"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag, Elektronikus tanítási-tanulási környezet
A felület használatának előnyei
A XXI. Századra a tanulási szokások és információfeldolgozási szokások jelentősen megváltoztak. Köszönhető ez az IKT (Információs és Kommunikációs Technológiák) rohamos fejlődésének, elsősorban az Internet megjelenésének.
A felület használatának előnyei

Kedves Érdeklődő!

Ezen a felületen van lehetősége megismerkedni azzal,

hogy milyen előnyök származhatnak abból, ha különféle

infokommunikációs eszközt használ.

A tanárok és tanulók számára ez a speciális környezet, melyet az internet időbeli és térbeli korlátokat átívelő volta lehetővé tesz, olyan nagyfokú rugalmasságot biztosít, melyre eddig semmilyen tanulási környezet nem adott lehetőséget (Merill, 1991). Olyan álom vált valóra a kézilabda iránt érdeklődők számára, mely eddig elképzelhetetlen volt. A program résztvevőjeként a szakma legjelesebb képviselői által közvetített tartalmakhoz az internet segítségével közvetlenül bárhol és bármikor hozzájuthatnak.

Fontos értéke a felületnek még, hogy az interneten feltett szakmai kérdésekre minden érdeklődő a terület jeles szakemberei valamelyikétől 24 órán belül választ kap.

Ez a rendszer, mely régiókat, országhatárokat átívelve segíti a magyar nyelven beszélők naprakész információszerzését egyedülálló a maga nemében.

Fontos eleme a rendszernek az iskolák illetve pedagógusok egymásközti kapcsolattartásának lehetősége, a fontos információk perceken belüli eljuttatása az ország legeldugottabb régiójába településére is.

Általános hatások/előnyök

A felület használatának előnyei

Ez a rendszer segít a tanulók egyéni előmenetelének szisztematikus figyelésében – ezáltal tehermentesíti a pedagógust bizonyos ismétlődő adminisztrációs feladatok alól. Ebben segít többek között, azaz archiválási rendszer, mely megőrzi a tanítványok adatait. Illetve azok az óraterv és tanmenet készítését segítő kiegészítő eszközök, melyek szintén a felület részét képezik.

A felület interaktivitása biztosítja az egyéni kapcsolattartást, mely a tehetséggondozásban nyújt új távlatokat mind a pedagógusoknak, mind pedig az élsport képviselőinek.

Szintén a felületen található fórumok adnak lehetőséget a fejlesztőkkel való közvetlen kapcsolattartásra, további fejlesztést segítő információk nyújtására.

A tantervi anyagot képező technikai taktikai elemek több médián akár együttesen történő bemutatása, a lényeges és tipikus hibák kiemelése mind, mind az eredményesebb oktatási tevékenységet szolgálják.

A felület megismerése olyan digitális írástudással teszi gazdagabbá felhasználóit, mely az élet más területén is kamatoztatható.

Oktatói tevékenységet segítő hatások

A felület használatának előnyei
A felület használatának előnyei

A spottechnikák oktatásának egyre jelentősebb eleme az elméleti felkészítés, mely a mozdulatok oktatása során létrejövő hatások megértésén alapszik. Ebben segít a tanulók számára ez az új rendszer, ugyanis helytől és időtől függetlenül van lehetősége a számára szükséges elméleti ismeretek megszerzésére. Eddig elérhetetlen volt a technikai, taktikai elemek helyes végrehajtásának – valós szituációban történő – többszöri levetítésére, és így a mozdulatsor képének minél pontosabb rögzítése. Ezen felül lehetősége van – akár egy időben – a kapcsolódó technikai leírások tanulmányozására is.

A tanulói tevékenységet segítő hatások

A felület használatának előnyei

Összegzés

Ma a tudás alapú társadalomban, ahol a szellemi tőke a legfontosabb erőforrás, alapvetően megváltozott az iskolából kilépőkkel szemben támasztott követelmény: a „mi kerül a fejébe” mellett a „mire képes” a mérce.

Ehhez a változáshoz ad eszközt a testneveléssel foglalkozók kezébe ez a program, amelynek felhasználása jelenti a következő valódi „forradalmat” a testnevelés és sport területén tevékenykedők számára a prehisztorikus kezdetek óta.

Az évszázados iskola-minta, amelynek jó értelemben vett konzervativizmusa az értékek és a műveltségi alapok változatlan megőrzése mellett stabil tartalmat és stabil módszereket jelentett, végérvényesen elavult. Ami az alig változó nemzedéki szinten működött – az iskolában megszerzett tudás elegendő lehetett egy egész életre – ma ez már nem elég.

A mindennapos testnevelés megvalósításához kifejlesztésre került internetes felülettel egy olyan nyitottságot igyekszünk elérni, amely mindenki számára korosztálytól függetlenül lehetővé teszi azt, hogy elsajátítsa azokat az ismereteket, amelyekre szüksége van.