"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag, Elméleti alapok
NAT (Nemzeti alaptanterv)
A mindennapos testneveléshez alkalmazható kézilabda tantervi anyagok feldolgozásának sajátosságai.

Tanterv elméleti alapismeretek

A Nemzeti Alaptantervről

 

 

A fejezet célja, hogy a pedagógus átfogó képet kapjon a Nemzeti Alap Tanterv Testnevelés és sport műveltségi területére vonatkozó irányelveiről és az erre épülő kerettantervek biztosította lehetőségekről.

Az itt szerzett ismeretek segítik a kézilabda, mint sportjáték mindennapos testnevelésbe integrálásának tervezhetőségét.

 

A következő néhány dián ízelítőt mutatunk be Önnek, kedves érdeklődő a Nemzeti alaptantervhez kapcsolódó elméleti ismeretekből.

A Nemzeti Alaptantervről

 

A tantervek tartalmát meghatározó rendszerek

Külső rendszerek azok, amelyek az oktatási-nevelési folyamaton kívül állva hatnak, de önmagukban (par exellence) nem oktatási nevelési tényezők:

 • társadalom,
 • a felhalmozott ismeretek köre (műveltség).

A belső rendszerek olyan struktúrákat tartalmaznak, amelyek a külső tényezőket is beépítve, közvetlenül is meghatározzák a tantervek tartalmát:

 • értékek, célok, feladatok,
 • a tantárgyak struktúrája,
 • a tanulói személyiség,
 • az értékelés.

A hazai tantervi szabályozás szintjei

I. Nemzeti Alaptanterv 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről, alkalmazásáról

II. Kerettantervek 2012 szeptemberében Miniszteri rendelet

III. Pedagógiai program/ helyi tanterv szeptember - december

A tantervekről általában...

A Nemzeti Alaptantervről

 

A fejezet további tartalmai:

 • Döntési szintek és tartalmak
 • A Nemzeti Alaptanterv típusai
 • A NAT szerkeszete
 • Fejlesztési területek és célok
 • Módszertani alapelvek
 • A köznevelési rendszer feladataira, intézményeire vonatkozó külön szabályozások
 • Kompetencia fejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés
 • Műveltségterületek és felépítésük
A Nemzeti Alaptantervről

 

Amennyiben jelentkezik továbbképzésünkre további összegző naprakész információkat kap a törvényi szabályozás ide vonatkozó kérdéseiről.

 

 

Remélhetőleg hamarosan üdvözölhetjük továbbképzéseink valamelyikén!