"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag, Technikai elemek
Indulás - megállás
leírás
Indulás - megállás

 

Az elemek technikai leírását követően számtalan gyakorlat és játék áll a tanfolyam/továbbképzés résztvevőinek rendelkezésére.

 

A program erőssége, hogy ezen túl bemutatja azokat a tipikus hibákat, és javításuk menetét, melyekkel az oktatás során bárki találkozhat.

 

Nézzen meg egy kis ízelítőt a fejezet tananyagából, mely sok illusztrációval segíti a felhasználók munkáját!

Oktatás és hibajavítás

E szempontok szerint indulhat a játékos labda nélkül és labdával:

- alaphelyzetből,

- alapmozgásból és

- különféle futásokból (lassú, gyors, után-lépés, stb.).

Indulás - megállás

 

A játékos labda nélküli és labdás mozgásaiban nagy szerepet játszik a helyesen, célszerűen végrehajtott indulás, futómozgás, majd megállás. Az indulás az egyik láb határozott elrugaszkodásával kezdődik, a testsúly nagyrészt erre a lábra nehezedik. A másik, a kilépő láb, mely az indulás irányába mozog. Az indulást követő lépések rövidek és a szokásosnál erőteljesebbek. A további lépések sem hosszúak a folyamatos felgyorsulás biztosítása érdekében. Kedvez az indulásnak, ha a súlypont helyzete könnyen változtatható, és ha nincs túl magasan a talajtól. A karok mozdulatai szintén segíthetik az indulást. A test kissé az indulás irányába dől. Az indulás iránya leegyszerűsítve lehet: előre, hátra, oldalt és rézsút.

Gyakorlatok az indulás-megállás elsajátításához

Indulás - megállás

 

  1. Kis harántterpeszben guggolás - bal láb elöl - kis felugrással lábtartás csere és leérkezés jobb guggoló terpeszbe. A gyakorlat folyamatosan végezhető.
  2. Indulás alapmozgásból, néhány lépés után kis beugrással megállás. Folyamatos gyakorlással.
  3. A játékosok tetszés szerinti útvonalon, lehetőleg sok irányváltoztatással, cikcakkban, hullámvonalban futnak. Jelre megváltoztatják a futás gyorsaságát, vagy különböző feladatokat hajtanak végre (ugrás, bukfenc, stb.).
  4. A játéktéren tetszés szerinti irányban futnak a játékosok, Jelre gyorsítás, 5-10 lépés erős iram, majd lassítás.
  5. Közepes iramú futás, jelre lassítás, helyben futás, fordulás a meghatározott irányba, majd továbbfutás.
  6. A kapuelőtérben labdákat és ugrózsámolyokat helyezünk el. A játékosok a labdákat kerülgetik különböző futásokkal, az ugrózsámolyokra pedig fellépnek, majd vissza.
Indulás - megállás

 

Játékok...

A labdacicák (1.3.8/a+b ábra) közül a kislétszámot igénylőket javasoljuk (2:1, 3:1, 3:2) mivel ez a létszám teszi lehetővé, hogy egy-egy gyerek sok akcióban vegyen részt. A játék támadórésze ilyenkor még fejletlenebb, nehezebb, mint a védő feladata, ezért optimális az eltérő létszám alkalmazása.

Labdacica játékok
A játékhoz létszámtól függően, megfelelő méretű pályát jelölünk ki (kapuelőtér, szabaddobási vonalon belül-kívül, félpálya). A cica, vagy cicák feladata a labda (vagy labdák) megszerzése, vagy a labdás játékos megérintése, amit az edző bármikor változtathat. Amikor a cica megszerzi a labdát (vagy megérinti a labdást), akkor helyet cserél vele (több cica esetén lehet a régebben bent levő), vagy az utolsó átadást végzővel és folytatódik a játék.

A játékot játszhatjuk:
Két passzoló, egy cica.

Három passzoló, egy cica (1.3.8/a. ábra).
Három passzoló, egy cica, két labda.
Három passzoló, két cica.
Négy passzoló, két cica.
Öt passzoló, két cica, két labda (1.3.8/b. ábra).
Hat passzoló, két cica, két labda.
Hat passzoló, két cica, három labda.
Különleges szabályok:
Labdavezetés van, vagy nincs.

Az átadás módja (pattintott, felugrásos) meg van határozva.
A passzolók zsámolyon, vagy karikában állnak.
A passzolók a labdát nem adhatják vissza annak, akitől kapták.

Indulás - megállás 

 

Cicajáték

Kiinduló helyzet: két gyerek 3-4 méterre egymástól, az egyik gyereknél labda. Két gyerek között áll a harmadik gyerek védőjátékosként. Feladat: Két gyerek között átadás cselezéssel és sarkazással, átadások végrehajtása úgy, hogy a védőjátékos ne szerezze meg a labdát.

Ha a védőjátékos megszerzi vagy beleér az átadásba, rossz átadást végző gyerekkel szerepet cserél. Fontos, hogy az átadást végző játékosok helytartással, sarkazással végezzék a gyakorlatot. A védőjátékosnak mindig meg kell támadni a labdás játékost és megakadályozni az átadást. Ha a védőjátékos megérinti a támadó játékos kezében a labdát, akkor is szerepcsere van.