"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag, Elméleti alapok
Kerettantervi szabályozás
Nemzeti Alaptantervre épülő kerettantervi szabályozás
 Kerettantervi szabályozás

Kerettanterv a testnevelésben

 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret kilencven százalékát fedik le. Egy heti öt (évi 180) órás időkerettel rendelkező tantárgy kerettanterve tehát heti fél (évi 18) óra szabad időkeretet biztosít a tantárgy óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg.

 

Ebben a tananyagban ajánlásokat talál többek között ennek az időkeretnek minél hasznosabb kitöltésére...

Kerettantervek

A kerettantervek a NAT-ra épülve valósítják meg a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat. Meghatározzák a tantárgyak rendszerét, időkeretét, felépítését és az adott szakasz kimeneti követelményeit.

  • Iskolafokonként és osztályonként nagyobb tananyagmennyiséget adnak meg, mint amennyit a tantárgyak rendelkezésre álló óraszáma a feldolgozásra lehetővé tesz.
  • A tananyagból kiválasztási lehetőséget kínál a munkára.
  • „Keret”, amelyből az egyes iskolák a saját lehetőségeinek megfelelően válogathatnak.
  • Az iskola pedagógiai programjának részeként a miniszter által kiadott kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít.
  • A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettantervek közül a választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások időkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról.
 Kerettantervi szabályozás
 Kerettantervi szabályozás

Kerettanterv a testnevelésben

 

Részletesebb ismeretekhez a témáról a továbbképzés során juthat oktatóink és az elektronikus tananyag  segítségével