrással.Gerendán,különböző járások: érintőjárás, hintajárás,fordulatok állásban, ereszkedés guggolásba, homorított leugrás. Mérlegállásból gurulóátfordulás előre, terpeszállásba érkezéssel, abból gurulás hátra tarkóállásba, utána guruló átfordulás hátra, gugggolásból terpeszállásba érkezéssel, ugrás alapállásba.Zsugor-fejállás, abból lábnyújtás segítséggelKezdetleges fellendülés kézállásba bordásfalnál Kézen átfordulás oldalt (cigánykerék) talajon mindkét irányba Gyűrűn alaplendület epülő guruló átfordulás oktatása Feltételek: svédszekrény, dobbantó, tornapadok, magas gerenda, alacsony gyűrű, tornaszőnyegKritériumok: normál támaszhelyzet, maximumra törekvéssel Kritérium: 3-4 részen 3x végrehajtva bemutatással Kritérium: szép, tornászos testtartás, leugrásnál stabil egyensúlyi helyzet, bemutatás Kritériumok: bemutatás Kritériumok: bemutatásKritériumok: stabil nyújtott karú támasz Kritérium: mindkét irányba, törekedve a test minél jobban függőleges síkban egy vonalon végig legyen,Kritérium: saját testsúly megtartásaKritérium: törekedjen a repülő fázis kialakításáraÖnvédelmi és küzdő feladatokKüzdő jellegű játékokKakasviadalLábvívásKézvívás mellső fekvőtámaszbanTárs húzások, tolások különböző kiinduló helyzetbőlFeltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: küzdelem a szabályok betartásával
13-14. tanítási egység:3-4. osztály tantervek, tanmenetekTANMENET - 13-14. tanítási egységTanítási egység fő feladatai13-14. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseHajlékonyság, lazaság növelése,hajítókészség fokozása, gyorsaság-, ritmusképessé fejlesztése. 2. Készségek kialak2. tása, fejlesztéseLabdabiztonság növelése kézzel, lábbal.Tanult úszásnemekgyakorlása. 3. SzemélyiségformálásFélelem leküzdése, az együttműködő képesség, az önálló feladatvállalás fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással, távköz tartásával..Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása, a távközök betartásával. KépességfejlesztésF21Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű szabadgyakorlatok. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számáraKritériumok: 2-2 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva! Játékok versengésekEddig tanult játékok, kidobók, testnevelési játékok, fogókSor- és váltóversenyek különböző labdával, támasz feladatokkal.ZsinórlabdaCélba dobó versenyekFeltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pályaKritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával. ÚszásEddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben Mellúszás, gyorsúszás, hátúszás kar- lábtempóvalMélyvízben siklás háton kartempóval, deszkával Játékok vízben, feladatok labdávalFeltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, úszódeszkaKritériumok: mind a három úszásnemben 10m folyamatos úszásKritériumok: siklás háton kartempóval haladás 4-5m-enKritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása, meghatározott ideig!Labdás ügyességfejlesztés páros lefutás kapura lövéssel:Videó Átadás mozgás közben Videó Átadások helycserével keresztmozgások Videó Átadások helycseréve J53, TET41, TET42 fekete-fehér pár(önszöktetés) Videó Három gyerek, két labda Lábbal végzett ügyességi feladatok: Kézzel végzett ügyességi feladatok: Kézilabdázás:a tanulók párokban folyamatos futás közben átadásokkal haladnak az egyik kapuelőtértől a másikig, odaérve kapura lő az egyik talajról/beugrásból, kapus ellenében (5 kísérlet);a tanulók párokban folyamatos futás közben átadásokkal haladnak az egyik kapuelőtértől a másikig, 1 védő az első térfélen akadályoz, befejezés kapura lövéssel talajról/beugrásból, kapus ellenében (5 kísérlet);a tanulók párokban folyamatos futás közben átadásokkal haladnak az egyik kapuelőtértől a másikig, 1-1 védő mindkét térfélen akadályoz, befejezés kapura lövéssel beugrással, kapus ellenében (5 kísérlet). a tanulók párokban átadásokat hajtanak végre, folyamatos futás közben végzett keresztmozgásokkal haladva, a kapuelőtértől a másikig, labdafogási hiba nélkül;a tanulók párokban átadásokat hajtanak végre, folyamatos futás közben végzett keresztmozgásokkal haladva, kapuelőtértől a másikig, mindkét térfélen egy – egy fél aktív védő akadályoz, cél a labda megtartása;a tanulók párokban átadásokat hajtanak végre, folyamatos futás közben végzett keresztmozgásokkal haladva, kapuelőtértől a másikig, mindkét térfélen egy – egy aktív védő akadályoz, cél a labda megtartása és a kapuelőtérbe helyezése mindkét tanulónál labda a félpályánál állnak fel, szembe egy – egy kapuval, egyik a fekete –másik a fehér, akit mond a tanár, az elindul az egyik kapu felé és megpróbál gólt lőni, a másik próbálja utolérni és a lövés előtt megérinteni (mindketten labdát vezetnek) 3 győzelemig megy a játék;mindkét tanulónál labda a félpályánál állnak fel szembe egymással, egyik a fekete –másik a fehér, akit mond a tanár, az elindul az egyik kapu felé önszöktetéssel és megpróbál gólt lőni, a másik próbálja utolérni és a lövés előtt megérinteni, 3 győzelemig megy a játék;mindkét tanulónál labda a félpályánál helyezkednek el hason fekvésben, egyik a fekete –másik a fehér, akit mond a tanár, az elindul az egyik kapu felé és megpróbál gólt lőni, a másik próbálja utolérni és akadályozni a lövésben, 3 győzelemig megy a játék. Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre,talppal görgetéssel, ’tiki-takival’,Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel és a végén rúgási kísérletek üres kapura belső csüddel történő rúgással.Passzolások helyben fejjel, lábbal, térddel Cicázás helyben 6:2-ben 2 labdával VonalfociVáltó és sorversenyek lábbal labdavezetéssel Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd hát mögötti labda átvétellel irányváltás jobb, bal kézzel. Labdavezetés egészpályán jobb, bal kézzel. Jelre egy ütemben megállás. következő jelre elindulás. Jobb láb kilépésre bal kézzel labda leütés, majd fordítva. Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda Feltételek: egész pályán végzett gyakorlat,Kritériumok: 5 kísérletből legalább négy gól elérése, mindegyik szint esetében. Feltételek: kapuelőterek közötti feladat végrehajtás, párokban;Kritériumok: folyamatos futás, labda megtartása, mindegyik szint esetében. Feltételek: a játék szabályai;Kritériumok: 5 játékból legalább 3x át kell passzolni a labdát, mindegyik szint esetében. Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labdaKritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás Kritériumok: 4-5 átadás labda leesése nélkülKritériumok: hat támadó helyben 2 ’cica’ védő megpróbál labdát szerezni, folyamatos labdamozgatássalKritériumok: szabálykövetésKritériumok: szabálykövetés Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bóják, Kritériumok: hát mögötti labda átvételnél ne végezzenek csípőkörzést. Kritériumok: Megállás egy ütemben ellépés nélkül történjen, az elindulás egyszerre a kilépéssel a labda leütése. Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyenAtlétika Kitartó futásokGyors futások: 10-20-en, állórajttal indulva. Két kezes váltás versenyre 6-8 közepes, majd gyors futólépés után elugrás 120-140 cm-es sávon át szivacsba váltakozva mindkét lábról Dobások 1 kg-os medicinlabdávalkét kézzel előre és hátra, fej fölött és lábak közöttDobóiskolai gyakorlatok medicinlabdával, párokban, hajítások. Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével.Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásávalFeltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, váltóbot, szivacsbála, 1 kg-os medecinlabda, kislabdaKritériumok: 5-6 perc folyamatosanKritériumok:a rajt szabályainak megfelelően indulással, verseny maximális gyorsasággal futva 2x10m és 2x20m-t.Kritériumok: váltóbot átadása, átvételejobb kézből bal kézbeKritériumok:lépések aprózása illetve nyújtása nélkül Kritériumok: kar láb összhangja Kritériumok: a gyakorlatokat bal-jobb kézzel is végre kell hajtani 1 kg-os medicinlabdávalKritériumok: a váll fölötti hajításra törekedveKritériumok: szabálykövetés Önvédelmi és küzdő feladatokKüzdő jellegű játékokMögé kerülési kísérletek párokbanSzabadulás csuklófogásbólHason fekvésben, oldalsó középtartásban lévő társ törzsének felemelése a talajról, átölelő fogássalFeltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: küzdelem a szabályok betartásával
15-16. tanítási egység:3-4. osztály tantervek, tanmenetekTANMENET - 15-16. tanítási egységTanítási egység fő feladatai15-16. tanítási egységÓraszám: kb. 15-20 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.Teljesítménymérés 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseKosárlabda, labdarúgás alapjainak megszilárdítása. Távolugrás ismeret szinten elsajátítása 3. SzemélyiségformálásKitartó-, az önálló feladatvállalás, fájdalomtűrő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással, távköz tartásával. Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása, a távközök betartásával.Képességfejlesztés Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű botgyakorlatok. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, létszámnak megfelelő számú botKritériumok: 2-2 négy ütemű botgyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással. ÚszásEddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben Mellúszás, gyorsúszás, hátúszás kar- lábtempóvalMélyvízben siklás hason mellúszó kartempóval, deszkávalJátékok vízben, feladatok labdával Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, úszódeszkaKritériumok: mind a három úszásnemben 10m folyamatos úszásKritériumok: siklás hason mellúszó kartempóval haladás 4-5m-enKritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása, meghatározott ideigLabdás ügyességfejlesztés két térfeles pontszerző rendezett védelem elleni játék létszám fölényben (2:1, 3:2, 4:3) szivacskézilabda mérkőzés Lábbal végzett ügyességi feladatok: Vonalfoci Kézzel végzett ügyességi feladatok: Kézilabdázás:mindkét térfélen ugyanannyi jelzőtrikós, mint trikó nélküli, egy térfélen lévők kigyűjtenek 3 átadást és átadják a labdát a túlsó térfélre és ott elkezdik gyűjteni újra a pontokat. Szabad labdát vezetni, a védő nem faultolhat. Az győz, aki 3x át tudja passzolni a felezővonalon a labdát.mindkét térfélen ugyanannyi jelzőtrikós, mint trikó nélküli, egy térfélen lévők kigyűjtenek 3 átadást és átadják a labdát a túlsó térfélre és ott elkezdik gyűjteni újra a pontokat. Szabad labdát vezetni, a védő faultolhat, de a szabaddobás után az eredményt tovább számoljuk. Az győz, aki 3x;mindkét térfélen ugyanannyi jelzőtrikós, mint trikó nélküli, egy térfélen lévők kigyűjtenek 3 átadást és átadják a labdát a túlsó térfélre és ott elkezdik gyűjteni újra a pontokat. Szabad labdát vezetni, a védő faultolhat, de szabaddobásnál az eredmény lenullázódik. Az győz, aki 3x áttudja. (2:1) a kapuelőtér előtt elhelyezkedő védő ellen támadásvezetés, gólszerzési kísérletek;(3:2) a kapuelőtér előtt szélességben/mélységben tagolt védők ellen támadásvezetés, minél több gól elérése összjátékkal;(4:3) a kapuelőtér előtt szélességben/mélységben tagolt védők ellen támadásvezetés, minél több gól elérése összjátékkal. 2 kapus játék, minden szabály érvényes, játék 5 gólig;2 kapus játék, minden szabály érvényes, minden támadónak a támadó térfélen kell lennie a csak akkor ér a gól, játék 5 gólig;2 kapus játék, aki gólt szerez, az cserél, játék 5 gólig. Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre,talppal görgetéssel, ’tiki-takival’, futás közbenPasszolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel és a végén rúgási kísérletek üres kapura belső csüddel történő rúgással.Cicázás helyben 6:2-ben 2 labdával Váltó és sorversenyek lábbal labdavezetéssel Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd hát mögött, láb között, test előtt labda átvétellel irányváltás jobb, bal kézzel.Sarkazás helyben Labdavezetés egészpályán jobb, bal kézzel. Jelre egy ütemben megállás, sarkazás. következő jelre elindulás. Jobb láb kilépésre bal kézzel labda leütés, majd fordítva. Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda Feltételek: minden tanulónak van labdája;Kritériumok: labdavezetés közben kell a társat megérinteni, 5 kísérletből 3x sikeresen,mindegyik szint esetében. Feltételek: minden játékosnál legyen labda;Kritériumok: védőjátékosok ellenében 5 kísérletből maximális gól elérése, minden szint esetében. Feltételek: szabályos kézilabdapálya, teljes létszámú csapatok;Kritériumok: játékszabályok betartása. Feltételek: a játék szabályai;Kritériumok: 5 játékból legalább 3x át kell passzolni a labdát, mindegyik szint esetében. Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labdaKritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával, minél nagyobb sebességgel végzett feladatok Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás Kritériumok: hat támadó helyben 2 ’cica’ védő megpróbál labdát szerezni, folyamatos labdamozgatássalKritériumok: szabálykövetésKritériumok: szabálykövetés Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bóják, Kritériumok: eddig tanult kézváltások gyakorlása, min. 1x végezzék el mindegyik feladatot.Kritériumok: 3x hiba nélkül végrehajtva,sarkazásnál, a labda ne maradjon egy helyben, testsúly áthelyezéssel sarkazzanakKritériumok: Megállás egy ütemben ellépés nélkül történjen, sarkazásnál támaszláb ne mozduljon el és az elindulás egyszerre a kilépéssel a labda leütése. Minimum 3x szabályos végrehajtás Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyen Atlétika 600 méteres futás felmérése60 méteres futás felméréseKislabdahajítás felmérése15-20 cm-s távolságon három lépésenként 2-3 sáv átugrása majd a végén beugrás homokgödörbeFelfutás fokozatosan emelkedő szerekre onnan ugrás szivacsbálába, pad, zsámoly, svédszekrénytetőTávolugrás alacsonyra helyezett gumiszalag fölöttTávolugrás nekifutásból elugrósávbólAkadálypályák ugrásos feladatokkalCélba dobások különböző méretű és súlyú labdákkalJátékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásávalFeltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadbanKritériumok: fiúk 2.35, lányok 2.45 sec.Kritériumok: fiúk 10,8. lányok 11.5 sec.Kritériumok: fiúk 18m lányok 20mKritériumok: 120-140 cm átugrás legyen Kritériumok: stabil egyensúlyi helyzet, folyamatos futással Kritériumok:optimális szög az elugráshozKritériumok: törekedjen az elugrás pontos helyről történjenKritériumok: babzsák, kislabda, PVC labda, 1 kg medicinlabdaKritériumok: szabálykövetésÖnvédelmi és küzdő feladatokAsztaliteniszütőfogás, adogatás, tenyeres ütés Feltételek:ping-pong ütő, labda, asztalKritérium: labda eltalálása minél többszörTeljesítménymérésNetfit tesztek felméréseFeltételek: a netfit készlet biztosítása

Lecke: 3-4. osztály - tantervek, tanmenetek

Leírás: 3-4. osztály - tantervek, tanmenetek
5-6. osztály - tantervek, tanmenetek
5-6. osztály - tantervek, tanmenetek
5-6. osztály tanterve:5-6. osztály tantervek és tanmenetekA jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:http://www.nefmi.gov.hu A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:http://kerettanterv.ofi.huÉrvényben lévő tantervek
5-6. osztály tanmenete - 1-2. tanítási egység:5-6. osztály tantervek és tanmenetekTANMENET - 1-2. tanítási egységTanítási egység fő feladatai1-2 tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, reakciógyorsaság, ugró-, dobóképesség fejlesztése. Kar-, törzserő fejlesztése. Teljesítménymérés. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdás ügyesség kialakítása. Tanult mozgásformák átismétlése, pontos végrehajtása, eredményességre törekvés. 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség, együttműködés, kezdeményezőkészség, fegyelmezettség kialakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkozások szervezett lebonyolításához nélkülözhetetlen alakzatok, testfordulatok, menetgyakorlatok.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: a megadott alakzatok hibátlan felvétele 3 kísérletből 2x.GimnasztikaHatározott formájú 4-8 ütemű szabad-, társas-, kéziszergyakorlatok.Feltételek: határozott forma, 4-8 ütemKritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlat egyéni összeállítása és bemutatásaKépességfejlesztésF31 F33 F34 F23aerob állóképesség fejlesztés: tartós futás; lányok 4-5, fiuk: 5-6 perc;gyors futások állórajttal indulással 15-20 m-en; felugró képesség kialakítása: sorozat felugrások zsámolyra, padra páros és egy lábon; dobóképesség fejlesztése: különböző méretű és súlyú labdák dobása, páros-, egy kézzel; Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.Feltételek: szabadban futásKritérium: 2x legyen képes futni az időtFeltételek: állórajtból, 15-20 mKritérium: 5 kísérletből 3x megadott idő alatt teljesíteni;Feltételek: legalább 5 zsámoly felett, páros-, egy lábon végrehajtva.Kritérium: folyamatos szökdelés 3x;egy lábon történő ugrások végrehajtásakor a sarok, talp egyszerre érjen a talajra!Feltételek: a labda súlyának, méretének, dobó kéz/ek meghatározása;Kritériumok: megadott távolságra, irányba, célba történő dobás.Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.Játékok versengések A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, labdafelhasználásával isFeltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.ÚszásHátúszás: siklás háton, láb-, kartempó külön-külön végrehajtva. Játékok vízben, feladatok labdávalFeltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismereteKritériumok: siklás háton 3x, min. 8m-en;lábtempóval haladás 3x, min. 8m-en;kartempóval haladás 3x, min. 8m-en.Feltételek: a víz mélységének meghatározása, a tanulók a medence alján állva játszanak.Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartásaSportjátékok TET31TET31TET31 TET43 TET41 TET61 TE22 TAT21 TAV22 TAV22, TAV52? J41?KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Alaphelyzete felvétele, Védekező alapmozgásTámadó lábmunkaLabdás technikai gyakorlatok:Labdavezetés folyamatosan jobb és bal kézzel, helyben, szökdelés közben, haladással.A labda elfogása különböző irányból, magasságból érkező labdák esetébenKapura lövések:Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával kitámasztással.Védekezés technikai feladatai:Kilépés a labdás támadóval szemben. Taktikai feladatok:Támadó taktika:Az egyes posztok ismerete, helyezkedés.Védekező taktika:helyezkedés a labda nélküli támadóval szemben.Helyezkedés a labdás támadóval szemben.Kétkapus játék, egyszerűsítette szabályokkal. Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal; rúgás: belső csüddel, állított labdával, mozgásból érkező labdával; passzolások, átvételek, mindkét lábbal. Játék: ötletjáték 3:3 ellen, kiskapura Kosárlabdázás: labda nélküli gyakorlatok, megindulás, megállás, alaphelyzet, cselezés,labdavezetések: magas, középmagas helyben és haladással,átadások-átvételek: kétkezes mellső-, felsőátadás helyben és mozgás közben. Feltételek: a sportág űzésére alkalmas tornaterem, vagy szabadtéri sportpálya. Feltételek: legalább 2 tanulónként egy ’1’-es méretű kézilabda. Feltételek: legalább egy kapuelőtér nagyságú oktatási terület, felfestett kapuelőtér. Kritériumok: legalább 10 passz kísérlet hiba nélküli teljesítése 10-es távolságra. Feltételek: szabadban, párban végezveKritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.5m) labdavezetés 2x.Feltételek: álló labda, majd szemből érkező labdaKritériumok: mindkét lábbal 3x min. 8m-re rúgni.Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, állóhelybőlKritériumok: 3x átadás társ lábához érkezzen a labda, min.2x.Feltételek: megfelelő méretű pálya és kapu;Kritérium: folyamatos játék 3-3 percen át, a szabályok betartásával.Feltételek: legalább két kosárpalánk, ha lehet mini palánk! Kosárlabdák.Kritériumok: az egyes feladatok megfelelő számú gyakorlása párokban, egyenként.AtlétikaSpeciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatokFutások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, haladás térdemeléssel, saroklendítéssel;gyors futások 30, 40 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, versengések különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával.Ugrások: rövid 2-5 lépés nekifutással akadályok fölött. Dobások: a dobáshoz szükséges képességeket növelő gyakorlatokkal kéziszerek, elsősorban különböző súlyú és méretű labdákkal, páros, ill. egy kézzel.Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve. Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása. ajtversenyek, távol és magasugró, kislabdahajító versenyek. Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadbanKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása folyamatosan. Feltételek: az akadályok (zsámoly, pad,) 1-1,5m távolságra legyenek,;Kritériumok: 5 akadály fölött, folyamatos haladással 3x áthaladni.Feltételek: szabadban, lányok 1 kg, fiuk 2kg-os labdával, egyedül és párban;Kritériumok: mindkét kézzel 3x, min. 5m távolságra dobni a szert.Feltételek: szabadban, 3 lépéses dobóritmussal dobásKritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra dobás.Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.Torna Alternatív környezetben űzhető sportokKorongdobás (frizbi)Tájfutás: alapvető térképismeretek Önvédelmi és küzdő feladatok
3-4. tanítási egység:5-6. osztály tantervek és tanmenetekTANMENET - 3-4. tanítási egységTanítási egység fő feladatai3-4. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, reakciógyorsaság, gyorserő, ugró-, dobóképesség fejlesztése, kar, törzserő általános fejlesztése.Teljesítménymérés. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseA tanult mozgásformákban pontos végrehajtásra törekvés, labdakezelés továbbfejlesztése kézilabdázásban, labdarúgásban 3. Személyiségformáláskezdeményező-, együttműködő készség, önfegyelem és kitartóképesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokFoglalkozások fegyelmezett, rendezett lebonyolításhoz szükséges alakzatok fegyelmezett, gyors végrehajtása. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: a megadott alakzatok időre történő felvétele, 3 kísérletből 2x pontosan.GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Feltételek: határozott forma, 4-8 ütemKritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlat egyéni összeállítása és bemutatása, szabadon választott szerrel.KépességfejlesztésF31 F31 F33 F34 F23aerob állóképesség fejlesztés: tartós futás; lányok 5-6, fiuk: 6-7 perc; gyors futások állórajttal indulással 20-30 m-en; felugró képesség kialakítása: sorozat felugrások zsámolyra, padra páros és egy lábon; dobóképesség fejlesztése: különböző méretű és súlyú labdák dobása, páros-, egy kézzel; Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.Feltételek: szabadban futásKritérium: 2x legyen képes lefutni az időtFeltételek: állórajtból, 20-30 mKritérium: 5 kísérletből 3x megadott idő alatt teljesíteni;Feltételek: legalább 5 zsámoly felett, páros-, egy lábon végrehajtva, padon oldalirányból;Kritérium: folyamatos szökdelés 5x;Feltételek: a labda súlyának (lányok 1kg, fiúk: 2 kg.), méretének, dobó kéz meghatározása;Kritériumok: megadott távolságra, irányba, célba történő dobás.Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.Játékok versengések Testnevelési játékok, sor- és váltóversenyek, különböző típusú labdák alkalmazása, kéz és a lábak használatával.Feltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.ÚszásHátúszás: siklás háton, láb-, kartempó összekötésével folyamatos úszás Játékok vízben, feladatok labdávalFeltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok: siklás háton 3x, min. 8m-en;láb és kartempóval haladás 3x, min.10m-en;Feltételek: a víz mélységének meghatározása, a tanulók a medence alján állva játszanak.Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartásaSportjátékokTET31 TET43 TET41, TET42 TET42 TET61 TEV31 TAT56 (?) TAV22, TAV51? TAV52KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Irányváltoztatás tárgykerülésselEgyszerű irányváltoztatások, a társ kicselezéseFelugrások egy és két lábrólMegállások, megindulásokFordulatok helyben, haladással, és felugrás közben.Páros küzdő gyakorlatok.Labdás technikai gyakorlatok:Labdavezetés haladással, irányváltással.Guruló labda elfogása, továbbítása társnak.Labda átadások különböző távolságra álló társnak és mozgás közben.Kapura lövések:Kapura lövések kitámasztással, társtól kapott labdával, pár lépés, labdavezetés után. Védekezés technikai feladatai:Kilépés a labdás támadóval szemben.Támadó taktikai feladatok:A támadó játékosok helyezkedése játék közben.„add és fuss” játék.Védekező taktika:helyezkedés a labda nélküli támadóval szemben.Helyezkedés a labdás támadóval szemben. Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal; rúgás: belső csüddel, mozgásból, különböző irányokból érkező labdával; passzolások, átvételek, mindkét lábbal, mozgás közben. Játék: ötletjáték 3:3 ellen, kiskapura. Kosárlabdázás: megállás, sarkazás gyakorlása;átadások: kétkezes mellső átadás járás és futás közben; fektetett dobás mindkét oldalról, jobb-bal kézzel; labdavezetés mindkét kézzel, járás-futás közben, egyenes és szlalom vonalú pályán;játék: ötletjáték 3:3 ellen, mini palánkra. Feltételek: kézilabdázás oktatására alkalmas terem, vagy szabadtéri sportudvar. Kritériumok: tudjanak lépéshiba nélkül megállni, majd elindulni. Kritériumok: legyenek képesek hiba nélkül passzolni 10x a 15 m-es távolságra helyezkedő társnak. Kritériumok: legyenek képesek lépéshiba nélkül átvenni a társtól kapott labdát.Legyenek képesek 5 kapura lövési kísérletből 3 alkalommal a megadott célt eltalálni. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.Feltételek: guruló labda szemből, majd különböző irányokból érkező labdaKritériumok: mindkét lábbal 3x min. 8m-re rúgni.Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, mozgásközbenKritériumok: 3x átadás, az ügyesebbik lábal, a társ lábához érkezzen a labda, min.2x.Feltétel: megfelelő pálya;Kritérium: folyamatos játék min. 4 percig, a szabályok betartásával.Feltételek: kosárpalánkok, mini palánk, megfelelő számú labda;Kritériumok: megállás-sarkazás megadott ütemre történjen 5-ből 3x helyesen; átadások a társ kezébe érkezzenek 5-ből 5x; Fektetett dobás az átadások végén 5-ből 3x pontot érőn!Labdavezetés: tekintet előre néz, csuklóból nyomni a labdát.AtlétikaSpeciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatokFutások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 15-20 m-en; gyors futások 30, 40 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, versengések különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával. Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással átlépő magasugrás . Távolugrás: 5-7lépés nekifutás után guggoló technikával ugrás. Dobások: a dobáshoz szükséges képességeket növelő gyakorlatok kéziszerekkel, elsősorban különböző súlyú és méretű labdákkal, páros, ill. egy kézzel.Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve. Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása. ajtversenyek, távol és magasugró, kislabdahajító versenyek. Feltételek: kellő távolság a tanulók között, egyenletes terep, szabadban;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása folyamatosan. Feltételek: szabadban, egyenletes talaj;Kritériumok: a megadott táv min. 5x lefutása, helyes technikai végrehajtással.Feltételek: az akadályok (zsámoly, labdák) 1-1,5m távolságra legyenek;Kritériumok: 5 akadály fölött, folyamatos haladással 3x áthaladni.Feltételek: megfelelő magasugró domb és készletKritériumok: átlépő magasugrás, 3x fiuk: 85-100cm, lányok: 75-90cm.Feltételek: szabadban, homokgödörben, elugró sávból (5o cm);Kritériumok: 3x, 270-300cm távolságra ugrás.Feltételek: szabadban, lányok 1 kg, fiuk 2kg-os labdával, egyedül és párban;Kritériumok: mindkét kézzel 3x, min. 5m távolságra dobni a szert.Feltételek: szabadban, 3 lépéses dobóritmussal dobásKritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra dobás.Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.Torna Alternatív környezetben űzhető sportokKorongdobás (frizbi): dobások párokban, állóhelyben Tájfutás: alapvető térképismeretekFeltételek: megfelelő számú korongKritériumok: alapdobás mindkét kézzel a társnak, 5-ből 3x a társ kezébe érkezzen a korong.Feltételek: tájfutó térképekKritériumok: a térképjelek felismerése.Önvédelmi és küzdő feladatok
5-6. tanítási egység:5-6. osztály tantervek és tanmenetekTANMENET - 5-6. tanítási egységTanítási egység fő feladatai5-6. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek1.fejlesztéseÁltalános erőfejlesztés, a kar-, hajlító-, feszítő izmainak, a láb ugróerejének további fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése szereken végzett gyakorlatokkal.Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakcióképesség fejlesztés. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdakezelés finomítása.Hátúszás, magasugrás alapelemei 3. SzemélyiségformálásFigyelem, fegyelem és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.GimnasztikaJátékos és határozott formájú 4-8 ütemű társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Feltételek: játékos forma, 4-8 ütemKritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlatok társsal történő bemutatása, játékos formában.KépességfejlesztésF23 F23 F23Függésgyakorlatok rúdon, kötélen, játékos mászóversenyek bordásfalon; has-, hát-, oldalizmok erejének fejlesztése; Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.Feltételek: megfelelő számú rúd és kötélKritérium: függés csak karral kapaszkodva rúdon és kötélen, 5mp-ig 3x; függésben mászókulcsolás kialakítása mászás két fogással térdek kinyúlásáig.Feltétel: talajon, padon, bordásfalon végrehajtott gyakorlatokKritériumok: ismétléssel végzett 5-ös sorozatban 3x végrehajtott ha-, hát-, oldalizom erősítő gyakorlatok.Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem. Játékok versengésekTestnevelési játékok, sor- és váltóversenyek, különböző típusú labdák alkalmazása, kéz és a lábak használatával.Feltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.ÚszásHátúszás: láb-, kartempó, késleltetett kartempó, kar- lábtempó összekötésével úszás Játékok vízben, feladatok labdávalFeltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok: láb és késleltetettkartempóval haladás 3x, min.10m-en;Feltételek: a víz mélységének meghatározása, a tanulók a medence alján állva játszanak.Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartásaSportjátékok TET44 TET44 J53J35 TET43 TET41 TET42 TET44, TET42 TET61, TET63 TET62 TET63 TAT21(?) TAT54? TAV41(?) TAV52 TAV41(?) TAV41(?) KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Indulócselek egy és két ütemben történt megállások után, a dobókézzel azonos, és dobókézzel ellentétes oldalra.Szabadulás a védőtől, -cselezések labda nélkül.Páros küzdő gyakorlatok labdával.Páros küzdőgyakorlatokból gyors megindulások.Labdás technikai gyakorlatok:Labdavezetés hátrafelé futás közben, oldalirányba történő helyváltoztatás közben.Labda elfogása különböző magasságból és sebességgel érkező labdák esetében.Labda átadások különböző távolságra álló társnak helyben és mozgás közben.Labdaátadások indulócsel után, oldalirányba a dobókéz felé, és a dobókézzel ellentétes oldalra.Kapura lövések:Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással.Irányváltás után beugrásos kapura lövés passzív védő mellett.Felugrásos lövés, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással, passzív védő fölött.Támadó taktikai feladatok:1:1 elleni támadó taktika.2: 1 elleni támadó taktika.Védekező taktika:A védőjátékos feladata az 1:1 elleni játékban.A védőjátékos szerepe a 2:1 ellen játékban.A védőjátékos szerepe az 1:1 elleni játékban.Kétkapus játék Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal; rúgás: belső csüddel, mozgásból, különböző irányokból érkező labdával; passzolások, átvételek, mindkét lábbal, mozgás közben; játék: kispályán, kiskapura 3:3 ellen, ötletjáték. Kosárlabdázás:fektetett dobás egy-két leütés után,emberfogásos védekezés, védekezés karmunkája. Játék: mini palánkra, 3:3 ellen Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorlótér.Kritériumok: legyenek képesek irányt váltani. Legyenek képesek az irányváltást a dobókéz irányába, és azzal ellentétesen is végrehajtani. Kritériumok: a különböző magasságból, és irányból érkező labdaátadásokat képesek legyenek biztonságosan átvenni, 10 kísérletből legalább 7x. Kritériumok: 5 lövésből 5x gólt elérni;Kritériumok: 5 lövésből 5x gólt elérni;Legyenek képesek a felugrásos lövést helyes technikával végrehajtani.Ismerjék föl a beugrásos lövés, és az átlövés közötti különbségeket. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.Feltételek: guruló labda szemből, majd különböző irányokból érkező labdaKritériumok: mindkét lábbal 3x min. 8m-re rúgni.Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, mozgásközbenKritériumok: 3x átadás, az ügyesebbik lábal, a társ lábához érkezzen a labda, min.2x. Feltétel: meghatározott méretű pálya;Kritériumok: a tanult elemek használatával.Feltételek: megfelelő méretű pálya;Kritériumok: folyamatos játék 4 percig, szabályok betartásával. Feltétel: kosárpalánk, mini palánk, labdák;Kritériumok: lépéshiba nélküli kosárra dobás 5-ből 3x eredményesenFeltétel: 2 mini palánk;Kritérium: folyamatos játék 4 percig, a megadott dobásformával pontszerzés.AtlétikaSpeciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatokFutások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 15-20 m-en; gyors futások 20-30 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással versengések különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával. Magasugrás: 7-8 lépés nekifutással átlépő magasugrás . Távolugrás: 8-10 lépés nekifutás után guggoló technikával ugrás. Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve. Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása. ajtversenyek, távol és magasugró, kislabdahajító versenyek. Feltételek: kellő távolság a tanulók között, egyenletes terep, szabadban;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása folyamatosan. Feltételek: szabadban, egyenletes talaj;Kritériumok: a megadott táv min. 6x lefutása, felgyorsulvaFeltételek: az akadályok (zsámoly, labdák) 2-2,5m távolságra legyenek;Kritériumok: 4 akadály fölött, folyamatos haladással 5x áthaladni.Feltételek: megfelelő magasugró domb és készletKritériumok: átlépő magasugrás, 3x fiuk: 95-105cm, lányok: 80-95cm.Feltételek: szabadban, homokgödörben, elugró sávból (5o cm);Kritériumok: 3x, 270-300cm távolságra ugrás.Feltételek: szabadban, vagy teremben 3 lépéses dobóritmussal dobásKritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra dobás, vagy 10 távolságra célba dobás, 5-ből 3 találat.Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.TornaTámaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, támlázások különböző irányokban, különböző szereken.Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Talajtorna: gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe. Zsugor-fejállás, fejállás különböző lábtartásokkalFejállásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekbe. Egyensúlyozó gyakorlatok: padon, gerendán, ferdepadon járások, fordulatok, szerek hordásával. Feltételek: normál támaszhelyzet,Kritériumok: lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig. Feltételek: tornaszőnyegek,Kritériumok: guggolótámaszból indulva, guggolótámaszba érkezés, 3x sikeresen végrehajtva.Feltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: tornászos testtartással végrehajtott gyakorlatok, a kiinduló és befejező helyzetek pontos betartásával 3x.Feltételek: tornapad, ferdepad, gerenda;Kritériumok: a szerek teljes hosszában biztonságos járás fordulatokkal oda-vissza folyamatosan 3x, labdával a kézben is.Alternatív környezetben űzhető sportokKorongdobás (frizbi): dobások párokban, állóhelyben Tájfutás: alapvető térképismeretek Korcsolyázás: gyakorlatok talajon, egy lábon guggolások, törzshajlítások;jéghez szoktatás: esés, felállás, alapállás, járás korcsolyával, harántcsúszások előre.Feltételek: megfelelő számú korongKritériumok: alapdobás mindkét kézzel a társnak, 5-ből 3x a társ kezébe érkezzen a korong.Feltételek: tájfutó térképekKritériumok: a térképjelek felismerése.Feltételek: jégpálya az iskolában, vagy központi helyen, korcsolyák a tanulók számáraKritériumok: az alapgyakorlatok biztonságos végrehajtása.Önvédelmi és küzdő feladatok
7-8. tanítási egység:5-6. osztály tantervek és tanmenetekTANMENET - 7-8. tanítási egységTanítási egység fő feladatai7-8. tanítási egységÓraszám: kb. 14-16 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános erőfejlesztés, a karfeszítő izmok, a dinamikus láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése szereken végzett gyakorlatokkal.Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakció-, ritmusképesség fejlesztése; 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseLabdakezelés, lábbal is, finomítása.Gyorsúszás alapismeretei 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.GimnasztikaÍzület és gerincvédelemhez szabad-, és kéziszergyakorlatok egyénileg és párban is.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Feltételek: egyéni és páros feladatvégzésKritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlatok társsal történő bemutatása, az izmok szimmetriájára vonatkozóanKépességfejlesztésF23 F23 F23Támaszgyakorlatok talajon, tornaszereken, játékos sor- és váltóversenyek támaszhelyzetek felhasználásával; has-, hát-, oldalizmok erejének fejlesztése; Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.Feltételek: megfelelő számú tornapad, zsámolyKritérium: fekvő-, guggoló-, térdelő-, könyök támasz mély és magas helyzetben végzett karhajlítások 3x5; Feltétel: talajon, padon, bordásfalon végrehajtott gyakorlatokKritériumok: ismétléssel végzett has-, hát-, oldalizom erősítő gyakorlatok 3x5;.Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.Játékok versengésekTestnevelési játékok, sor- és váltóversenyek, támaszhelyzetekben, különböző típusú labdák alkalmazásával isFeltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.ÚszásHátúszás: kar- lábtempó összekötésével úszás Gyorsúszás: lábtempó, siklás hason, levegővétel Játékok vízben, feladatok labdávalFeltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok: folyamatos úszás háton min.10m-en, 3xFeltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: lábtempóval úszás 10m-en, levegővétellel.Feltételek: a tanulók a medence alján állva, ill. háton úszva játszanak.Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartásaSportjátékok TET31TET31 TET42, TET44 TET61, TET63 TET44, TET62 TET44, TET62 TET63 TE22 TEV32 TEV32 TAT54TAT54(?)(?) TET64 TAV64TAV71?KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Ütközések talajonÜtközések felugrás közben.Labdás technikai gyakorlatok:Labdaátadások dobókézzel azonos, és dobókézzel ellentétes oldalra történő passzcsel után, talajról.Kapura lövések:Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással védő nélkül.Irányváltás után beugrásos kapura lövés passzív védő mellett.Irányváltás után beugrásos kapura lövés két védő között.Felugrásos lövés, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással, passzív védő fölött.Védekezés technikai feladatai:Kilépés a labdás támadóval szemben.Ütközés a talajon a labdás támadóval szemben.Ütközés a levegőben a felugró labdás játékossal szemben. Támadó taktikai feladatok2: 1 elleni támadó taktika.2 :2 elleni játék.„add és fuss” játék.Szabadulás az emberfogás helyzetéből.Védekező taktika:Két védőjátékos együttes tevékenysége a játékban.2:2 elleni játék.Emberfogásos védekezés a „kisjátékokban”Kétkapus játék. Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal; rúgás: belső csüddel, mozgásból, különböző irányokból érkező labdával; passzolások: laposan, ívelten helyben és mozgás közben átvételek: levegőből érkező labda átvétele mindkét lábbal; ötletjáték 4:4 ellen Kosárlabdázás:cselezés: indulócsel, cselezés futás közben; játék: emberfogásos védekezés gyakorlásával Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorlótér, de legalább egy félpályányi terület. Kézilabda kapu.Páronként legalább 1 kézilabda. Kritériumok: kapura lövés célmeghatározással. 5 lövésből legalább 3 lövés érjen pontosan célba. Kritérium: támadó-védekező párok 5 sorozatos partik a játékban. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.Feltételek: szemből, majd különböző irányokból érkező labdaKritériumok: mindkét lábbal 3x távolságra törekvéssel, min. 10m-re rúgni.Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, mozgásközbenKritériumok: 3x átadás, az ügyesebbik lábal, a társ lábához érkezzen a labda, min.2x.Feltétel: levegőből érkező labda;Kritérium: az érkező labda átvétele a labda elgurulása nélkül 3 kísérletből legalább 2x.Feltétel: két kapura, teljes terem méret;Kritérium: játékszabályok szerinti játék, folyamatosan min. 4 percig!Feltételek: megfelelő hely páronként a cselezés végrehajtásához, palánkok;Kritériumok: a cselező játékos 3 próbából 2x hagyja ott a társát, a védő pedig 3 kísérletből 2x akadályozza meg a támadót a csel végrehajtásában.Feltétel: palánkok, mini palánk;Kritériumok: folyamatos játék 3:3 ellen, emberfogásos védekezéssel, min. 4 percig. AtlétikaSpeciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok.Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 15-20 m-en; gyors futások 15-20 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással szökdelések páros- egy lábon különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával. Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve. Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása. ajtversenyek, kislabdahajító versenyek. Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása folyamatosan. Feltételek: kellő távolság a teremben, min 25m;Kritériumok: a megadott táv min. 5x lefutása, felgyorsulva, fokozatos lassítással;Feltételek: az akadályok (zsámoly, labdák) 2-2,5m távolságra legyenek;Kritériumok: 5 akadály fölött, folyamatos szökdeléssel páros- egy lábon 5x áthaladni.Feltételek teremben 3 lépéses dobóritmussal dobás célba;Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra lévő célba dobás, 5-ből 3 találat.Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.TornaTámaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, támlázások különböző irányokban, különböző szereken.Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Szekrényugrás keresztbe állított szekrényen (2-4 rész): guggoló átugrás, zsugorkanyarlati átugrás Kézállás bordásfalnál, mérlegállás, kézen átfordulás oldalt (cigánykerék) itmikus gimnasztika (lányoknak) Feltételek: normál támaszhelyzet,Kritériumok: lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig. Feltételek: ugrószekrény (2-4 rész), tornaszőnyegek;Kritériumok: 2-2 kísérlet.Feltétel: bordásfalakKritériumok: helyes testtartással végrehajtott kísérletek, 5x.Feltételek: egyenletes talajKritériumok: a törzs és láb legalább egy vonalban legyen, kísérletek bal- és jobb lábon is.Feltétel: egyenletes talaj, kijelölt sáv; Kritérium: mindkét irányba a sávon belül végrehajtva 3-3x a gyakorlatot.Alternatív környezetben űzhető sportokKorongdobás (frizbi): dobások párokban, állóhelyben, mozgás közben meghatározott távolságra. Korcsolyázás: siklás két lábon, egyenes korcsolyázás Tájfutás: alapvető térképismeretekFeltételek: megfelelő számú korongKritériumok: alapdobás mindkét kézzel a társnak, 5-ből 3x a társ kezébe érkezzen a korong, mozgás közben is ue.Feltételek: jégpálya az iskolában, vagy központi helyen;Kritériumok: csak a korcsolya élén történő siklás legalább 4m-en, 3 kísérletből 2x. Feltételek: tájfutó térképekKritériumok: a térképjelek felismerése.Önvédelmi és küzdő feladatok
9-10. tanítási egység:5-6. osztály tantervek és tanmenetekTANMENET - 9-10. tanítási egységTanítási egység fő feladatai9-10. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános erőfejlesztés, a karfeszítő izmok, a dinamikus láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése szereken végzett gyakorlatokkalKoordinációs képességek: egyensúlyozó és ritmusképesség fejlesztése 2. Készségek kialakítása, fejlesztése Labdakezelés, lábbal is, finomítása.Gyorsúszás alapismeretei 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvételeKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.GimnasztikaÍzület és gerincvédelemhez szabad-, és kéziszergyakorlatok egyénileg és párban is.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.Feltételek: egyéni és páros feladatvégzésKritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlatok társsal történő bemutatása, az izmok szimmetriájára vonatkozóanKépességfejlesztésF23 F23 F23Támaszgyakorlatok talajon, tornaszereken, játékos sor- és váltóversenyek támaszhelyzetek felhasználásával; has-, hát-, oldalizmok erejének fejlesztése; Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.Feltételek: megfelelő számú tornapad, zsámolyKritérium: fekvő-, guggoló-, térdelő-, könyök támasz mély és magas helyzetben végzett karhajlítások 3x5; Feltétel: talajon, padon, bordásfalon végrehajtott gyakorlatokKritériumok: ismétléssel végzett has-, hát-, oldalizom erősítő gyakorlatok 3x5;.Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.Játékok versengésekTestnevelési játékok, sor- és váltóversenyek, támaszhelyzetekben, különböző típusú labdák alkalmazásával isFeltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.ÚszásHátúszás: kar- lábtempó összekötésével úszás Gyorsúszás: lábtempó, siklás hason, levegővétel Játékok vízben, feladatok labdávalFeltételek: legalább 10m-es medenceKritériumok: folyamatos úszás háton min.10m-en, 3xFeltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: lábtempóval úszás 10m-en, szabályos levegővétellel.Feltételek: a tanulók a medence alján állva, ill. háton úszva játszanak.Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartásaSportjátékok TET31TET31, TET44? TET31TET31 TET41 TET41 TET42 TET42 TET42 TET61, TET63 TET61, TET63 TET62 TET63 TEV33TEV32 TEV32 TAT44TAT54TAT55TAT32 TAV64 TAV64TAV615TAV510TAV32 TAV32KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Támadó lábmunkaEgyszerű irányváltoztatások, a társ kicselezéseÜtközések talajonÜtközések felugrás közben.Labdás technikai gyakorlatok:A labda elfogása különböző irányból, magasságból érkező labdák esetében.Labda elfogása különböző sebességgel érkező labdák esetében.Labda átadások különböző távolságra álló társnak és mozgás közben.Labdaátadások indulócsel után, oldalirányba a dobókéz felé, és a dobókézzel ellentétes oldalra.Labdaátadások dobókézzel azonos, és dobókézzel ellentétes oldalra történő passzcsel után, talajról.Kapura lövések:Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással védő nélkül.Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással passzív védő fölött.Irányváltás után beugrásos kapura lövés két védő között.Felugrásos lövés a lövőkéz irányába történő passzcsel után, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással.Védekezés technikai feladatai:Egyéni sáncolás.Ütközés a talajon a labdás támadóval szemben.Ütközés a levegőben a felugró labdás játékossal szemben. Támadó taktikai feladatokGyors indítás.2 támadó játékos együttműködése 3:2 elleni játék endezetlen védelem elleni játék Védekező taktika:Két védőjátékos együttes tevékenysége a játékban.2:2 elleni játék.Ütközés a labdás támadóval szemben. A labdás játékos akadályozása.Védőjátékos szerepe a gyorsindítás ellen.A visszarendeződő játékos szerepe a védekezésben.Kétkapus játék. Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal; rúgás: belső csüddel, mozgásból, különböző irányokból érkező labdával; passzolások: laposan, ívelten helyben és mozgás közben átvételek: levegőből érkező labda átvétele mindkét lábbal; játék. Kosárlabdázás:Labdavezetések normál és mély váltakozásával, mindkét kézzel futás közbeni irányváltoztatással védőjátékossal, védőmozgással a labdát vezető társ követése;fektetett dobás gyakorlása mindkét oldalról, mindkét kézzel; Feltételek: a sportjáték szabályainak megfelelő játéktér, vagy szabadtéri sportudvar.Páronként legalább 1 kézilabda.Jelzőtrikó. Kritériumok: legyenek képesek indulócsel után pontos célzott lövés végrehajtására. 5 lövésből, 3 találjon célt. Kritérium: legyenek képesek a kapus gyorsindítását megfogni, lépéshiba nélkül labdavezetést kezdeményezni, majd kapura lőni. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.Feltételek: szemből, majd különböző irányokból érkező labdaKritériumok: mindkét lábbal 3x távolságra törekvéssel, min. 10m-re rúgni.Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, mozgásközbenKritériumok: 3x átadás, az ügyesebbik lábal, a társ lábához érkezzen a labda, min.2x.Feltétel: levegőből érkező labda;Kritérium: az érkező labda átvétele a labda elgurulása nélkül 3 kísérletből legalább 2x.Feltételek: 3-3 játékosnak megfelelő méretű pálya, teremben vagy szabadban;Kritériumok: kispályás szabályokkal folyamatos játék, legalább 3 percig! Feltételek: megfelelő számú labda, palánkok, mini palánk,Kritériumok: a védőjátékos figyelése labdavezetés közben, a védőjátékos mellett 3-ból 2x menjen el . Feltétel: palánkok, labdák;Kritériumok: 5-5 dobás egy leütés után, 3 sikeres dobás. AtlétikaSpeciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok.Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 15-20 m-en; gyors futások 15-20 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással szökdelések páros- egy lábon különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával. Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve. Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása. ajtversenyek, kislabdahajító versenyek. Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása folyamatosan. Feltételek: kellő távolság a teremben, min 25m;Kritériumok: a megadott táv min. 5x lefutása, felgyorsulva, fokozatos lassítással;Feltételek: az akadályok (zsámoly, labdák) 2-2,5m távolságra legyenek;Kritériumok: 5 akadály fölött, folyamatos szökdeléssel páros- egy lábon 5x áthaladni.Feltételek teremben 3 lépéses dobóritmussal dobás célba;Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra lévő célba dobás, 5-ből 3 találat.Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.TornaTámaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, támlázások különböző irányokban, különböző szereken.Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Szekrényugrás keresztbe állított szekrényen (2-4 rész): guggoló átugrás, zsugorkanyarlati átugrás Kézállás bordásfalnál, mérlegállás, kézen átfordulás oldalt (cigánykerék) itmikus gimnasztika (lányoknak)Testsúlyáthelyezések, járások alapformái, érintő és hintajárás, zenére Feltételek: normál támaszhelyzet,Kritériumok: lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig. Feltételek: ugrószekrény (2-4 rész), tornaszőnyegek;Kritériumok: 2-2 kísérlet.Feltétel: bordásfalakKritériumok: helyes testtartással végrehajtott kísérletek, 5x.Feltételek: egyenletes talajKritériumok: a törzs és láb legalább egy vonalban legyen, kísérletek bal- és jobb lábon is.Feltétel: egyenletes talaj, kijelölt sáv; Kritérium: mindkét irányba a sávon belül végrehajtva 3-3x a gyakorlatot. Feltételek: zenelejátszó készülék, megfelelő zene>Kritériumok: az alapgyakorlatok a lejátszott zenére történő végrahajtásaAlternatív környezetben űzhető sportokKorongdobás (frizbi): dobások párokban, állóhelyben, mozgás közben meghatározott távolságra Tájfutás: alapvető térképismeretekFeltételek: megfelelő számú korongKritériumok: alapdobás mindkét kézzel a társnak, 5-ből 3x a társ kezébe érkezzen a korong, mozgás közben is ue. Feltételek: tájfutó térképekKritériumok: a térképjelek felismerése.Önvédelmi és küzdő feladatok
11-12. tanítási egység:5-6. osztály tantervek és tanmenetekTANMENET - 11-12. tanítási egységTanítási egység fő feladatai11-12. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, a vállizmok hajító erejének fejlesztése, hajlékonyság, lazaság növelése, gyorsaságfejlesztés. itmusképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseTaktikai elemek a kézilabdázásban.Gyorsúszás alapismeretei 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok járás közben.Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása.GimnasztikaBemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű szabadgyakorlatok.Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!KépességfejlesztésF31 F23 F34Aerob állóképesség növelése 20m-es ingafutás alkalmazásával . 4-8 ütemű szabad- és kézisúlyzógyakorlatok a váll izmainak erősítésére.Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából. Dobóiskolai gyakorlatok medicinlabdával, párokban: lökések, vetések, hajítások.Feltétel: megfelelő méretű sima felületű hely, információközlő eszköz.Kritérium: az ingafutás teszt maximális teljesítéseFeltételek: minden tanuló rendelkezzen egy pár 1 kg-os szerrel;Kritérium: a gyakorlatok ismétlésszámának fokozatos növelése 8-ig, 3-as sorozat számmal. Feltételek: 1-2 kg-os medicinlabdák;Kritériumok: legalább 4m távolság a párok között, a dobott labdát el kell kapni. Egy-egy dobásforma min. 4x-i ismétléssel!Játékok versengésekSor- és váltóversenyek, támaszhelyzetekben, különböző típusú labdák alkalmazásával isFeltételek: a szabályok megnevezése;Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés céljának meghatározásával.ÚszásGyorsúszás: kartempójárásban, egykaros úszások. Lábtempó ismétlése, siklás hason, kar-lábtempó összekapcsolása Játékok vízben, feladatok labdávalFeltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: kartempó végrehajtása vízben, állóhelyben, levegővétellel, majd haladással 5x;Kritériumok: lábtempóval úszás 10m-en, 3x;Kritériumok: szabadon siklás, majd a kar- lábtempó bekapcsolásával úszás 3x10m;Feltételek: a tanulók a medence alján állva, ill. esetenként gyorsúszással haladva játszanak.Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása, meghatározott ideig!Sportjátékok TET31TET31TET31 TET31 TET42 TET42 TET42 TET42 TET63TET63TET63 TEV31TEV33TEV32 TEV32 TAT56 TAT54TAT55TAT55TAT42 TAT45TAT32 TAV52(?) TAV52(?)TAV32 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Felugrások egy és két lábrólMegállások, megindulásokFordulatok helyben, haladással, és felugrás közben.Indulócselek egy és két ütemben történt megállások után, a dobókézzel azonos, és dobókézzel ellentétes oldalra.Labdás technikai gyakorlatok:Labdaátadások oldalirányban a dobókéz irányába, rátörés, és hátsó keresztlépés után.Labdaátadások indulócsel után, oldalirányba a dobókéz felé, és a dobókézzel ellentétes oldalra, a dobókézzel ellentétes lábról történő felugrássalLabdaátadások oldalirányban a dobókézzel ellentétes irányba, rátörés után.Labdaátadás oldalirányba talajon történő fault után.Kapura lövések:Kapura lövés felugrással.Átlövés aktív sánc fölött.Felugrásos lövés a lövőkéz irányába történő passzcsel után, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással. Védekezés technikai feladatai:Kilépés a labdás támadóval szemben.Egyéni sáncolás.Ütközés a talajon a labdás támadóval szemben.Ütközés a levegőben a felugró labdás játékossal szemben. Támadó taktikai feladatokA támadó játékosok helyezkedése játék közben.2 támadó játékos együttműködése 3:2 elleni játék3:3 elleni játék.Csapatrész taktikai feladatok megoldása.Gyors indítás. endezetlen védelem elleni játék Védekező taktika:Helyezkedés a labdás támadóval szemben.Emberfogás.Védőjátékos szerepe a gyorsindítás ellen.Kétkapus játék. Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal; átadások-labdakezelések párban; játék. Kosárlabdázás: technikai gyakorlatok: párokban labdaátadások; hosszú és rövid indulás; páros lefutás. Játék: 3:3 ellen páros lefutás alkalmazásával Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorlótér. Páronként 1 db. labda.Kézilabda kapu.Jelzőtrikók. Kritériumok: legyenek képesek a védő játékos „faultja” után is hiba nélkül passzolni. Legyenek képesek a test-test elleni küzdelemre. Legyenek tisztában az emberfogás szabályaival. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.Kritériumok: 5 átadásból 3x a társhoz érkezzen a labda; Feltételek: 3-3 játékosnak megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig! Feltételek: labdák, palánkok;Kritériumok: folyamatos labdaátadások a labda elejtése nélkül, legalább 5x;páros lefutás után pontszerzés mindkét oldalról 3-ból 2x.Feltételek: mini palánkok;Kritériumok: folyamatos játék 4 percig, pontszerzés legalább 3 lefutás végén. Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra törekvéssel; gyors futások 10-15m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve. Játékok, versengések különböző dobások felhasználásával, különböző célok megjelölésével. Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.Feltételek: kellő távolság, min 20m;Kritériumok: a megadott táv min. 5x lefutása, felgyorsulva, fokozatos lassítással;Feltételek teremben 3 lépéses dobóritmussal dobás célba;Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra lévő célba dobás, 5-ből 3 találat.Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek: 1 kg-os medicinlabda, gumilabda, zsámoly, karika, stb.Kritériumok: a meghatározott játékszabályok, dobásformák pontos betartásával történő játék!TornaTámaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, támlázások különböző irányokban, különböző szereken.Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás. Szekrényugrás keresztbe állított szekrényen (2-4 rész): guggoló átugrás, zsugorkanyarlati átugrás Kézállás bordásfalnál, mérlegállás, kézen átfordulás oldalt (cigánykerék) itmikus gimnasztika (lányoknak):Összetettebb járások, különböző kar- és törzsmozgásokkal összekötve, ritmizált lépések: keringőlépés. Feltételek: normál támaszhelyzet,Kritériumok: lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig. Feltételek: ugrószekrény (2-4 rész), tornaszőnyegek;Kritériumok: 2-2 kísérlet.Feltétel: bordásfalakKritériumok: helyes testtartással végrehajtott kísérletek, 5x.Feltételek: egyenletes talajKritériumok: a törzs és láb legalább egy vonalban legyen, kísérletek bal- és jobb lábon is.Feltétel: egyenletes talaj, kijelölt sáv; Kritérium: mindkét irányba a sávon belül végrehajtva 3-3x a gyakorlatot. Feltételek: zenét szolgáltató eszköz, zenehordozóKritériumok: a járások és összekötő mozgások ritmikus végrehajtása, folyamatosanAlternatív környezetben űzhető sportokTájfutás: alapvető térképismeretek SízésFeltételek: tájfutó térképekKritériumok: a térképjelek felismerése.Feltétel: sí tábor megszervezése az iskolai sí szünetben!Önvédelmi és küzdő feladatokÖnvédelmi fogások: szabadulás egy-, kétkezes lefogásból. Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!
13-14. tanítási egység:5-6. osztály tantervek és tanmenetekTANMENET - 13-14. tanítási egységTanítási egység fő feladatai13-14. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseHajlékonyság, lazaság növelése, hajítókészség fokozása, gyorsaság-, ritmusképesség fejlesztése. 2. Készségek kialak2. tása, fejlesztéseTaktikai elemek a kézilabdázásban.Gyorsúszás gyakorlása 3. SzemélyiségformálásFélelem leküzdése, az együttműködő képesség, az önálló feladatvállalás fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok járás közben, távköz tartásával Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása, a távközök betartásával.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaBemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű szabadgyakorlatok.Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!KépességfejlesztésF31 F34Gyors futások: 10-20-en, állórajttal indulva. Dobóiskolai gyakorlatok medicinlabdával, párokban, hajítások.Feltétel: szabadban, megfelelő talajú pályaKritérium: a rajt szabályainak megfelelően indulással, verseny maximális gyorsasággal futva 3x10m és 3x20m-t.Feltételek: minden tanuló rendelkezzen egy pár 1 kg-os medicinlabdával;Kritérium: a gyakorlatokat bal-jobb kézzel is végre kell hajtani, a hajítások ismétlésszámának fokozatos növelésével 8-ig, 3-as sorozat számmal. Játékok versengésekVáltóversenyek 1 kg-os medincinlabdával, hajító mozdulattal történő labdatovábbításFeltételek: 1kg-os labda és egyéb szerek, a szabályok megnevezése;Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés céljának meghatározásával.ÚszásGyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás. Úszás csak lábtempóval; Úszás csak kartempóval; Játékok vízben, feladatok labdávalFeltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: folyamatos úszás 2x10m-en, pihenő után 2x-i ismétléssel.Kritériumok: lábtempóval úszás 10m-en, 3x;Kritériumok: kartempóval úszás 10m-en 2x, lábkarikávalFeltételek: a tanulók a medence alján állva, ill. esetenként gyorsúszással haladva játszanak.Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása, meghatározott ideig!SportjátékokJ55(?), TET32(?) TAT55, TAV65TAT65TAV610TAT44, TAT45TAT32TAV32(?) KézilabdázásAz elsajátítított technikai elemek gyakorlása párokban, 3-as, 4-es csoportokban.Taktikai elemek 3:3 elleni játék.Egyszerű helycserék területváltással. 6:0 területvédekezés.Gyorsindítás. endezetlen védelem elleni játék.Védekezés rendezetlen védelem elleni játékban.A kapus taktikai feladatai.Kétkapus játék. Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: levegőből érkező labda kezelése átadások-labdakezelések párban; játék: 1:1 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 2:2-es játékban. Kosárlabdázás: technikai elemek gyakorlása labdával. sarkazás labdaátvétel után majd passzolás a társnak, aki kosárra dob.Hármas lefutás végén kosárra dobás, mindkét oldalrólJáték: 3:3 ellen a tanult technikai elem alkalmazásával.Feltételek: kézilabda játék oktatására alkalmas játéktér.Kézilabda. Legyenek tisztában a rendezetlen védelem elleni játék szabályaival. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda kezelése lehetőleg minimális elpattanás nélkül;Kritériumok: 5 átadásból 3x a társhoz érkezzen a labda; Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!Feltételek: labdák, mini palánkok;Kritériumok: 5 kísérletből 3x sikeres pontszerzés mindkét oldalról, mindkét kézzel dobva. Feltételek: mini palánkok;Kritériumok: folyamatos játék 4 percig, a gyakorolt technikai elemek felhasználásával.Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a váll fölötti hajításra törekedve. Játékok, versengések különböző dobások felhasználásával, különböző célok megjelölésével. Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.Feltételek: szabadban 3 lépéses dobóritmussal dobás;Kritériumok: fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra dobás, 5-ből 3x. Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek: 1 kg-os medicinlabda, gumilabda, zsámoly, karika, stb.Kritériumok: a meghatározott játékszabályok, dobásformák pontos betartásával történő játék!Torna Alternatív környezetben űzhető sportokTájfutás: alapvető térképismeretekFeltételek: tájfutó térképekKritériumok: a térképjelek felismerése.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: fogáskeresések állásban, fogásmódok, alapállások, alaphelyzetek gyakorlása párokbanFeltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!
15-16. tanítási egység:5-6. osztály tantervek és tanmenetekTANMENET - 15-16. tanítási egységTanítási egység fő feladatai15-16. tanítási egységÓraszám: kb. 15-20 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.Teljesítménymérés 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseTaktikai elemek a kézilabdázásban.Gyors-, hátúszás gyakorlása 3. SzemélyiségformálásKitartó-, az önálló feladatvállalás, fájdalomtűrő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTestfordulatok járás közben, távköz tartásával Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása, a távközök betartásával.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaBemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű medicinlabdagyakorlatok.Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára 1kg-os labda; Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!KépességfejlesztésF31 F23Kitartó futás a 20m-es ingafutás felhasználásával Ízületi mozgáshatárok növelése botgyakorlatok felhasználásával. Feltételek: megfelelő hosszúságú sima felületű terepKritérium: minden tanuló a számára maximális távot fussa le. Feltételek: a tanulói létszámnak megfelelő bot;Kritériumok: 4-8 ütemű botgyakorlatok, különböző ritmusban végrahajtvaÚszásGyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás. Hátúszás: kar-lábtempó összekapcsolásával Feltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: folyamatos úszás 2x10m-en, pihenő után 2x-i ismétléssel.Feltételek: 10m-es medence;Kritériumok: folyamatos úszás 2x10m-en, pihenő után 2x-i ismétléssel.SportjátékokJ55(?)TAT613?TAT612? TAV610, TAV612KézilabdázásAz elsajátított technikai elemek gyakorlása.Büntetődobás.Szabaddobás.Taktika:Az eddig tanult taktikai feladatok biztos alkalmazása játék közben.6:0-s védekezésből váltás 5+1 –es emberfogásos védekezésre. Kétkapus játék Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: levegőből érkező labda kezelése átadások-labdakezelések párban; játék: 2:1, 3:1, 4:2 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban. Kosárlabdázás: osztálybajnokság lebonyolítása 4 csapattal, körmérkőzéses formában! Feltételek: kézilabdázás űzésére alkalmas gyakorló terület.Páronként legalább 1 labda. Jelzőtrikó. Kritériumok: teljesítőképes tudás kialakítása, a folyamatos kétkapus játék érdekében. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda kezelése lehetőleg minimális elpattanás nélkül;Kritériumok: 5 átadásból 3x a társhoz érkezzen a labda; Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!Feltétel: csapatok megszervezése;Kritériumok: minden csapat játszik egymás ellen, egy-egy mérkőzést.Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Kislabdahajítás: verseny a 3 lépéses dobóritmussal, a váll fölötti hajításra törekedve. Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.Feltételek: szabadban 3 lépéses dobóritmussal dobás;Kritériumok: versenyszabályok alapján 3 kísérlet, maximális eredményre törekvés.Torna Alternatív környezetben űzhető sportokTájfutás: iránytű és tájoló használata terepen, tájékozódás az iskola környékén, várostérkép alapjánFeltételek: tájfutó és város térképekKritériumok: a térképjelek, égtájak felismerése, kijelölt tereptárgy (épület) megtalálása.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: fogáskeresések állásban, fogásmódok, alapállások, alaphelyzetek gyakorlása párokban.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!TeljesítménymérésNetfit tesztek felméréseFeltételek: a netfit készlet biztosítása

Lecke: 5-6. osztály - tantervek, tanmenetek

Leírás: 5-6. osztály - tantervek, tanmenetek
7-8. osztály - tantervek, tanmenetek
7-8. osztály - tantervek, tanmenetek
7-8. osztály tanterve:7-8. osztály - tantervek, tanmenetek Érvényben lévő tantervekA jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:http://kerettanterv.ofi.hu/02_melleklet_5-8/index_alt_isk_felso.html
7-8. osztály tanmenete - 1-2. tanítási egység:7-8. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET – 1-2. tanítási egységTanítási egység fő feladatai1-2. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.Teljesítménymérés 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseElőző tanévben tanult kézilabda mozgáselemek átismétlése, gyakorlása, továbbfejlesztése.Mellúszás alapgyakorlatai 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség, az önuralom fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokMenetgyakorlatok, az alakzatkialakítás különböző formái: oszlop-, vonal-, köralakzatok felvételének gyakorlása Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott alakzatok pontos, gyors felvétele, a távközök betartásával. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaBemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas- és kéziszergyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok a helyes izomegyensúly kialakítás, agonista-antagonista izmok arányos működésének kialakítása általFeltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete; Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva! Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepljenek, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésF31 F23Kitartó futás a 20m-es ingafutás felhasználásával Ízületi mozgáshatárok növelése botgyakorlatok felhasználásával. Feltételek: megfelelő hosszúságú sima felületű terepKritérium: minden tanuló a számára maximális táv lefutása. Feltételek: a tanulói létszámnak megfelelő bot;Kritériumok: 4-8 ütemű botgyakorlatok, különböző ritmusban végrehajtvaÚszásGyors- és hátúszás: a tanult technikák csiszolása folyamatos úszással, a táv és az időtartam növelésével Mellúszás: kartempó szárazon, majd derékig érő vízben, karmunka siklás közben Feltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: folyamatos úszás 3x10m-en, pihenő után 2x-i ismétléssel.Feltételek: 10m-es medence;Kritériumok: siklás karmunkával, folyamatos úszás karmunkával 10m-en 5x.SportjátékokTE31 TET42TET42TET42 TET63 TET62 TET62 TAT55 TAT55 TAT71 TAV614TAV614 TAV43 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Lábmunka, indulócselek, leforgások.Irányváltások.Labdás technikai gyakorlatok:Felső,lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, dobókézzel ellentétes láb kilépéssel.Csukló átadásmindkét irányba, dobókézzel azonos láb indulásával és ellentétes láb kitámasztásávalCsukló átadás mindkét irányba, dobókézzel ellentétes láb indulásával és dobókézzel azonos láb kitámasztásávalKapura lövések:Felugrásos felső lövés több(bal,jobb, szemből) irányból kapott labdával,a dobókéz irányába íven történő lendületszerzés után a labda levegőben történő birtokbavételével,dobókézzel azonos láb talajfogásával,rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrás után (BÁ vagy JÁ balkezes befelé).Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra, majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe (2 lépés).Bedöléses felső lövés eléállásos elzárás után állóhelyzetből. Lőtt átadás után 2 kezes labdaátvétellel, félfordulattal lövőkézzel ellentétes irányba. övid labdafelkészítés után páros lábról történő bedőléses lövés végrehajtása. Érkezéstompítással mellső fekvőtámaszba.Támadó taktikai feladatok3-2 elleni támadás (BÁ-I -JÁ kapcsolat) I az ÁTL.-től kapott labdával a 2 védő között betörést hajt végre és a védők tevékenységétől függően a párhuzamos rátörést végrehajtó átlövők valamelyikének passzol3-2 elleni támadás (BÁ-I -JÁ kapcsolat) I kapott labdával készít az Átl-nek, majd helycserét hajt végre, (keresztmozgás) átlövő (2 védő közé) a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.2-2 elleni támadás "hátsóközép- zavaró "(+1) (mélységben tagolt, azonos szélességben lévő védők ellen) Mélységben labdával kilépő BE-val zárás-leválás (szabadítás) és a játékszituáció folytatása.Védekező taktika:Védők összezárása 2-1 ellenVédők összezárása 3-2 ellenVédők összezárása 6-6 ellenKétkapus játék Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:levegőből érkező labda kezelése átadások-labdakezelések párban; játék: 2:1, 3:1, 4:2 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban. Kosárlabdázás: labdás technikai gyakorlatok ismétlése, 1:1, 2:2 elleni játék, létszámfölényes helyzet 3:2 elleni játék öplabdázás: labda nélküli technikai gyakorlatok: alaphelyzet felvétele, igazodása labdához; labdás technikai gyakorlatok: alkarérintés,alsó egyenes nyitás, gyakorlás párokban. Feltételek: a kézilabda sportág oktatására alkalmas terem, vagy szabadtéri sportpálya. Páronként legalább 1 db ’2’-es méretű kézilabda.Jelzőtrikók.Fölfestett kapuelőtér.Kritériumok: csukló passzok jelentőségének ismerete a játékban.5x pontos passz, mindkét irányba. Kritériumok: a labda biztos birtokbavétele.Legyen tisztában a szélső játékos kapuralövési módjával.5 célzott lövésből 3 eredményes legyen. Kritérium: tudja, és tudatosan alkalmazza két egymás melletti védő összezárását betörés esetén. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda kezelése Kritériumok: 5 átadásból 3x a társhoz érkezzen a labda;Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!Feltétel: normál méretű labdák, palánkok; Kritériumok: technikai gyakorlatok ismétlése a bemelegítő részben legalább 3-3x végrehajtva, a játék gyakorlatok mindig pontszerzéssel fejeződjenek be! Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok, könnyű gumilabdával;Kritériumok: egy-egy gyakorlat végrehajtása min. 5x, a labda társhoz juttatásával, 3x;alsó egyenes nyitás megjelölt pontra érkezése 5-ből 3x.Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Tartós futás egyéni iramban Ugrások: gyorserő fejlesztését szolgáló szökdelő gyakorlatok lábváltással, helyből és kis nekifutással homokgödörbe ugorva. Távolugrás: guggoló technikával, 5-7 lépés nekifutásból elugorva Dobások: súlylökés helybőlFeltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.Feltétel: szabadban megfelelő hosszúságú pálya;Kritérium: futás 7-8 percig. Feltételek: szabadban homokgödör, teremben szivacs szőnyeg;Kritériumok: 5-10m távolságról indulva, 5x homokgödörbe ugrás, sarok, talp egyszerre érjen a talajra!Feltételek: homokgödör, elugró sávból ugrás;Kritériumok: az ugrólábról történő elugrás, a lendítő láb megtartásával való repülés, páros lábbal talajfogás!Feltételek: megfelelő számú és súlyú szer;Kritériumok: súlygolyóval vagy medicinlabdával lökések állóhelyből, oldalterpeszből, mindkét kézzel 5x5x.Torna Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: ismerkedés a játék alapelemeivel;alapállás, ütőfogás, lábmunka, tenyeres ütés.Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: minden tanuló ismerkedjen meg a játékkal, annak alapelemeivel, folyamatos gyakorlás párokban, mindenkinek legyen saját ütője!Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések állásban, fogásmódok, alapállások, alaphelyzetek gyakorlása párokban.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!TeljesítménymérésNetfit tesztek felméréseFeltételek: a netfit készlet biztosítása
3-4. tanítási egység:7-8. osztály - tantervek, tanmenetekTANMENET – 3-4. tanítási egységTanítási egység fő feladatai3-4. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseFutógyorsaság, a kar gyors erejének fejlesztése 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseKoordinációs képesség fejlesztése a sportjátékok, kézilabda mozgáselemek felhasználásával is.Mellúszás gyakorlása 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség, az önuralom fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokMenetgyakorlatok járás és futás közben, lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott lépéshossz és sebesség végzésével a távközök betartása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaBemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad-, társas- és kéziszer (bot-kézisúlyzó) gyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok a helyes izomegyensúly kialakítására, agonista-antagonista izmok arányos működésének megteremtése által.Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete; Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepljenek, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésF34 F23Dobó-, lökő gyakorlatok medicinlabdával (2kg) a kar gyorserejének növelésére.Dobások, lökések egy és két karral, párokban Ízületi mozgáshatárok növelése ugrókötél gyakorlatok felhasználásával. Feltételek: megfelelő számú 2kg-os medicinlabda;Kritérium: párban végrehajtott dobások, dobásonként 5x-i ismétléssel, maximális gyorsaságra törekvéssel. A dobások a társhoz kell érkezzenek, aki el kell kapja a labdát!Feltételek: a tanulói létszámnak megfelelő számú kötél;Kritériumok: 4-8 ütemű kötélgyakorlatok, különböző ritmusban végrehajtva.ÚszásMellúszás: levegővétel kartempó, kifújás a víz alatt, belégzés minden második, majd minden kartempóra. Mellúszás lábtempó: gyakorlatok parton és vízben. Kar-, lábtempó összekapcsolása, folyamatos úszásFeltételek: 10m-es medence, a mellúszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: derékig érő vízben levegővétel, kifújás víz alatt, kartempóval összekötve, arcot nem töröljük le a víztől, 5x; Feltételek: 10m-es medence;Kritériumok: folyamatos úszás kar-lábmunka összekapcsolásával 10m-en, 5x.SportjátékokTET31 TET42TET42TET42TET42 TET61 TET61 TET63 TAV55TAV51?TAT55 TAT55KézilabdázásLabda nélküli technikaMegindulás, megállás.Irányváltoztatások futás közben.Futások előre, hátra, és oldalirányú mozgás közben.Labdás technika:Felső,lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, dobókézzel ellentétes láb kilépésselFelső, lőtt átadás rövid felkészítéssel előre,2 lépéssel dobókézzel azonos láb indulásával, ellentétes láb kitámasztásávalFelső, lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, elülső keresztlépéssel, dobókézzel ellentétes láb indulásávalFelső, lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, hátsó keresztlépéssel, dobókézzel ellentétes láb indulásával Kapura lövések:Felső lövés labdavezetés után, a labda dobókézzel azonos lábra történő birtokbavételével és rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes láb kitámasztásávalFelső lövés labdavezetés után, a labda dobókézzel ellentétes lábra történő birtokbavételével és rövid felkészítéssel, dobókézzel azonos láb kitámasztásávalFelugrásos felső lövés minden irányból kapott labdával merőleges lendületszerzés után a labda dobókézzel ellentétes lábra történő birtokbavételével, dobókézzel azonos lábra történő rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról történő felugrás után (3 lépés)Védekezés taktikai feladatai:Emberfogás (3-3 ellen) labdával, de emberváltássalSáncolás taktikájaTámadó taktikai feladatok3-3 elleni támadás (azonos mélységben lévő védők ellen) Emberelőnyös húzás, kontrák átlövő pozícióból indítva.3-2 elleni támadás (BÁ-JÁ-BE kapcsolat) ÁTL. A másik ÁTL.-től kapott labdával lövőcselt hajt végre a védő külső oldalára, majd a beálló elzárásába labdavezetés után betörést hajt végre és védő tevékenységtől függően kapura lő vagy passzol a másik ÁTL-nek Kétkapus játék Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:levegőből érkező labda kezelésefejelés helyben, haladással előre-hátra játék: 2:1, 3:1, 4:2 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban. Kosárlabdázás: bejátszás befutó társnak;páros lefutás egy védővel; játék: létszámfölényes helyzet 3:2 ellen. öplabdázás: labdás technikai gyakorlatok: kosárérintés előre-hátra, alacsony és középmagasra pattanó labdával; kosárérintés célba, alkarérintés, alsó egyenes nyitás, gyakorlás párokban. Feltételek: a kézilabda sportág oktatására alkalmas terem, vagy szabadtéri sportpálya. Páronként legalább 1 db ’2’-es méretű kézilabda.Jelzőtrikók.Fölfestett kapuelőtér. Kritériumok: alakuljon ki a folyamatos játékhelyzetekben a dobókéz, és a vele ellentétes láb finom koordinációja.Lőtt átadások esetén 10 kísérletből 8x a labda célba juttatása. Kritérium: eredményesen alkalmazza az emberfogást, mint taktikai fegyvert a kétkapus játékban. Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatokKritériumok: a labda kezelése, elgurulás nélkül 5 átvételből 3x sikeres levétel>Kritérium: legalább 5x folyamatosan levegőben tartani a labdát; Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;Kritériumok: a feladatot mindig pontszerzéssel befejezve, mind két oldalról dobott labdával!Kritériumok: folyamatos játék legalább 4 percig, cserélve a védő-támadó szerepeket! Feltételek: szabadban, teremben, párban végezett gyakorlatok, könnyű gumilabdával;Kritériumok: egy-egy gyakorlat végrehajtása min. 5x, a labda társhoz juttatásával, 3x; kosárérintés 5 kísérletből min. 3x a kijelölt célba juttatása.alsó egyenes nyitás megjelölt pontra érkezése 5-ből 3x. Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Gyorsfutások: 15-20 m-en, különböző rajthelyzetekből indulva, gyors lábra kapás. Magasugrás átlépő technikával Távolugrás: guggoló technikával, 5-7 lépés nekifutásból elugorva Dobások: súlylökés helyből Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.Feltétel: szabadban megfelelő hosszúságú pálya;Kritérium: 20m-s távon, legalább 5 féle rajttal indulás, futás maximális gyorsaságra törekvéssel. Feltételek: szabadban ugródomb;Kritériumok. 5-7 lépés nekifutás után lendítés nyújtott térddel, érkezés a lendítő lábra, 120 cm-es magasságon. Kritériumok: 5-7 lépés nekifutás után, elugrás 5x, min 3,5-4 m-es távolságra, a lendítő láb megtartásával való repülés, páros lábbal talajfogás! Feltételek: megfelelő számú és súlyú szer (fiúk: 4-5kg, lányok 3-4kg);Kritériumok: súlygolyóval vagy medicinlabdával lökések állóhelyből, törzsfordítással, mindkét kézzel 5x5x. A lábak maradjanak a talajon a szer elrepüléséig!Torna Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: lábmunka, tenyeres ütés, tenyeres hosszú adogatás, fonák ütés, fonák hosszú adogatásFeltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: folyamatos gyakorlás párokban, mindenkinek legyen saját ütője!Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések állásban, fogásmódok, alapállások, alaphelyzetek gyakorlása párokban.Ismerkedés a különböző eséstechnikákkal.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!Teljesítménymérés
5-6. tanítási egység:7-8. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET – 5-6. tanítási egységTanítási egység fő feladatai5-6. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseA kar- törzserő-, hosszú távú állóképesség fejlesztése; 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseTalaj és szertorna elemek elsajátítása, a lehetőségek szerint;A játékkészség fejlesztése sportjátékokkal 3. SzemélyiségformálásKitartóképesség, az önuralom és sokoldalúság fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokMenetgyakorlatok, ellenvonulások járás és futás közben is. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő haladással.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaBemelegítő-, erősítő-, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad- és kézisúlyzó gyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatokFeltételek: teremben megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete; Kritériumok: 3-3 négy-nyolc ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésF34F34 F23Dobó-, lökő gyakorlatok medicinlabdával (2kg) a kar gyorserejének növelésére.Dobások, lökések egy és két karral, párokban Ízületi mozgáshatárok növelése ugrókötél gyakorlatok felhasználásával. Feltételek: megfelelő számú 2kg-os medicinlabda;Kritérium: párban végrehajtott dobások, dobásonként 5x-i ismétléssel, maximális gyorsaságra törekvéssel. A dobások a társhoz kell érkezzenek, aki el kell kapja a labdát!Feltételek: a tanulói létszámnak megfelelő számú kötél;Kritériumok: 4-8 ütemű kötélgyakorlatok, különböző ritmusban végrehajtva.ÚszásMellúszás: levegővétel kartempó, kifújás a víz alatt, belégzés minden második, majd minden kartempóra. Mellúszás lábtempó: gyakorlatok parton és vízben. Kar-, lábtempó összekapcsolása, folyamatos úszásFeltételek: 10m-es medence, a mellúszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: derékig érő vízben levegővétel, kifújás víz alatt, kartempóval összekötve, arcot nem töröljük le a víztől, 5x; Feltételek: 10m-es medence;Kritériumok: folyamatos úszás kar-lábmunka összekapcsolásával 10m-en, 5x.SportjátékokTET31, TET32 TAT21, TAV22KézilabdázásLabda nélküli és labdás technikai gyakorlatok:Az eddig elsajátított gyakorlatok ismétlése.Támadó és védő taktika:A megismert támadó és védő taktikai elemek eredményes alkalmazása játék közben. Gyakorlás! Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:levegőből érkező labda kezelésedekázás mindkét lábbal játék: 2:1, 3:1, 4:2 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban. Kosárlabdázás: Fektetett dobás labdavezetésből; kapott labdával ráfordulással;páros lefutás egy védővel; játék: a tanult feladat alkalmazásával. öplabdázás: labdás technikai gyakorlatok: kosárérintés előre-alkar érintés váltott gyakorlása középmagasra pattanó labdával, párokban; kosárérintés célba; felső egyenes nyitás egyénileg falra ütött labdával, gyakorlás párokban.Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorló terület.Kritériumok: az eddig elsajátított technikai és taktikai elemek alkalmazása a folyamatos játékban. Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatokKritériumok: átvételkor a labda ne guruljon el, 5 átvételbőlKritériumok: legalább 5x-5x levegőben tartani a labdát; Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;Kritériumok: a gyakorlatokat mindkét oldalra 3-3x végrehajtva,mindig pontszerzéssel befejezve!Kritérium: folyamatos játék min. 4 percig az új feladat alkalmazására törekvéssel. Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatok, röplabdával;Kritériumok: egy-egy gyakorlat végrehajtása min. 5x, a labda társhoz juttatásával, 3x; kosárérintés 5 kísérletből min. 3x a kijelölt célba juttatása.felső egyenes nyitás falon megjelölt pontra érkezése 5-ből 3x. AtlétikaFutások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Egyenletes iramú futás szabadban. Sorozat szökdelések, fel-leugrások különböző magasságú szerekre, páros-egy lábon; Dobások: súlylökés helyből, medicinlabdával.Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.Feltétel: szabadban megfelelő hosszúságú pálya;Kritérium: időjáráshoz öltözve, folyamatos futás 8 percig. Feltételek: zsámoly, ugrószekrény, pad változatos, legalább 6 szerből összeállított pálya;Kritériumok: folyamatos haladással szökdelések, feladatonként 3-3x!Feltételek: megfelelő számú és súlyú medicinlabda;Kritériumok: medicinlabdával (2-3 kg)lökések állóhelyből, törzsfordítással, mindkét kézzel 5x5x. A lábak maradjanak a talajon a szer elrepüléséig!TornaTalajtornaTámaszgyakorlatok: előzetes tudás ismétlése: támlázások, támaszgyakorlatok: fej-, kézállás kísérletek; Függésgyakorlatok: mászás kötélen és rúdon mászó kulcsolással, függeszkedés kísérletek (fiúknak); vándormászás; Gyűrűgyakorlatok (magas): alaplendület, zsugorlefüggés, lendület előre zsugorlefüggésbe. Feltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: fejállásba emelés zsugor helyzetből és nyújtott térddel is 3-3x;kézállás bordásfalnál, próbálkozás a 3mp-ig szabadon állásra, legalább 3x.Feltételek: mászórúd és mászókötél, magas gyűrű, tornaszőnyegek;Kritériumok: fiúk-lányok 2x képesek legyenek felmászni vagy a kötélen, vagy a rúdon, vándormászással is!gyűrűn az egyes gyakorlatok végrehajtása 3-3x.Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával. Korcsolyázás: alapgyakorlatok ismétléseFeltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.Feltételek: alkalmas időjárás esetén, az iskolaudvaron jégpálya;Kritériumok: minden tanuló vegyen részt a gyakorlásban!Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések térdelőtámaszban, gyakorlása párokban. Ismerkedés a különböző eséstechnikákkal.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!Teljesítménymérés
7-8. tanítási egység:7-8. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET – 7-8. tanítási egységTanítási egység fő feladatai7-8. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseGyorserő, ritmusképesség, téri tájékozódó képesség, izomérzékelés fejlesztése 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseTámaszugrások: szekrényugrás;a játékkészség fejlesztése sportjátékokkal, elsősorban kézilabdázással. 3. SzemélyiségformálásA céltudatosság, rendszeresség, sokoldalúság, bátorság fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokAlakzatokba rendeződés vezényszóraFegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott alakzat felvétele.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaErősítő-, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad- és padgyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatokFeltételek: teremben megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete; Kritériumok: 3-3 négy-nyolc ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!Padgyakorlatok egyénenként és együttesen végezve is.Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésF34F34Dobó-, lökő gyakorlatok medicinlabdával (2kg) a kar gyorserejének növelésére.Dobások, lökések egy és két karral, párokban Feltételek: megfelelő számú 2kg-os medicinlabda;Kritérium: párban végrehajtott dobások, dobásonként 5x-i ismétléssel, maximális gyorsaságra törekvéssel. A dobások a társhoz kell érkezzenek, aki el kell kapja a labdát!ÚszásMellúszás: levegővétel kartempó, kifújás a víz alatt, belégzés minden második, majd minden kartempóra. Mellúszás lábtempó: gyakorlatok parton és vízben. Kar-, lábtempó összekapcsolása, folyamatos úszás; Gyakorlatok mélyvízben: taposás, ugrások, taposó ugrás, fejesugrás. Feltételek: 10m-es medence, a mellúszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: derékig érő vízben levegővétel, kifújás víz alatt, kartempóval összekötve, arcot nem töröljük le a víztől, 5x; Feltételek: 10m-es medence;Kritériumok: folyamatos úszás kar-lábmunka összekapcsolásával 10m-en, 5x.Feltételek: mély vizű medence;Kritériumok: taposás folyamatosan, 5-7mp-ig felszínen maradva;fejesugrás páros lábról elrugaszkodva, 3 kísérletből 2x szabályos vízbeérkezés.SportjátékokTET31 TET41 TET41 TET41TET44 TET62 TET61 TET61 TAT41TAT55 TAT55 TAT55 TAV55TAV611TAV612 TEK36TEK42?TEK37TEK37KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Páros küzdő gyakorlatok.Szabadulás a védőtől-cselezések labda nélkül.Labdás technikai gyakorlatok:Szemből érkező,lőtt labda átvétele 2 kézzel állóhelybenSzemből érkező, lőtt labda átvétele2 kézzel mozgás közben, dobókézzel ellentétes lábraSzemből érkező, lőtt labda átvétele mozgás közben dobókézzel ellentétes lábra 2 kézzelÁtemelés dobókézzel labdavezetésből beszökkenés után a labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel ellentétes láb szabadulólépése után, dobókézzel azonos láb keresztbelépésével, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés) Kapura lövések:2 passzív védő között a kapu felső területére kapura lövés, beugrással.Alsó lövés csípőmagasságban dobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés utánFelső elhajlásos lövés dobókéz irányából kapott labdával, ellentétes lábra történő birtokbavételével, dobókézzel azonos lábra történő íves felkészítéssel, elülső keresztlépés után dobókézzel ellentétes láb kitámasztásávalTámadó taktikai feladatokEgyéni betörések két védő között.4-4 elleni támadás (azonos mélységben lévő védők ellen) (BÁ-I -JÁ-BE kapcsolat) emberelőnyös húzás-kontrák.4-4 elleni támadás (azonos mélységben lévő védők ellen) (BÁ-I -JÁ-BE kapcsolat) térnyerésesre törekvő húzás.4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) BE forgás, játék folytatása 2 BE-val, játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.Védekező taktika:Emberfogás (3-3 ellen) labdával, de emberváltássalTerület védekezés 5:1 (6-6 ellen)Vegyes védekezés 5+1 (6-6 ellen)Kapus képzéshelyezkedés, támadás, illetve védekezés esetén. Feladatok gyorsindítás esetén. Indítások megelőzése.Védés kézzel, lábbal.7 méteres védése. Kétkapus játékLabdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:labdavezetés akadályok között dekázás mindkét lábbal játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban. Kosárlabdázás: hármas nyolcas mögé futással játék: a tanult feladat alkalmazásával. öplabdázás: labdás technikai gyakorlatok: kosárérintés gyakorlása párokban, mozgás közben előre-hátra; felső egyenes nyitás zsinór fölött, gyakorlás párokban. Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorlótér, kézilabda pálya.Páronként legalább 1 kézilabda, jelzőtrikó. Kritérium: ismerje és alkalmazza játék közben az átemelős cselt, mint az előnyszerzés egyik formáját. Kritérium: legyen képes 5 hétméteres lövésből legalább 1x hárítani. Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatokKritériumok: folyamatos haladással, a lábfej minden részét használva, mindkét lábbal, időre, a pálya méretétől függőenKritériumok: legalább 5x-5x levegőben tartani a labdát;Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;Kritériumok: a gyakorlatot folyamatos haladás után 3-3x, mindig pontszerzéssel befejezve!Kritérium: folyamatos játék min. 4 percig az új feladat alkalmazására törekvéssel. Feltételek: teremben, pályán kifeszített zsinór;Kritériumok: gyakorlat végrehajtása folyamatos adogatással, min. 5x, a labda pontosan a társhoz juttatásával;felső egyenes nyitás társnak, zsinór fölött 5-ből 3x.Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Sorozat szökdelések, fel-leugrások különböző magasságú szerekre, páros-egy lábon, kéziszerek (súlyzó 1kg) alkalmazásával; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve. Feltételek: zsámoly, ugrószekrény, pad változatos, legalább 6 szerből összeállított pálya;Kritériumok: folyamatos haladással szökdelések, feladatonként 3-3x!TornaTalajtornaTámaszgyakorlatok: előzetes tudás ismétlése: támlázások, támaszgyakorlatok: fej-, kézállás gyakorlása; támaszugrások: átguggolás keresztbe állított szekrényen, Függésgyakorlatok: mászás kötélen és rúdon mászó kulcsolással, fiúknak függeszkedés kísérletek, gyakorlás Gyűrűgyakorlatok (magas): alaplendület, zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe. Feltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: fejállásba emelés zsugorhelyzetből és nyújtott térddel is 3-3x;kézállás bordásfalnál, próbálkozás a 3mp-ig szabadon állásra, legalább 3x.Feltételek: ugrószekrény, torna szőnyeg, dobbantó;Kritériumok: 3 részes szekrényen guggoló átugrás 3x, hajlított állásba érkezéssel. Feltételek: mászórúd és mászókötél, magas gyűrű, tornaszőnyegek;Kritériumok: fiúk-lányok 2x képesek legyenek felmászni vagy a kötélen, vagy a rúdon, vándormászással is!gyűrűn az egyes gyakorlatok végrehajtása 3-3x, tornászos testtartással.Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával. Korcsolyázás: alapgyakorlatok ismétlése SízésFeltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.Feltételek: alkalmas időjárás esetén, az iskolaudvaron jégpálya;Kritériumok: minden tanuló vegyen részta gyakorlásban!Feltétel: sítábor szervezése, lebonyolítása, az iskolai sí szünetben;Kritériumok: előző tudásszint meghaladása.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések térdelőtámaszban,gyakorlás párokban. Különböző eséstechnikák gyakorlása.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!Feltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: egyszerű esések előre, végrehajtása.Teljesítménymérés
9-10. tanítási egység:7-8. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET – 9-10. tanítási egységTanítási egység fő feladatai9-10. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseGyorserő, gyorsasági állóképesség-, izomérzékelés fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseTorna elemek talajon (összefüggő gyakorlat) szereken gyakorlása; játékkészség fejlesztése sportjátékokkal, elsősorban kézilabdázással. 3. SzemélyiségformálásA minél jobb teljesítményre törekvés, a monotónia tűrés fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokAlakzatokba rendeződés vezényszóra Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott alakzat felvétele.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaErősítő-, nyújtó hatású 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabad- és padgyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatokFeltételek: teremben megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete; Kritériumok: 3-3 négy-nyolc ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!Padgyakorlatok egyénenként és együttesen végezve is.Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésF34F34Dobó-, lökő gyakorlatok medicinlabdával (2kg) a kar gyorserejének növelésére.Dobások, lökések egy és két karral, párokban Feltételek: megfelelő számú 2kg-os medicinlabda;Kritérium: párban végrehajtott dobások, dobásonként 5x-i ismétléssel, maximális gyorsaságra törekvéssel, 3 sorozatban! A dobások a társhoz érkezzenek, elkapás után a labdát azonnal dobj vissza a társához!ÚszásMellúszás: folyamatosan kar-lábtempó, levegővétel összekapcsolásával; Gyakorlatok mélyvízben: taposás, ugrások, taposó ugrás, fejesugrás.Feltételek: 10m-es medence, a mellúszás fogalmi készletének ismerete;Kritériumok: mélyvízben szabályos levegővétellel, 5x; Feltételek: mély vizű medence;Kritériumok: taposás folyamatosan, 5-7mp-ig felszínen maradva;fejesugrás páros lábról elrugaszkodva, 3 kísérletből 2x szabályos vízbeérkezés.SportjátékokTET31 TET43TET43TET41TET41TET41 TET44 TET44 TET63TET63 TAV59TAV54?TAV51? TAT610TAT611TEK41 TEK42TEK43TEK42 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Páros küzdő gyakorlatok.Szabadulás a védőtől-cselezések labda nélkül.Labdás technikai gyakorlatok:Labdavezetés. Labdavezetés közben irányváltás.Szemből, oldalról, hátulról érkező, lőtt labda átvétele 2 kézzel mozgás közben, dobókézzel ellentétes lábraSzemből, oldalról, hátulról érkező, lőtt labda átvétele mozgás közben dobókézzel ellentétes lábra 1 kézzelSzemből, oldalról, hátulról érkező,lőtt labda átvétele mozgás közben dobókézzel azonos lábra 1 kézzel.Irányváltozatás minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel ellentétes láb szabadulólépése után, a dobókézzel azonos láb keresztbelépésével, a dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Átemelés dobókézzel labdavezetésből beszökkenés után a labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel ellentétes láb szabadulólépése után, dobókézzel azonos láb utánlépése, majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Kapura lövések:Félaktív védő mellett (mélységi kilépés az átlövőre), a lövőkezet letámadó kapus mellett bedőléses lövés.Beugrásos, bevetődéses felső lövés oldalzárás után, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel azonos lábról történő beugrással. övid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés tompítássalmellső fekvőtámaszba.Védekezés taktikai feladatai:Támadásból védekezésbe való gyors visszarendeződés.Zavaró védekezés.A zavaró játékos feladatai a labdás támadóval szemben.Támadó taktikai feladatok:Támadás emberelőnybenTámadás emberhátrányban.Kapus technika, taktika:Távoli lövések védése. Félmagasan érkező labdák védése kézzel és lábbal, kézzel-lábbal.Beállóból érkező lövések védése. Oldalról kapott lövés védése.Indításból végrehajtott lövések védése. Kétkapus játék. Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:labdalevétel: talppal, belsővel, külső csüddel, combbal, melleljáték: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés. Kosárlabdázás: hármas nyolcas mögé futással játék: a tanult feladat alkalmazásával. Dobóversenyek. öplabdázás: felső egyenes nyitás háló fölött célterületre, gyakorlás párokban. Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán. Feltételek: a sportág gyakorlására alkalmas kézilabda pálya, vagy sportudvar.Páronként legalább 1 kézilabda. Jelzőtrikók. Kritériumok: legyenek képesek a különböző irányokból érkező labdák átvételére. Legyen képes 5 kapuralövésből 3x célzott, eredményes lövést végrehajtani. Ismerje a zavaró játékos szerepét, és alkalmazza játékban. Ismerje és tudatosan alkalmazza az emberelőnyös, és emberhátrányos helyzetekben elvárt taktikai megoldásokat. Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatokKritériumok: dobott labdával az egyes gyakorlatok 3-3x végrehajtva, párokban Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;Kritériumok: a gyakorlatot folyamatos haladás után 3-3x, mindig pontszerzéssel befejezve!Kritérium: folyamatos játék min. 4 percig az új feladat alkalmazására törekvéssel.Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;Kritériumok: 2-4-es csoportokban, egyenként 10-10 dobás.Feltételek: teremben, női magasságú háló fölött;Kritériumok: felső egyenes nyitás háló fölött célterületre, 5-ből 3x, különböző helyről adogatva;Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Akadálypályán, futással haladva, fel-leugrások különböző magasságú szerekre, páros-egy lábon.Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve. Feltételek: zsámoly, ugrószekrény, pad változatos, legalább 6 szerből összeállított pálya;Kritériumok: folyamatos futással haladva felfutások, szökdelések, 5-7 percig!TornaTalajtorna:tanult elemekből, minimum 4 elem, gyakorlat egyéni összeállítása; támaszugrások: kanyarlati átugrás, keresztbe állított szekrényen, Függésgyakorlatok: mászás kötélen és rúdon mászó kulcsolással, fiúknak függeszkedés kísérletek, gyakorlás Gyűrűgyakorlatok (magas): alaplendület, zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe. Feltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: az összeállított elemkapcsolatok folyamatos végrehajtása, a tartásos elemek legalább 2mp-ig való kitartásával.Feltételek: ugrószekrény, torna szőnyeg, dobbantó;Kritériumok: 3-4 részes szekrényen zsugorkanyarlati átugrás 3x, hajlított állásba érkezéssel.Feltételek: mászórúd és mászókötél, magas gyűrű, tornaszőnyegek;Kritériumok: fiúk-lányok 2x képesek legyenek felmászni vagy a kötélen, vagy a rúdon, vándormászással is!gyűrűn az egyes gyakorlatok végrehajtása 3-3x, tornászos testtartással.Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával. Korcsolyázás: alapgyakorlatok ismétlése SízésFeltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.Feltételek: alkalmas időjárás esetén, az iskolaudvaron jégpálya;Kritériumok: minden tanuló vegyen részta gyakorlásban!Feltételek: sí tábor megszervezése, az iskolai sí szünetben,Kritériumok: az elért tudásszint meghaladása.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések térdelőtámaszban,gyakorlás párokban. Különböző eséstechnikák gyakorlása.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az esések fogalmi készletének ismerete, előre esések végrehajtása helyes technikai kivitelezéssel!Teljesítménymérés
11-12. tanítási egység:7-8. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET – 11-12. tanítási egységTanítási egység fő feladatai11-12. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztése eakciógyorsaság, ritmusképesség, általános állóképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseSportjátékok technikai készségének fejlesztése játékokkal, elsősorban kézilabdázással. 3. SzemélyiségformálásPontosság, teljesítményre törekvés, céltudatosság, figyelem, érdeklődés fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokMenetgyakorlatok lépéshossz és a járás sebességének változtatásával. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaJátékos és szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű társas gyakorlatok Tartásjavító gyakorlatokFeltételek: teremben megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, a szaknyelv ismerete; Kritériumok: lehetőleg azonos testalkatú párok alakítása, a játékos gyakorlatok fegyelmezett végrehajtása párokban.Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésF31Aerob állóképesség fejlesztése 20-es ingafutás felhasználásával Feltételek: a 20m-es ingafutáshoz szükséges eszközök és hely biztosítása;Kritérium: minden tanuló maximális teljesítmény nyújtására törekedjen.ÚszásVegyesúszás mélyvízben: mell-, hát-, gyorsúszás folyamatosan; Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulókFeltételek: min.10m-es mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatosan leúszni 3 úszásnemben 25-25m-t, egyéni tempóban.Feltételek: mély vizű medence;Kritériumok: fejesugrás páros lábról elrugaszkodva, 3 kísérletből 2x szabályos vízbeérkezés; az egyes úszásnemek fordulóinak szabályos végrehajtása.SportjátékokTET31 TET44 TET44 TET44 TET65 TET62 TET62 TEV31, TEV32, TEV35 TAT45TAT46TAT44 TAV32(?)TAV32(?)TAV32(?)KézilabdázásLabda nélküli technika:Az eddig elsajátított labda nélküli technikai elemek gyakorlása: irányváltás, cselezés, lábmunka, ütközések, sáncolások.Labdás technikai gyakorlatok:Indulócsel a dobókézzel ellentétes láb kilépése,majd keresztbelépése . (2 lépés)Irányváltoztatás labdavezetésből felugrás után a labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel ellentétes láb szabadulólépése után, a dobókézzel azonos láb keresztbelépését követően, a dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Átemelés dobókézzel minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Kapura lövések:Szélről történő kapura lövések a dobókézzel ellentétes oldali sarokból indulva.Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból álló helyzetből, dobókézzel ellentétes lábról indulva,rövid labda felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrással. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés páros lábra (3 lépés)Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés páros lábra majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe (2 lépés)Védekezés technikai feladatai:A szélső támadóval szembeni védekezés feladatai: területszűkítés, ütközés, halászás. Támadó taktikai feladatokGyorsindítás.Lerohanás.Gyors középkezdés.Védekező taktika:Védekezés gyorsindítás ellen.Védekezés lerohanás ellen.Védekezés a gyors középkezdés ellen. Kétkapus játékLabdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: Cselezés: testcselfejelés különböző irányokba; játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés. Kosárlabdázás: dobócsel, indulócsel után labdavezetés, fektetett dobás mindkét oldalról, bal kézzel is.játék: a tanult feladat alkalmazásával. Dobóversenyek: büntető dobással öplabdázás: felső egyenes nyitás és nyitásfogadás, háló fölött érkező labda; Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán. Feltételek: a kézilabdázás oktatására alkalmas kézilabda pálya - teremben, vagy szabadtéren.Páronként legalább 1 kézilabda. Jelzőtrikó. Kritérium: a technikai feladatok játék közben történő tudatos, eredményes alkalmazása. Kritérium: az egyes lövésfajták célzott, kapus nélkül történő végrehajtása: 5 lövésből 3x célba találjon a lövés. Feltételek: teremben, párban végezett gyakorlatokKritériumok: labdavezetésből labda elhúzása oldalra, mindkét irányba 3-3x, labdaátvétel testcsellel 3-3x.Feltétel: párokban, megfelelő távolságra, gumilabdák;Kritériumok: fejelés állóhelyben, haladással előre-hátra. oldalt, felugrással;Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;Kritériumok: a cselek végrehajtása védővel szemben, 3 kísérletből legalább 1 eredményes pontszerzés, bal kézzel is!Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;Kritériumok: test-, és dobócsel alkalmazása játékközben.Kritériumok: 2-4-es csoportokban, egyenként 10-10 dobás.Feltételek: teremben, női magasságú háló fölött; Kritériumok: felső egyenes nyitás háló fölött, alkarérintéssel fogadás, 5-ből 3x sikeres végrehajtás, mindkét feladat esetében;Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.TornaTalajtorna:tanult elemekből, minimum 4 elem, gyakorlat egyéni összeállítása; támaszugrások: hosszába állított szekrényen,felguggolás, terpeszleugrás Függésgyakorlatok: mászás kötélen mászó kulcsolással, fiúknak függeszkedés lefelé, gyakorlása Feltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: az összeállított elemkapcsolatok folyamatos végrehajtása, a tartásos elemek legalább 2mp-ig való kitartásával.Feltételek: ugrószekrény, torna szőnyeg, dobbantó;Kritériumok: 3-4 részes szekrényen felguggolásból terpeszleugrás 3x, hajlított állásba érkezéssel.Feltételek: mászókötél, tornaszőnyegek;Kritériumok: fiúk-lányok 2x képesek legyenek felmászni a kötélen, fiúk kötél felétől lefelé függeszkedéssel.Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával. Asztalitenisz bajnokság Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.Feltétel: a versenykiírás, felszerelések biztosítása;Kritériumok: minden tanuló nevezzen be és induljon el!Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések állásban: derékfogás,hónaljfogás, karlezárás gyakorlás párokban. Különböző eséstechnikák gyakorlása.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az esések fogalmi készletének ismerete, előre esések végrehajtása helyes technikai kivitelezéssel!Teljesítménymérés
13-14. tanítási egység:7-8. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET – 13-14. tanítási egységTanítási egység fő feladatai13-14. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseKar-, törzs-, láb dinamikus erejének fejlesztése sportjátékok, különösen a kézilabda mozgásanyagának felhasználásával. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseSportjátékok taktikai készségének fejlesztése játékokkal, elsősorban kézilabdázással. 3. SzemélyiségformálásA kitartás, figyelem, érdeklődés fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokMenetgyakorlatok: fejlődések, szakadozások Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű társas, bot- és bordásfalgyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatokFeltételek: teremben, megfelelőszámú bordásfal és bot, a szaknyelv ismerete; Kritériumok: a botgyakorlatoknál megfelelő távolság a tanulók között, gyakorlatok folyamatos végrehajtása.Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésF34 Medicinlabdával egykezes felsődobás állóhelyből távolságra;hanyattfekvés, labda magas tartásban, felülés átadás a társnak;alapállásban labda mélytartásban, szökkenéssel előre páros lábon dobás kétkezes alsó dobással a társnak.Feltételek: a dobások végrehajtásához megfelelő hely;Kritérium: minden tanuló maximális teljesítmény nyújtására törekedjen a dobások végrehajtása során. Minden dobást 5x hajtsák végre, a társ kapja el a labdát!ÚszásHát és gyorsúszás gyakorlása Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulókFeltételek: min.10m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás háton és gyorson, 25-25m-t, egyéni tempóban2-2x.Feltételek: mély vizű medence;Kritériumok: a hátúszás fordulójának szabályos végrehajtása.SportjátékokTET1, TE1, TA1 TAT56KézilabdázásAz elmúlt időszakban elsajátított technikai és taktikai gyakorlatok ismétlése.Tudatos alkalmazása játékhelyzetekben.Eredményes játékra törekvés. Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: lábtenisz játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés. Kosárlabdázás:játék: egy palánkra, 3:3 ellen; Dobóversenyek: büntető dobással öplabdázás: alsó-, felső egyenes nyitás és nyitásfogadás, háló fölött érkező labda; Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán.Feltételek: a játék oktatására alkalmas gyakorlótér.Páronként legalább 1 labda. Jelzőtrikó.Kritérium: Eredményes, élményt jelentő játékkészség birtoklása. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő pálya hálóval elválasztva, párban végezett gyakorlatok;Kritériumok: a különböző testrészekkel történő labdatovábbítás,3-3fős csapatokban játszva; Feltétel: párok egymástól megfelelő távolságra álljanak, gumilabdák;Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben és szabadban is;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig! Feltétel: normálméretű labdák, palánkok;Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 1 eredményes pontszerzés!Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;Kritériumok: 2-4-es csoportokban, egyenként 10-10 dobás. Feltételek: teremben, női magasságú háló;Kritériumok: alsó-, felső egyenes nyitás háló fölött, alkarérintéssel fogadás, 5-ből 3x sikeres végrehajtás mindkét feladat esetében;Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Magasugrás átlépő technikával súlylökés beszökkenéssel; távolugrás guggoló technikával. Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve. Feltételek: magasugró mércék, léc;Kritériumok: 5-7 lépés nekifutásból, fiúk 120 cm-en, lányok 100 cm-en sikeres ugrások végrehajtása;Feltételek: fiúk 4 kg-os, lányok 3 kg-os szerrel dobnak;Kritériumok: dobások mindkét kézzel, legalább 5-5x.Feltételek: homokgödör legalább 6m hosszú;Kritériumok: 5-7 lépés nekifutással, elugró sávból, fiúk: min. 4m, lányok: min. 3.5m-t teljesíteni!Torna Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése: fogáskeresések állásban: derékfogás,hónaljfogás, karlezárás gyakorlás párokban. Különböző eséstechnikák gyakorlása.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az esések fogalmi készletének ismerete, előre esések végrehajtása helyes technikai kivitelezéssel!Teljesítménymérés

Lecke: 7-8. osztály - tantervek, tanmenetek

Leírás: 7-8. osztály - tantervek, tanmenetek
9-10. osztály - tantervek, tanmenetek
9-10. osztály - tantervek, tanmenetek
Érvényben lévő tantervek: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekÉrvényben lévő tantervekA jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html
9-10.osztály tanmente – 1-2. tanítási egység: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekTANMENET - 1-2. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 1-2. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség fejlesztése.Teljesítménymérés 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseSportjátékok, labdás technikai elemeinek, fejlesztése. Atlétikai ugrások továbbfejlesztése. 3. SzemélyiségformálásA figyelem, érdeklődés, monotónia tűrés fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokTérbeli alakzatok felvételének ismétlése Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű szabad és társas gyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatokFeltételek: teremben, szabadban az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos végrehajtása.Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésAerob állóképesség fejlesztése 20 m-es ingafutás felhasználásával Feltételek: az ingafutás lebonyolításához szükséges eszközök és hely szabadban vagy teremben;Kritérium: minden tanuló maximális teljesítmény nyújtására törekedjen.ÚszásHát és mellúszás gyakorlása Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulókFeltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás háton és mellen, 100-100m-t, egyéni tempóban 2-2x.Feltételek: mély vizű medence;Kritériumok: a hátúszás bukófordulójának gyakorlásával.SportjátékokTE31=J22 TET32TET42 TET42 TET42 TET63 TET62 TET61 TAT42 TAT64 TAT54 TAV22 TAV53TAV65TAV42TEV33 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Lábmunka, indulócselek, leforgások.Irányváltások.Labdás technikai gyakorlatok:Felső,lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, dobókézzel ellentétes láb kilépéssel.Csukló átadásmindkét irányba, dobókézzel azonos láb indulásával és ellentétes láb kitámasztásávalCsukló átadásmindkét irányba, dobókézzel ellentétes láb indulásával és dobókézzel azonos láb kitámasztásávalKapura lövések:Felugrásos felső lövés több(bal,jobb, szemből) irányból kapott labdával,a dobókéz irányába íven történő lendületszerzés után a labda levegőben történő birtokbavételével, dobókézzel azonos láb talajfogásával,rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrás után (BÁ vagy JÁ balkezes befelé).Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra, majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe(2 lépés).Bedöléses felső lövés eléállásos elzárás után állóhelyzetből. Lőtt átadás után 2 kezes labdaátvétellel, félfordulattal lövőkézzel ellentétes irányba. övid labdafelkészítés után páros lábról történő bedőléses lövés végrehajtása. Érkezéstompítással mellső fekvőtámaszba.Támadó taktikai feladatok3-2 elleni támadás (BÁ-I -JÁ kapcsolat) I az ÁTL.-től kapott labdával a 2 védő között betörést hajt végre és a védők tevékenységétől függően a párhuzamos rátörést végrehajtó átlövők valamelyikének passzol3-2 elleni támadás (BÁ-I -JÁ kapcsolat) I kapott labdával készít az Átl-nek, majd helycserét hajt végre, (keresztmozgás) átlövő (2 védő közé) a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt. 2-2 elleni támadás "hátsóközép- zavaró "(+1) (mélységben tagolt, azonos szélességben lévő védők ellen) Mélységben labdával kilépő BE-val zárás-leválás (szabadítás) és a játékszituáció folytatása.Védekező taktika: Védők összezárása 2-1 ellenVédők összezárása 3-2 ellenVédők összezárása 6-6 ellenKapus védés sánc mögöttKétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció minőségi fejlesztése, technikai gyakorlatok: labdakezelések mozgás közben irányváltoztatással, rövid és hosszú labdaátadások talajon, levegőben; játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés. Kosárlabdázás:játék: egy palánkra, 3:3 ellen; Dobóversenyek: büntető dobással, öplabdázás: sáncolás egyénileg és párban; Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, sánc Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren. Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók. Követelmények: a megnevezett technikai elemek hiba nélküli végrehajtása 5x, legalább 8-10 m távolságra. A kapura lövés végrehajtása a meghatározott technikai kivitelezéssel, célra történő lövéssel. A lövés pontosságának végrehajtása: 5 lövésből 3x találja el a kijelölt célt. Követelmény: a kijelölt területen, a védők zavaró tevékenysége mellett, 5 támadás indításból, legalább 3 alkalommal jussanak el a kapura lövésig. Ismerjék a párhuzamos rátörés fogalmát, és technikai végrehajtását. Követelmény: ismerjék az egymás mellett védekező játékosok közös tevékenységét az eredményesség érdekében. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő pálya, párban végezett gyakorlatok;Kritériumok: lassú futás közben talajon érkező labda átvétele mindkét lábbal és pontos visszajátszása a társnak, 3-3x.ue. a levegőből érkező labdákkal is.Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben és szabadban is;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig! Feltétel: palánkok;Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 2 eredményes pontszerzés!Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;Kritériumok: 2-4-es csoportokban, egyenként 10-10 dobás, jobb-bal oldalról. Feltételek: teremben, női magasságú háló;Kritériumok: mindkét irányba elmozdulással 5-5 sánc felugrással, egyénileg; párokban együtt mozgásból és egymás felé mozgásból sánc 5-5 kísérlet. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, sáncolás alkalmazásával.Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Térdelőrajt alapismeretek, gyakorlás; futások 30m-en. Magasugrás átlépő technikával, az elugrásra és a lendítésre kiemelten figyelve; súlylökés háttal felállva, helyből; távolugrás guggoló technikával, az utolsó lépések ritmusának kialakítása Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.Feltételek: rajttámlák;Kritériumok: a rajt után gyors lábra kapás, futás 20m-en, 3x.Kritériumok: térdelőrajttal indulva gyors futás, a megadott időre, 3x.Feltételek: magasugró mércék, léc;Kritériumok: 5-7 lépés nekifutásból, fiúk 120 cm-en, lányok 100 cm-en sikeres ugrások végrehajtása;Feltételek: fiúk 4 kg-os, lányok 3 kg-os szerrel dobnak;Kritériumok: dobások mindkét kézzel, legalább 5-5x.Feltételek: homokgödör legalább 6m hosszú;Kritériumok: 5-7 lépés nekifutással, elugró deszkáról, fiúk: min. 4m, lányok: min. 3.5m-t teljesíteni!Torna Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával. Gördeszkázás alapjai Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.Feltételek: egyéni tulajdonú eszköz;Kritériumuk: egyensúlyozás álló deszkán; egyenes haladás egy lábon egyensúlyozva, majd két lábon állva, megadott távolságon 3-3x.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése; emelések, szabadulások gyakorlása Különböző eséstechnikák gyakorlása.Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az esések fogalmi készletének ismerete, előre esések végrehajtása helyes technikai kivitelezéssel!Egészségkultúra - prevencióElőzetes ismeretek: légző, relaxációs-, gerinctorna gyakorlatok, bemelegítés gyakorlataiFeltételek: fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: általánosan bemelegítő, 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabadgyakorlatok összeállítása és végrehajtása..Teljesítménymérés
3-4. tanítási egység: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekTANMENET - 3-4. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 3-4. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseDinamikus láberő, hajlékonyság-, lazaság, általános állóképesség fejlesztése. eakcióképesség fejlesztése 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseHelyzetfelismerő-, döntési készség kialakítása, fejlesztése. Atlétikai dobások továbbfejlesztése. 3. SzemélyiségformálásHatározottság, önállóság fejlesztése TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokMenetgyakorlatok: szakadozások, fejlődések, vonulások irányváltoztatásokkal. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyénKritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, nyújtó hatású, játékos szabad és társas gyakorlatok. Gerinctorna gyakorlatokFeltételek: teremben, szabadban az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely, párok kialakítása; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos végrehajtása.Gerincmobilizáló gyakorlatok különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésÁltalános állóképesség fejlesztése tartós futással és úszással; szökdelések, ugrások akadálypályán, páros és egy lábon.Feltételek: szabadban megfelelő hosszúságú pálya, 25m-es mélyvizű medence;Kritérium: 5-7 percig folyamatos futás, egyéni tempóban; folyamatos úszás választott technikával 200m-en.Feltételek: legalább 6 akadályból, különböző magasságú pálya összeállításaKritériumok: a megadott feladatok gyors végrehajtása, ha lehet időre, min.3x!ÚszásGyors és mellúszás gyakorlása Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulókFeltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás gyorson és mellen, 100-100m-t, egyéni tempóban 2-2x. Feltételek: mély vizű medence;Kritériumok: a gyorsúszás bukófordulójának gyakorlásával.SportjátékokTET31=J22Videó: Cicajáték TET32 TET44 J42(49) J42(50) TAT63 TET51 TET61 TAT51 TAT54TAT51 TAT54 TAV52 TAV62 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Térnyerésre törekvéssel végrehajtott indulócselek, irányváltások mindkét iránybanLabdás technikai gyakorlatok:Felső,lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, dobókézzel ellentétes láb kilépéssel.Cselkapcsolat :Irányváltoztatás kapott labdával dobókézzel azonos irányba, labdaleütés(ek), majd a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása.Labdás ügyesség fejlesztés: labdaátadások két labdával.Sebességre, és helyes technikai végrehajtásra törekvéssel labdaátadások 2 labdával, 3-as csoportokban, a támadó lábmunkával összekötve.Kapura lövések:Felugrásos felső lövés több(bal,jobb, szemből) irányból kapott labdával,a dobókéz irányába íven történő lendületszerzés után a labda levegőben történő birtokbavételével, dobókézzel azonos láb talajfogásával,rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrás után (BÁ vagy JÁ balkezes befelé).Alsó lövés csípőmagasságban dobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés utánFelső elhajlásos lövés dobókéz irányából kapott labdával, ellentétes lábra történő birtokbavételével,dobókézzel azonos lábra történő íves felkészítéssel, elülső keresztlépés után dobókézzel ellentétes láb kitámasztásávalTámadó taktikai feladatok3-2 elleni támadás (BÁ-I -JÁ kapcsolat) I az ÁTL.-től kapott labdával a 2 védő között betörést hajt végre és a védők tevékenységétől függően a párhuzamos rátörést végrehajtó átlövők valamelyikének passzol3-2 elleni támadás (BÁ-I -JÁ kapcsolat) I kapott labdával készít az Átl-nek, majd helycserét hajt végre, (keresztmozgás) átlövő (2 védő közé) a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt. 2-2 elleni támadás "hátsóközép- zavaró "(+1) (mélységben tagolt, azonos szélességben lévő védők ellen) Mélységben labdával kilépő BE-val zárás-leválás (szabadítás) és a játékszituáció folytatása.Védekező taktika:Emberfogás (3-3 ellen) labdával, de emberváltássalA kapus védőtevékenysége átlövések esetén.Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció minőségi fejlesztése, technikai gyakorlatok: labdakezelések mozgás közben fejelések talajról, levegőben játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés. Kosárlabdázás:játék: emberfölényes helyzetben, támadásban és védekezésben is, egy palánkra, 3:2 ellen; Hosszú indítással, félpályáról indulva, egy labdaleütéssel kosárra dobás, mindkét oldalról. öplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés; Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával. Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren. Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók. Követelmény: az elsajátított egyszerű átadási formákat nagy biztonsággal alkalmazza a gyakorlás, majd a kétkapus játék során. Ismerje, és alkalmazza a cselezésben rejlő lehetőségeket.Legyen képes cselkapcsolatok kialakítására játék közben, melyekből képes a játék folytatására. Követelmény: ismerje, és játék közben alkalmazza a felső elhajlásos lövés technikát. Célzott lövéssel 5 kísérletből legalább 3x eredményes lövést hajt végre. Követelmény: eredményesen alkalmazza az emberfogást játék közben. Tudatosan alkalmazza az emberfogásban előforduló „váltás” tevékenységét. Követelmény: az elsajátított technikai és taktikai elemek eredményes alkalmazása játék közben. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő pálya, párban végezett gyakorlatok;Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda visszafejelése a talajra, majd ugyanez levegőből végrehajtva, 3-3x.ue. a levegőből érkező labdákkal is. Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben és szabadban is;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzés csak fejjel! Feltétel: palánkok;Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 2 eredményes pontszerzés! Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;Kritériumok: indítás 5-5x, legalább 3x pontszerzés, mindegyik oldalon. Feltételek: teremben, női magasságú háló;Kritériumok: társ által feldobott labda megütése a talajra, mindkét kézzel, 5-5x;kosárérintéssel feladott labda megütése a talajra, vissza a társnak, ue. a gyakorlat háló fölött 5x, megadott helyre ütve a labdát! Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; gyors futások 30m-en. Magasugrás flop technikával, az elugrásra és a lendítésre kiemelten figyelve; súlylökés háttal felállva, helyből; távolugrás guggoló technikával, az utolsó lépések ritmusának kialakítása Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.Feltételek: rajttámlák;Kritériumok: térdelőrajttal indulás, rajt után gyors lábra kapás, futás 3x, a megadott időre;Feltételek: magasugró mércék, léc;Kritériumok: 5-7 lépés nekifutásból, fiúk 120 cm-en, lányok 100 cm-en sikeres ugrások végrehajtása;Feltételek: fiúk 4 kg-os, lányok 3 kg-os szerrel dobnak;Kritériumok: dobások mindkét kézzel, legalább 5-5x, mindkét láb a talajon marad a szer elrepüléséig!Feltételek: homokgödör legalább 6m hosszú;Kritériumok: 5-7 lépés nekifutással, elugró deszkáról, maximális teljesítményre törekvéssel!Torna Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával. Gördeszkázás, haladás irányváltoztatásokkal, gyorsítások, lassítások. Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása. Feltételek: egyéni tulajdonú eszköz;Kritériumuk: folyamatos haladással irányváltoztatások; egyensúlyozás két lábon állva, megadott távolságon 3-3x.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése; emelések, szabadulások gyakorlása Dzsudó: eséstechnikák tompító felületének elsajátítása Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek felcserélése, majd küzdelem!Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az esések alacsony, talaj közeli helyzetekben végrehajtva.Zuhanó esések különböző kiinduló helyzetekből: térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás 3-3x.Egészségkultúra - prevencióA keringési rendszer terhelésének szabályozása az elérni kívánt cél (pulzusszám változás) szerint.Feltételek: fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: a pulzusszám változtatásához szükséges gyakorlatfajták kiválasztása, legalább 3!Teljesítménymérés
5-6. tanítási egység: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekTANMENET - 5-6. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 5-6. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseKar és törzserő fejlesztése.Játékban, elsősorban kézilabdázás, a kombinációs képesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseKézilabdázásban a játékkészség fejlesztése.Torna jellegű készségek gyakorlása. 3. SzemélyiségformálásKitartás és fájdalomtűrő képesség fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, nyújtó hatású, játékos szabad és társas gyakorlatok. Gerinctorna gyakorlatokFeltételek: teremben, szabadban az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely, párok kialakítása; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos végrehajtása.Gerincmobilizáló gyakorlatok különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésKötélmászás, függeszkedés lefelé; Has-, hát-, oldalizom erősítés pad, bordásfal alkalmazásával.Feltételek: megfelelő számú mászókötél;Kritérium: mászó kulcsolással folyamatos mászás 6 m-es kötélen, fiuk lefelé függeszkedve, 3x. Feltételek: a létszámnak megfelelő pad és bordásfal;Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása 10x, 3 sorozatban! ÚszásÚszás mindhárom úszásnemben Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulókFeltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás gyorson, háton és mellen, 100-100m-t, egyéni tempóban 2-2x. Feltételek: mély vizű medence;Kritériumok: a gyorsúszás bukófordulójának gyakorlásával.SportjátékokTEV31=J22Cicajáték 3+1 TEV32TET42 TET42 TET32 TET41 TET21 TET62 TET62 TET62TET51 TET44TET63 TAT55 TAT55 TAT65 TAT69 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:A társ futómozgásának követése. ajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.Labdás technikai gyakorlatok:Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások.Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, passzív védő mellett.Átemelés dobókézzel minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő mellettÁtemelés dobókézzel ellentétes kézzel beszökkenésselminden irányból érkezőlabda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel azonos láb szabadulólépésével,majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés) Kapura lövések:Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe(2 lépés)Beugrásos kanyarított lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele levegőben történik majd lépés a dobókézzel, azonos lábbal. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Kapura lövéskanyarítással. Leérkezés páros lábra, majd kicsúszás mellkason. (1lépés)Beugrásos felső lövés elhajlással (rövid oldalra) mezőnyből indulva. A labda átvétele levegőben a dobókézzel azonos lábra. A labda ívben történő felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Felsőelhajlásos lövés a kapu rövid oldalára, majd leérkezés a dobókézzel azonos lábra, kigurulás a test szélességi tengelye körül.Támadó taktikai feladatokCselkapcsolat : Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása.4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-I -BE kapcsolat) Veszprém bal (?)4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.Védekező taktika:Vegyes védekezés alkalmazása 4 : 4 elleni játékban Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció minőségi fejlesztése, technikai gyakorlatok: labdakezelések mozgás közben fejelések talajról, levegőben játék: területvédekezés, Kosárlabdázás:játék: félpályán 5:5 ellen; Hosszú indítással, alapvonal indulva, két labdaleütéssel kosárra dobás, mindkét oldalról. öplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés; Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával. Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren. Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók. Követelmény: az elsajátított átadási formákat nagy biztonsággal alkalmazza a gyakorlás során passzív, majd aktív védő mellett. Ismerje, és alkalmazza a cselezésben rejlő lehetőségeket.Legyen képes átemelős cselt végrehajtani mindkét kézzel, melyből képes a játék folytatására. Követelmény: ismerje, és játék közben alkalmazza a beugrásos lövés technikai végrehajtását. Ismerje, és alkalmazza a talajra érkezési módokat. Követelmény: az egyes cselkapcsolatokban rejlő támadó-taktikai lehetőségeket, és játék közben alkalmazza azokat. Követelmény: az elsajátított technikai és taktikai elemek eredményes alkalmazása játék közben. Követelmény: legyen világos képe a játék közben elvárt védőtevékenységgel. Tudatosuljon, hogy minden játék vége, egy 1:1 elleni helyzet megoldásának sikerén múlik. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő pálya, párban végezett gyakorlatok;Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda fejelése a kijelölt helyre, majd ugyanez felugrással, levegőből végrehajtva, 3-3x. Feltételek: teremben a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzés csak fejjel! Feltétel: palánkok;Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 2 eredményes pontszerzés! Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;Kritériumok: indítás 5-5x, legalább 3x pontszerzés, mindegyik oldalon. Feltételek: teremben, női magasságú háló;Kritériumok: társ által feldobott labda megütése a talajra, mindkét kézzel, 5-5x;kosárérintéssel feladott labda megütése a talajra, vissza a társnak, ue. a gyakorlat háló fölött 5x, megadott helyre ütve a labdát! Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.Feltételek: rajttámlák; TornaTalajtorna: akrobatikus elemek, kézen átfordulás előre- hátra Szekrényugrás: átterpesztés;Feltételek: talajszőnyegek;Kritériumok: 3-5 lépés nekifutásból kézen átfordulás előre hajlított állásba, 3x;helyből hátra kézen átfordulás, guggolásba érkezéssel, 3x. Feltételek: 4-5 részes svédszekrény;Kritériumok: a fiuk 4-5, lányok 3-4 részes szekrényen terpeszátugrás lebegőtámasszal, hajlított állásba érkezéssel, 3x.Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával. Gördeszkázás, haladás irányváltoztatásokkal, gyorsítások, lassítások. Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása. Feltételek: egyéni tulajdonú eszköz;Kritériumuk: folyamatos haladással irányváltoztatások; egyensúlyozás két lábon állva, megadott távolságon 3-3x.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése; emelések, szabadulások gyakorlása Dzsudó: csúsztatott esés mindkét irányba állásban, oldalazó szökdeléssel;Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek felcserélése, majd küzdelem!Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az esés megfelelő ritmusban végrehajtása mindkét irányba 3-3x, szökdeléssel is!Egészségkultúra - prevencióA fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségeiFeltételek: fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: gyakorlatcsoportok kiválasztása az egyes fittségi típusok kialakításához, legalább 3!Teljesítménymérés
7-8. tanítási egység: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekTANMENET - 7-8. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 7-8. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseKar és törzserő, téri tájékozódó képességfejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseTorna jellegű készségek gyakorlása. 3. SzemélyiségformálásPontosság, rendszeretet iránti igény fejlesztése. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, nyújtó hatású, játékos szabad és társas gyakorlatok. Gerinctorna gyakorlatokFeltételek: teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely, párok kialakítása; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos végrehajtása.Gerincmobilizáló gyakorlatok különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésKötélmászás, függeszkedés lefelé; húzódás függésben, alsó fogással, tolódás támaszban KTK-en Has-, hát-, oldalizom erősítés medicinlabda alkalmazásávalFeltételek: megfelelő számú mászókötél;Kritérium: mászó kulcsolással folyamatos mászás 6 m-es kötélen, fiuk lefelé függeszkedve, 3x. Feltételek: a létszámnak megfelelő db. KTK;Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása maximális számban, 3 sorozatban!Feltétel: lányok 2kg-os, fiúk 3kg-os medicinlabda páronként;Kritériumok: az egyes gyakorlatok 10x ismételve 2 sorozatban.ÚszásÚszás választott úszásnemben, folyamatosan Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulókFeltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a választott úszásnemben 200m, egyéni tempóban 2x. Feltételek: mély vizű medence;Kritériumok: a gyorsúszás bukófordulójának gyakorlásával.SportjátékokTEV31=J22Cicajáték 3+1 TEV32 TEV32 TET41TET42 TET42 TET43TET42 TET62 TET62TET63 TET62 TET44TET63 TET42TAT64 TAT21 TAT63 TAV54KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:A társ futómozgásának követése. ajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.Labdás technikai gyakorlatok:Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások.Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, passzív védő mellett.Átemelés dobókézzel minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő mellettÁtemelés dobókézzel ellentétes kézzel beszökkenésselminden irányból érkezőlabda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel azonos láb szabadulólépésével,majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés) Kapura lövések:Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe(2 lépés)Beugrásos kanyarított lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele levegőben történik majd lépés a dobókézzel, azonos lábbal. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Kapura lövéskanyarítással. Leérkezés páros lábra, majd kicsúszás mellkason. (1lépés)Beugrásos felső lövés elhajlással (rövid oldalra) mezőnyből indulva. A labda átvétele levegőben a dobókézzel azonos lábra. A labda ívben történő felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Felsőelhajlásos lövés a kapu rövid oldalára, majd leérkezés a dobókézzel azonos lábra, kigurulás a test szélességi tengelye körül.Támadó taktikai feladatokCselkapcsolat : Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása.4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-I -BE kapcsolat) Veszprém bal (?)4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.Védekező taktika:Vegyes védekezés alkalmazása 4 : 4 elleni játékban Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció minőségi fejlesztése, technikai gyakorlatok:labdakezelések mozgás közben fejelések talajról, levegőben, átadások labdaátvételek játék: vegyes védekezéssel. Kosárlabdázás:játék: egészpályán 5:5 ellen, hosszú indítással; öplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés; Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával. Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren. Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók. Követelmény: az elsajátított átadási formákat nagy biztonsággal alkalmazza a gyakorlás során passzív, majd aktív védő mellett. Ismerje, és alkalmazza a cselezésben rejlő lehetőségeket.Legyen képes átemelős cselt végrehajtani mindkét kézzel, melyből képes a játék folytatására. Követelmény: ismerje, és játék közben alkalmazza a beugrásos lövés technikai végrehajtását. Ismerje, és alkalmazza a különböző talajra érkezési módokat. Követelmény: az egyes cselkapcsolatokban rejlő támadó-taktikai lehetőségeket, és játék közben alkalmazza azokat. Követelmény: az elsajátított technikai és taktikai elemek eredményes alkalmazása játék közben. Követelmény: legyen világos képe a játék közben elvárt védőtevékenységgel. Tudatosuljon, hogy minden játék vége, egy 1:1 elleni helyzet megoldásának sikerén múlik. Feltételek: teremben, megfelelő méretű pálya, párban végezett gyakorlatok;Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda fejelése a kijelölt helyre, majd ugyanez felugrással, levegőből végrehajtva, 3-3x.A láb különböző részeivel történő labdakezelés folyamatosan. Feltételek: teremben a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzés csak fejjel! Feltétel: palánkok;Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 2x hosszú indítással eredményes pontszerzés! Feltételek: teremben, női magasságú háló;Kritériumok: társ által feldobott labda megütése a talajra, mindkét kézzel, 5-5x;kosárérintéssel feladott labda megütése a talajra, vissza a társnak, ue. a gyakorlat háló fölött 5x, megadott helyre ütve a labdát! Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Dobások: medicinlabdával Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Feltételek: 2-3 kg-os medicinlabdák;Kritériumok: hajító, lökő, vető gyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből, 5-5x ismétléssel, az érkező labdát mindig el kell kapni!TornaTalajtorna: akrobatikus elemek, kézen átfordulás előre- hátra Gyűrűn (fiúk): alaplendület, vállátfordulás előre, terpeszleugrás; Nyújtón (fiúk): alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba, alálendüléssel leugrás. Gerendán (lányok): alaphelyzetek gyakorlása: állások, térdelések, ülések, fekvések, támaszhelyzetek; Felemáskorlát (lányok): támaszok, függések, támaszból átguggolás, átterpesztésFeltételek: talajszőnyegek;Kritériumok: 3-5 lépés nekifutásból kézen átfordulás előre hajlított állásba, 3x;helyből hátra kézen átfordulás, guggolásba érkezéssel, 3x. Feltételek: legalább 2 pár magas lengőgyűrű;Kritériumok: tornászos tartással végrehajtott alaplendület, vállátfordulás és leterpesztés hajlított állásba érkezéssel, 3x. Feltételek: magas nyújtó;Kritériumok: ostorlendülettel indított alaplendület; kelepfelhúzódás, alálendülés leugrás, min.3x. Feltételek: alacsony gerenda;Kritériumok: az egyes alaphelyzetek gyakorlása min. 3-3x, tornászos tartással kivitelezve. Feltétel: felemáskorlát;Kritériumok: minden tanuló próbálkozzon a feladatok végrehajtásával, 3-3x minimum. Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: csapat házibajnokság lebonyolítása, körmérkőzéses rendszerben. Korcsolyázás: előre-hátrakorcsolyázás, koszorú Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok betartásával a bajnokság lebonyolítása. Feltételek: jégpálya az iskolaudvaron, vagy közelben lévő műjégen;Kritériumuk: folyamatos előre-hátra- haladás közben irányváltoztatások;koszorú mindkét oldalra folymatosan.Önvédelmi és küzdő feladatokDzsudó: csúsztatott esés mindkét irányba állásban, oldalazó szökdeléssel;Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az esés megfelelő ritmusban végrehajtása mindkét irányba 3-3x, szökdeléssel is! Egészségkultúra - prevencióA fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségeiFeltételek: fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: gyakorlatcsoportok kiválasztása az egyes fittségi típusok kialakításához, legalább 3!Teljesítménymérés
9-10. tanítási egység: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekTANMENET - 9-10. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 9-10. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseErő-állóképesség,a láb gyorserejének fejlesztése.Egyensúlyozó képesség fejlesztése 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseTorna jellegű készségek alakítása,téli sportok: korcsolyázás, alpesi sízés és sífutás mozgásanyagának feldolgozó gyakorlása. 3. SzemélyiségformálásBajtársiasság, csapatszellem alakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, erősítő hatású, kézi súlyzó gyakorlatok Gerinctorna gyakorlatokFeltételek: teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása.Gerincmobilizáló és tartásjavító gyakorlatok, különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!KépességfejlesztésKötélmászás, fiúknak függeszkedés kísérletek felfelé; lefelé teljes kötélen függeszkedés; húzódás függésben, alsó fogással, tolódás támaszban KTK-en; sorozatugrások zsámolyokon, páros és egy lábon;Feltételek: megfelelő számú mászókötél;Kritérium: mászó kulcsolással folyamatos mászás 6 m-es kötélen, fiuk függeszkedés kísérletek felfelé; lefelé függeszkedés teljes kötélen, 3x. Feltételek: a létszámnak megfelelő db. KTK;Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása min 5x, 4 sorozatban! Feltétel: legalább 6 db zsámoly;Kritériumok: az egyes gyakorlatok ismételve 5 sorozatban. .ÚszásÚszás 2 választott úszásnemben, folyamatosan Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a 2 választott úszásnemben 200-200m, egyéni tempóban 2x.SportjátékokJ51 J42(21)Három gyerek, két labdaJ55(22)Cicajáték 3+1 TET32 TET42 TET41TET42 TET42 TET62 TET62 TET61 TET63TAT53 TAT55 TAT61 TAT64 TAV54 TEK23TEK42KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:A társ futómozgásának követése. ajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.Páros küzdő gyakorlatok.Labdás technikai gyakorlatok:Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, helyváltoztatással különböző sebességű futások közben.Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, félaktív védő mellett, helyváltoztatással, különböző ritmusú és sebességű futás közben.Átemelés dobókézzel minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő, vagy védők mellett, haladással sávtartással, és pozícióváltásokkal.Átemelés dobókézzel ellentétes kézzel beszökkenésselminden irányból érkezőlabda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel azonos láb szabadulólépésével,majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés) Kapura lövések:Beugrásos felső lövés oldal zárás után,pattintott átadás után 2 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel ellentétes lábról történő beugrással. övid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés páros lábra.Beugrásos felső lövés oldal zárás után, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel azonos lábról történő beugrással. övid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés tompítással mellső fekvőtámaszba. (Karadzsa)Bevetődéses lövés felső elhajlással, oldalzárással, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétellel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, páros lábról történő bevetődéssel. övid labdafelkészítés követően bevetődéses lövés, majd leérkezés dobókézzel ellentétes lábra és kigurulás a test szélességi tengelye körül.Támadó taktikai feladatokCselkapcsolat: Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása. A csel után a beállónak történő bejátszás.4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.5-4 elleni támadás (BSZ-BÁ-I -BE –JÁ kapcsolat) 5-5 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.Védekező taktika:Vegyes védekezés alkalmazása 5 : 5 elleni játékbanKapus védés a beálló lövéseivel szemben. Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:labdakezelések mozgás közben kapura lövéssel befejezve; átadások labdaátvételek játék: ötletjáték Kosárlabdázás:Területvédekezés gyakorlatai: elzárás, mindkét oldalról; játék: félpályán 5:5 ellen, területvédekezéssel, elzárás alkalmazásával öplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés; Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával. Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren. Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók. Követelmények: legyenek képesek mozgás közben a társhoz biztonsággal eljuttatni a labdát. Tudatosan alkalmazzák a védővel szembeni előny megszerzésére az átemelős cseleket, és az ezekből következő technikai elemeket. Követelmények: ismerjék a beálló pozícióból elvárható kapura lövések technikai végrehajtását.5 lövéskísérletből 3x eredményesen hajtsanak végre célra történő befejezést. Követelmény: Legyen képes felismerni a felugrásos lövőcsel végrehajtásából adódó taktikai megoldásokat. Követelmény: ismerje fel, és alkalmazza az emberelőnyös játék közben kialakuló, térnyerésre törekvő húzásokból adódó sikeres támadás befejezési lehetőségeket. Feltételek: teremben, megfelelő méretű pálya, párban végezett gyakorlatok;Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda visszapasszolása, végén kapura lövés mindkét lábbal, 33-x. A lábkülönböző részeivel történő labdakezelés folyamatosan. Feltételek: teremben a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: azonos létszámú csapatok;Kritériumok: a védőjátékos mindig a labdát birtokló játékoshoz fut elzárni>Kritériumok: a támadó csapat zóna körüli labdaadogatását követve elzárások alkalmazásával védekezés, pontszerzés után cserével. Feltételek: teremben, női magasságú háló;Kritériumok: 3-3 játékos a háló mindkét oldalán játék közben gyakorolja a feladás-leütést, a másik oldal pedig sáncolni próbálja, cserével végrehajtva a feladatokat.; Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Kritériumok: hajító, lökő, vetőTornaTalajtorna: akrobatikus elemek, kézen átfordulás előre- hátra, gyakorlása; különböző mérlegállások, hidak összefüggő talajgyakorlatban; Gyűrűn (fiúk): alaplendület, vállátfordulás előre, terpeszleugrás gyakorlása; Nyújtón (fiúk): alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba, alálendüléssel leugrás gyakorlása; Gerendán (lányok): lépések, fordulatok, hintalépés Felemáskorlát (lányok): kelepfellendülés támaszba, alálendülés az alsó karfára terpesztámaszba, malomforgás előre, hátraFeltételek: talajszőnyegek;Kritériumok: 3-5 lépés nekifutásból kézen átfordulás előre hajlított állásba, 3x;helyből hátra kézen átfordulás, guggolásba érkezéssel, 3x. Kritériumok: térdelőmérleg, álló mérlegek kéztámasszal, hidak beépítése. Feltételek: legalább 2 pár magas lengőgyűrű;Kritériumok: tornászos tartással végrehajtott alaplendület, vállátfordulás előre és leterpesztés hajlított állásba érkezéssel, 3x. Feltételek: magas nyújtó;Kritériumok: húzódással indított alaplendület; Kelepfelhúzódás támaszba, alálendüléssel leugrás folyamatos végrehajtása, min. 3x. Feltételek: alacsony gerenda;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3-3x végrehajtva, tornászos tartással kivitelezve. Feltétel: felemáskorlát;Kritériumok: minden tanuló próbálkozzon a feladatok végrehajtásával, 3-3x minimum. Alternatív környezetben űzhető sportokAsztalitenisz: egyéni házibajnokság lebonyolítása, kieséses rendszerben. Korcsolyázás: előre-hátrakorcsolyázás, koszorú Sízés, alpesi és sífutásFeltételek: megfelelő számú asztal és ütő;Kritériumok: a játékszabályok betartásával a bajnokság lebonyolítása. Feltételek: jégpálya az iskolaudvaron, vagy közelben lévő műjégen;Kritériumuk: folyamatos előre-hátra- haladás közben irányváltoztatások;koszorú mindkét oldalra folyamatosan. Sí tábor megszervezése a sí szünetben.A tanult elemek gyakorlása, továbbfejlesztése. A tábor végén sífutó és lesikló versenyek lebonyolítása.Önvédelmi és küzdő feladatokDzsudó: társas rávezető gyakorlatok, zuhanó esések társ általi lökésből állásban és mozgás közben, leszorítás; földharcokFeltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az esés megfelelő ritmusban végrehajtása mindkét formában 3-3x, legalább két leszorítás technika gyakorlása;földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;Egészségkultúra - prevencióEdzés alternatív eszközökkel, erő-, fitneszgépekkel;Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: a gépeknek megfelelő gyakorlatcsoportok kiválasztása gyakorlása, hatásmechanizmusának ismerete!Teljesítménymérés
11-12. tanítási egység: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekTANMENET - 11-12. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 11-12. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség fejlesztése.Egyensúlyozó-, téri tájékozódó képesség-, karerő fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseTorna jellegű készségek fejlesztése, téli sportok: korcsolyázás, alpesi sízés és sífutás mozgásanyagának 3. SzemélyiségformálásBajtársiasság, csapatszellem alakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, általános hatású, szabadgyakorlatok; Gerinctorna gyakorlatokFeltételek: teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása.Gerincmobilizáló és tartásjavító gyakorlatok, különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket! Képességfejlesztés Aerob állóképesség fejlesztése 20m –es ingafutás alkalmazásával; húzódás függésben, alsó fogással, tolódás támaszban KTK-en; sorozatugrások zsámolyokon, páros és egy lábon; Feltételek: az ingafutáshoz szükséges eszközök és megfelelő hosszúságú pálya;Kritériumok: maximális teljesítményre törekvés. Feltételek: a létszámnak megfelelő db. KTK;Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása fiúk: min 8x, lányok: min 5x, 3 sorozatban! Feltétel: legalább 8 db zsámoly;Kritériumok: az egyes gyakorlatsorok ismételve, 5 sorozatban.ÚszásÚszás 2 választott úszásnemben, folyamatosan Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a 2 választott úszásnemben 200-200m, egyéni tempóban 2x. Sportjátékok TEV31=J22Cicajáték 3+1 TEV32TET42TET43 TET43 TET42TET41 TET42 TET44 TET62 TET62 TET61TET65 TET44TAT53 TAT51TAT64 TAT52 TAT42TAT56 TAV61KézilabdázásKézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:A társ futómozgásának követése.Irányváltások fogójátékok közben. Kooperativitást fejlesztő páros, fogó játékok.Páros küzdő gyakorlatok.Labdás technikai gyakorlatok:Különböző feladatokkal kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, helyváltoztatással különböző sebességű futások közben.Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, félaktív védő mellett, helyváltoztatással, különböző ritmusú és sebességű futás közben.Átemelés dobókézzel minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő, vagy védők mellett, haladással sávtartással, és pozícióváltásokkal.Lövőcsel csipőmagasságban dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes lábon hossztengely körüli forgás után a játékszituáció folytatása. Kapura lövések:Beugrásos felső lövés oldal zárás után,pattintott átadás után 2 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel ellentétes lábról történő beugrással. övid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés páros lábra.Beugrásos felső lövés oldal zárás után, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel azonos lábról történő beugrással. övid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés tompítással mellső fekvőtámaszba. (Karadzsa)Bevetődéses lövés mögéállásos zárást követően jobbszélről kapott pattintott labdával, 1 kezes labdaátvétellel. övid labdafelkészítést követően, dobókézzel ellentétes lábról történő bevetődéssel lövés. Leérkezés páros lábra, majd kicsúszás mellkason.Támadó taktikai feladatokCselkapcsolat : Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása. A csel után a beállónak történő bejátszás.5:4 elleni támadás (BSZ-BÁ- I - JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.5-4 elleni támadás (BSZ-BÁ-I -BE –JÁ kapcsolat) – szélső befutással6-5 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.Védekező taktika:Nyitott védekezés alkalmazása 5 : 1 elleni játékban Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:labdakezelések mozgás közben kapura lövéssel befejezve; átadások labdaátvételek játék: ötletjáték Kosárlabdázás:Támadójáték gyakorlatai: elzárás-lefordulás mindkét oldalról; játék: félpályán 5:5 ellen, területvédekezéssel, elzárás alkalmazásával öplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés; Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával. Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren. Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók. Követelmény: zavaró körülmények mellett, legyen képes az eredményes játék érdekében a pontos, társ felé célzott átadások végrehajtására. Követelmény: legyen képes kézilabdával legalább 25 m-es pontos dobás végrehajtására. Követelmények: ismerjék a beálló pozícióból elvárható kapura lövések technikai végrehajtását.5 lövéskísérletből 3x eredményesen hajtsanak végre célra történő befejezést. Feltételek: teremben, megfelelő méretű pálya, párban végezett gyakorlatok;Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda visszapasszolása, végén kapura lövés mindkét lábbal, 3-3x. A lábkülönböző részeivel történő labdakezelés folyamatosan. Feltételek: teremben a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: azonos létszámú csapatok;Kritériumok: a támadó csapat játékosa labda átadás után társának védő játékosához fut elzárni, majd lefordul és labdát visszakapva kosárra dob;Kritériumok: a támadó csapat zóna körüli labdaadogatással elzárások alkalmazásával pontszerzési helyzet kialakítása. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: 3-3 játékos a háló mindkét oldalán játék közben gyakorolja a feladás-leütést, a másik oldal pedig sáncolni próbálja, cserével végrehajtva a feladatokat. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. TornaTalajtorna: statikus és dinamikus elemkombinációkból álló gyakorlat; Gyűrűn (fiúk): húzódás-tolódás támaszba, ülőtartás, ereszkedés lefüggésbe, terpeszleugrás; Nyújtón (fiúk): alaplendület billenés mellső támaszba, kelepforgás, alálendüléssel leugrás; Gerendán (lányok): fordulatok állásban, guggolásban, szökdelések, Felemáskorlát (lányok): felugrás támaszba, felugrás függésbe, billenés a magas karfán mellső támaszba, nyílugrás;Feltételek: talajszőnyegek;Kritériumok: 3-5 elemből álló gyakorlatsor összeállítása, gyakorlása, bemutatása. Feltételek: legalább 2 pár magas lengőgyűrű;Kritériumok: az elemek külön-külön gyakorlása, majd összefüggő gyakorlatként bemutatása. Feltételek: magas nyújtó;Kritériumok: az elemek egyenkénti gyakorlása, majd összefüggő gyakorlatként bemutatása. Feltételek: alacsony gerenda;Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3-3x végrehajtva, elemkombinációkat alkotva bemutatás.Feltétel: felemáskorlát;Kritériumok: az elemek végrehajtása, minimum 3-3x. Alternatív környezetben űzhető sportokKorcsolyázás: előre-hátrakorcsolyázás, koszorú jégkorongozás: Feltételek: jégpálya az iskolaudvaron, vagy közelben lévő műjégen;Kritériumuk: folyamatos előre-hátra- haladás közben irányváltoztatások;koszorú mindkét oldalra folyamatosan.Feltételek: ütők és korongok; Kritériumok: siklással korongvezetés ütővel előre-hátra, kapura ütés. Önvédelmi és küzdő feladatokDzsudó: a tanult technikai elemek alkalmazása új variációkban; földharcokFeltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása.földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;Egészségkultúra - prevencióEdzés alternatív eszközökkel, erő-, fitneszgépekkel; az intenzitás és ismétlésszám és a pihenőidő változtatásának hatásai;Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: a gépeknek megfelelő gyakorlatcsoportok kiválasztása gyakorlása, hatásmechanizmusának ismerete!Feltételek: megfelelő géppark;Kritériumok: a terhelés különböző változatainak kipróbálása és a hatások értelmezése.Teljesítménymérés
13-14. tanítási egység: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekTANMENET - 13-14. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 13-14. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseFutógyorsaság, láb-, törzserő fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseAtlétikai magas-, távolugró, dobókészségek fejlesztése,alternatív játékok, padlólabdázás 3. Személyiségformálásönállóság és a csapatszellem alakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, erősítő hatású, medicinlabda-, szabadgyakorlatok; Feltételek: medicinlabdák, teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, 4-szeri ismétlésekkel..KépességfejlesztésGyors futások 60m-en erősítő hatású törzserő fejlesztő gyakorlatok szereken, pad, bordásfal végezve; futások, sorozatugrások zsámolyokon, páros és egy lábon;Feltételek: megfelelő hosszúságú pálya;Kritériumok: maximális teljesítményre törekvés, a táv 5x lefutásával. Feltételek: a létszámnak megfelelő számú pad és bordásfal;Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása 10-10x. Feltétel: legalább 8 db zsámoly;Kritériumok: az egyes gyakorlatsorok ismételve, 5 sorozatban.ÚszásVegyes úszás 3 úszásnemben, folyamatosan Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a váltott sorrendben, minden úszásnemben 100-100m-t., egyéni tempóban 2x.SportjátékokTET31=J22Cicajáték 3+1 TET32TEK23TET32 TET42 TET44 TET44 TET42 TET44 TET62 TET62 TET66 TET63 TAT51 TAT31 TAT31 TAV56 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:A társ futómozgásának követése.Ütközések, talajon, levegőben.Páros küzdő gyakorlatok.Labdás technikai gyakorlatok:A kapus védésének technikai elemei.Labdás küzdő játékok, párokban, hármas, négyes csoportokban, a labda továbbítására való törekvéssel.Különböző feladatokkal kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, helyváltoztatással különböző sebességű futások közben.Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, félaktív védő mellett, helyváltoztatással, különböző ritmusú és sebességű futás közben.Átemelés dobókézzel minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő, vagy védők mellett, haladással, sávtartással, és pozícióváltásokkal.Lövőcsel csipőmagasságban dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes lábon hossztengely körüli forgás után a játékszituáció folytatása. Kapura lövések:Gyorsindításból történő célzott kapuralövések beugrással.Lerohanásból történő kapura lövések páros, hármas kapcsolatokból, félaktív védők mellett beugrással. Lerohanásból történő kapura lövések kettes-hármas csoportokban, aktív védők mellett. Befejezés beálló helyről. Támadó taktikai feladatokCselkapcsolat: Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása. A csel után a beállónak történő bejátszás.5:5 elleni támadás (BSZ-BÁ- I - JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.6-6 elleni támadás (BSZ-BÁ-I -BE –JÁ kapcsolat) – szélső felkanyarításával.6-6 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.Védekező taktika:6:0-s védekezés alkalmazása 2 beálló elleni játékban. Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:induló-, futó-, lövő cselek védővel szemben, cselek mozgás közben kapura lövéssel befejezve; átadások labdaátvételek játék: ötletjáték Kosárlabdázás:Támadójáték gyakorlatai: elzárás-lefordulás mindkét oldalról; játék: ötletjáték 5:5 ellen, elzárás-lefordulás alkalmazásával öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: teljes létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a tanult elemek alkalmazásával, nyitásra és a feladás-leütésre figyelve. Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren. Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók. Legyen képes nagy sebességű egyenes vonalú futómozgás közben pontosan passzolni a társának, legalább 6 m távolságra. Legyen képes sávtartással végrehajtott gyorsindítás, lerohanás után pontosan végrehajtott célzott lövés kivitelezésére. Legyen képes aktív védők mellett eredményes lerohanás kivitelezésére. Jusson el a kapura lövésig a gyakorlatban. Követelmény: legyen képes felismerni, az egyes pozícóváltásokból adódó előnyök megszerzésének lehetőségét. Játék közben törekedjen az ezekből adódó lehetőségek eredményes befejezésére. Feltételek: teremben, szabadban megfelelő méretű pálya, párban végezett gyakorlatok;Kritériumok: labdával indulócsel, lassú futással labdavezetés futócsel közben társtól visszaérkező labdával kapura lövés mindkét lábbal, 3-3x. A lábkülönböző részeivel történő labdakezelés folyamatosan. Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: azonos létszámú csapatok;Kritériumok: a támadó csapat játékosa labda átadás után társának védő játékosához fut elzárni, majd lefordul és labdát visszakapva kosárra dob;Kritériumok: a folyamatos játék az elzárás-lefordulás alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Magasugrás flop technikával, 5-7 lépés nekifutással; Távolugrás: guggoló technikával, teljesítményre törekvéssel; Súlylökés: oldalt felállásból szökkenéssel;Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Feltétel: ugródomb, ugróállvány és léc;Kritériumok: íven futás, az utolsó lépések ritmusának kialakítása, a kitámasztás, lendítésre figyelemmel, fiúk 130 cm-en, lányok: 100 cm-en gyakorolva. Feltétel: ugrógödör, elugró deszka; Kritériumok: 7-9 lépés nekifutással, ugró deszkáról, guggoló technikával ugrás, teljesítményre törekvés. Feltételek: lányok: 4kg-os, fiúk: 5kg-os szer;Kritériumok: mindkét kézzel lökés, 5-5x, mind két láb maradjon a talajon a szer elrepüléséig.Torna Alternatív környezetben űzhető sportokPadlólabdázás: alapgyakorlatok, ütőkezelés, átadás, labdavezetés, kapura lövés; Játék két kapuraFeltételek: ütők, labdák;Kritériumok: az egyes elemek folyamatos gyakorlása járásban, futás közben, párokban;Feltételek: pályát határoló palánk, ütök, labdák;Kritérium: játé két kapura, szabályok betartásával.Önvédelmi és küzdő feladatokDzsudó: a tanult technikai elemek alkalmazása új variációkban; földharcokFeltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása.földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;Egészségkultúra - prevencióTestépítés: izolált hatású gyakorlatok Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: a főbb izomcsoportok izolált fejlesztése, sajátos gyakorlatokkal.Teljesítménymérés
15-16. tanítási egység: 9-10. osztály tantervek,tanmenetekTANMENET - 15-26. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 15-16. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános állóképesség dinamikus láberő fejlesztése.Teljesítménymérés, motoros tesztek alkalmazásával 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseJáték készég fejlesztése sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.Atlétikai magas-, távolugró, dobókészségek fejlesztése versenyhelyzetekben, váltófutás;alternatív játékok, padlólabdázás, önvédelemben való jártasság alakítása. 3. SzemélyiségformálásKüzdőképesség, bátorság, önállóság és a csapatszellem alakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok játékos felvétele. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: szabadjáték közben adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, játékosan végzett páros, erősítő-, nyújtó hatású, medicinlabda-, és szabadgyakorlatok. Feltételek: medicinlabdák, teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, 5x ismétlésekkel. Képességfejlesztés Kitartó futás 6-8 percig, egyéni tempóban; futások, sorozatugrások zsámolyokon, páros és egy lábon; Feltételek: megfelelő hosszúságú pálya;Kritériumok: egyéni tempó, a megadott ideig tartó futás; Feltétel: legalább 8 db zsámoly;Kritériumok: az egyes gyakorlatsorok ismételve, 5 sorozatban.ÚszásEgy szabadon választott úszásnemben úszás, egyéni tempóban 300m-t, folyamatosan Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a váltott sorrendben, tetszőleges úszásnemben 300m-t. egyéni tempóban, 2x. SportjátékokTEV31=J22Cicajáték 3+1 TEV32TEK23F22 TET32 TET32 TET41 TET41 TET44 TET45 TET51 TET63 TAT51 TAT31 TAT65 TAV63KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:A társ futómozgásának követése.Ütközések, talajon, levegőben.Páros küzdő gyakorlatok.Labdás technikai gyakorlatok:A kapus védésének technikai elemei.Labdás küzdő játékok, párokban, hármas, négyes csoportokban, a labda továbbítására való törekvéssel.Különböző feladatokkal kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, helyváltoztatással különböző sebességű futások közben.Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, félaktív védő mellett, helyváltoztatással, különböző ritmusú és sebességű futás közben.Átemelés dobókézzel minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő, vagy védők mellett, haladással sávtartással, és pozícióváltásokkal.Lövőcsel csipőmagasságban dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes lábon hossztengely körüli forgás után a játékszituáció folytatása. Kapura lövések:Gyorsindításból történő célzott kapuralövések beugrással.Lerohanásból történő kapura lövések páros, hármas kapcsolatokból, félaktív védők mellett beugrással. Lerohanásból történő kapura lövések kettes-hármas csoportokban, aktív védők mellett. Befejezés beálló helyről. Támadó taktikai feladatokCselkapcsolat: Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása. A csel után a beállónak történő bejátszás.5:5 elleni támadás (BSZ-BÁ- I - JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.6-6 elleni támadás (BSZ-BÁ-I -BE –JÁ kapcsolat) – szélső felkanyarításával.6-6 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.Védekező taktika:6:0-s védekezés alkalmazása 2 beálló elleni játékban. Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:a tanult elemek többféle variációban, különböző alakzatokban, talajon, levegőben érkező labdákkal végrehajtva; játék: ötletjáték Kosárlabdázás:pontszerző versenyek lefutásokkal, pl. hármas-nyolcas alkalmazásával; játék: gyors indítással, lefutásokkal öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: teljes létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a tanult elemek alkalmazásával, nyitásra és a feladás-leütésre figyelve. Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren. Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók. Legyen képes figyelem megosztásos gyakorlatok esetében is a gyakorlatok pontos, és eredményes technikai végrehajtására. Követelmény: legyen képes 5 kísérletből 3x pontos célra történő lövésre. Követelmény: legyen képes létszám azonos csapatok játéka mellett, eredményesen alkalmazni az elsajátított technikai és taktikai elemeket. Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen. Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: azonos létszámú csapatok;Kritériumok: a csapat játékosai felváltva dobnak kosárra, öt lefutás után értékelés a csapatok között. Kritériumok: a folyamatos játék gyors indításokkal és lefutások alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Magasugrás flop technikával, 7-9 lépés nekifutással; Távolugrás: guggoló technikával, teljesítményre törekvéssel; Súlylökés: oldalt felállásból szökkenéssel; Váltófutás gyakorlatai: egy-, kétkezes váltás botkezelése járás, futás közben, kijelölt váltózónában;Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Feltétel: ugródomb, ugróállvány és léc;Kritériumok: íven futás, az utolsó lépések ritmusának kialakítása, a kitámasztásra, lendítésre figyelemmel, növekvő magasságon gyakorolva. Feltétel: ugrógödör, elugró deszka; Kritériumok: 7-9 lépés nekifutással, ugró deszkáról, guggoló technikával ugrás, teljesítményre törekvés. Feltételek: lányok: 4kg-os, fiúk: 5kg-os szer;Kritériumok: mindkét kézzel lökés, 5-5x, mind két láb maradjon a talajon a szer elrepüléséig.Feltétel: váltóbotok, váltózóna kijelöléséhez megfelelő hely;Kritériumok: a tanulók képességei szerinti csapatösszeállítás, gyakorlás botot hozó és átvevő tanulók között a kijelölt váltóhelyeken, majd teljes csapatban, váltóverseny;Torna Alternatív környezetben űzhető sportokPadlólabdázás: technikai gyakorlatok továbbfejlesztése Játék két kapuraFeltételek: ütők, labdák;Kritériumok: az egyes elemek folyamatos gyakorlása járásban, futás közben, csapatrészekben;Feltételek: pályát határoló palánk, ütök, labdák;Kritérium: játé két kapura, szabályok betartásával.Önvédelmi és küzdő feladatokDzsudó: a tanult technikai elemek alkalmazása új variációkban; földharcokFeltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása.földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;Egészségkultúra - prevencióTestépítés: állapotfelmérés (speciális pl: erő) alapján fejlesztési terv elkészítése. Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: az állapotfelmérés eredményének értékelése után a fejlesztés elkészítése, megbeszélése a testnevelő tanárral!.TeljesítménymérésA kötelező teljesítménypróbákFeltételek: a méréshez szükséges eszközök;Kritériumok: a tesztek pontos, az előírásoknak megfelelő végrehajtása, mérése.

Lecke: 9-10. osztály - tantervek, tanmenetek

Leírás: 9-10. osztály - tantervek, tanmenetek
11-12. osztály - tantervek, tanmenetek
11-12. osztály - tantervek, tanmenetek
11-12. osztály tanterve:11-12. osztály - tantervek, tanmenetekA jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.htmlÉrvényben lévő tantervek
11-12. osztály tanmenete - 1-2. tanítási egység:TANMENET - 1-2. tanítási egység11-12. osztály - tantervek, tanmenetek Tanítási egység fő feladatai 1-2. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános állóképesség dinamikus láberő fejlesztése.Teljesítménymérés, motoros tesztek alkalmazásával 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseJáték készég fejlesztése sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.Atlétikai készségek fejlesztése váltófutás, gátfutás alkalmazásával; 3. SzemélyiségformálásKüzdőképesség, bátorság, önállóság és a csapatszellem alakítása. TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok felvétele. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, nyújtó hatású szabadgyakorlatok. Feltételek: teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, 5x ismétlésekkel a nyújtó hatás kitartására figyelve.KépességfejlesztésF1Kitartó futás 6-8 percig, egyéni tempóban; futások, sorozatugrások akadályokon, zsámolyokon, páros és egy lábon;Feltételek: megfelelő hosszúságú pálya;Kritériumok: egyéni tempó, a megadott ideig tartó futás; Feltétel: legalább 8 db akadály,zsámoly;Kritériumok: az egyes gyakorlatsorok ismételve, 5 sorozatban.Sportjátékok Video: Betörés védők közé kijelölt területre és védőlábmunkaTEV31TEV32 Video: Csoportos labdavezetés helymozgásokkal TET42 TET42TET44 TET45TET63 TET63TET64TET63 TAT31 TET64 TAT55 TAV22TAV610 TAV610 TAV610KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Alaphelyzet.Védekező alapmozgás.Ütközések.Labdás technikai gyakorlatok:Labdavezetés folyamatosan jobb és bal kézzel, helyben, szökdelés közben, haladással.A labda elfogása különböző irányból, magasságból érkező labdák esetébengyors futás közben labdaátadásoklabdaátadások cselezés, leforgás, ütközés utánTest mögötti pattintott átadás dobó kézzel, a dobókézzel ellentétes irányba, a dobókézzel azonos láb indulásával és ellentétes láb kitámasztásával Kapura lövések:Felugrásos felső lövés több(bal,jobb, szemből) irányból kapott labdával,a dobókéz irányába íven történő lendületszerzés után a labda levegőben történő birtokbavételével, dobókézzel azonos láb talajfogásával,rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrás után (BÁ vagy JÁ balkezes befelé).átlövések felugrásból és talajrólindulócsel után felugrásos átlövésFelugrásos felső elhajlásos lövés dobókézirányából kapott labdával merőleges lendületszerzés után a labda dobókézzel azonos lábra történő birtokbavételével és íven történő felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról történő felugrás után (2 lépés)Támadó taktikai feladatokÁtlövő készítésekből adódó támadás befejezési lehetőségek.átlövő keresztekből adódó megoldási lehetőségek4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) BE forgás, I kifutással, játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.Védekező taktikaTerületvédekezés 6:0 szabályainak alkalmazásaTerület védekezés 6:0 (belső 4 védő védőtevékenysége 1 BE esetén)Terület védekezés 6:0 (belső 4 védő védőtevékenysége 2 BE esetén)Kapus képzés: Kapus védés utáni gyorsindítás Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:a tanult elemek többféle variációban, különböző alakzatokban, talajon, levegőben érkező labdákkal végrehajtva; játék: ötletjáték Kosárlabdázás:tanult technikai elemek gyakorlása játék: gyors indítással, lefutásokkal öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: teljes létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a tanult elemek alkalmazásával, nyitásra és a feladás-leütésre figyelve. Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.Kritériumok: Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása. Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket.Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében. Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen. Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy;Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban; Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Gátfutás alapgyakorlatai: alacsony gátnál járás-futás közben végzett gyakorlatok, gátfölötti gyakorlatok járás-futással; Váltófutás gyakorlatai: egy-, kétkezes váltás botkezelése járás, futás közben, kijelölt váltózónában;Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Feltétel: állítható, lehetőleg műanyag gátak, minimum3 db.Kritériumok: járással a gátak mellet, mindkét oldalon, átlépés a gát vonalán, az ellépő láb kiemelése derékszögig, járás a következő gátig, folyamatosan. Ugyan ez a gyakorlat lassú futással a gát mindkét oldalán végrehajtva;Gát fölötti gyakorlatok: váltott lábú gátra lendítéssel végezve; Feltétel: váltóbotok, váltózóna kijelöléséhez megfelelő hely;Kritériumok: a tanulók képességei szerinti csapatösszeállítás, gyakorlás botot hozó és átvevő tanulók között a kijelölt váltóhelyeken, majd teljes csapatban, váltóverseny;Torna Alternatív környezetben űzhető sportokTájfutás alapismereteinek ismétlése, térképhasználat; Túraszervezés alapismereteiFeltételek: turista térképek, tájolók;Kritériumok: térképjelek ismeretének felújítása tájoló használatával. Feltétel: az adott túra helyének kijelölése,Kritériumok: a kiválasztott terepnek megfelelő követelmények kidolgozásaÖnvédelmi és küzdő feladatokDzsudó: a tanult technikai elemek cselekvés biztos alkalmazása új variációkban; földharcokFeltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása.földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;Egészségkultúra - prevencióTestépítés: állapotfelmérés (speciális pl: erő) alapján fejlesztési terv elkészítése. Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: az állapotfelmérés eredményének értékelése után a fejlesztés elkészítése, megbeszélése a testnevelő tanárral!TeljesítménymérésA kötelező teljesítménypróbákFeltételek: a méréshez szükséges eszközök;Kritériumok: a tesztek pontos, az előírásoknak megfelelő végrehajtása, mérése.
3-4. tanítási egység:TANMENET - 3-4. tanítási egység11-12. osztály - tantervek, tanmenetek Tanítási egység fő feladatai 3-4. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztése ajtgyorsaság, a váll gyorserejének növelése dobóképesség javításával, a törzsizmok erejének fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseJáték készég fejlesztése sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.Atlétikai készségek tovább fejlesztése váltófutás, gátfutás alkalmazásával; 3. SzemélyiségformálásDöntési képesség, határozottság, cselekvőkészség formálása TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű zenére végrehajtott szabadgyakorlatok Feltételek: zenét szolgáltató technikai eszköz, teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, ritmusváltások pontos követésével. KépességfejlesztésDobások állásban, ülésben, térdelésben, fekvésben 1-2kg-os medicinlabdákkal, egy kézzel; Törzsizom erősítő gyakorlatok medicinlabda felhasználásával Feltételek: megfelelőszámú 1-2kg-os labda;Kritériumok: egykezes vállfölötti dobások mindkét kézzel végrehajtva, gyorsan és pontosan a társhoz juttatással, a társ kapja el a szert;Feltételek: megfelelő számú labda;Kritériumok: fiúk 3kg-os, lányok 2kg-os labdával végezzék a gyakorlatokat, párokban.Sportjátékok TEV31 TEV31F22 TAV615 TET32TET42 TET41 TET62 TET62 TET65TET62 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Gyorsfutások rövid távon, páros küzdőgyakorlatokból indulvagyors irányváltások futás közbenlabda nélküli induló és testcselekLabdás technikai gyakorlatok:Indulócsel a dobókézzel azonos láb kilépésével, majd keresztbelépése után a dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépése. (3 lépés)Irányváltoztatás minden irányból érkező labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb szabaduló lépése, majd a dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés)Átemelés dobókézzel ellentétes kézzel labdavezetésből beszökkenés után a labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról dobókézzel azonos láb szabadulólépésével,majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés)Kapura lövések:Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból állóhelyzetből, dobókézzel ellentétes lábról indulva,rövid labda felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrással .Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra(3 lépés)sarokból indulva beugrásos kapura lövés, lövőkézzel azonos és ellentétes lábról elugorvaBeugrásos kanyarított lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva. A labda átvétele levegőben történik majd lépés a dobókézzel azonos lábbal. A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás .Lövés kanyarítással. Leérkezés páros lábra, majd kicsúszás mellkason. (1 lépés)Kapustechnika: szélről érkező labdák védése. Kétkapus játék Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok: az egyes posztokon való játék feladatainak megoldása játék: ötletjáték Kosárlabdázás:tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve; játék: csökkentett létszámmal, gyors játékra törekedve kispályán; öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: csökkentett létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a gyors helyezkedésre figyelve.Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók. Kritériumok:Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása. Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket. Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében. Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen. Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy;Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban; Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Gyors futások 20-30m-en, térdelő rajttal indulva futások Gátfutás alapgyakorlatai: alacsony gátnál járás-futás közben végzett gyakorlatok, gátfölötti gyakorlatok járás-futással, ismétlése; gátak közötti távolság növelésével, a megjelölt gyakorlatok végrehajtása; Váltófutás gyakorlatai: egy-, kétkezes váltás, kijelölt váltózónában, csapatok közötti versenyzéssel;Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Feltétel: rajtgépek, minimum 3 db;Kritériumok: meghatározott, min 3. rajt, a szabályoknak megfelelően indulva, a táv maximális gyorsasággal való lefutása, rajtversenyek mindkét távon! Feltétel: állítható, lehetőleg műanyag gátak, minimum3 db.Kritériumok: járással a gátak mellet, mindkét oldalon, átlépés a gát vonalán, az ellépő láb kiemelése derékszögig, járás a következő gátig, folyamatosan. Ugyan ez a gyakorlat lassú futással a gát mindkét oldalán végrehajtva;Gát fölötti gyakorlatok: váltott lábú gátra lendítéssel végezve;Kritériumok: a gyakorlatokat lassú futással kell végrehajtani Feltétel: váltóbotok, váltózóna kijelöléséhez megfelelő hely;Kritériumok: a tanulók képességei szerinti csapatösszeállítás, döntés az egy, vagy kétkezes váltás alkalmazása között; a csapatok döntsenek; váltóverseny a csapatok közöt.Torna Alternatív környezetben űzhető sportokTájfutás alapismereteinek ismétlése, térképhasználat; Túraszervezés alapismeretei Túra lebonyolítása a kiválasztott terepenFeltételek: turista térképek, tájolók;Kritériumok: térképjelek ismeretének felújítása tájoló használatával. Feltétel: az adott túra helyének kijelölése,Kritériumok: a kiválasztott terepnek megfelelő követelmények kidolgozása.Feltétel: a túra helyének kijelölése;Kritériumok: a lebonyolításához szükséges szervezők, vezetők feladatainak pontos ismerete.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbírkózás alapgyakorlatainak ismétlése, cselekvésbiztos végrehajtása;Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása, küzdelem állásban, szőnyegen. Egészségkultúra - prevencióEdzéstervek összeállításának szempontjaiFeltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;Kritériumok: az edzésterv készítés alapelveinek ismerete a különböző korosztályokban.Teljesítménymérés
5-6. tanítási egység:11-12. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET - 5-6. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 5-6. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseA karerő, a törzsizmok erejének fejlesztése, a koordinációs képesség, téri tájékozódó képesség növelése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseKombinációs készég sokoldalú fejlesztése az egyes sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.A torna készség szergyakorlatokkal való fejlesztése. 3. SzemélyiségformálásBátorság, fájdalomtűrés javítása TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, zenére végrehajtott bot- és kézisúlyzó gyakorlatok; Feltételek: zenét szolgáltató technikai eszköz, 1-2 kg-os kézisúlyzók, teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, ritmusváltások pontos követésével, lányok 1kg-os, fiúk 2kg-os szerrel dolgozzanak. Képességfejlesztés Kötélmászás, húzódás, tolódás különböző szereken; Törzsizom erősítő padgyakorlatok Feltételek: megfelelőszámú mászókötél, és tornaszerek, KTK;Kritériumok: fiúk kötélen függeszkedés, lányok lefelé függeszkedés.tornaszereken: párhuzamos korlát, nyújtó, KTK, húzódások, tolódások, meghatározott ismétlésszámmal. Feltételek: megfelelő számú tornapad;Kritériumok: fiúk 4-en, lányok 6-an egy-egy padnál végezzék a gyakorlatokat.SportjátékokTET31=J22 TET62 TET45 TET45 J42TAT55 TAT65TAT66 TAV56TAV610KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok:Támadó lábmunka.Páros küzdő gyakorlatok.Ütközések talajon és levegőben.Labdás technikai gyakorlatok: Kapura lövések:Beugrásos felső lövés oldalzárás után,pattintott átadás után 2 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel ellentétes lábról történő beugrással. övid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés páros lábra.kapura lövés bevetődésből, leforgásból, mindkét oldalraBevetődéses lövés oldalzárással, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétellel, negyedfordulattal a dobókézzel ellentétes irányba, dobókézzel ellentétes lábról történő bevetődéssel. övid labdafelkészítés követően bevetődéses lövés, majd leérkezés páros lábra és kigurulás a test hossztengelye körül.Támadó taktikai feladatokjáték egy és két beállóval4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) " övidkereszt" (labdavezetésből is odriguez) után a játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően. BE 3-3 között.4-4 elleni támadás (BÁ-I -JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) I labdavezetéssel az Átl. ellentétes irányába, majd gyors irány és tempó váltással ( odriguez) helycserével passzol az Átl.-nek,aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.Védekező taktika:Terület védekezés 6:0 (6-6 ellen) Kétkapus játék, a tanult technikai és taktikai elemek alkalmazásával. Törekvés a folyamatos játékra. Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok: az egyes posztokon való játék feladatainak megoldása, posztok cseréjével is! játék: ötletjáték Kosárlabdázás:tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve; játék: csökkentett létszámmal, gyors játékra törekedve kispályán; öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: csökkentett létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a gyors helyezkedésre figyelve. Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók. Kritériumok:Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása. Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket. Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében. Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen. Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban; Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Gátfutás alapgyakorlatai: középmagas gáton járás-futás közben végzett gyakorlatok; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Feltétel: állítható, lehetőleg műanyag gátak, minimum3 db.Kritériumok: járással-futással a gátak mellet, mindkét oldalon, átlépés a gát vonalán, az ellépő láb kiemelése derékszögig, járás a következő gátig, folyamatosan. Ugyan ez a gyakorlat lassú futással a gát mindkét oldalán végrehajtva;Gát fölötti gyakorlatok: váltott lábú gátra lendítéssel végezve;Kritériumok: a gyakorlatokat lassú futással kell végrehajtani TornaTalajtorna. akrobatikus elemek: fejbillenés, fejen-, kézen átfordulás, cigánykerék ismétlése, gyakorlása; Összetett gyakorlat, különböző elemekből kombinálva; Szertorna fiuk:Korláton az ismert elemek gyakorlása, egyénileg gyakorlat összeállítása; Nyújtó: a tanult elemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlat összeállítása; Gyűrű: (lányoknak is) alapgyakorlatok ismétlése, gyakorlása, Gerenda: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása; Felemáskorlát: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása; Táncok: néptánc, sporttáncok tanulásaFeltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: a gyakorlatelemek pontos végrehajtása a megjelölt kiinduló és befejező helyzetek szerint;Kritériumok: minimum 4 elemkombináció szerepeljen a gyakorlatban. Feltétel: párhuzamos korlát;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: magas nyújtó;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: magas gyűrű;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: alacsony gerenda;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: felemáskorlát;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat. Feltétel: mindkét tánc forma tanulása, amennyiben van tanárAlternatív környezetben űzhető sportokTájfutás alapismereteinek ismétlése, térképhasználat; Túraszervezés alapismeretei Túra lebonyolítása a kiválasztott terepenFeltételek: turista térképek, tájolók;Kritériumok: térképjelek ismeretének felújítása tájoló használatával. Feltétel: az adott túra helyének kijelölése,Kritériumok: a kiválasztott terepnek megfelelő követelmények kidolgozása.Feltétel: a túra helyének kijelölése;Kritériumok: a lebonyolításához szükséges szervezők, vezetők feladatainak pontos ismerete.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbírkózás: birkózóverseny szervezése, körverseny és kieséses formában.Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: súlycsoportok szerinti versenyzés, minden küzdelem 3 percig tart.Egészségkultúra - prevencióMotoros tesztek lebonyolításaFeltételek: pl. a NETFIT tesztrendszer ismerete, mérő készlet;Kritériumok: a teszt előírásainak megfelelően való mérés szervezése, lebonyolításaTeljesítménymérés
7-8. tanítási egység:11-12. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET - 7-8. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 7-8. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseA karerő, a törzsizmok erejének, a láb dinamikus erejének fejlesztése, a koordinációs képesség, téri tájékozódó képesség növelése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseA torna készség szergyakorlatokkal való fejlesztése.Kombinációs készég sokoldalú fejlesztése az egyes sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával. 3. SzemélyiségformálásKitartás fejlesztése TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, zenére végrehajtott szabadgyakorlatok Feltételek: zenét szolgáltató technikai eszköz, az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, ritmusváltások pontos követésével. Képességfejlesztés Kötélmászás, húzódás, tolódás különböző szereken; Törzsizom erősítő társas gyakorlatok. Dinamikus láberő fejlesztés: szökdelő, ugró gyakorlatok, változatosan összeállított akadálypályán; Feltételek: megfelelőszámú mászókötél, és tornaszerek, KTK;Kritériumok: fiúk függeszkedés kötélen 2x, lányok lefelé függeszkedés fél-egész kötélen;tornaszereken: párhuzamos korlát, nyújtó, KTK, húzódások, tolódások, fiuk 10x, lányok 5x mindegyik gyakorlat; Feltételek: lehetőleg azonos testsúlyú párok kialakítása;Kritériumok: a gyakorlatok ismétlésszáma min. 5, 3-as sorozatban. Feltétel: különböző magasságú ugrószekrényekből, zsámolyokból, padokból összeállított akadálypálya;Kritériumok: a pályán páros és egy lábon haladással végzett szökdelések, ugrások folyamatosan, gyors végrehajtásra törekedve, feladatonként 3-3 sorozatban.SportjátékokTET31=J22 TET32 TET45TET51 TAT32 TAV56 TAT31 TAT55 TAT21 KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok: ajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.Versenyszerű körülmények között rajtgyakorlatok párokban.Labdás technikai gyakorlatok: ajtgyakorlatok labdavezetéssel. ajtgyakorlatok labdavezetéssel, tárgykerüléssel. ajtgyakorlatok lerohanással.Kapura lövések:Közvetett indítás. Kapus átadás közel lévő társnak (2-es, 3-as pozícióba), aki hosszú átadást hajt végre az induló társnak, aki kapura lő. Védő nélkül.Közvetett indítás. Kapus átadás közel lévő társnak (2-es, 3-as pozícióba), aki hosszú átadást hajt végre az induló társnak, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt. (visszafutó-lemaradó illetve visszarendezödőtt védő ellen)Csoportos indítás sávtartással, visszarendezödőttvédő(k) ellen. (3-1,3-2, 3-3 ellen.) A védők tevékenységétől függően a játékszituáció folytatása, befejezése.Támadó taktikai feladatokGyors középkezdés 2-1 ellen(3-as és 1-es védő)Gyors középkezdés 3-2 ellen helycserével (3-as és 1-es védők)Gyors középkezdés 3-3 ellen helycserével (3-as és 1-es védők)Védekező taktika:Védekezéslerohanás és gyors középkezdés ellen. A taktikai fautok jelentősége a játékban. Kapus: indításból végrehajtott lövések védése.Kétkapus játék. Labdarúgás:Védelmi rendszerek ismerete, gyakorlása játék: ötletjáték Kosárlabdázás:tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve; játék: vegyes védekezés gyakorlása. öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: teljes létszámú csapatokkal, teljes nagyságú pályán, a gyors helyezkedésre figyelve. Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.Kritériumok:Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása. Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket. Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében. Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen. Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban; Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Gátfutás alapgyakorlatai: középmagas gáton járás-futás közben végzett gyakorlatok; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Feltétel: állítható, lehetőleg műanyag gátak, minimum 3 db.Kritériumok: járással-futással a gátak mellet, mindkét oldalon, átlépés a gát vonalán, az ellépő láb kiemelése derékszögig, járás a következő gátig, folyamatosan. Ugyan ez a gyakorlat lassú futással a gát mindkét oldalán végrehajtva;Gát fölötti gyakorlatok: váltott lábú gátra lendítéssel végezve;Kritériumok: a gyakorlatokat lassú futással kell végrehajtani TornaAz egyes szerekre összeállított gyakorlatok versenyszerű bemutatása, legalább két szeren. Talajtorna. akrobatikus elemek: fejbillenés, fejen-, kézen átfordulás, cigánykerék ismétlése, gyakorlása; Összetett gyakorlat, különböző elemekből kombinálva; Szertorna fiuk:Korláton az ismert elemek gyakorlása, egyénileg gyakorlat összeállítása; Nyújtó: a tanult elemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlat összeállítása; Gyűrű: (lányoknak is) alapgyakorlatok ismétlése, gyakorlása, Gerenda: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása; Felemáskorlát: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása; Táncok: néptánc, sporttáncok tanulásaFeltétel: a választott két szer biztosítása;Kritérium: a kijelölt tanulók(legalább 3 fő) is pontozzák társaik gyakorlatait Feltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: a gyakorlatelemek pontos végrehajtása a megjelölt kiinduló és befejező helyzetek szerint;Kritériumok: minimum 4 elemkombináció szerepeljen a gyakorlatban. Feltétel: párhuzamos korlát;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: magas nyújtó;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: magas gyűrű;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: alacsony gerenda;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: felemáskorlát;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat. Feltétel: mindkét tánc forma tanulása, amennyiben van tanár.Alternatív környezetben űzhető sportokTájfutás alapismereteinek ismétlése, térképhasználat; Korcsolyázás Jégkorongozás: játék csapatokban Feltételek: turista térképek, tájolók;Kritériumok: térképjelek ismeretének felújítása tájoló használatával. Feltétel: jégpálya az iskolaudvaron, vagy műjég a közelben, korcsolya minden tanuló tulajdonában;Kritériumok: a kiválasztott gyakorlatok kijelölt helyen való gyakorlása, bemutatása.Feltételek: a játékhoz szükséges ütők, korongok, kapuk, palánk;Kritériumok: a szabályok ismerete, folyamatos játék 4-4 percig, a szabályok betartásával.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbírkózás: mögékerülés és kiemelésFeltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: lehetőleg azonos súlyú párok kialakítása, a feladat 3-szori végrehajtásából 2 legyen sikeres.Egészségkultúra - prevencióBemelegítés jelentősége, gyakorlatok összeállítása különböző feladatok végzéséhezFeltételek: az elvégzendő feladat ismerete;Kritériumok: legkevesebb 8-10 gyakorlatból álló bemelegítés megtervezése.Teljesítménymérés
9-10. tanítási egység:11-12. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET - 9-10. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 9-10. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseÁltalános állóképesség, dinamikus láberő, koordinációs képesség, téri tájékozódó képesség továbbfejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseA torna készség szergyakorlatokkal való fejlesztése. Téli sportok, korcsolyázás, sízés készségének továbbfejlesztése.Kombinációs készég sokoldalú fejlesztése az egyes sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával. 3. SzemélyiségformálásKitartás fejlesztése TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, szabadgyakorlatok Feltételek: az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, ritmusváltások pontos követésével. KépességfejlesztésÁllóképesség fejlesztése tartós futással, szabadban Kötélmászás, húzódás, tolódás különböző szereken; Dinamikus láberő fejlesztés: szökdeléssel, középmagas gátakon;Feltételek: az időjárásnak megfelelő öltözet;Kritériumok: folyamatos futás 8-10 percig.Feltételek: megfelelőszámú mászókötél, és tornaszerek, KTK;Kritériumok: fiúk függeszkedés kötélen 2x, lányok lefelé függeszkedés fél-egész kötélen;tornaszereken: párhuzamos korlát, nyújtó, KTK, húzódások, tolódások, fiuk 10x, lányok 5x mindegyik gyakorlat; . Feltétel: öt középmagas, 70 cm. gát;Kritériumok: páros lábú szökdelés folyamatosan, 4 lábfej távolságra lévő gátak fölött 5x3-as sorozatban.SportjátékokTET31=J22 TET32TET TET44 TET44 TET51 TET51 TET51 TAT331 TAT55 TAT42 TAT611 TAV611TAV6120 TEK23TEK36KézilabdázásLabda nélküli technika:Az elsajátított labda nélküli technikai elemek gyakorlása: irányváltás, cselezés, lábmunka, ütközések, sáncolások.Labdás technikai gyakorlatok:Lövőcsel csípőmagasságban dobókézzel azonos láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes oldalra betörés és a játékszituáció folytatása.Cselkapcsolat :Lövőcsel felső vagy csípőmagasságban, kapott labdával dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd leforgás dobókézzel azonos irányba és a játékszituáció folytatása.Cselkapcsolat : Lövőcsel felső vagy csípőmagasságban, kapott labdával dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes irányba labdaleütés(ek), ezt követően a kitámadó védő átemelése dobókézzel és a játékszituáció folytatása.Kapura lövések:Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után védő nélkül.Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után passzív védő mellett.Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után, aktív védő mellett.Támadó taktikai feladatok5-4 elleni támadás (BSZ-BÁ-I -JÁ-JSZ kapcsolat)90-es gyak. 5-4 ellen4-4 elleni támadás (BÁ-I -JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) ÁTL. I . Hátsókerülése (hamisan is)4-4 elleni támadás (BÁ-I -JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) JÁ. befutása labdás oldalról, BÁ I -tól kapott labdával a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.Védekező taktika:Területvédekezés 5: 1(belső 4 védő védőtevékenysége 1 BE esetén)Terület védekezés 5:1(6-6 ellen)Terület védekezés 4:2 létszámazonosság esetén.Kapustevékenység:Távoli lövések védése.Félmagasan érkezőlabdák védése beugrással,vetödéssel. (GE Kétkapus játék Labdarúgás:Támadási variációk felépítése, gyakorlása a különböző védekezési formák ellen; játék: ötletjáték Kosárlabdázás:tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve; játék: egyéni játék 5:5 elleni játékban; öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: teljes létszámú csapatokkal, teljes nagyságú pályán, a gyors helyezkedésre figyelve. Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.Kritériumok:Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása. Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket. Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében. Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen. Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban; Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.TornaAz egyes szerekre összeállított gyakorlatok versenyszerű bemutatása, legalább két szeren. Talajtorna. akrobatikus elemek: fejbillenés, fejen-, kézen átfordulás, cigánykerék ismétlése, gyakorlása; Összetett gyakorlat, különböző elemekből kombinálva; Szertorna fiuk:Korláton az ismert elemek gyakorlása, egyénileg gyakorlat összeállítása; Nyújtó: a tanult elemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlat összeállítása; Gyűrű: (lányoknak is) alapgyakorlatok ismétlése, gyakorlása, Gerenda: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása; Felemáskorlát: a tanult gyakorlatelemek ismétlése, gyakorlása, egyéni gyakorlatsor összeállítása; Táncok: néptánc, sporttáncok tanulásaFeltétel: a választott két szer biztosítása;Kritérium: a kijelölt tanulók (legalább 3 fő) is pontozzák társaik gyakorlatait Feltételek: tornaszőnyegek;Kritériumok: a gyakorlatelemek pontos végrehajtása a megjelölt kiinduló és befejező helyzetek szerint;Kritériumok: minimum 4 elemkombináció szerepeljen a gyakorlatban. Feltétel: párhuzamos korlát;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: magas nyújtó;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: magas gyűrű;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: alacsony gerenda;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat;Feltétel: felemáskorlát;Kritériumok: minimum 4 elemből álljon a gyakorlat. Feltétel: mindkét tánc forma tanulása, amennyiben van tanár.Alternatív környezetben űzhető sportokKorcsolyázás, jégkorongozás; sízés: sí tábor szervezése Feltétel: jégpálya az iskolaudvaron, vagy műjég a közelben; saját tulajdonú korcsolya, ütők, korongok;Kritérium: néhány alapgyakorlat összekapcsolása és folyamatos bemutatása;Kritérium: folyamatos játék csapatokban, gyors cserékkel, 4-4 percig.Feltétel: sí szünet, alpesi és futó felszerelés minden tanuló esetében;Kritériumok: a megszerzett tudás továbbfejlesztése, alpesi és sífutóversenyek lebonyolítása.Önvédelmi és küzdő feladatokGrundbírkózás, dobástechnikák: csípődobás;Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: lehetőleg azonos súlyú párok kialakítása, a csípődobás 3-szori végrehajtásából 2 legyen sikeres.Egészségkultúra - prevencióBemelegítés jelentősége, gyakorlatok összeállítása különböző feladatok végzéséhezFeltételek: az elvégzendő feladat ismerete;Kritériumok: legkevesebb 8-10 gyakorlatból álló bemelegítés megtervezése eltérő feladathoz, mint előzőleg.Teljesítménymérés
11-12. tanítási egység:11-12. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET - 11-12. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 11-12. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztéseAerob állóképesség,rajtgyorsaság fejlesztése.Dinamikus láberő fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseA torna készség szergyakorlatokkal való fejlesztése.Téli sportok, korcsolyázás, sízés készségének továbbfejlesztése.Kézilabdázás taktikai készségének bővítése 3. SzemélyiségformálásKitartás fejlesztése TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, kézisúlyzó gyakorlatok Feltételek: a létszámnak megfelelő számú súlyzó, az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: a lányok 1kg-os, fiúk 2kg-os szerrel végezzék a gyakorlatot. KépességfejlesztésAerob állóképesség fejlesztése 20m-es ingafutással rajtgyorsaság fejlesztése különböző formájú rajtokkal; Dinamikus láberő fejlesztés: szökdeléssel, középmagas gátakon;Feltételek: a teszt lebonyolításához szükséges készlet;Kritériumok: maximális teljesítményre törekvés. Feltételek: teremben min. 20-es távolság;Kritérium: álló-, térdelőrajttal indulás, maximális gyorsasággal, rajtonként min. 3 indulással. Feltétel: öt középmagas, 70 cm. gát;Kritériumok: páros lábú szökdelés folyamatosan, 4 lábfej távolságra lévő gátak fölött 5x3-as sorozatban.SportjátékokTET31=J22 TET32 TET51 TET51TAT31 TAT31 TAT54 TAT55 TAT56KézilabdázásLabda nélküli technikai gyakorlatok: ajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.Versenyszerű körülmények között rajtgyakorlatok párokban.Labdás technikai gyakorlatok: ajtgyakorlatok labdavezetéssel. ajtgyakorlatok labdavezetéssel, tárgykerüléssel. ajtgyakorlatok lerohanással.Kapura lövések:Közvetett indítás. Kapus átadás közel lévő társnak (2-es, 3-as pozícióba), aki hosszú átadást hajt végre az induló társnak, aki kapura lő. Védő nélkül.Közvetett indítás. Kapus átadás közel lévő társnak (2-es, 3-as pozícióba), aki hosszú átadást hajt végre az induló társnak, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt. (visszafutó-lemaradó illetve visszarendezödőtt védő ellen)Csoportos indítás sávtartással, visszarendezödőttvédő(k) ellen. (3-1,3-2, 3-3 ellen.) A védők tevékenységétől függően a játékszituáció folytatása, befejezése.Támadó taktikai feladatokGyors középkezdés 2-1 ellen(3-as és 1-es védő)Gyors középkezdés 3-2 ellen helycserével (3-as és 1-es védők)Gyors középkezdés 3-3 ellen helycserével (3-as és 1-es védők)Védekező taktika:Védekezéslerohanás és gyors középkezdés ellen. A taktikai fautok jelentősége a játékban. Kapus: indításból végrehajtott lövések védése.Kétkapus játék. Labdarúgás:Technikai elemek folyamatos gyakorlása játék: ötletjáték védelmi rendszerek gyakorlásával; Kosárlabdázás:tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve; játék: lepattanó labda megszerzése, ebből támadásindítás; öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: ütő és sáncoló játékosok melletti védekezés Feltételek: a sportág űzésére alkalmas terem, vagy szabadtéri kézilabda pálya, sportudvar.Páronként legalább 1 db korosztálynak megfelelő kézilabda. Jelzőpólók.Kritériumok:Az egyes technikai elemek készségszintű elsajátítása. Legyenek képesek játék közben nagy biztonsággal alkalmazni a technikai és taktikai elemeket. Ismerjék a játékszabályokat, és egy –egy adott poszt elvárásait az eredményes játék érdekében. Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen. Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni. Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban; Kritériumok: a folyamatos játék kisebb létszámú csapatokban, gyors cserékkel technikai elemek változatos alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban. Feltétel: pontosan kijelölt pálya;Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. TornaAz egyes szerekre összeállított gyakorlatok folyamatos gyakorlása. Táncok: néptánc, sporttáncok tanulásaFeltétel: a szükséges szerek biztosítása;Kritérium: folyamatos gyakorlás; Feltétel: mindkét táncforma tanulása, amennyiben van tanár.Alternatív környezetben űzhető sportokjégkorongozás; sízés, sí tábor szervezéseKritérium: folyamatos játék csapatokban, gyors cserékkel, 4-4 percig. Feltételek: sí szünet, sí felszerelések, alpesi és futó is;Kritériumok: az elért tudásszint fejlesztése, alpesi és futóversenyek lebonyolítása.Önvédelmi és küzdő feladatokDzsúdó, szabadulásfogásokból: karfogás, ölelő fogás, fojtás.Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: lehetőleg azonos súlyú párok kialakítása, a szabadulási formák külön-külön gyakorlása, 3-szori végrehajtásából 2 legyen sikeres.Egészségkultúra - prevencióÖnálló mozgásprogram-tervezésFeltételek: az elvégzendő feladat/ok ismerete;Kritériumok: különböző célfeladatok eléréséhez minimum 8-10 elemből álló mozgásprogram összeállítása, két különböző célfeladathoz.Teljesítménymérés
13-14. tanítási egység:11-12. osztály - tantervek, tanmenetek TANMENET - 13-14. tanítási egységTanítási egység fő feladatai 13-14. tanítási egységÓraszám: kb. 20-22 óra1. Motoros képességek fejlesztése itmusképesség, gyorsasági állóképesség fejlesztése. 2. Készségek kialakítása, fejlesztéseAz ugró-, dobó készségek fejlesztése.Kézilabdázás stratégiai készségének fejlesztése 3. SzemélyiségformálásKitartás fejlesztése TartalomTeljesítménycélok endgyakorlatokA foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok gyors és pontos felvétele. Fegyelmezett vonulás énekszóra.Feltételek: a terem, kijelölt helyén;Kritériumok: adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása. Feltétel: magyar népdal kiválasztásaKritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!GimnasztikaSzabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, zenés ugrókötél gyakorlatok Feltételek: a létszámnak megfelelő számú ugrókötél, az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely; Kritériumok: változó ritmusú, a kötél hosszához igazított zene kiválasztása gyakorlatokhoz. Képességfejlesztés rajtgyorsaság fejlesztése térdelőrajttal indulva, gyorsfutások 60m-en; Feltételek: rajtgépek, megfelelő hosszúságú futópálya;Kritériumok: 6om-es futások sorozatban, maximális teljesítményre törekvés,2x3 sorozatSportjátékokTET31=j22 TET32TET44 TET44 TET44 TET45 TET45TET51 TET45TET51 TET45TET51 TAT21TAT31 TAT55 TAT55 TAV611 TAV611TAV6120 TEK23TEK36 KézilabdázásLabda nélküli technika:Az elsajátított labda nélküli technikai elemek gyakorlása: irányváltás, cselezés, lábmunka, ütközések, sáncolások.Labdás technikai gyakorlatok:Lövőcsel csípőmagasságban dobókézzel azonos láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes oldalra betörés és a játékszituáció folytatása.Cselkapcsolat :Lövőcsel felső vagy csípőmagasságban, kapott labdával dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd leforgás dobókézzel azonos irányba és a játékszituáció folytatása.Cselkapcsolat : Lövőcsel felső vagy csípőmagasságban, kapott labdával dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes irányba labdaleütés(ek), ezt követően a kitámadó védő átemelése dobókézzel és a játékszituáció folytatása.Kapura lövések:Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után védő nélkül.Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után passzív védő mellett.Alsó lövés csípőmagasságbandobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után, aktív védő mellett.Támadó taktikai feladatok5-4 elleni támadás (BSZ-BÁ-I -JÁ-JSZ kapcsolat)90-es gyak. 5-4 ellen4-4 elleni támadás (BÁ-I -JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) ÁTL. I . Hátsókerülése (hamisan is)4-4 elleni támadás (BÁ-I -JÁ-BE) (mélységben tagolt védők ellen) JÁ. befutása labdás oldalról, BÁ I -tól kapott labdával a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.Védekező taktika:Területvédekezés 5: 1(belső 4 védő védőtevékenysége 1 BE esetén)Terület védekezés 5:1(6-6 ellen)Terület védekezés 4:2 létszám fölény esetén.Kapustevékenység:Távoli lövések védése.Félmagasan érkezőlabdák védése beugrással,vetödéssel. (GE Kétkapus játék Labdarúgás:Technikai elemek folyamatos gyakorlása, büntetőrúgások, sarokrúgás utáni játék; játék: ötletjáték Kosárlabdázás:tanult technikai elemek kombinatív gyakorlása, pontszerzéssel egybekötve; játék: ötletjáték öplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban Játék: helyezkedés ejtett labdához, támadás közbeni helycserék. Feltételek: Kézilabdázás oktatására alkalmas gyakorlótér.Páronként legalább 1 db kézilabda.Jelzőtrikók. Kritérium: legyenek képesek cselkapcsolatból a folyamatos játékhelyzetek folytatására. Kritérium: ismerjék és alkalmazzák játék közben az alsó lövésekből adódó befejezési lehetőségeket.Célzott lövések: 5 kísérletből legalább 3 célba érkezzen. Kritérium: ismerjék a mélységben tagozott védelem elleni eredményes támadás befejezéseket. Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párokban és csoportokban végezett gyakorlatok;Kritériumok: az egyes elemek pontos és folyamatos végrehajtása, büntető és sarokrúgásokból játék indítása;Feltételek: szabadban, a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a kijelölt büntető rúgásokból játék indítása. Feltétel: megfelelő számú kosárlabda, minimum páronként egy; Kritériumok: az egyes technikai elemek: átadások, labdavezetések, cselek ismétléses gyakorlása párokban, pontszerzéssel befejezve; Kritériumok: támadásszervezés, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel. Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;Kritériumok: az egyes technikai elemek gyakorlása csoportokban. Feltétel: szabályos pálya, háló magassága nemeknek megfelelően;Kritérium: a védő játékosok kijelölése a forgási szabályokalapján, csapatonként a 3 érintés kijátszása, gyors helyezkedés és helycserék támadás közben.Atlétika Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel; Magasugrás: flop technikával; Távolugrás: guggoló technikával; Súlylökés: háttal felállva, beszökkenéssel; Feltételek: kellő távolság a tanulók közöttKritériumok: az egyes gyakorlatok min.4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en. Feltételek: magasugró állványok, lécek, ugródomb;Kritériumok: 7-9 lépés nekifutás után, fiúk 130cm-en, lányok 110cm-en, flop technikával, a kitámasztás-lendítés hangsúlyozásával. Feltételek: távolugró gödör, rögzített elugró hely;Kritériumok: 7-9 lépés nekifutás után, elugró deszkáról, guggoló távolugrás, fiúk 4,5-5m-t, lányok 4-4,5m-t.Feltételek: megfelelő számú szer, dobásra alkalmas hely a szabadban;Kritériumok: lányok 4kg-os, fiúk 5kg-os szerrel végezzék a dobásokat, mindkét kézzel gyakorolva.TornaTáncok: néptánc, sporttáncok tanulásaFeltétel: mindkét táncforma tanulása, amennyiben van tanár. Alternatív környezetben űzhető sportok Túrázás Feltétel: kiválasztott terep;Kritérium: legalább 10km-es gyalogtúra, változatos terepen.Önvédelmi és küzdő feladatokDzsúdó: támadáselhárítási módszerek.Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;Kritériumok: lehetőleg azonos súlyú párok kialakítása, ütés, szúrás, rúgás elhárításának min3-féle lehetőségének ismerete, gyakorlása.Egészségkultúra - prevencióKépességfejlesztő módszertani eljárások bemutatása;Feltételek: az eljárásokhoz szükséges eszközök;Kritériumok: különböző képességek fejlesztésére legalább kétféle módszer bemutatása.TeljesítménymérésA NETFIT tesztrendszerrel mérésFeltételek: a méréshez szükséges eszközkészlet;Kritérium: mindegyik tesztben maximális teljesítmény nyújtása.

Lecke: 11-12. osztály - tantervek, tanmenetek

Leírás: 11-12. osztály - tantervek, tanmenetek