"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag, Elméleti alapok
Bevezetés
A TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 projekt MINI korcsoport (általános iskola alsó tagozat) pedagógus továbbképzési tananyaga.
 Bevezetés

Ön most a TÁMOP-3.1.19-15/1-2015-0001 projekt "MINI" korcsoport (általános iskola alsó tagozat) pedagógus továbbképzési tananyagának bemutatóját látja.

A tananyag a kézilabdára fókuszálva igyekszik bemutatni azokat módszertani és sportági sajátosságokat, melyek a mindennapos testnevelés részeként segíthetik nap mint nap a munkáját.

Ebben a bemutatóban ennek a tananyagnak csupán néhány részletével ismerkedhet meg.

Ezzel kívánjuk felkelteni érdeklődését elkészült tananyagaink iránt.

Kívánunk önnek jó böngészést és

                                              várjuk szeretettel továbbképzésünkön!

Kedves Érdeklődők!

 Bevezetés

Tananyagunkban

folyamatosan frissítve megtalálhatók a törvényi előírások, melyek egy link segítségével közvetlenül elérhetőek:

  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (Nkt.) 27.§ (11); 97.§ (6)
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (EMMI rendelet) 141.§ (1)-(2)
  • 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (Nat.) I.2.1.

Amennyiben kérdései merülnének fel a törvények alkalmazásával kapcsolatban, a tananyaghoz kapcsolt fórum segítségével rövid időn belül oktatói és tanulótársai ötleteket/megoldási javaslatokat adhatnak.

A mindennapos testnevelés bevezetéséről szóló jogszabályok