"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag, Elméleti alapok
Sportjátékok oktatásáról
Sportjátékok szerepe az iskolai testnevelésben.

A sportjátékokról – labdajátékokról általában

Sportjátékok oktatásáról

A következő dián olvasható néhány gondolat az ide tartozó ismeretekből...

Ebben a fejezetben a továbbképzés elvégzése során megismerkedhet azzal az alapvető tudásanyaggal, mely kizárólag a sportjátékok űzése során ismerhető és tanulható meg.

A sportjátékokról – labdajátékokról általában

Sportjátéknak nevezzük azt az emberi tevékenységet, amely aritmikus mozgásból, közös játék eszközzel (a labdával) születik, s amelynek célja az, hogy meghatározott területen, egységes szabályok szerint, az egyik fél több pontot/gólt érjen el, mint az ellenfele.

Sportjátékok oktatásáról

A sportjátékok közös, jellemző motívumai, hogy végzésük során természetes emberi alapmozgások alkalmazása történik sajátos (labdás) ügyesség révén. Az ide tartozó sportágak, mindig valamelyik végtaggal történő, manipulációs készségen alapuló összetett mozgásokat tartalmaznak, melyben a labda használata, mint finomkoordinációs cselekvés jelenik meg.

A sportjátékok oktatásának metodikája és az érintett sportolók felkészítésének elvei is rokon vonásokat mutatnak, csakúgy, mint a kiválasztás és a tehetséggondozás folyamatai. A technikai (játék) elemek alkalmazása központi feltétel a sportjátékok sikeres űzésében, amelyek mindig valamilyen stratégiához köthetőek, illetve taktikai gondolkodásba ágyazva jelennek meg.

A játék tágabb értelemben vett legfontosabb sajátossága a szórakoztató jellege, versenyszerűsége, valamint a mindennapi élet hasznos tevékenységével (munka, tanulás) szembeni különbözősége. Ez az eltérés persze néha csak elviekben igaz, hiszen bizonyos szinteken és viszonyrendszerekben a játék – munka bonyolult kapcsolata figyelhető meg, pl. a versenyszerű, professzionális kézilabda játék űzésének hátterében is, kívülállónak szinte felfoghatatlanul komoly munka húzódik meg.