"MINI" Kézilabda - ingyenes bemutató tananyag, Mellékletek
Versenykiírás
Melléklet

Versenykiírás

Magyarország Kézilabda Kisiskolás versenyének leány és fiú U 10, U 9, U 8, U 7 2015-2016. évi Versenykiírása

Forrás: www.keziszovetseg.hu

 1. A bajnokság szervezője:

A bajnokságot a Magyar Kézilabda Szövetség Elnöksége által kinevezett Verseny Albizottság szervezi. A közvetlen irányítást és az ellenőrzést a Verseny Albizottság utánpótlás szakágvezetője a régióvezetőkkel közösen végzi. A Versenykiírást a Szakmai – és Versenybizottság fogadja el és ő dönt az esetleges eltérések ügyében. Döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs.

 Versenykiírás
 1. A bajnokság célja:

A magyar kisiskolás korú kézilabda csapatok folyamatos, színvonalas versenyeztetése. A mérkőzések nézőinek kulturált szórakoztatása, sportágunk népszerűsítése. A bajnokság a sporttörvény 31. § (1) bekezdés c) pontja szerinti amatőr versenyrendszernek minősül. Az MKSZ a Bajnoksággal elsődlegesen nem eredményeket, eredményességet kíván megállapítani, hanem a kézilabdás sportolók számára a szakmai fejlődéshez szükséges mérkőzés tapasztalatot, mérkőzés rutin megszerezhetőségét kívánja biztosítani.

 1. Korosztályok

- FU 10-LU 10 korosztály: 2005. január 1 után, de 2007. december 31. előtt születettek - FU 9-LU 9 korosztály: 2006. január 1-én és később születettek

- FU 8-LU 8 korosztály: 2007. január 1-én és később születettek - FU 7-LU 7 korosztály: 2008. január 1-én és később születettek

 Versenykiírás
 1. A bajnokság helye és ideje:

A mérkőzéseket a régióvezetők által kijelölt teremben, szabad- vagy munkaszüneti napon kell lejátszani.

A legkorábbi kezdési idő 09:00 óra, a legkésőbbi kezdési idő 18:00 óra kivéve, ha a csapatok más időpontban állapodnak meg.

A mérkőzéseket nemzeti ünnepen megrendezni, lejátszani tilos!

Játéknapok:

 

 

FU10 és LU10

FU9 és LU9

 

 

 

2015. október 10-11,

2015. október 17-18

 

 

 

2015. november 7-8

2015. november 21-22

 

 

 

2015. december 5-6

2015. december 12-13

 

 

 

2016. január 16-17

2016. január 23-24

 

 

 

2016. február 20-21

2016. február 27-28

 

 

 

2016. március 12-13

2016. március 19-20

 

 

 

2016. április 2-3

2016. április 9-10

 

 

 

2016. május 7-8,

2016. május 21,22,

 

Fiú U 8, U 7 és Leány U 8, U 7

 

 

 Versenykiírás

2016. január 16-17., 2016. február 20-21., 2016 március 12-13., 2016. április 2-3., 2016. május 7-8

A csapatok csak a régióban versenyeznek, (illetve átmehetnek másik régióba is) nem felmenő rendszerben. Az egyes játéknapokra a régióvezetők által kiírt helyszínen és időpontban torna jelleggel kerülnek lebonyolításra mérkőzések, csapatonként maximum 3 egy játéknapon. A csapatok a játéknapokra jelentkeznek, neveznek. Azon csapatok melyek TAO elbírálás alá tartoznak a versenyévben U 10-es korosztályban legalább 6, U 9-es korosztályban 5, az alsóbb korcsoportokban 3 versenynapon kötelesek részt venni. A mérkőzések eredményei vezetésre kerülnek, de azokból eredménytábla nem készül.

A 2015/2016-ös Kisiskolás versenyekre történő nevezés folyamatos, de azzal a kéréssel fordulunk minden a tornarendszerbe bekapcsolódni szándékozó csapat felé, hogy lehetőleg 2015. szeptember 13-ig mindenki adja le nevezését annak érdekében, hogy nagyságrendileg látható legyen, hogy egy területen, egy korosztályban és nemben hány érdeklődő csapattal lehet/kell számolni.

Forduló egy-egy mérkőzés helyszíneire pályázatot kell benyújtania a rendezési szándékkal bíró csapatoknak az MKSZ felé. Rendezésre az pályázhat, aki saját költségére minimum 5 óra időtartamra vállalja biztosítani a megadott versenynapra a csarnokot az összes aznapi mérkőzésre nem korábban, mint 9 órás kezdéssel. Az MKSZ Versenyalbizottsága a rendezésre történő pályázatokat a jelentkezés idősorrendjében fogadja el.

Ha nem érkezik be pályázat, akkor a régióvezető területi elv alapján kijelöl termet, melyre beosztást készít. A terembérleti díjat a versenyen szereplő csapatok között a mérkőzéseik számának arányában elosztja, mely összeget a csapatok előre befizetik a terem üzemeltetőjének. 

A pályázatok beküldési határideje: a játéknapot megelőzően 4 héttel.

A kiírt mérkőzéseken kötelező részt venni. Amennyiben egy csapat akadályoztatása esetén nem tud részt venni a fordulóban akkor azt a forduló előtt 7 munkanappal jeleznie kell írásban a régióvezetőnél. Amennyiben ez nem történik meg, akkor a Gyermekbajnokságban található büntetés vonatkozik rá.

A mérkőzésre ki nem állás vagy a Gyermekbajnokság küzdelmeiből visszalépő csapat „Költségtérítés” címen a Magyar Kézilabda Szövetség Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára az alábbi összeget köteles 8 (nyolc) napon belül befizetni.

Ki nem állás díja: 50.000,- (ötvenezer) Ft mérkőzésenként, illetve visszalépés esetén.

 Versenykiírás
 1. A játékidő

U 10 és U 9-es korosztályban 2x15 perc, U 8 és U 7-es korcsoportokban 2x10 perc. Időkérés nincs! A kiállítás minden korcsoportban 1 perc. Time out nincs!

 1. A labda, a kapu és a pálya mérete

U 10-es korosztályban 0-s labda, U 9-es korosztályban bevonatos szivacsanyagú, 15-16, cm átmérőjű, 140-170 gr súlyú labda, míg az U 8 és az U 7-es korosztályokban bevonatos szivacsanyagú, 13-14, cm átmérőjű, 100-130 gr súlyú labda. A 2014-15-ös Versenykiírás figyelembe vételével a bevonatos szivacslabdák bevezetésre kerülnek.

A kapuk méretei nem változnak az előző évhez képest. A játéktér alapterülete U 8 és U 7-es korosztályban 20x10m, U 9-es korosztályban 28x15m.

 Versenykiírás
 1. Hozzájárulási díj:

A bajnokság lebonyolításához szükséges hozzájárulási díj 100 000.- Ft (azaz egyszázezer forint)/ csapat, melyből a sportszervezetet 10 000,- Ft (azaz tízezer forint) / csapat terheli, mely összeget a sportszervezetnek a nevezést követően, 2015. július 1. és július 9. között kell a Magyar Kézilabda Szövetség Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára befizetni. A befizetést igazoló csekkszelvény másolatát 2015. július 30-ig az MKSZ Verseny Albizottságához kell beküldeni. A hozzájárulási díj 90 %-át az MKSZ a TAO-ból származó támogatásból pályázza meg.

 1. Általános szakmai követelmények

Az U 9-es korosztályban a játéktéren egy időben 5 mezőnyjátékos és 1 kapus tartózkodhat, míg az U 8 és az U 7 korosztályban ugyanez 3 mezőnyjátékossal és 1 kapussal játszható.

Az U 10-es korosztályában - teljes csapatlétszám esetén – a mérkőzés mindkét félidejének első felében egész vagy félpályás emberfogást KELL alkalmazni, tilos a 6:0-s területvédekezés alkalmazása. A félidők második felében nincs megkötés a védekezés módjával kapcsolatban.

Az U 9, U 8 és az U 7-es korosztályokban nincs megkötés a védekezésre vonatkozóan, de tilos a támadás-védekezés célzott cseréje.

Amennyiben a védekezés nem a versenykiírásban leírtaknak megfelelően történik, az alábbi szankciókat KELL alkalmazni a játékvezetőknek:

 1. első alkalommal a játékvezetők felhívják az edző figyelmét a szabály betartására;
 2. második alkalommal sárga lapos figyelmeztetést adnak, amennyiben már progresszív figyelmeztetésben részesült az edző, akkor 1 perces kiállítást kap. A következő alkalommal az edzőt ki kell zárni és a csapatnak időleges kiállítás a büntetés. Az edzőnek a fenti szabályok be nem tartása miatti kizárása automatikusan egy mérkőzésről való eltiltást von maga után.
 3. amennyiben a csapat továbbra sem tartja be a nyitott védekezés alkalmazására vonatkozó szabályt, akkor a csapatot ki kell zárni a forduló további küzdelmeiből!

Minden a mérkőzésre nevezett játékosnak az első félidőben U10, U9 esetén minimum 7 perc, U8, U7 esetén minimum 5 perc játéklehetőséget KÖTELEZŐ biztosítani. Cserélni a fenti szabály megtartása mellett szabadon lehet. Olyan játékos helyett, aki csak az első félidő második felében játszik és 3 időleges kiállításban vagy kizárásban részesült az U10, U9 esetén első 7 percben vagy U8,U7 esetén 5 percben legkevesebb gólt szerző játékosok közül kijelölt csere válthatja.

A cserék pályára lépését a versenybíró ellenőrzi. Módja: a játék kezdetekor pályán lévő játékosok 5 perc folyamatos pályán tartózkodás után a játékvezető „Time out” jelzésekor cserélnek az addig még nem játszó társaikkal.

A játékvezetők a játékszituációk figyelembevételével kb. 5 perc játék után adnak jelt a cserékre. Ebben a versenybíró is közreműködik. Az első félidőben másképpen cserélni csak sérülés esetén lehet.

A második félidőben a játékosok szabadon cserélhetők.

 Versenykiírás
 1. A bajnokság résztvevői:

Minden olyan egyesület és iskola, mely a nevezési határidőig leadja jelentkezését és a hozzájárulási díjat befizeti.

A Bajnokság nyílt, azon bármely 2004. évi I. törvény szerinti sportszervezet, valamint magyarországi székhellyel bíró, OM azonosítóval rendelkező oktatási intézmény (együttesen: Sportszervezet) részt vehet, leány, fiú csapatot nevezhet, amennyiben elfogadja a Bajnokság Versenykiírását és Kézilabda Utánpótlás Szurkolói Szabályzatát, valamint eleget tesz a Magyar Kézilabda Szövetség rendszerébe történő regisztrációs kötelezettségeinek. Alapesetben nem engedélyezett két vagy több sportszervezet együttműködési megállapodása szerinti vegyes csapat szerepeltetése.

Koedukált csapatok benevezésére csak az U 10 és U 9-es korosztályban nincs lehetőség.

 1. Játékosok szerepeltetése:

Azon sportszervezetek, amelyek pályázatot nyújtottak be a 2015/2016-os Társasági Adókedvezmény (TAO) igénybevétele céljából, azok a pályázatukban feltüntetett - és a versenykiírás szerint nevezhető - sportolóikat kötelesek benevezni az MKSZ valamely hivatalos, országos versenyrendszerébe. A nevezés megtörténte a támogatási igazolások kiadása előtt kerül ellenőrzésre.

Az a Sportszervezet, aki előnyszerzési céllal nem biztosítja minden nevezett játékosa számára a kötelező játékjogosultságot, az súlyosan megsérti az MKSZ gyermek versenyeztetési szabályzatát és működése nem illeszkedik az MKSZ stratégiájához. (Az MKSZ stratégiájához nem illeszkedő tevékenységű Sportszervezet a TAO rendszeréből kizárható.)

Minden U 10-es gyermekbajnoki mérkőzésen maximum 14, minimum 10 játékos szerepeltethető. Minden U 9-es gyermekbajnoki mérkőzésen maximum 12, minimum 6 játékos szerepeltethető. Minden U 8-U 7-es gyermekbajnoki mérkőzésen maximum 8, minimum 5 játékos szerepeltethető.

 Versenykiírás
 1. Igazolás

A Kisiskolás korosztályokba benevezett játékosok elektronikus, fényképes regisztrációját, a jogviszonyt igazoló dokumentum másolatának csatolásával a csapat számára az első játéknap előtt el kell végeznie az MKSZ rendszerében. Az új szezonra - 2015/2016 – a rendszerben új csapatokat kell létrehozni és ezekhez kell hozzáadni a játékosokat.

Játékosként csak azon sportolókat kell rögzíteni a Magyar Kézilabda Szövetség rendszerében, akik korábban - a 2014/2015 Kisiskolás bajnokság időszakában - még nem kerültek felvitelre a sportszervezet játékosaként. Minden játékosnak érvényes sportorvosi engedéllyel (6 hónapnál nem régebbi) kell rendelkeznie. Az orvosi igazolás meglétét sportszervezet esetén a Versenyigazolvány „Sportorvosi engedély” oldalán lehet igazolni, míg iskola esetén a megyei szövetség által kiadott összesítőn lehet. A Bajnokságban szereplő versenyzőknek érvényesen orvosi engedélyt sportszervezet esetén sportorvos, iskola esetén az iskolaorvos igazolhat. (A Csapatnévsoron és az egyéni adatlapon a versenyző neve után feltüntetett „Versenyezhet” bejegyzéssel, dátummal, aláírással és kör alakú bélyegzővel és az orvos bélyegzőjével hitelesítve.) Iskola nevezése esetén, ha új játékos kerül a csapatba, azt egy új listára kell nyomtatni, hiteles aláírással ellátni, hogy a másolati példány a versenykiírás szerint álljon rendelkezésre. Ennek hiányában a mérkőzésre kirendelt játékvezető vagy versenybíró nem engedi pályára lépni a játékost.

 1. Játékjogosultság és játékengedély

Minden a Bajnokságban szereplő játékosnak sportszervezet esetén Kézilabda Igazolvánnyal, iskolák nevezése esetén Gyermekkézilabda igazolvánnyal vagy Csapatnévsorral illetve a 2015/2016-os versenyévre kiállított utánpótlás játékengedéllyel kell rendelkezni.

A játékengedélyek kiadási díja: 200,- (kettőszáz) Ft/fő korosztályonként mely összeget a területileg illetékes Megyei Kézilabda Szövetségbe kell befizetni.

Amennyiben egy játékos az adott bajnoki évben átigazolását követően másik játékengedélyt kér, annak díja szintén 200,- (kettőszáz) Ft/fő korosztályonként.

 Versenykiírás

13. A csapatok díjazása:

A csapatok a versenynapokon nem kerülnek díjazásra. A játékosok számára versenynaponként a szponzoráció függvényében egyéni díjakat osztunk ki.

14. Költségek:

A mérkőzések rendezési költségeit a Megyei Kézilabda Szövetségek viselik a terembérlet kivételével. A csapatokat részvételük költségei (utazás, étkezés, szállás, stb.) terheli. A rendezéshez a rendező egyesület köteles biztosítani a jegyzőkönyvezetőket és az eredményjelzők kezelőit.

15. Óvás, fellebbezés:

A korosztályok versenyein óvás és fellebbezés nem lehetséges.

16. Általános rendelkezések:

16.1. Átjelentés:

A Gyermekbajnokság U 10, U 9, U 8, U 7 korosztályában átjelentés nincs!

16.2. Fegyelmi eljárás:

A Megyei Kézilabda Szövetségek által rendezett bajnoki mérkőzéseken az a játékos vagy hivatalos személy, akivel szemben a mérkőzés játékvezetői írásos jelentést tettek (feljelentettek) a mérkőzést követő keddi napon 13:00-16:00 óra között köteles megjelenni a fegyelmi tárgyaláson a Megyei Kézilabda Szövetségek Etikai- és Fegyelmi Albizottsága előtt a Kézilabda Igazolványával – ha edző, Edzői Igazolványával – és a mérkőzés után elkészített játékvezetői jelentéssel.

A fentiek szerint a feljelentett játékos elveszti játékjogát, illetve a feljelentett hivatalos személy hivatalos közreműködési jogát mindaddig, amíg ügyében a Magyar Kézilabda Szövetség Etikai- és Fegyelmi Albizottsága határozatot nem hoz.

Amennyiben a feljelentett játékos, illetve hivatalos személy nem jelentkezik, és nem jelenik meg a Megyei Kézilabda Szövetségek Etikai- és Fegyelmi Albizottságánál és tovább szerepel vagy közreműködik bajnoki vagy kupamérkőzésen, az jogosulatlan szereplésnek minősül. Különösen durva szabálytalanság esetén az érintett sportszervezet, a Magyar Kézilabda Szövetség tisztségviselői és szakbizottságainak vezetői is kezdeményezhetik a fegyelmi eljárást, fegyelmi felelősségre vonást.

16.3. Sportfelszerelés:

A csapat mezőnyjátékosainak és kapusainak olyan egységes öltözéket kell viselniük, amelynek színe az ellenféltől világosan megkülönböztethető. Amennyiben a mérkőzés játékvezetői úgy ítélik meg, hogy a két csapat felszerelésének szín összeállítása zavaró, akkor a versenyjegyzőkönyvben jelölt „B” csapat köteles más színű sportfelszerelésben játszani. Egy versenynapra két eltérő színű mezgarnitúrát kell egy csapatnak vinnie.

 Versenykiírás
 1. Edzői működési engedély:

A Kisiskolás versenyek mérkőzésein csak azok az edzők működhetnek, akik rendelkeznek a 2015-2016-os bajnoki évre érvényes edzői működési engedéllyel. A Gyermekbajnokságban foglalkoztatott edzők működési engedélyüket 2015. szeptember 6-ig bezárólag kötelesek megszerezni. Amennyiben a megnevezett edző nem rendelkezik a Gyermekbajnokságra vonatkozó érvényes működési engedéllyel az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága az alábbi szankciókat alkalmazza az 5. számú melléklet alapján.

Azon sportszervezetek, melyek lejátszott bajnoki mérkőzéseiken olyan edzőt foglalkoztatnak, aki nem rendelkezik érvényes az adott osztálynak megfelelő edzői működési engedéllyel, kötelesek az 5. számú melléklet alapján „Licensz büntetés” –megjelöléssel a Magyar Kézilabda Szövetség javára- az Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-60715456 számú egyszámlájára 50.000,- (ötvenezer) Ft-ot befizetni. Köteles a sportszervezet a befizetést igazoló pénzügyi bizonylat másolatát az MKSZ Verseny Albizottságnak leadni. A szabályzó alóli felmentést csak különleges esetekben (baleset, betegség, stb.) kaphat a sportszervezet. Ekkor maximum 5 mérkőzés időtartamára vehet igénybe a sportszervezet olyan edzőt, aki nem rendelkezik érvényes működési engedéllyel.

Az edző működési engedélyét a „csapatgyűjtők” elején kell elhelyezni, sorszámát a versenyjegyzőkönyvbe az edző neve mellé be kell írni.

Amennyiben a mérkőzésen nevezett hivatalos személyek között nincs működési engedéllyel rendelkező személy, akkor csak három fő hivatalos személy nevezhető.

 Versenykiírás
 1. A Bajnokság Szurkolói Szabályzata

Kedvező módon, az utóbbi időszakok utánpótlás versenyei visszaszorultak az agresszív, sportszerűtlen megnyilvánulások, magatartások. Ezen folyamat elősegítése érdekében kizárólag a részvevő csapatokkal együttműködve érhetők el eredmények. A csapatok felelősek a szervezetükhöz tartozó személyek, a csapatukkal érkező szurkolók magatartásáért. Az MKSZ kéri és felhívja a csapatvezetők, edzők figyelmét, hogy előzetesen minden érintett számára tegyék világossá, hogy a Bajnokság Szurkolói Szabályzatának aláírásával milyen kötelezettséget vállalt a sportszervezet, illetve annak be nem tartása esetén milyen következményekkel, szankciókkal kell számolnia a szabályzat megsértőjének/megsértőinek. Amennyiben a megelőzés mégsem lesz sikeres és bekövetkezik a sportszerűtlenség, akkor, amíg a vétkes szurkoló nem hagyja el mérkőzés helyszínét, a mérkőzés nem folytatható. Ha a vétkes és az érintett csapat azonosítható, de a szabályszegő nem távozik, akkor a mérkőzés végeredményét a jelen szabályzat 16. b) pontja szerint kell megállapítani. Súlyos sportszerűtlenség esetén az érintett sportszervezetet az MKSZ a Bajnokság teljes idejére és szintjére kizárhatja a további küzdelmekből. (Ilyen esetben a Bajnokság végeredményének megállapítása tekintetében a kizárt sportszervezet eredményeit figyelmen kívül kell hagyni.) A Bajnokság minden versenyére történő érvényes nevezés előfeltétele, hogy a Hivatalos Közzétételi Helyről kinyomtatható aktuális Szurkolói Szabályzatának eredeti tartalommal - minden oldalán cégszerűen aláírva – scennelve, „PDF” formátumban feltöltésre kerüljön a nevező sportszervezet részéről a Hivatalos Közzétételi Helyre, az erre rendszeresített módon. A jelen Versenykiírásban nem említett esetekről az érvényben lévő „A Kézilabdázás Szabálykönyve” rendelkezik. Minden olyan esetről, amiről sem ezen Versenykiírás, sem egyéb hatályos szabály, sem a Kézilabdázás Szabálykönyve nem rendelkezik, a Magyar Kézilabda Szövetség Szakmai- és Versenybizottság dönt.