"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag, A kézilabdázás oktatásmódszertana
Ajánlások az oktatáshoz
Az emberi mozgásokat alapul véve ismerünk statikus, illetve dinamikus erőkifejtéseket. Más szempontból vizsgálva a motorikus tevékenységeket ismerünk ciklikus, valamint aciklikus hely és helyzetváltoztatásokat. A labdajátékok, így a kézilabda is magába foglalja valamennyi megjelenési formát.
Ajánlások az oktatáshoz

Kedves Érdeklődő!

Ebben a fejezetben megismerkedik a testnevelési játékok oktatásához és vezetéséhez tartozó speciális oktatás-módszertani kérdésekkel.

Bemutatásra kerülnek a kapcsolódó legfrissebb szakirodalom ajánlásai.

Kérjük, 

nézzen meg ezt a kis bemutatót, mely kiindulópontja a fejezet tartalmának.

Ajánlások az oktatáshoz

Ajánlások a kézilabda oktatásához általános iskolai testnevelési órán

Az emberi mozgásokat alapul véve ismerünk statikus, illetve dinamikus erőkifejtéseket. Más szempontból vizsgálva a motorikus tevékenységeket ismerünk ciklikus, valamint aciklikus hely és helyzetváltoztatásokat. A labdajátékok, így a kézilabda is magába foglalja valamennyi megjelenési formát.

Kiindulásként szeretném a velünk született legtermészetesebb helyzetváltoztató mechanizmusunkat, a keresztezett /extrapiramidális/rendszert a vizsgálat tárgyává tenni. Ez a rendszer biztosítja az ellentétes kar és láb mozgatását járás és futás közben.  A technikai képzésnél hasznát vehetjük néhány elem oktatásánál. /Pl. labdavezetés, köríven történő labdafelkészítés stb./ Amennyi segítséget jelent bizonyos elemek elsajátításánál, ugyan annyi gondot jelent ennek az automatizmusnak a „feltörése”, hiszen a játékokra az aciklikusság, szabálytalanság a jellemző. Még a kívülálló számára is szembeszökő, hogy a legfontosabb technikai elemnél, a dobásnál milyen jelentős az eltérés a karok és a lábak mozgatásánál az egyszerű járáshoz, futáshoz képest. Gyakorlatilag az oktatásunk jelentős részét az ebből adódó hibák korrigálása teszi ki.