Szabadon felhasználható tanmenetek
2. osztály - tanterve, tanmenete
2. osztály - tanterve, tanmenete
 2. osztály tanterve, tanmenete

A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:

http://www.nefmi.gov.hu

 

A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:

http://kerettanterv.ofi.hu

Érvényben lévő tantervek

 2. osztály tanterve, tanmenete

TANMENET - 1-2. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

1-2 tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, ugróerő fejlesztése. Kar-, törzserő fejlesztése. Koordináció fejlesztése.

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdás ügyesség fejlesztése. Jó végrehajtásra való törekvés.

 

3.      Személyiségformálás

Együttműködés, koncentráció, figyelem, fegyelmezettség kialakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Az előző tanévben tanult rendgyakorlati feladatok ismétlése:

„Tornasor” kialakítása

Sorakozó oszlopban, vonalban. Egyes, kettes, hármas, négyes oszlopba fejlődés-szakadozás helyben és járás közben.

Testfordulatok ütemezve. Mackó mondja játék

Terpesz,- vigyázz állások és ezek összekapcsolása kartarásokkal.

Feltételek: terem, pálya

 

Kritériumok:kijelölt helyen a sor felvétele

Kritériumok:a sorban 5 mp alatt a helyek megtalálása

Kritériumok: feladatok gyors végrehajtása

Képességfejlesztés

 

F21

 

 

F21

 

F23

F23

 

Játékos és határozott formájú szabadgyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok.

2-4 ütemű szabadgyakorlatok, eszközökkel is (labda, tornabot, karika)

 

Utánzó járások, (kutya-, nyuszi-,pók-, rák-, sánta róka-, fóka-, medve-, teve-, kukac-. )

Kúszások, átbújások akadályok alatt.

Szökdelések páros és egy lábon, sorozatban is, váltott lábú szökdelések alacsony bóják fölött is.

Feltételek: terem, megfelelő talajú pálya, labda, tornabot, karika

Kritériumok: 2db 2 ütemű gyakorlat bemutatása szerrel

 

Kritériumok: 10 méteren utánzójárás a támasz megtartásával

 

Kritériumok: 4-6 db folyamatos szökdelés megállás nélkül

Játékok versengések

Egyszerű fogó.

Egy perces fogó.

Páros fogó.

Elefánt fogó.

Halász fogó.

Árok fogó variációi.

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a szabályok követése és betartása,2 játék szabályainak ismerete

 

Úszás

 

Gyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.

Levegővétel oktatása.

 

Feltételek: 10m-es medence

Kritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával úszás

Kritérium: belégzés fejfordítással, kilégzés víz alatt történjen

Labdás ügyességfejlesztés

Manipulatív természetes mozgásformák (gumi- és/vagy szivacslabda használat)

Ismerkedés a labdával (gumilabda)

egy- és kétkezes labdagörgetések

talajon,

 

Videó Labdafogás-labdakezelés

Videó Labda feldobás-elkapás

 

 

 

testen

 

 

Videó Átbújás felpattanó labda alatt

 

  

labdahordás

 

 

 

Videó Labdafogás-labdakezelés

Videó Labda feldobás-elkapás

 

 

 

 

 

 

Videó Átadások párban, helyben és mozgás közben

 

TET42?

Kézilabdázás:

a labda kontrol alatt tartása 5m távon két bója között, a talajon görgetve oda-vissza;

a labda kontrol alatt tartása 5m távon két bója között a talajon görgetve szlalomban oda-vissza;

 

a labda kontrol alatt tartása két bója között a talajon görgetve, szlalomban oda-vissza, időre;

 

labda derék körüli „tekerése” 2x egyik irányba, 2x másik irányba;

labda derék körüli „tekerése” 2x egyik irányba, 2x másik irányba, elejtés nélkül;

labda derék körüli „tekerése” 5x egyik irányba, 5x másik irányba, elejtés nélkül.

 

kifutás labdával az egyik kézben 10m-en, bójakerülés, futás vissza labda fogása a másik kézzel, elejtés nélkül;

kifutás labdával mindkét kézben malomkörzés előre 10m-en, bójakerülés, futás vissza malomkörzéssel hátra, elejtés nélkül;

kifutás labdával mindkét kézben egy harmadik labdát összeszorítva velük 10m-en, bójakerülés, futás vissza ugyanígy, elejtés nélkül.

 

Egy-, és kétkezes mellső-, és felső átadások párokban.

Átadások közbeni lábmunka bekapcsolásával.

 

 

  

Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda

Kritériumok: folyamatos haladás;

 

 

 

Kritériumok: a megadott távon (5m) 2x teljesíteni a meghatározott időt.

 

Kritériumok: a labda leejtése nélküli feladat végrehajtás.

 

 

 

 

 

 

Kritériumok: a labda leejtése nélküli feladat végrehajtás, mindkét szinten.

 

  

Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda

Kritériumok: 5:5 db helyes végrehajtás elkapással együtt helyben futás közben

Kritériumok: a láb munkájának összehangolása átadások közben.

Atlétika

 

Játékos futásgyakorlatok. Gyors és kitartó futások. Szökdelő és ugróiskola.

 

Futóiskola (térdlendítés, saroklendítés, malomkörzéssel, stb… ) a súlypont magasságának változtatásával.

Indián szökdelés, galopp szökdelések karkörzésekkel is.

Futás közben iramváltás (gyorsít-lassít) és irányváltással is.

Futó feladatok váltóversennyel, a váltás eszköz átadással.

Feltételek: Egyenletes terep, szabadban

Kritériumok:az atlétikai alapmozgások megismerése, főbb jellemzőinek elsajátítása

Kritériumok: 15 méter futóiskolai feladatok végrehajtása, helyes kartartással

Kritériumok: 5 db helyes kar-láb koordinációval végrehajtott indián szökdelés

 

Kritériumok:eszközök átvétele elejtés nélkül

Torna

Ülésből dőlés hátra tarkóállásba,

Tarkóállásban különböző lábtartások.

 

Feltételek: tornaszőnyegek,

Kritériumok: A tornászos, feszes végrehajtás

 2. osztály tanterve, tanmenete

TANMENET - 3-4. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

3-4. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, reakciógyorsaság,  mozgáskoordináció fejlesztése, kar,törzserő általános fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

A tanult mozgásformákban pontos végrehajtásra törekvés, labdakezelés továbbfejlesztése.

 

3.      Személyiségformálás

kezdeményező-, együttműködő készség, önfegyelem és kitartóképesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Ütemezett járás távtartással. Menet megindítása és megállítása.

Futás oszlopban távtartással

Átmenet futásból-járásba, járásból-futásba

Járások közbeni kartartások: magas-, mély-, oldalsó és mellső középtartás.

Guggoló-, térdelő-, és fekvőtámasz.

 

Feltételek: terem, pálya

Kritériumok: vezényszavakra 5/3 jól reagálás

 

Kritériumok: 5/4 különböző kartartások helyes felvétele

Kritériumok: támaszok ismerete

Képességfejlesztés

 

 

F21

 

F33?

Játékos és határozott formájú szabad- labdagyakorlatok. Tartásjavító gyakorlatok.

Koordinációt fejlesztő szökdelések, futások (létra, karika, alacsony bója fölött)

Felugrások guggolásból. Ugrások negyed- és fél fordulattal

Légző gyakorlatok fekvésben és állásban és járás közben is. A hasi- és a mellkasi légzés közötti különbség megismertetése.

Állandó gyakorlás: kötélmászás mászókulcsolással.

Feltételek: az ugrásoknak megfelelő talajú pálya, létszámnak megfelelő számú labda

Kritériumok: koordinált mozgás, bokábül legyen a felugrás

 

Kritériumok: alégzés ritmusának szabályozása, ismeret-jártasság szintjén

 

Kritériumok: kötélmászás 2 méter magasságig

Játékok versengések

Szobor játék

Tűz, víz, repülő.

Város játék.

Szabadulás a labdától.

Szalagszerzés

Koncentrációt fejlesztő játékok, feladatok:

Mackó mondja….,

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a szabályok követése és betartása, 2-2 játék szabályainak ismerete

 

Úszás

 

Gyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás, hármas levegővétellel.

 

Feltételek:10m-es medence

Kritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával, hármas levegővétellel úszás

Labdás ügyességfejlesztés

Labdaterelések:

Videó Átbújás felpattanó labda alatt

 

Videó Labdafogás-labdakezelés 1.

 

Videó Átbújás felpattanó labda alatt

 

Videó Labdafogás-labdakezelés

 

Videó Labda feldobás-elkapás

Gurítások:

J52

 

 

J52

 

Távolba dobás, tetszés szerinti módon (felső, alsó, egykezes, kétkezes)

J52

Pattanó és levegőben érkező labdák elkapása egyénileg

 

 

TET43?

TET42?

 

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

labdaterelés 5m távon, a talajon gurítva oda-vissza;

a labda kontrol alatt tartása 5m távon 6 bója között szlalomban a talajon gurítva oda-vissza;

a labda kontrol alatt tartása 5m távon 6 bója között szlalomban a talajon gurítva oda-vissza, időre

3m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x;

6m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x;

9m-re elhelyezett zsámoly eltalálása gurított labdával 5x.

 

gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (6m);

gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (8m);

gumilabda távolba dobása a meghúzott vonalon túl (10m).

 

1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (több lepattanás is megengedett);

1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (1 lepattanás megengedett);

1-2m távolságról falhoz dobott labda elkapása (lepattanás nem megengedett).

 

Szivacskézilabda

A labdavezetés és az átadások összekapcsolása.

Átadások versenyszerűen is.

Váltóversenyek labdás feladatokkal, különböző labdákkal.

Labdadobás, pattintás, rúgás falra.

 

Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabda

Kritériumok: folyamatos labdaterelés;

 

Kritériumok: a bóják feldöntése nélkül, legalább kétszer 10-15 sec alatt teljesíteni a távot.

Kritériumok: zsámoly eltalálása az egyes szinteken megadott számban.

 

 

 

 

Kritériumok: a megadott távolság teljesítése 3x, mindegyik színt esetében.

 

 

 

 

Kritériumok:10 kísérletből 5x kell a labdát elkapni mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabda

Kritériumok: lépés hiba nélküli átadások

Kritériumok: a láb munkájának összehangolása átadások közben.

Kritériumok: megfelelő erő közlés

Atlétika               

Gyors- kitartó futás, gyorsindulás, állórajt játékos formában. Fel- le és átugrások feladatokkal.

Koordinációt fejlesztő futó- és szökdelő feladatok, kartartások bekapcsolásával, párokban együttműködve is.

Kislabda hajítás helyből (teniszlabdával) ismétlése. A labda fogása, hajító karmunka ülésből, térdelőtámaszból, állásból, ellentétes kéz-láb munka.

A Kislabda hajítás mérése.

 A „Kölyök Atlétika” program mozgásanyagának megismertetése.

 

 

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, teniszlabda

 

Kritériumok: 15 méter futóiskolai feladatok végrehajtása, helyes kartartással

 

 

 

 

Kritériumok:lányok 12 méter, fiúk 15 méter

Kritériumok:az atlétikai alapmozgások megismerése, főbb jellemzőinek elsajátítása

Torna

 

Tarkóállásban biciklizés, nyújtott lábbal talajérintés, terpeszben is.

Bátorugrás.

Feltételek: tornaszőnyegek,

Kritériumok: A tornászos, feszes végrehajtás

Kritériumok: 1 db sikeres végrehajtás

 2. osztály tanterve, tanmenete

TANMENET - 5-6. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

5-6. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakcióképesség fejlesztése.

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdakezelés finomítása, labdaérzék fejlesztése.Hátúszás stabilitása, feszes, tornászos tartás .

 

3.      Személyiségformálás

Figyelem, fegyelem és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Átmenet, járásból futásba, futásból járásba.

Testfordulatok, ugrással, „hátra arc”

Nyitódás kartávolságra, könyöktávolságra, takarással

Kartartások: magas-, mély-, oldalsó és mellsőközép - tartás.

Terpesz,- vigyázz állások és ezek összekapcsolása kartarásokkal.

Feltételek: megfelelő terem, pálya

Kritériumok: folyamatos 5-6 végrehajtás hiba nélkül

 

Kritériumok: különböző kartartások 5/3 helyes felvétele, állások, támaszok gyors felvétele, versenyre

 

Képességfejlesztés

F1

 

F21

 

F21

 

 

F33

 

F21

Játékos és határozott formájú szabad- padgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés.

 

2-4 ütemű szabadgyakorlatok, páros gyakorlatok.

Utánzó járások, Kúszások-mászások, átbújások akadályok alatt, felett. Akadálypályák.

Szökdelések páros- és egy lábon, eszközök felett, társsal kézfogással is. Felugrások guggolásból, mélybe ugrás.

Légző gyakorlat, fekvésben és állásban és járás közben. Hasi és a mellkasi légzés tudatosulása.

Feltételek: megfelelő talajú pálya, terem, akadálypályához szükséges szerek

Kritériumok: 2-2 összetett szabadgyakorlat bemutatása

Kritériumok: akadálypályák leküzdése

Kritériumok: 5-6 sorozat szökdelés páros lábon, 2-2 jobb, bal lábon folyamatosan, megállás nélkül

Kritériumok: tudatos légzésre törekvés

 

 

Játékok versengések

Egyszerű fogójátékok.

Páros fogók.

Farkas fogó (árokfogó).

Érintő fogó.

Vírusfogó

’Féltek-e  a medvétől’.

Mókus- mókus ki a házból…

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: 6 perc folyamatos játék, a szabályok követése, betartása, újabb 2-2 játék szabályainak ismerete

 

 

Úszás

 

Hátúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.

Feltételek:10m-es medence

Kritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásávalúszás

Labdás ügyességfejlesztés

 

Dobások és elkapások egyéb feladatokkal (helyben);

Videó Labda feldobás-elkapás

 

 

Labdavezetés helyben

 

 

Videó Labda feldobás-elkapás

 

 

 

 

 

Labdavezetés haladással

 

 

 

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

 

 

 

 

Labdavezetés közben megállás, elindulás (kéz és szem kontroll)

 

 Videó Labdavezetés négy irányban

 

 

Különböző feladatok lábbal, kézzel:

J42

saját feldobott labda elkapása 1-5 taps elvégzésével;

saját feldobott labda elkapása 1-3 talajérintés elvégzésével;

saját feldobott labda elkapása negyed-, fél -, teljes fordulat elvégzésével.

 

labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (bármely kéz használata);

labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (mindkét kéz használata);

labdavezetés közben ereszkedjen le ülésbe és álljon fel a labda feletti kontroll megtartásával (váltott kéz használata).

 

szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával. (bármelyik kéz használata);

szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával. (mindkét kéz használata);

szlalom labdavezetés 5m távon 6 bója között oda-vissza a labda feletti kontroll megtartásával időre. (váltott kéz használata).

 

folyamatos labdavezetés közben tanári hang és kézjelekre reagálás: előre, hátra, jobbra, balra;

folyamatos labdavezetés közben tanári kézjelekre reagálás: előre, hátra, jobbra, balra;

párban folyamatos labdavezetés közben a labdanélküli tanuló mozgására reagálás: előre, hátra, jobbra, balra.

 

Falra rúgások, dobások, pattintások, elkapások folyamatosan.

Labdavezetés járásban, 5-ös kosárlabdával, 1-es kézilabdával, lábbal, 4-es futball-labdával futásban, irány- és ritmus változtatása szabadon. Magas, alacsony helyzetekben és különböző utánzó járások alkalmazása közben is. Eszközök alkalmazásával különböző kényszerítő körülmények között is.

Feltételek: teremben, létszámmal azonos számú gumilabda

Kritériumok: 5 kísérletből 3x labdaelkapás, mindegyik szint esetében.

 

 

 

Kritériumok: 3x felállás

 

Kritérium: 5x felállás

 

Kritérium: 7x felállás.

 

Kritériumok: a bóják érintése nélküli labdavezetés, 3x mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 

 

Kritériumok: 5 jelzésből 3x helyes reagálás, mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

  

Feltételek: a szükséges labdák, minden tanuló számára;

Kritériumok: az egyes feladatok végrehajtása 5x folymatosan.

Atlétika

 

Ugrálókötél gyakorlatok, sorozatugrások.

Járások közben egyszerű gimnasztikai gyakorlatok. Futóiskola feladatai: térd-, saroklendítés, indiánszökdelés, oldalazó szökdelés.

Feltételek: kellő távolság a tanulók között, megfelelő talajú pálya, ugrálókötél

Kritériumok: 15 méteren koordinált mozgással végrehajtva

 

Torna

Játékos feladatok, támasz-és függéshelyzetekben, tornaszereken. Felugrások kéztámasszal különböző szerekre.

Guruló átfordulás előre.

Guggolásból-guggolásba, guggolásból – terpeszülésbe, mellső középtartásba, stb…

Guruló átfordulások és a tarkóállás összekötése

 

 

Feltételek: tornaszőnyegek

Kritériumok: 1 db helyes, guruló átfordulás bemutatása

 

 

 

Kritériumok: 1 db helyes, zárt lábbal végrehajtott gurulásból tarkóállás megtartása 3mp-ig

 2. osztály tanterve, tanmenete

TANMENET - 7-8. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

7-8. tanítási egység

Óraszám: kb. 14-16 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Törzsizom fejlesztése, vázizomzat erősítése

Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakció-, ritmusképesség fejlesztése;

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdakezelés finomítása.

Tornaelemek összekötése

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

 

Fejlődés kettes oszlopba, járás közben is.

Sorban, oszlopban nyitódás kartávolságra, könyöktávolságra, igazodással

 

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: vezényszóra történő feladat pontos és gyors végrehajtása

Kritériumok: Vezényszavak ismerete

Képességfejlesztés

 

F21

 

 

F23

Játékos és határozott formájú szabad- bordásfalgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés. Tartásjavító gyakorlatok.

Egyszerű relaxációs feladatok: feszítés-lazítás.

Vázizomzat erősítése egyszerű gyakorlatokkal.

Állandó gyakorlás: kötélmászás mászókulcsolással a kötél teljes hosszában.

Feltételek: mászókötél, teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, eszközök, bordásfal

Kritériumok: Eszközök neveinek ismerete

Kritériumok:kötélmászás 1/3 magasságig

Játékok versengések

Tűz, víz, repülő labdával, variációkkal.

Szobor játék, labdával is.

Egyszerű kidobók, kiváltással, áteséssel.

Szabadulás a labdától.

Bombázó.

Partizán kidobó.

Feltételek: játékhoz szükséges szerek, megfelelő játéktér

Kritériumok: 6-7 perc folyamatos játék,

újabb 2-2 játék szabályainak ismerete

Úszás

 

Hátúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás, ritmikus légzés.

 

Feltételek:10m-es medence

Kritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával úszás. Egyik kartempóra levegővétel, másikra kifújás.

Labdás ügyességfejlesztés

 

Versengések:

 

 add körbe a labdát

J55

 

 

 

váltóverseny labdavezetéssel

 

 

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

 

 

 

 

célba dobó verseny

 

J52

 

 

 

Egyéb gyakorlatok labdával:

 

Videó Labdaelütő-játék

 

 

 

Videó Átbújás felpattanó labda alatt

győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 1m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját elejtés nélkül;

győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 2m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját;

győztes, amelyik 5-10 fős csapat (egymástól 3m távolságra) gyorsabban körbeadja a labdáját.

 

Labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás, váltás labdaátadással a következő társnak;

labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás, váltás pattintott átadással a következő társnak;

labdavezetéssel kifutás, bójakerülés, visszafutás hátrafele labdavezetéssel, váltás labdaátadással a következő társnak.

 

Függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni;

függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni;

függőlegesen/vízszintesen elhelyezett karikába kell betalálni.

 

Labdás ügyességfejlesztő gyakorlatok párokban. Versenyszerűen is. Sorversenyek labdával, eszközökkel.

Labdavezetés irányváltoztatással tárgykerüléssel, kézváltással.

 

 

Labdavezetés padon és haladással a pad mellett.

 

Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda, pad

Kritériumok: megadott idő alatt labda leejtése nélküli végrehajtás, mindegyik szint esetében.

 

 

 

Kritériumok: szabályok betartása;

 

 

 

 

Kritériumok: 3m –es távolságból, 5 kísérletből 3 találat;

5m-es távolságból, 5 kísérletből 3 találat;

 

7m-es távolságból, 5 kísérletből 3 találat.

 

 

Feltételek: sorversenyhez szükséges szerek, létszámnak megfelelő számú labda, pad

Kritériumok: a labda kezelése lehetőleg minimális elpattanás nélkül; 10 méteren bója kerüléssel labdavezetés jobb, bal kézzel

Kritériumok: A fokozódó labdabiztonság megszerzése, a labda kezelése lehetőleg minimális elpattanás nélkül.

Atlétika

Futások és szökdelések egyszerű feladatokkal, eszközök (bóják, karikák, szivacsgátak) fölött.

 

Állandó gyakorlás: koordinációt fejlesztő futó-, szökdelő feladatok.

Feltételek: egyenletes terep, szabadban, szivacsgátak, bóják, karikák

Kritériumok: 5 db sorozat szökdelés folyamatosan megállás nélkül 20 cm-es szivacsgátak felett

Torna

 

 

Guruló átfordulás hátra, könnyített feltételek között, segítségadással.

Mellső lebegőállás.

Dobbantó használattal felguggolás két, majd három részes szekrényre, mélybe ugrással.

Haránt- és oldalspárga kísérletek.

Feltételek: tornaszőnyeg, dobbantó, svédszekrény

Kritériumok: kezdetleges végrehajtás,

Kritériumok: 3 mp-ig egyensúly megtartása

Kritériumok: Dobbantóról határozott elrugaszkodás legyen

Kritériumok: maximumra törekvés

 2. osztály tanterve, tanmenete

TANMENET - 9-10. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

9-10. tanítási egység

Óra

zám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános erőfejlesztés, láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése, vázizomzat erősítése.Koordinációs képességek: egyensúlyozó és ritmusképesség fejlesztése

 

 

 

2.      Készségek kialakítása

2.       fejlesztése

Labdakezelés,érzék fejlesztése, Mellúszás alapismeretei, játékszabály követés.

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Sorakozás kettes vonalban és oszlopban is.

Nyitódás-záródás helyben, kettes oszlopban, vonalban.

Fejlődés négyes oszlopba járás közben is.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás,

 

Képességfejlesztés

 

 

 

 

 

F21

 

 

 

 

F21

 

 

 

 

 

Játékos és határozott formájú szabad- pad- bordásfal- és botgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés.

2-4 ütemű páros szabadgyakorlatok, és eszközökkel, labda, babzsák, karika.

 

2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlat zenére Tartásjavító és gerinc deformításokat megelőző, korrigáló feladatok. Vázizomzat erősítése.

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, létszámmal azonos számú labda, karika, babzsák, bordásfal, pad, bot, zenét szolgáltató eszköz

 

 

Kritériumok: 1 db 4 ütemű gyakorlat bemutatása labdával, babzsákkal, karikával

Kritériumok: zene ütemére végzett gimnasztikai feladatok

Játékok versengések

Fogók.

Egyszerű kidobó.

Páros kidobók.

 

 

Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktér

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése. Az egyre pontosabb szabálykövetés

Úszás

 

Mellúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.

Levegővétel oktatása.

Feltételek: 10m-es medence

Kritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával úszás

Labdás ügyességfejlesztés

 

Versengések:

szabadulás a labdától

 

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

 

 

rajtgyakorlatok (fekete-fehér)

 

 

J53

 

 

 

 

Egyéb gyakorlatok labdával:

 

TET44? TET43?

Videó Labdavezetés négy irányban

az a csapat győz, akinek a térfelén kevesebb labda van a záró jelzés pillanatában (1 perc);

az a csapat győz, amelyiknek a térfelén csak 3 labda marad;

az a csapat győz, amelyiknek a térfelén nem marad labda.

 

tanári hang és vizuális jelre indulás félpályáról, el kell érni a 9-est, a másik üldözi, hogy megérintse;

tanári hang jelre indulás félpályáról labdavezetéssel, el kell érni a 9-est, meg kell érinteni a menekülőt;

tanári hang jelre indulás félpályáról labdavezetéssel, gólt kell szerezni, meg kell érinteni a menekülőt.

 

Szivacskézilabda

Labdavezetés irányváltoztatással tárgykerüléssel, kézváltásokkal (kosárlabdával, kézilabdával). Magas és mély labdavezetés átmenettel is. Labdavezetés padon és haladással a pad mellett.

 

 

 

 

 

Feltételek: létszámmal azonos számú gumilabda, (minimum: 10 labda)

Kritériumok: 3 játékból 2x sikeresen játszani, mindegyik szinten;

 

 

 

Kritériumok:3 játékból 2x sikeresen teljesíteni

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: létszámmal azonos számú kosár és kézilabda, pad

Kritériumok: 15 méteren bója kerüléssel labdavezetés jobb, bal kézzel

Kritériumok: A fokozódó labdabiztonság megszerzése, törekedve a magas ismétlés számokkal történő végrehajtásra.

Atlétika

A futás ritmusának változtatása gyors-, közepes iramú és lassú futás közötti különbségek megértése.

Rajt gyakorlatok.

Futóversenyek, váltóversenyek, karika átadással. 

Feltételek: egyenletes terep, szabadban, kis karika a váltáshoz

Kritériumok: 600 méter lefutása

Kritériumok: 4 perc futás folyamatosan megállás nélkül 

Torna

A tanult gurulások ismétlése, összekapcsolásuk. A guruló átfordulásra hátra, segítségadással, könnyített feltételekkel.

Lebegőállás a gurulás összekapcsolásával.

 

 

 

Haránt- és oldalspárga kísérletek.

 

Feltételek: tornaszőnyeg

Kritériumok: kéz megfelelő helyzete a hátra guruláshoz és a kar toló mozdulata

Kritériumok:3 mp-ig a lebegőállás megtartása és abból guruló átfordulás végrehajtása anélkül, hogy a térd talajt érintene

Kritériumok: minél mélyebbre ereszkedés

 2. osztály tanterve, tanmenete

TANMENET - 11-12. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

11-12. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, hajlékonyság, lazaság növelése, gyorsaságfejlesztés, ügyesség fejlesztés.

Ritmusképesség fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Hajító mozdulat ismeretének fejlesztése

Mellúszás levegővétele, szekrényugrás

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő kép

sség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A már ismert rendgyakorlatok ismétlése, folyamatosan

Fejlődés hármas és négyes oszlopba járás közben is.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, távköz megtartásával

Képességfejlesztés

 

 

 

F22

 

 

F21

F21

 

F21

 

 

 

Játékos és határozott formájú szabad- páros- és labdagyakorlatok. Társas gyakorlatok küzdő jelleggel. Játékos képességfejlesztés.

2-4 ütemű páros szabadgyakorlatok, és eszközökkel, labda, babzsák, karika.

2-4 ütemű gimnasztikai gyakorlat zenére

 

Kötélmászás mászókulcsolással

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, mászókötél, labda, karika, babzsák, zenehordozó

Kritériumok: 2 db 4 ütemű gyakorlat bemutatása labdával, babzsákkal, karikával

Kritériumok: zene ütemére végzett 1 db gyakorlat bemutatása

Kritériumok: kötélmászás 1/3 magasságig

 

Játékok versengések

Vadászlabda

Csapat fogyasztó.

Kapitánylabda

 

 

 

Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktér

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése. Az egyre pontosabb szabálykövetés, újabb 2-2 játék szabályainak ismerete

Úszás

 

Mellúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás, levegővétellel.

 

Feltételek: 10m-es medence

Kritériumok: 3-4 kar- lábtempó összekapcsolásával, levegővétellel úszás

 

Labdás ügyességfejlesztés

 

Természetes mozgásformák a sportjátékok alaptechnikai és taktikai feladatmegoldásaiban.

Talajfogások:

tompítás;

 

TET31=J22

TET40?

 

 

 

kigurulás

 

 

TET31=J22

 

 

 

 

Átadások párokban,.

Labdacica

Videó Cicajáték 1, TET42?

 

Váltó és sorversenyek

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

TET42, TET43?

Egyéb labdával végezhető gyakorlatok:

Videó Labda feldobás-elkapás

 TET41

Videó Átadások párban, helyben és mozgás közben

TET42

 

 

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

 TET42, TET43

 

 

 

 

 

 

 

 

térdelésből dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x;

guggolásból dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x;

hajlított állásból dőlés előre szivacsra hason fekvésbe 5x.

hason fekvésből gurulás oldalra hason fekvésbe, 2x jobbra - 2x balra;

mellső fekvőtámaszból az egyik kar hajlításával gurulás oldalra hason fekvésbe, 2x jobbra - 2x balra;

mellső fekvőtámaszban az egyik kar kiemelése és dobómozdulat imitálása oldalra, majd gurulás a dobómozdulat irányába, érkezés hason fekvésbe 2x jobbra - 2x balra.

Egymástól 2m távolságra, szemben, kétkezes mellső, felső labdaátadás

 

 

Különböző labdaátadásokkal, labdavezetéssel

 

 

Szivacskézilabda

Labda görgetések lábbal (futball-labda), talppal is, megállítás és terelgetés, húzások- tolások helyben, majd előre haladással.

Átadások párokban, helyben futással, és előre - hátra haladással.

 

Váltó és sorversenyek labda átadással, labdavezetéssel.

 

 

 

 

 

 

Feltételek: talajszőnyegek, tanulónként;

 

Kritériumok: 5 kísérletből 3x sikeres végrehajtás, mindegyik szinten.

 

Kritériumok: folyamatos végrehajtás;

 

  

kritériumok: folyamatos végrehajtás.

 

 

 

Feltételek: páronként 1 gumilabda, szerek a versenyekhez

Kritériumok: 10 mp-ig folyamatos labda átadások párban

Kritériumok: versenyhelyzetben is a labda biztonságra törekvés

 

Feltételek: létszámmal azonos számú kosár, futball és kézilabda, szerek a versenyekhez.

Kritériumok: 5:5 db helyes végrehajtás elkapással együtt előre - hátra haladás közben

Kritériumok: versenyhelyzetben is a labda biztonságra törekvés

Atlétika

 

Rövid sprintfutások, álló)rajttal.

Szökdelések egy-, két lábon, váltott lábon,

 

egyszerű ritmusszökdelések

koordinációfejlesztő jelleggel, karikában, létrában, bóják felett.

 

Feltételek: szabadban megfelelő talajú pálya, karika, labda, bója,

Kritériumok: 5-6 sorozat szökdelés páros lábon, 3-3 jobb, bal lábon folyamatosan, megállás nélkül

Kritériumok: minél folyamatosabb szökdelés, minél kevesebb hibával

Torna

Svédszekrényre felguggolás (dobbantással), függőleges repülés, homorított leugrással.

 

 

 

Tornapad lapján és az alacsony gerendán egyensúlyozó járások, homorított leugrás,

fordulatok állásban, ereszkedés guggolásba.

 

 

Feltételek: svédszekrény, dobbantó, tornapadok, alacsony gerenda, tornaszőnyeg

Kritérium:2 részen végrehajtva

 

Kritérium: egyensúly megtartása, 1 hosszban 1 fordulat, 1 guggolás teljesítése leesés nélkül, leugrásnál feszes testtartás

 

 2. osztály tanterve, tanmenete

TANMENET - 13-14. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

13-14. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Hajlékonyság, lazaság növelése, hajítókészség fokozása, gyorsaság-, ritmusképesség fejlesztése, törzsizom erősítése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Mászókulcsolásgyakorlása, vándormászás ismerete

Gyorsúszás gyakorlása

 

3.      Személyiségformálás

Félelem leküzdése, az együttműködő képesség.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A már ismert rendgyakorlatok átismétlése.

Fejlődés négyes oszlopba csoportokban

 

Testfordulatok versenyre.

 

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás

Kritériumok: 5 testfordulat végrehajtása hiba nélkül

Kritériumok: versenyre

Képességfejlesztés

F21

F23

 

 

 

 

 

F23

Játékos és határozott formájú szabad- ugrálókötélgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés.

Törzsizomzat erősítő feladatok

 

 

felülések fajtái

törzsemelések fajtái (hangsúlyozva a helyes végrehajtást)

zsugor lebegőülés és lebegőülés (kísérletek)

Kötélmászás, vándormászás bordásfalon gyakorlása.

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, és talaj, polifom szőnyeg, ugrálókötél

 

 

 

Kritériumok: 10 db felülés, hasizom erősítő feladat, 15 db törzsemelés, hátizom erősítő feladat

 

Kritériumok: minél magasabbra másszon, és minél több bordásfalon függeszkedve haladjon

 

Játékok versengések

Kapitánylabda játék

Bombázó

Páros fogó

 

Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktér

Kritériumok: játék megértése, megfelelő szabály követés

Úszás

 

Eddig tanult úszásnemek gyakorlása.

 

Feltételek: 10m-es medence

Kritériumok: 15-20 méter folyamatos úszás két úszásnemben

 

Labdás ügyességfejlesztés

 

Védő lábmunka:

J53

 

J53

 

J53

TET42, TET44?

TAT61?

 

 

 

védő alaphelyzetben mozgás a tanári hang és kézjelekre gyors reagálás 10x: előre, hátra, jobbra, balra;

védő alaphelyzetben mozgás a tanári kézjelekre gyors reagálás 10x: előre, hátra, jobbra, balra;

párban, folyamatos labdavezetéssel és irányváltásokkal halad a támadó, közben a labdanélküli tanuló helyezkedéssel elzárja az előre haladás útját 10m. 

Szivacskézilabda

 

 

Feltételek: gumilabda páronként.

Kritériumok: 10x, mindig a helyes irányba mozgás, minimum 8x;

 

 

Kritérium: 10 kísérletből 5x menjen el a védő mellett.

Atlétika

 

Játékos futásgyakorlatok, akadályfutás.

 

Célbadobás függőleges és vízszintes célba kislabdával.

Sprint futás. Állórajt, vezényszavak.

 

40 méteres futás felmérése.

Futóversenyek, váltóversenyek, karika átadással. 

600 méteres mérése.

Kislabdahajítás helyből gyakorlás

 

 

Feltételek: egyenletes terep, szabadban, stopper, kis karika a váltáshoz, kislabda

Kritérium: 5/3 x a cél eltalálása

 

Kritérium: gyors reakciók

 

Kritérium: lányok 8.2 sec.,fiúk 7, 8 sec.

 

 

Kritérium: lányok 3:00 sec., fiúk 2:50 sec.

Kritérium: távolságra törekvés megfelelő ívben eldobott labda

 2. osztály tanterve, tanmenete

TANMENET - 15-16. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

15-16. tanítási egység

Óraszám: kb. 15-20 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.

Teljesítménymérés

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Szivacskézilabda elemeinek gyakorlása

Eddig tanult úszásnemek gyakorlása

 

3.      Személyiségformálás

Kitartó-, az önálló feladatvállalás, fájdalomtűrő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A már ismert rendgyakorlatok átismétlése.

Fejlődés négyes oszlopba, egésztávolságra nyitódás, igazodás

Négyes nyitott alakzat felvétele

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszavak ismerete

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, fegyelmezett végrehajtás

Képességfejlesztés

F21

F23

 

F23

 

F23

 

 

F23

Játékos és határozott formájú szabad- párosgyakorlatok. Játékos képességfejlesztés.

Törzsizomzat erősítő feladatok

felülések fajtái

törzsemelések fajtái (hangsúlyozva a helyes végrehajtást)

zsugor lebegőülés és lebegőülés (kísérletek)

Kötélmászás

 

Vándormászás bordásfalon gyakorlása.

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely, és talaj, polifom szőnyeg

Kritériumok: 10-15 db felülés, hasizom erősítő feladat, 15-20 db törzsemelés, hátizom erősítő feladat

 

Kritériumok:- kötélmászás 1/2 magasságig

Kritériumok: 2-3 bordásfalon függeszkedve haladjon

Játékok versengések

Szabadulás a labdától, dobva, ütve, rúgva a labdát

Halászfogó

Vadászlabda

Kapitánylabda

Területfogó

Feltételek: a játékhoz szükséges szerek és megfelelő játéktér

Kritériumok: játék megértése, hajító mozdulat alkalmazása, együttműködés a társakkal, csapatban gondolkodás

 

Úszás

 

Eddig tanult úszásnemek gyakorlása.

 

Feltételek: 10m-es medence

Kritériumok: 15-20 méter folyamatos úszás két úszásnemben

Labdás ügyességfejlesztés

 

Támadó és védekező szerepek kisjátékok közben:

szerezd meg a jelzőtrikót; Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

 

vívás labdával

J53

 

 

 

Szivacskézilabda

  

akinek kiveszik, az kiesik;

győztes, aki a legtöbb kilógó jelzőtrikót megszerzi a társak nadrágjából;

2 csapat játszik egymás ellen, győztes, aki a több kilógó jelzőtrikót szerez.

 

Egy-kézzel fogott labdával;

egy-kézzel fogott labdával;

egy-kézzel fogott labdával meg.

 

Feltételek: jelzőtrikók, létszámnak megfelelő gumilabda;

Kritériumok: 5 játékból 3x sikerüljön mindegyik csapatnak nyerni.

 

Atlétika

 

Szökdelések egy-, két lábon, váltott lábon, egyszerű ritmus szökdelések kartartásokkal, koordináció fejlesztés.

Szökdelések koordinációs létra, alacsony bóják használatával.

Kislabda hajítás helyből felmérése maroklabdával.

 

Feltételek: egyenletes terep, szabadban, koordinációs létra, alacsony bója, kislabda

Kritérium: minél folyamatosabb, harmonikusabb legyen a mozgás, kevés hibával

Kritérium: lányok 13 méter, fiúk 18 méter a tavaszi méréshez képest fejlődés legyen

 

Teljesítménymérés

Netfit tesztek felmérése

Feltételek: a netfit készlet biztosítása