Szabadon felhasználható tanmenetek
1 osztály tanterve, tanmenete
1 osztály tanterve, tanmenete
 1 osztály  tanterve, tanmenete

Érvényben lévő tantervek

A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:

http://www.nefmi.gov.hu

 

A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:

http://kerettanterv.ofi.hu

 1 osztály  tanterve, tanmenete

TANMENET - 1-2. tanítási egységa

Tanítási egység fő feladatai

1-2 tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, ugróerő fejlesztése. Kar-, törzserő fejlesztése.

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdás ügyesség kialakítása. Jó végrehajtásra való törekvés.

 

3.      Személyiségformálás

Együttműködés, kezdeményezőkészség, fegyelmezettség kialakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkozások szervezett lebonyolításához nélkülözhetetlen alakzatok

Sorakozó vonalban, „tornasor” Igazodás negyed fordulattal jobbra, az előtte lévő vállára teszi a karját (vonatban), oszolj”

Vigyázz- és pihenj-állás

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén a sor felvétele

Kritériumok: a sorban 8 mp alatt a helyek megtalálása

Képességfejlesztés

Határozott formájú 2-4 ütemű szabadgyakorlatok

 

Utánzó járások, (kutya-, nyuszi-,pók -, rák-, sánta róka-, fóka-, medve-,)

Kúszások, átbújások akadályok alatt.

Szökdelések páros és egy lábon, sorozatban is, váltott lábú szökdelések

Feltételek: határozott forma, 2- 4 ütem

Kritériumok: 1 db 2 ütemű gyakorlat bemutatása

 6 méteren utánzójárás a támasz megtartásával

Feltételek: megfelelő talajú pálya

Kritériumok:2-4 db folyamatos szökdelés megállás nélkül

Játékok versengések

Egyszerű fogó.

Egy perces fogó.

Elefánt fogó.

Szobor játék

Tűz, víz, repülő.

Színcápa.

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a szabályok követése és betartása

 

Úszás

Vízhez szoktatás, járás, séta a vízben, arcmosás, merülés, számok mutatása és olvasása a víz alatt

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete

Kritériumok: szem nyitva tartása a víz alatt

Labdás ügyességfejlesztés

Videó Labdafogás-labdakezelés

 

Manipulatív természetes mozgásformák (gumi- és/vagy szivacslabda használat)

Ismerkedés a labdával (gumilabda)

Videó Labdafogás-labdakezelés 1.

Videó Labda feldobás-elkapás)

 

egy- és kétkezes labdagörgetések

talajon,

 

 

 

 

testen

 

 

 

labdahordás

Kézilabdázás:

a labda kontrol alatt tartása 5m távon két bója között, a talajon görgetve oda-vissza;

a labda kontrol alatt tartása 5m távon két bója között a talajon görgetve szlalomban oda-vissza;

 

a labda kontrol alatt tartása két bója között a talajon görgetve, szlalomban oda-vissza, időre;

 

labda derék körüli „tekerése” 2x egyik irányba, 2x másik irányba;

labda derék körüli „tekerése” 2x egyik irányba, 2x másik irányba, elejtés nélkül;

labda derék körüli „tekerése” 5x egyik irányba, 5x másik irányba, elejtés nélkül.

 

kifutás labdával az egyik kézben 10m-en, bójakerülés, futás vissza labda fogása a másik kézzel, elejtés nélkül;

kifutás labdával mindkét kézben malomkörzés előre 10m-en, bójakerülés, futás vissza malomkörzéssel hátra, elejtés nélkül;

kifutás labdával mindkét kézben egy harmadik labdát összeszorítva velük 10m-en, bójakerülés, futás vissza ugyanígy, elejtés nélkül.

Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda

Kritériumok: folyamatos haladás;

 

 

 

Kritériumok: a megadott távon (5m) 2x teljesíteni a meghatározott időt.

 

Kritériumok: a labda leejtése nélküli feladat végrehajtás.

 

 

 

 

 

Kritériumok: a labda leejtése nélküli feladat végrehajtás, mindkét szinten.

 

 

Atlétika

Előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró feladatok

Járások, futások különböző kartartásokkal, feladatokkal.

Járás: lábujjhegyen (óriásjárás),

guggolásban (törpejárás),

külső és belső talpélen.

Futóiskola (térdlendítés, saroklendítés)

Futás hátrafelé, oldalazva.

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban

Kritériumok: kartartások ismerete, a különböző járások stabil kivitelezése

 

 

Kritériumok: 10 méter futóiskolai feladatok végrehajtása, törekedve a helyes technikára

Torna

Ülésből dőlés hátra tarkóállásba,

Tarkóállásban különböző lábtartások.

Tarkóállásban biciklizés

Feltételek: tornaszőnyegek,

Kritériumok: nyújtott és hajlított végtag helyzetek közötti különbség felismerése

 1 osztály  tanterve, tanmenete

TANMENET - 3-4. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

3-4. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, reakciógyorsaság, gyorserő, ugróerő fejlesztése, kar,törzserő általános fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

A tanult mozgásformákban pontos végrehajtásra törekvés, labdakezelés továbbfejlesztése.

 

3.      Személyiségformálás

kezdeményező-, együttműködő készség, önfegyelem és kitartóképesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok helyben ugrással

Mackó mondja… (játék)       

Járás ütemtartás nélkül távtartással, majd ütemezve. Menet megindítása és megállítása.

Futás oszlopban távtartással

Átmenet futásból-járásba, járásból-futásba

 

Feltételek: a terem, pálya

Kritériumok:irányok felvétele 5/2 helyes végrehajtás

 

Képességfejlesztés

Felugrások guggolásból. Ugrások negyed fordulattal

Légző gyakorlatok fekvésben és állásban.

 

 

2-4 ütemű szabadgyakorlatok (törzshajlítás, kartartások, guggoló támaszból indított feladatok)

Utánzó járások, kúszások - mászások, átbújások akadályok alatt, felett.

Feltételek:az ugrásoknak megfelelő talajú pálya

Kritériumok: 3 db helyes kivitelű mozgás, légzés ritmusának szabályozása, ismeret-jártasság szintjén

Kritériumok: 1-1 szabadgyakorlat bemutatása

 

 

Játékok versengések

Szabadulás a labdától.

Szalagszerzés

Mackó mondja

Egyszerű fogójátékok.

Páros fogók.

Farkas fogó (árokfogó).

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok:a szabályok követése és betartása

 

Úszás

 

Merülés, lebegés, siklás hason, beugrás a medencébe

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok: siklás 15 mp-ig hason a vízben

Labdás ügyességfejlesztés

 

Labdaterelések

 

 

Gurítások

 

 

 

 

 

Távolba dobás, tetszés szerinti módon (felső, alsó, egykezes, kétkezes)

 

Pattanó és levegőben érkező labdák elkapása egyénileg

labdaterelés 5m távon, a talajon gurítva oda-vissza;

a labda kontrol alatt tartása 5m távon 6 bója között szlalomban a talajon gurítva oda-vissza;

a labda kontrol alatt tartása 5m távon 6 bója között szlalomban a talajon gurítva oda-vissza, időre

3m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x;

6m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x;

9m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x.

 

gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (6m);

gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (8m);

gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (10m).

 

1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (több lepattanás is megengedett);

1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (1 lepattanás megengedett);

1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (lepattanás nem megengedett).

 

 

 

Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabda

Kritériumok: folyamatos labdaterelés;

 

Kritériumok: a bóják feldöntése nélkül, legalább kétszer 10-15 sec alatt teljesíteni a távot.

Kritériumok:zsámoly eltalálása az egyes szinteken megadott számban.

 

 

 

 

 

Kritériumok: a megadott távolság teljesítése 3x, mindegyik színt esetében.

 

 

 

 

 

Kritériumok:10 kísérletből 5x kell a labdát elkapni mindegyik szint esetében.

 

 

 

Atlétika               

Futás közben ritmusváltásokkal.

Indiánszökdelés.

Futás közben iramváltás (gyorsítás-lassítás)

Járások közben egyszerű gimnasztikai gyakorlatok. Futóiskola feladatai: térd-, saroklendítés,

indiánszökdelés, oldalazó szökdelés.

Feltételek: kellő távolság a tanulók között, egyenletes terep, szabadban;

Kritériumok: az iramváltások min.

100 méteren végrehajtva

 

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

1x, helyes végrehajtása folyamatosan. 8 méteren a futóiskolai feladatok helyes technikai végrehajtására való törekvés

Torna

 

Tarkóállásban lábbal, talajérintés a fej fölött, terpeszben is.

Guruló átfordulás előre. (palacsinta-gombóc).

 

Feltételek: tornaszőnyegek,

Kritériumok: nyújtott lábbal

 

Kritériumok: 1 db helyes, guruló átfordulás bemutatása

 1 osztály  tanterve, tanmenete

TANMENET - 5-6. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

5-6. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakcióképesség fejlesztése.

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdakezelés finomítása.

Vízhez szoktatás

 

3.      Személyiségformálás

Figyelem, fegyelem és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Kartartások: magas-, mély-, oldalsó és mellsőközép - tartás.

Terpesz,- vigyázz állások és ezek összekapcsolása kartarásokkal.

Guggoló-, térdelő-, és fekvőtámasz.

Feltételek: megfelelő terem, pálya

Kritériumok:különböző kartartások 5/2 helyes felvétele, állások, támaszok gyors felvétele, versenyre

 

Képességfejlesztés

Szökdelések páros lábon, eszközök felett. Felugrások guggolásból.

Légzőgyakorlat fekvésben, állásban és járás közben. Hasi és a mellkasi légzés megismerése

Feltételek: megfelelő talajú pálya, terem

Kritériumok: 3-4 sorozat szökdelés páros lábon folyamatosan, megállás nélkül

 

Játékok versengések

Érintő fogó.

Vírusfogó

Féltek-e a medvétől.

Mókus, mókus ki a házból…

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: 5 perc folyamatos játék, a szabályok követése, betartása

 

Úszás

Futás a vízben, siklás háton

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok:siklás 15 mp-ig háton a vízben

Labdás Ügyességfejlesztés

Dobások és elkapások egyéb feladatokkal (helyben);

 

 

 

 

 

 Labdavezetés helyben

 

 

 

 

 

 

Labdavezetés haladással

Videó Labdavezetés négy irányban

 

 

 

 

Labdavezetés közben megállás, elindulás (kéz és szem kontroll)

Videó Labdavezetés párban körbe

 

saját feldobott labda elkapása 1-5 taps elvégzésével;

saját feldobott labda elkapása 1-3 talajérintés elvégzésével;

saját feldobott labda elkapása negyed-, fél -, teljes fordulat elvégzésével.

 

labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (bármely kéz használata);

labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (mindkét kéz használata);

labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (váltott kéz használata).

 

 

szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával. (bármelyik kéz használata);

szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával. (mindkét kéz használata);

szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával időre. (váltott kéz használata).

 

folyamatos labdavezetés közben tanári hang és kézjelekre reagálás: előre, hátra, jobbra, balra;

folyamatos labdavezetés közben tanári kézjelekre reagálás: előre, hátra, jobbra, balra;

párban folyamatos labdavezetés közben a labdanélküli tanuló mozgására reagálás: előre, hátra, jobbra, balra.

Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabda

Kritériumok: 5 kísérletből 3x labdaelkapás, mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 Kritériumok: 3x felállás

 

Kritérium: 5x felállás

 

 Kritérium: 7x felállás.

 

 Kritériumok: a bóják érintése nélküli labdavezetés, 3x mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 Kritériumok: 5 jelzésből 3x helyes reagálás, mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 

Atlétika

Futások és szökdelések egyszerű feladatokkal, eszközök (bóják, karikák, szivacsgátak) fölött.

 

 

 

 

 

Kislabda hajítás helyből (teniszlabdával). A labda fogása, hajító karmunka ülésből, térdelőtámaszból, állásból.

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között, szükséges szerek, megfelelő számú teniszlabda, megfelelő talajú pálya

Kritériumok: 3 db sorozat szökdelés folyamatosan megállás nélkül 15 cm-es szivacsgátak felett

Kritériumok: A hajító mozdulat megismerése

 

 

Torna

Guggolásból- terpeszülésbe, guggolásból – guggolásba kar mellső középtartásban.

 

Guruló átfordulás és a tarkóállás összekötése

Feltételek: tornaszőnyegek

Kritériumok: 1 db helyes, guruló átfordulás bemutatása

Kritériumok: Az alaphelyzetek megismerése, nyújtott, zárt, hajlított, feszes végtag helyzetek

 1 osztály  tanterve, tanmenete

TANMENET - 7-8. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

7-8. tanítási egység

Óraszám: kb. 14-16 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Törzsizom fejlesztése.

Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakció-, ritmusképesség fejlesztése;

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdakezelés finomítása.

Siklás háton

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Sorban, oszlopban nyitódás kartávolságra, könyöktávolságra, takarással

Fejlődés kettes oszlopba, helyben, majd járás közben is.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok:vezényszóra történő feladat pontos és gyors végrehajtása

Képességfejlesztés

Kötélmászás:  amászókulcsolás megismertetése kísérletek mászásra kulcsolással.

Tornapad, zsámoly, tornabot, karika használata egyszerű alapgimnasztikai feladatokkal.

 

Feltételek: mászókötél, teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, eszközök

Kritériumok:Mászókulcsolás ismeret szintje.

Eszközök neveinek ismerete

Játékok versengések

Tűz, víz, repülő variációkkal.

Szobor játék.

Egyszerű kidobók, kiváltással.

Szabadulás a labdától.

Feltételek:játékhoz szükséges szerek, megfelelő játéktér

Kritériumok: 5 perc folyamatos játék

 

Úszás

 

Hátúszás lábtempóval

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok:10 méter úszás háton  lábtempóval

Labdás ügyességfejlesztés

Versengések:

 

add körbe a labdát

 

 

 

 

 váltóverseny labdavezetéssel

 

 

 

 

 célba dobó verseny

 

 

 

 

 

győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 1m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját elejtés nélkül;

győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 2m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját;

győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 3m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját.

 

Labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás, váltás labdaátadással a következő társnak;

labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás, váltás pattintott átadással a következő társnak;

labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás hátrafele labdavezetéssel, váltás labdaátadással a következő társnak.

 

Függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni;

függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni;

függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni.

 

 Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda, pad

Kritériumok: megadott idő alatt labda leejtése nélküli végrehajtás, mindegyik szint esetében.

 

 

 

Kritériumok: szabályok betartása;

 

 

 

 

 

Kritériumok: 3m –es távolságból, 5 kísérletből 3 találat;

5m-es távolságból, 5 kísérletből 3 találat;

 

7m-es távolságból, 5 kísérletből 3 találat.

 

 

Atlétika

A futás ritmusának változtatása gyors-, közepes iramú és lassú futás közötti különbségek megértése.

Rövid sprintfutások, állórajttal.

Feltételek: egyenletes terep, szabadban

Kritériumok: A futómozgás tudatosulása a karmozgások segítő hatásával. Reakció gyorsaság fejlesztése

Torna

 

Tarkóállás.

 

Guruló átfordulás előre, guggoló támaszból guggoló támaszba.

 

Kísérletek a guruló átfordulásra hátra, segítségadással, könnyített feltételekkel.

Lebegőállás.

Feltételek: tornaszőnyeg

Kritériumok: 3 mp-ig a tarkóállás megtartása

1 db helyes, guruló átfordulás bemutatása

 

Kritériumok: magasról mélyre szivacsszőnyegen első sikeres kísérlet

Kritériumok:3 mp-ig a lebegőállás megtartása, feszes tartás.

 1 osztály  tanterve, tanmenete

TANMENET - 9-10. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

9-10. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános erőfejlesztés, láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése.Koordinációs képességek: egyensúlyozó és ritmusképesség fejlesztése

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdakezelés stabilitása.

Hátúszás alapismeretei

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok (ütemezve: „jobbra át 1-2”)

 

 

 

Sorakozás vonalban és oszlopban Nyitódás - záródás helyben.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok:vezényszóra történő feladat végrehajtás, 5 kísérletből 1x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtásahelyes lábmunkával, ütemben.

Kritériumok:vezényszóra történő feladat végrehajtás, sorakozás 5 mp alatt.

Képességfejlesztés

F1

2-4 ütemű szabadgyakorlatok, gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása, eszközökkel, labda, babzsák, karika.

 

 

Feltételek:teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, létszámmal azonos számú labda, karika, babzsák

Kritériumok: 1 db 2 ütemű gyakorlat bemutatása labdával, babzsákkal

Játékok versengések

 

Fogók.

Egyszerű kidobó.

Páros kidobók.

 

 

Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktér

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése. Az egyre pontosabb szabálykövetés

Úszás

Hátúszás: kar- lábtempó összekötésével úszás

 

 

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok: úszás háton10m-en kar- és lábtempóval

Labdás ügyességfejlesztés

Versengések:

szabadulás a labdától

J42

 

 

 

 

rajtgyakorlatok (fekete-fehér)

 

 

 

az a csapat győz, akinek a térfelén kevesebb labda van a záró jelzés pillanatában (1 perc);

az a csapat győz, amelyiknek a térfelén csak 3 labda marad;

az a csapat győz, amelyiknek a térfelén nem marad labda.

 

tanári hang és vizuális jelre indulás félpályáról, el kell érni a 9-est, a másik üldözi, hogy megérintse;

tanári hang jelre indulás félpályáról labdavezetéssel, el kell érni a 9-est, meg kell érinteni a menekülőt;

tanári hang jelre indulás félpályáról labdavezetéssel, gólt kell szerezni, meg kell érinteni a menekülőt.

 

 

Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda, (minimum: 10 labda)

Kritériumok: 3 játékból 2x sikeresen játszani, mindegyik szinten;

 

 

Kritériumok:3 játékból 2x sikeresen teljesíteni.

 

 

 

Atlétika

 

Szökdelések egy-, két lábon, váltott lábon, egyszerű ritmus szökdelések koordináció fejlesztő jelleggel.

Indiánszökdelés végrehajtása

Feltételek: egyenletes terep, szabadban

Kritériumok:4-5 sorozat szökdelés páros lábon, 2-2 jobb, bal lábon folyamatosan, megállás nélkül

Torna

Svédszekrényre felguggolás (dobbantó nélkül), függőleges repülés után érkezés szivacsba

Feltételek: tornaszőnyeg

Kritériumok: 2 részen végrehajtva

 1 osztály  tanterve, tanmenete

TANMENET - 11-12. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

11-12. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, hajlékonyság, lazaság növelése, gyorsaságfejlesztés.

Ritmusképesség fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Hajító mozdulat ismeretének fejlesztése

Gyorsúszás lábtempója

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Fejlődés négyes oszlopba helyben és járás közben is.

Köralakítás kézfogással.

 

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok:vezényszóra történő feladat végrehajtás

Képességfejlesztés

 

 

 

Zenére történő egyszerű gimnasztikai gyakorlatok végrehajtása.

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, zenét szolgáltató eszköz, zenehordozó

Kritériumok:ütemre végzett 1db 4 ütemű feladat bemutatása

Játékok versengések

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

Páros kidobók.

Vadászlabda

Csapat fogyasztó

 

Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktér

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése. Az egyre pontosabb szabálykövetés

Úszás

 

Gyorsúszáslábtempóval

 

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok: 10 méter siklás hason,  lábtempóval.

Labdás ügyességfejlesztés

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban.

Talajfogások:

tompítás;

Videó Cicajáték 1

J51

Videó Átbújás felpattanó labda alatt

  

 

 

kigurulás

 

 

Átadások párokban,.

Labdacica

 

 

Váltó és sorversenyek

 

 

térdelésből dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x;

guggolásból dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x;

hajlított állásból dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x.

hason fekvésből gurulás oldalra hason fekvésbe, 2x jobbra - 2x balra;

mellső fekvőtámaszból az egyik kar hajlításával gurulás oldalra hason fekvésbe, 2x jobbra - 2x balra;

mellső fekvőtámaszban az egyik kar kiemelése és dobómozdulat imitálása oldalra, majd gurulás a dobómozdulat irányába, érkezés hason fekvésbe 2x jobbra - 2x balra.

Egymástól 2m távolságra, szemben, kétkezes mellső, felső labdaátadás

 

 

Különböző labdaátadásokkal, labdavezetéssel

 

 

 

 

 

Feltételek: talajszőnyegek, tanulónként;

 

Kritériumok: 5 kísérletből 3x sikeres végrehajtás, mindegyik szinten.

 

Kritériumok: folyamatos végrehajtás;

 

 

 

 

kritériumok: folyamatos végrehajtás.

 

 

 

Feltételek: páronként 1 gumilabda, szerek a versenyekhez

Kritériumok: 10 mp-ig folyamatos labda átadások párban

Kritériumok: versenyhelyzetben is a labda biztonságra törekvés

Atlétika

 

Kislabda hajítás helyből, maroklabdával

 

 

600 méteres futás

kitartó futás

futóversenyek, váltóversenyek futófeladatokkal

Feltételek: szabadban, maroklabda

Kritériumok:távolságra törekvés hangsúlyozásával

Kritériumok: 600 méter lefutása

Kritériumok: 3 perc futás megállás nélkül

Kritériumok: maximumra való törekvés

Torna

Tornapad lapján egyensúlyozó járás, homorított leugrás.

Fordulatok állásban, ereszkedés guggolásban.

 

Feltételek: tornapadok, tornaszőnyeg

Kritérium: egyensúly megtartása, 1 hosszban 1 fordulat, 1 guggolás teljesítése leesés nélkül

 1 osztály  tanterve, tanmenete

TANMENET - 13-14. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

13-14. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Hajlékonyság, lazaság növelése,hajítókészség fokozása, gyorsaság-, ritmusképesség fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Mászókulcsolásgyakorlása

Gyorsúszás tanulása

 

3.      Személyiségformálás

Félelem leküzdése, az együttműködő képesség fejlesztése

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A már ismert rendgyakorlatok átismétlése.

 

 

Testfordulatok versenyre.

 

Fejlődés négyes oszlopba csoportokban

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás

Kritériumok: 5 testfordulat végrehajtása hiba nélkül

Kritériumok:versenyre

Képességfejlesztés

 

Tartásjavító és gerinc deformitásokat megelőző, korrigáló feladatok.

Kötélmászás mászókulcsolással

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, zenét szolgáltató eszköz, zenehordozó

Kritériumok:kötélmászás 2 fogással

Játékok versengések

Ismerkedés a kapitánylabda játékkal, könnyített szabályokkal

Bombázó

Páros fogó

Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktér

Kritériumok: játék megértése

 

Úszás

 

Gyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.

Feltételek: 10m-es medence

Kritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával úszás

Labdás ügyességfejlesztés

Védő lábmunka:

J42

J52

J53

 

védő alaphelyzetben mozgás a tanári hang és kézjelekre gyors reagálás 10x: előre, hátra, jobbra, balra;

védő alaphelyzetben mozgás a tanári kézjelekre gyors reagálás 10x: előre, hátra, jobbra, balra;

párban, folyamatos labdavezetéssel és irányváltásokkal halad a támadó, közben a labdanélküli tanuló helyezkedéssel elzárja az előre haladás útját 10m. 

Szivacskézilabda

Feltételek: gumilabda páronként.

Kritériumok: 10x, mindig a helyes irányba mozgás, minimum 8x;

 

 

Kritérium: 10 kísérletből 5x menjen el a védő mellett.

Atlétika

 

 

Tartós futás. 

Állórajt, vezényszavak.

40m mérése.

 

 

600m futás mérése

Feltételek: egyenletes terep, szabadban

 

Kritérium:3 percig folyamatos futás

 

Kritérium:lányok 8.5 sec. fiúk 8,1 sec.

 

Kritérium:lányok 3:10 sec. fiúk 3:00 sec.

 1 osztály  tanterve, tanmenete

TANMENET - 15-16. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

15-16. tanítási egység

Óraszám: kb. 15-20 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.

Teljesítménymérés

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Szivacskézilabda elemeinek gyakorlása

Gyors-, hátúszás gyakorlása

 

3.      Személyiségformálás

Kitartó-, az önálló feladatvállalás, fájdalomtűrő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

 

Kettes oszlopba fejlődés és szakadozás járás közbeni végrehajtással

 

 

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok:vezényszóra történő feladat végrehajtás párok közötti távolság megtartásával

Képességfejlesztés

Törzsizomzat erősítő feladatok megismertetése:

felülések fajtái

törzsemelések fajtái (hangsúlyozva a helyes végrehajtást)

lebegőülés (kísérletek)

 

Kötélmászás gyakorlása.

Feltételek:teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely,

 

 

Kritériumok: 8 db felülés, 10 db törzsemelés

Kritériumok: kötélmászás 2 méter magasságig

Játékok versengések

Zsinórlabda szerű elkapó játékok gumiszalag fölött párokban

szabadulás a labdától

Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktér

Kritériumok: játék megértése, hajító mozdulat alkalmazása

Labdás ügyességfejlesztés

 

Támadó és védekező szerepek kisjátékok közben:

szerezd meg a jelzőtrikót;

Videó Labdaelütő-játék

 

vívás labdával

J42

J53

J52

 

 

 

 

akinek kiveszik, az kiesik;

győztes, aki a legtöbb kilógó jelzőtrikót megszerzi a társak nadrágjából;

2 csapat játszik egymás ellen, győztes, aki a több kilógó jelzőtrikót szerez.

 

Egy-kézzel fogott labdával;

egy-kézzel fogott labdával;

egy-kézzel fogott labdával meg.

 

 

Feltételek: jelzőtrikók, létszámnak megfelelő gumilabda;

Kritériumok: 5 játékból 3x sikerüljön mindegyik csapatnak nyerni.

 

 

 

Atlétika

 

Szökdelések koordinációs létra, alacsony bóják használatával

 

Kislabda hajítás és mérése helyből.

Feltételek: egyenletes terep, szabadban, koordinációs létra, alacsony bója

 

Kritérium: lányok 9 méter, fiúk 13 méter

Teljesítménymérés

Netfit tesztek felmérése

Feltételek: a netfit készlet biztosítása