projekt_logo

Ingyenes pedagógus- és felnőtt-továbbképzések

 

Ingyenes pedagógus- és felnőtt-továbbképzések, felkészítő tréningek

A Testnevelési Egyetem pedagógusok és edzők számára Testnevelési- és sportági-módszertani, valamint Oktatás-módszertani képzéseket szervez a TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 azonosító számú „Tartalmi-módszertani fejlesztés, valamint pedagógus-továbbképzés a mindennapos testnevelés terén” című kiemelt projekt keretében.

A 30 órás, akkreditált, gyakorlati és elméleti elemeket is magában foglaló pedagógus-továbbképzések, valamint felnőtt továbbképzési programok a projekt keretében ingyenesen végezhetők el. A képzés ideje alatt a szállás térítésmentesen vehető igénybe, valamint ingyenes étkezési lehetőséget biztosítunk. A képzés helyszínére történő utazást a projekt nem finanszírozza.

A képzések egymásra épülő rendszerben célozzák a labdajátékok beillesztését – kiemelt fókusszal a kézilabda oktatásra – a mindennapos testnevelésórák programjába.

Miért érdemes a képzésekben részt venni?

A projekt keretében ingyenesen elvégezhető képzéseink

Pedagógus-akkreditált továbbképzések:

Felnőttképzési programok:

 

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

 

MINI akkreditált pedagógus-továbbképzés

 Képzés pontos megnevezése:

Új módszer, új tudás a mindennapos testnevelésben: kézilabdás irányultságú tananyaggal bővített továbbképzés alsó tagozatban tanítók számára.

 Képzés célja:

A továbbképzés célja, a résztvevők számára egy új irányvonal bemutatása, aminek felhasználásával váljanak képessé saját gyakorlatuk szakmódszertani fejlesztésére, a korszerű, differenciált testnevelés-oktatás elméletében és gyakorlatában. A résztvevők ismerjék meg a hatékony és sikeres testnevelés-oktatás stratégiáit, a mozgástanulásban megjelenő élményszerűséget, különös tekintettel a labdás sportágak oktatására. A továbbképzés során bővüljenek ismereteik a sport motivációs bázisának megteremtésének lehetőségén keresztül. Ismerjék meg a gyógytestnevelés gyakorlatanyagának felhasználásával adódó lehetőségeket a testi deformitások megelőzésében, játékos környezetbe ágyazva. Ismerjék meg, és legyenek képesek használni azt az internetes felületet, mely a mindennapi munkához nyújt szakmódszertani segítséget.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma.

Szakmai végzettség: tanítói végzettség / testnevelő szakos általános iskolai tanári végzettség / testnevelő szakos középiskolai iskolai tanári végzettség / testnevelő-edzői végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány: Tanúsítvány

TINI akkreditált pedagógus-továbbképzés

 Képzés pontos megnevezése:

A testnevelés módszertanának korszerűsítése 5-8. osztályban tanító testnevelő tanárok számára – egy minta tanmenet ajánlása a kézilabdázás gyakorlatanyagával és módszertanával.

 Képzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők bővítsék ismereteiket a testnevelés oktatásának elméletében és gyakorlatában. A képzést elvégzők legyenek képesek a testnevelés oktatásának stratégiáit alkalmazni. Munkájuk során váljanak képessé az elsajátított ismeretanyag révén az élményszerű ismeretátadásra, különös tekintettel a labdás sportágak oktatására. A gyógytestnevelés gyakorlatanyaga célzottan épüljön be mindennapi munkájukba, melynek során legyenek képesek felismerni tanítványaik testi deformitásait. Váljanak képessé a prevenciós gyakorlatok célirányos alkalmazására. Ismerjék meg és alkalmazzák azokat a sportpszichológiában elfogadott motivációs technikákat, amelyek tanítványaikat a sport szeretete, űzése és az eredmények megbecsülése felé fordítja. Ismerjék meg és munkájuk során váljanak alkalmassá arra, hogy alkalmazzák a csapatépítésben alkalmazott pszichológiai módszereket. Legyenek képesek a szakmai, módszertani kultúrájuk gyarapodásával és az infokommunikációs ismeretek elsajátításával az elektronikus felület által kínált gyakorlatok és módszertani javaslatok alkalmazására.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma.

Szakmai végzettség: testnevelő szakos általános iskolai tanári végzettség / testnevelő-edzői végzettség / testnevelő szakos középiskolai iskolai tanári végzettség / testnevelő-edzői végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány: Tanúsítvány

IFI akkreditált pedagógus-továbbképzés

 Képzés pontos megnevezése:

Új módszertan, új tudás a mindennapos testnevelésben: a középiskolai testnevelés módszertanának korszerűsítése, a tömegsport–versenysport irányainak szétválasztási lehetősége a mindennapos testnevelés-oktatás során.

 Képzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők mélyebb ismereteket szerezzenek a mindennapos testnevelés bevezetése által kínált lehetőségeken keresztül, a kézilabda sportág gyakorlatanyaga és szakmódszertana felől közelítve, a testnevelés oktatásának elméletében és gyakorlatában. Célja, hogy a képzésben résztvevők ismerjék a sportág hatékony és sikeres oktatási stratégiáit. Munkájuk során váljanak képessé az elsajátított ismeretanyag révén az élményszerűen megvalósított ismeretátadásra, különös tekintettel a labdás sportágak oktatására. Ismerjék meg azokat az oktatási formákat és tudástartalmakat, melyek révén felkeltik tanítványaik érdeklődését a versenyszerűen űzhető sportolás iránt. A gyógytestnevelés gyakorlatanyagának ismerete és alkalmazása révén legyenek képesek tanítványaikat segíteni a sportági és korosztályos deformitások megelőzésében. A sportpszichológia eszközeit megismerve váljanak képessé arra, hogy tanítványaikban kialakítsák és megszilárdítsák a kooperatív magatartási formákat a csapatjáték adta lehetőségeken keresztül. A továbbképzés résztvevői megismerkedhetnek egy olyan elektronikus tudástárral támogatott, kézilabda sportágban részletesen, módszertani segédlettel ellátott tanmenettel, mely a mindennapi munkájuk eredményesebbé tétele érdekében készült.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma.

Szakmai végzettség: testnevelő szakos középiskolai tanári végzettség / testnevelő-edzői végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány: Tanúsítvány

ÚJ MÓDSZERTAN, ÚJ TUDÁS akkreditált pedagógus-továbbképzés

 Képzés pontos megnevezése:

Új módszertan, új tudás a mindennapos testnevelésben: a mindennapos testnevelés oktatásához ajánlott módszertani eljárások, kiemelten a kézilabdázás tantervi tartalmára vonatkozóan.

 Képzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők ismerjék a korszerű, differenciált testnevelés-oktatás elméletét és gyakorlatát, amivel képessé válnak saját gyakorlatuk szakmódszertani fejlesztésére. A résztvevők ismerjék a hatékony és sikeres testnevelés-oktatás stratégiáit, a mozgástanulás élettani hátterét, valamint a dinamikus rendszerelmélet elvei szerinti mozgástanítás tervezési lehetőségeit, irányítását. Szerezzenek gyakorlati tapasztalatot a modern direkt és indirekt tanulásszervezési eljárásokról. A továbbképzésen résztvevők ismerjék a pozitív tanulási környezet megteremtésének alapelveit és a modern, autentikus értékelési eljárásokat.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma.

Szakmai végzettség: tanítói végzettség / testnevelő szakos általános iskolai tanári végzettség / testnevelő szakos középiskolai tanári végzettség / testnevelő-edzői végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány: Tanúsítvány

 

 FELNŐTTKÉPZÉSEK

 

SZABADIDŐ felnőttképzés

 Képzés pontos megnevezése:

Készségfejlesztő előkészítő játékok, kiemelten a kézilabda vonatkozásában.

 Képzés célja:

A labdajátékokhoz kapcsolódó kompetenciák megszerzése a szabadidős sporttevékenységek és a mindennapos testnevelés keretei között.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél, diploma.

Szakmai végzettség: tanítói végzettség / nem testnevelő szakos tanári végzettség / testnevelő szakos általános iskolai tanári végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány:

Igazolás, mely kiadásának feltétele az órák legalább 80%-án való aktív részvétel.

MINI felnőttképzés

 Képzés pontos megnevezése:

Szabadidős és iskolai labdajátékok az alsó tagozatos korosztálynak, kiemelten a kézilabda vonatkozásában.

 Képzés célja:

A labdajátékokhoz kapcsolódó kompetenciák megszerzése a szabadidős sporttevékenységek és a mindennapos testnevelés keretei között.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: középfokú végzettség.

Szakmai végzettség: sportedzői végzettség / szakedzői végzettség / testnevelő-edzői végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány:

Igazolás, mely kiadásának feltétele az órák legalább 80%-án való aktív részvétel és regisztráció az e-learning felületen.

TINI felnőttképzés

 Képzés pontos megnevezése:

Szabadidős és iskolai labdajátékok a felső tagozatos korosztálynak, kiemelten a kézilabda vonatkozásában.

 Képzés célja:

A labdajátékokhoz kapcsolódó kompetenciák megszerzése a szabadidős sporttevékenységek és a mindennapos testnevelés keretei között.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: középfokú végzettség.

Szakmai végzettség: sportedzői végzettség / szakedzői végzettség / testnevelő-edzői végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány:

Igazolás, mely kiadásának feltétele az órák legalább 80%-án való aktív részvétel és regisztráció az e-learning felületen.

IFI felnőttképzés

 Képzés pontos megnevezése:

Szabadidős és iskolai labdajátékok a középiskolás korosztálynak, kiemelten a kézilabda vonatkozásában.

 Képzés célja:

A labdajátékokhoz kapcsolódó kompetenciák megszerzése a szabadidős sporttevékenységek és a mindennapos testnevelés keretei között.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: középfokú végzettség.

Szakmai végzettség: sportedzői végzettség / szakedzői végzettség / testnevelő-edzői végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány:

Igazolás, mely kiadásának feltétele az órák legalább 80%-án való aktív részvétel és regisztráció az e-learning felületen.

ÚJ MÓDSZERTAN, ÚJ TUDÁS regisztrált felnőttképzés

 Képzés pontos megnevezése:

Új módszerek a szabadidős és mindennapos testnevelés fejlesztéséhez, kiemelten a labdajátékok vonatkozásában.

 Képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a korszerű, differenciált szabadidős és mindennapos testnevelés elméletét és gyakorlatát, amivel képessé válnak saját gyakorlatuk szakmódszertani fejlesztésére.

 Előzetesen elvárt ismeret:

Iskolai végzettség: középfokú végzettség.

Szakmai végzettség: sportedzői végzettség / szakedzői végzettség / testnevelő-edzői végzettség.

 Képzés által megszerezhető bizonyítvány:

Igazolás, mely kiadásának feltétele az órák legalább 80%-án való aktív részvétel.

Jelentkezés a képzésekre

Az oktatás a jelentkezők létszámától függően megyeszékhelyeken és súlyponti városokban valósul meg 2015. október és november között.

A projekt keretében a képzés(ek)hez, valamint az ott elsajátított ismeretek későbbi, gyakorlati alkalmazásához kapcsolódóan egy tablet pc-t biztosítunk a leggyorsabban jelentkezőknek, amely segíti a képzési program online követését!

A képzésre történő jelentkezéshez kérjük kattintson ide

Kérdése esetén kérjük, írjon a tamopkepzes@tf.hu címre.