Szabadon felhasználható tanmenetek
3-4. osztály - tantervek, tanmenetek
3-4. osztály - tantervek, tanmenetek

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

Érvényben lévő tantervek

A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:

http://www.nefmi.gov.hu

 

A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:

http://kerettanterv.ofi.hu

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

TANMENET - 1-2. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

1-2 tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, reakciógyorsaság, ugró-, dobóképesség fejlesztése. Kar-, törzserő fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdás ügyesség fejlesztése. Tanult mozgásformák átismétlése, pontos végrehajtása, eredményességre törekvés, mélyvízhez szoktatás.

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség, együttműködés, kezdeményezőkészség, fegyelmezettség kialakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Az előző osztályokban tanultak. Sorakozó oszlopban, testfordulatok két ütemben, helyben. Igazodás, takarás, jelentésadás, nyitódás, zárkózás

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritérium: a megadott irányok, alakzatok hibátlan felvétele 3 kísérletből 2x.

Képességfejlesztés

 

Komplex kondícionális képességfejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Határozott formájú 4-8 ütemű szabad-, páros-, gyakorlatok.

Szökdelések páros és egy lábon, kartartások változtatásával sorozatban is

váltott lábú szökdelések alacsony bóják fölött is, koordinációt fejlesztő kartartások változtatásával. (létra, karika, alacsony bója fölött)

Kar-, törzsizomzat fejlesztésének alapgyakorlatai.

Feltételek: határozott forma, 4-8 ütem, egyenletes talaj, létra, karika, bója

Kritériumok: 2-2 négy és nyolcütemű szabadgyakorlat bemutatása

Kritériumok: 4-6 sorozat szökdelés

 

 

 

 

 

Kritériumok: helyes végrehajtás, saját testsúllyal

Játékok versengések

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok

Érintő fogó labdával.

Egyszerű kidobó játékok.

Páros kidobó.

Pontszerző játékok variációi kézilabdával.

Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pálya

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

Úszás

Eddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben

 

Hátúszás: siklás háton, láb-, kartempó külön-külön végrehajtva.

 

Mélyvízhez szoktatás, hason fekvésben mellső támasszal gyorsúszó lábtempó végeztetése

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete

Kritériumok: siklás háton 10m-en;

lábtempóval haladás 10m-en;

kartempóval haladás 10m-en.

Kritériumok:kis vízben biztonságos mozgás

Labdás ügyességfejlesztés:

egy és kétkezes gurítások:

 

 

 

 

 

labdagurítás társnak időre: 

  

Videó Átadások párban, helyben és mozgás közben

Videó Átadások párban, helyben és mozgás közben

 

egy és két kezes dobások haladás közben, megállásokkal

 

 

 

 

 

 

 

 

labdakezelési gyakorlatok

Kézilabdázás:

labdagurítás a torna pad tetején oda-vissza tetszés szerinti kézzel úgy, hogy a labda nem eshet le;

labdagurítás a torna pad tetején oda dobókézzel, vissza a másik kézzel úgy, hogy a labda nem eshet le;

labdagurítás a torna pad tetején oldalazás közben mindig a haladási iránynak megfelelő kézzel oda-vissza úgy, hogy a labda nem eshet le.

 

egymástól 10 m-re elhelyezkedő tanulók gurítják át a labdát dobó karral10x időre;

 

egymástól 10 m-re elhelyezkedő tanulók gurítják át a labdát a dobó karral és a másik karral 5x-5x időre;

egymástól 15 m-re elhelyezkedő tanulók gurítják át a labdát a dobó karral és a másik karral 5x-5x időre.

 

párban folyamatos átadás járás/lassú futás közben 10m távolságon, elejtés nélkül;

párban folyamatos átadás lassú futás közben, a kihelyezett bójáknál megállva, majd újra indulva 10m távolságon, elejtés nélkül;

párban folyamatos átadás lassú futás közben, a kihelyezett zsámolyoknál megállva 10m távolságon, elejtés nélkül.

 

 

Lábbal végzett ügyességi feladatok:

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal;

Rúgási kísérletek falra, vagy padra, belső csüddel történő rúgás előkészítése

 

Kézzel végzett ügyességi feladatok:

 

Labdavezetések: magasan, középmagasan, mélyen helyben, járás közben és futással,

Szlalom labdavezetés bóják körül jobb, bal kézzel.

Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó

 

 

 

 

Feltételek: tornapadok;

Kritériumok: a labda folyamatos gurítása 3x, leesés nélkül, az ügyesebb kézzel;

3x gurítás, labda leesése nélkül.

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: páronként labda;

Kritériumok: a labdát pontosan a társnak kell gurítani, 10-ből 7x;

 5-5x;

 

 5-5x.

 

 

 

Feltételek: páronként labda;

Kritériumok: 3x ismételve, ismétlésenként 2 elejtéssel.

 

 

 

 

 

 

Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával

Kritériumok: megfelelő technika elsajátítása

 

Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, bóják, szalag a fogóknak

Kritériumok: pumpáló mozgásra figyelve labdavezetés közben

Kritériumok: mindig a bójától távolabb eső kézzel kell vezetni a labdát

Kritériumok: menekülés közben is végig labdabirtoklásra törekedjen

Atlétika

Futóiskolai alapok térdlendítés, saroklendítés, malomkörzéssel, hátrafelé, oldalazva, indián szökdelés stb., változó feltételek melletti végrehajtása.

Futás közben ritmusváltásokkal.

Galoppszökdelések karkörzésekkel váltakozó irányokban is.

Futás közben iramváltás (gyorsít-lassít) és irányváltással is.

 

Aerob állóképesség fejlesztés: tartós futás;

 

 

Kislabdahajítás helyből maroklabdával ismétlés.

 

 

 

Játékok, versengések, testnevelési játékok felhasználásával a hajító mozdulat gyakorlása.

Játékos rajtversenyek, versenyek.

 

Feltételek: egyenletes terep, szabadban, páronként egy maroklabda

Kritérium: minél folyamatosabb, harmonikusabb legyen a mozgás

 

 

 

 

 

 

Kritérium: Folyamatos futás megállás nélkül, lányok 3-4, fiúk: 4-5 perc;

 

Kritériumok: Megfelelő hajító mozdulattal, váll fölött, céltárgyak eltalálása, 5-ből, legalább 3.

 

Feltételek: játékhoz szükséges szerek;

Kritériumok: szabályok pontos betartása melletti versenyek.

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

TANMENET - 3-4. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

3-4. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, reakciógyorsaság, gyorserő, ugró-, fejlesztése, kar,törzserő általános fejlesztése. Labdabiztonság növelése

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

A tanult mozgásformákban pontos végrehajtásra törekvés, labdakezelés továbbfejlesztése.

 

3.      Személyiségformálás

kezdeményező-, együttműködő készség, önfegyelem és kitartóképesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Foglalkozások fegyelmezett, rendezett lebonyolításhoz szükséges alakzatok. Járás ütemtartással. Nyitódások, zárkózások járás közben ütemtartással 

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: a megadott alakzatok időre történő felvétele, 3 kísérletből 2x pontosan.

Képességfejlesztés

 

 

Komplex kondícionális képességfejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

Határozott formájú szabadgyakorlat 4-8 ütemű pad-, ugrókötél gyakorlatok.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Ugró képesség kialakítása: sorozat felugrások páros és egy lábon;

 

Dobóképesség fejlesztése: különböző méretű és labdák dobása, páros kézzel;

Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal.

Feltételek: határozott forma, 4-8 ütem, pad, létszámmal megegyező számú ugrókötél

Kritériumok: 2-2 négy ütemű gyakorlat bemutatása, padon.

 

 

Feltételek: legalább 5 db folyamatos felugrás, páros-, egy lábon végrehajtva,

Kritérium: folyamatos szökdelés 5x;

Kritériumok: megadott távolságra, irányba, célba történő dobás.

Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.

Játékok versengések

Labdacica.

Zsámolylabda.

Falra passzoló versenyek, egyénileg és csapatban is.

Váltóversenyek kézilabdás feladatok hangsúlyozásával.

Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pálya

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

 

Úszás

Eddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben

 

Hátúszás: siklás háton, láb-, kartempó összekötésével folyamatos úszás

Mélyvízhez szoktatás, hasonfekvésben falfogással ereszkedés a vízbe. Levegővétel oktatása

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete

Kritériumok: siklás hátonlábtempóval, kartempóval haladás 10m-en.

Kritériumok: kis vízben biztonságos mozgás, addig tanult úszásnemek jártasság szinten

Labdás ügyességfejlesztés

 

Felső dobással kapura lövés (5m-ről)

 

 

 

 

egyszerű indulócsel/irányváltoztatás labda nélkül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lábbal végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

 

 

Kézzel végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

Kézilabdázás:

kapuelőtér vonalról kapura lövés tartott labdával kapus ellenében;

kapuelőtér vonalról kapura lövés labdaleütésből kapus ellenében;

kapuelőtér vonalról kapura lövés adogatótól kapott labdával kapus ellenében.

egy vonalban 5 egymástól 3m-re kihelyezett zsámoly előtt kell;

egy vonalban 5 egymástól 3m-re elhelyezkedő passzív védő előtt kell;

egy vonalban 5 egymástól 3m-re elhelyezkedő aktív védővel szemben kell.

 

indulócselt/irányváltoztatást kell végrehajtani valamelyik irányba úgy, hogy a tanuló ne ütközzön neki az akadálynak;

indulócselt/irányváltoztatást végrehajtani felváltva mindkét irányba úgy, hogy a tanuló ne ütközzön neki a védőnek;

indulócselt/irányváltoztatást alkalmazni valamelyik irányba úgy, hogy a tanuló ritmusváltással elhaladjon a védő mellett.

 

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal;

Rúgási kísérletek kapura belső csüddel történő rúgás

Fejelési kísérletek egyénileg

 

 

 

Labdavezetés ritmus- és irányváltoztatással

 

Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt irányváltással jobb, bal kézzel.

Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó.

 

 

 

Feltételek: minden tanulónál labda, kézilabda kapu;

Kritériumok: 5 lövésből 3x gól kell lőni;

 

 

 

Feltételek. zsámolyok;

Kritériumok: 5 cselezésből legalább 3 legyen elfogadható.

 

 

 

Kritériumok: 5 indulócselből 3-at ütközés nélkül kell végrehajtani.

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával

Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás

Kritériumok: minél tovább labda levegőben tartása

 

Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, bóják, szalag a fogóknak

Kritériumok: labdavezetés csípő magasságban legyen

Kritériumok: mindig irányba eső kézzel vezesse a labdát

Kritériumok: menekülés közben is végig labdabirtoklásra törekedjen

Atlétika

Általánosan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok

 

Aerob állóképesség fejlesztés: tartós futás;

 

Állóképesség fejlesztés középtávú futásokkal, iramváltásokkal 2-3 perc

Futóiskolai gyakorlatok, térdlendítéssel, saroklendítéssel;

 

Koordinációt fejlesztő futó- és szökdelő feladatok, kartartások bekapcsolásával, párokban együttműködve is.

Futó feladatok váltóversennyel, a váltás eszköz átadással, váltó karikával, váltás előtti megindulással.

Kislabdahajítás nekifutásból

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, kislabda, kis karika

 

Kritérium: legyen képes lefutni megállás nélkül, lányok 3-4 perc, fiúk 4-5 perc

Kritérium: iramváltás legyen, ne egy ritmusban történjen a futás

Kritériumok: az egyes gyakorlatok 15 méteren végrehajtása folyamatosan.

 

Kritériumok: kar és lábmunka összehangolása,

 

Kritérium: futva átvett karika elejtés nélkül

 

Kritériumok: a hajítás vonal mögül történjen, a legoptimálisabb szögben.

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

TANMENET - 5-6. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

5-6. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános erőfejlesztés, a kar-, hajlító-, feszítő izmainak, a láb ugróerejének további fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése. Egyensúly fejlesztése.

Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakcióképesség fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdakezelés finomítása kézzel, lábbal.

Kislabdahajítás tökéletesítése. Zsugor fejállás stabilizálása.

 

3.      Személyiségformálás

Figyelem, fegyelem és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.

Képességfejlesztés

 

 Kondícionális képességek fejlesztése

 

 prevenció

 

 

 

 

 

 

 

Határozott és játékos formájú 4-8 ütemű labda-, pad- és bordásfalgyakorlatok.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Állandó gyakorlás: kötélmászás. Vándormászás kötélen, bordásfalon.

Has-, hátizom erejének fejlesztése;

 

Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformák

Feltételek: játékos forma, 4-8 ütem, labda, bordásfal, pad, mászókötél

Kritériumok: 2-2 négy és nyolcütemű gyakorlatok labdával történő bemutatása.

 

Kritérium: mászókulcsolás

 

Kritériumok: 15x végrehajtott has-, hátizom erősítő gyakorlatok.

Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.

 

Játékok versengések

Egyszerű fogójátékok.

Páros fogók.

Érintő fogó.

Vírusfogó

Egyszerű kidobók, kiváltással, áteséssel.

 

Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pálya

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

 

Úszás

Eddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben

 

Gyorsúszás:siklás hason láb-, kartempó külön-külön végrehajtva.

 

 

Mélyvízben siklás hason

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete

Kritériumok: siklás hason10m-en;

lábtempóval haladás 10m-en;

kartempóval haladás 10m-en.

 

Kritériumok: vízre fekvés, fej a víz alá merüljön

 

Labdás ügyességfejlesztés

 

egyszerű indulócsel/irányváltoztatás labdával, beugrásos lövés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tompítás kapura lövéssel összekötve 

 

 

 

 

 

Kézilabdázás:

a kapuelőtérnél elhelyezkedő adogató védőtől visszakapott labdával indulócselt/ irányváltoztatást végrehajtani valamelyik irányba úgy, hogy a tanuló ne ütközzön neki a védőnek, befejezés beugrásos kapura lövéssel 5x;

a kapuelőtérnél elhelyezkedő fél-aktív védőtől visszakapott labdával indulócselt/ irányváltoztatást kell végrehajtani valamelyik irányba a védő mellett, befejezés beugrásos kapura lövéssel 5x;

a kapuelőtérnél elhelyezkedő aktív védőtől visszakapott labdával indulócselt/ irányváltoztatást kell végrehajtani valamelyik irányba a védő mellett, befejezés beugrásos kapura lövéssel 5x

 

5mre térdelésből dőlés előre, kapura lövés kapusnak, 5 kísérlet;

5mre hajlított állásból dőlés előre szivacsra, kapura lövés kapusnak, 5 kísérlet;

5mre hajlított állásból dőlés előre, kapura lövés kapusnak, 5 kísérlet.

 

Lábbal végzett ügyességi feladatok:

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre, hátra felé futás közben

Rúgási kísérletek kapura belső csüddel történő rúgás labdavezetésből, labda megállítással

Dekázás fejjel, lábbal, térddel egyénileg

 

Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, helyben külsővel, belsővel

 

 

Kézzel végzett ügyességi feladatok:

 

Labdavezetés ritmus- és irányváltoztatással labda átvétellel test előtt áthúzott labdával

Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt irányváltással jobb, bal kézzel, labda átvétellel test előtt.

Labdavezetés egymással pacsizva futás közben szétszórtan a pályánjobb, bal kézzel

 

Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, utánzófogó.

 

 

 

Feltételek: minden tanulónál legyen labda;

Kritériumok: mindegyik szint esetében 5 kapura lövésből 3x gólt kell elérni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritériumok: 5 kísérletből 3x gólt kell elérni, mindegyik fokozat esetében.

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda

 

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával

Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás

 

Kritériumok: 3-4 dekázás a labdalevegőben tartásával

Kritériumok: Átadás, az ügyesebbik lábbal, a társ lábához érkezzen a labda 5/3x sikerüljön

 

Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, bóják, szalag a fogóknak

Kritériumok: labda átvétel mélyen és hosszan történjen

Kritériumok: mindig irányba eső kézzel vezesse a labdát

Kritériumok: mindig egy kézzel vezesse a labdát, másikkal történjen a pacsi

 

Kritériumok: menekülés közben is végig labdabirtoklásra törekedjen

Atlétika

Általánosan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok

Játékos helycserés futógyakorlatok

Állórajt, fokozó futások

Akadályversenyek ugrásos feladatokkal

 

Helyből távolugrás

 

Gyors futások 20-30 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással

Kislabdahajító versenyek helyből.

Kislabdahajítás 3 lépéses dobóritmus oktatása.

 

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, kislabda

Kritériumok: reakció gyorsaság, maximumra törekvés

Kritériumok: 20-25 cm-es szivacsgátak fölött folyamatos szökdelés 4-5x

Kritériumok: páros lábról történjen a rugaszkodás

Kritériumok: a megadott táv min. 2x lefutása, felgyorsulva

Kritériumok: maximumra törekvés

Kritériumok: pontos végrehajtásra törekedve

Kritériumok: szabálykövetés

 

Torna

Tornászos képességfejlesztő gyakorlatok, mászások, függeszkedések

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások különböző szereken.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.

 

Az eddig tanult gurulások ismétlése, összekapcsolásuk.

Gurulóátfordulások előre különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe.

 

A guruló átfordulás hátra, segítségadással, majd önállóan különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe.

 

Mérlegállás oktatása.

 

 

Haránt- és oldalspárga kísérletek.

 

Zsugor-fejállás oktatása bordásfalnál

 

Egyensúlyozó gyakorlatok: padon, gerendán, ferdepadon járások, fordulatok

 

 

Feltételek: tornaszőnyeg, tornapad, ferdepad, gerenda, bordásfal

Kritériumok: stabil támasz helyzet, bírja el a saját testsúlyát 3 mp-ig

 

Kritériumok: 90 fokos könyökhajlításig.

 

 

 

Kritériumok: 3x sikeresen végrehajtva mindegyik kiinduló helyzetből.

 

Kritériumok: kéz megfelelő helyzete a hátra guruláshoz és a kartoló mozdulata, 2x sikeres végrehajtás segítség nélkül

Kritériumok: a törzs és láb legalább egy vonalban legyen, kísérletek bal- és jobb lábon is.

Kritériumok: minél mélyebbre ereszkedés

Kritériumok: csípő emeléssel kezdje a mozgást

Kritériumok: a szerek teljes hosszában biztonságos járás fordulatokkal oda-vissza folyamatosan 2x

Alternatív környezetben űzhető sportok

Korcsolyázás: járás korcsolyával, harántcsúszások előre.

Feltételek: jégpálya az iskolában, vagy központi helyen, korcsolyák a tanulók számára

Kritériumok: az alapgyakorlatok biztonságos végrehajtása.

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

TANMENET - 7-8. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

7-8. tanítási egység

Óraszám: kb. 14-16 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános erőfejlesztés, a karfeszítő izmok, a dinamikus láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése.Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakció-, ritmusképesség fejlesztése;

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Mászókulcsolás jártasság szinten. Labdakezelés, lábbal is, finomítása.

Gyorsúszás alapismeretei. labdás ügyesség fejlesztése két labdával.

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Sorakozó, oszlopban, vonalban segédvonalak nélkül.

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.

Képességfejlesztés

 

 

 

Prevenció

 

 

 

 Kondícionális képességek fejlesztése

 

 

 

 

 

Határozott és játékos formájú 4-8 ütemű bot-, pad- és bordásfalgyakorlatok.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Állandó gyakorlás: kötélmászás. Vándormászás kötélen, bordásfalon.

Has-, hátizom erejének fejlesztése;

 

Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformák

 

Támaszgyakorlatok talajon, tornaszereken, játékos sor- és váltóversenyek támaszhelyzetek felhasználásával;

Feltételek: játékos forma, 4-8 ütem, labda, bordásfal, pad, mászókötél

Kritériumok: 2-2 négy és nyolcütemű gyakorlatok bottal történő bemutatása.

 

 

Kritérium: mászókulcsolás

Kritériumok: 15x végrehajtott has-, hátizom erősítő gyakorlatok.

Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.

 

Kritérium: fekvő-, guggoló-, térdelő-, könyök támasz, karhajlítások 2x5;

 

 

Játékok versengések

Csapatfogyasztók.

Partizán kidobó.

kosárlabdával, kézilabdával.

Sor- és váltóversenyek, különböző típusú labdák alkalmazásával is.

Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pálya

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

Úszás

Eddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben

 

Gyorsúszás: siklás hason, láb-, kartempó összekötésével folyamatos úszás

Mélyvízben siklás háton

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete

Kritériumok: siklás hason lábtempóval, kartempóval haladás 10m-en

Kritériumok: 4-5 méteren siklás háton

Labdás ügyességfejlesztés

 

pattintott átadások haladással pad alatt Videó Átadások párban, helyben és mozgás közben

 

 

 

 

 

 

 

labdavezetés párhuzamosan elhelyezett padokon keresztbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bombázó fitt-ballra bőrlabdával

 

 

 

 

 

Lábbal végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézzel végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

Kézilabdázás:

2 állított zsámolyra felhelyezett és felfordított pad alatt kell pattintva átadásokat végezni egymással szemben oldalazva haladva oda-vissza, átadási hiba nélkül;

2 állított zsámolyra felhelyezett és felfordított pad alatt kell pattintva átadásokat végezni a paddal párhuzamosan lassú futással haladva oda-vissza, átadási hiba nélkül;

2 állított zsámolyra felhelyezett és felfordított pad alatt kell pattintott átadásokat végezni a padhoz közelebb eső kézzel lassú futással haladva oda-vissza, átadási hiba nélkül.

 

5 tornapad párhuzamosan egymástól 3m-re kihelyezve, a tanuló a labdát a pad hossztengelyére merőlegesen vezeti járásban oda-vissza úgy, hogy áthaladva a padok fölött ráléphet azokra, a labdát végig kontrolálni kell;

5 tornapad párhuzamosan egymástól 3m-re kihelyezve, a tanuló a labdát a pad hossztengelyére merőlegesen vezeti oda-vissza lassú futásban úgy, hogy áthaladva a padok fölött ráléphet/átugorhatja azokat, a labdát végig kontrolálni kell;

5 tornapad párhuzamosan egymástól 3m-re kihelyezve, a tanuló a labdát a pad hossztengelyére merőlegesen vezeti oda-vissza futásban úgy, hogy áthaladva a padok fölött átugorja azokat, és a labdát is rá kell pattintania a padra, a labdát végig kontrolálni kell.

 

a csapatok egymástól 10m-re helyezkednek el kijelölt vonalak mögött, cél a fitt-ball eltalálása ez által annak átlökése az ellenfél vonalán;

a csapatok egymástól 15m-re helyezkednek el kijelölt vonalak mögött, cél a fitt-ball eltalálása ezáltal annak átlökése az ellenfél vonalán;

a csapatok 15x15mes négyzet oldalainál helyezkednek el csapatonként 2-2 oldalt elfoglalva, cél a fitt-ball eltalálása ezáltal annak átlökése az ellenfél valamelyik vonalán.

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre, hátra felé futás közben

Rúgási kísérletek kapura belső csüddel történő rúgás,elégurított labdából

Dekázás fejjel, lábbal, térddel egyénileg

 

Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel.

Passzolások helyben fejjel

 

 

 

 

Szétszórtan a bójákat kerülgetve labdavezetés, irányváltás a bóják előtt, labda átvétellel test előtt

Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd test előtt áthúzott labdával irányváltás jobb, bal kézzel.

Futás közben labdavezetés egyik kézben kosárlabdával másik kézben teniszlabda, jelre labdavezetés közben teniszlabda átadás egy társnak

Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda

 

 

 

 

 

Feltételek: zsámolyok és padok;

Kritériumok: 5 átadásból a labda 3x a társhoz érkezzen a pad érintése nélkül, mindhárom szint estében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Feltételek: fitt-ball, minden tanulónál kézilabda;

Kritériumok: a fitt-ball minél többszöri eltalálása, folyamatos dobásokkal.

 

 

 

 

  

Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával

Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás

 

Kritériumok: 4-5 dekázás a labda levegőben tartásával

Kritériumok: Átadás, az ügyesebbik lábbal, a társ lábához érkezzen a labda 5/2x sikerüljön

Kritériumok: 2-3 fejelés folyamatosan labda leesés nélkül

 

Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bóják

Kritériumok: bájától távolabbik kézzel vezesse a labdát, másik kézzel mutasson a bójára

Kritériumok: mindig irányba eső kézzel vezesse a labdát

 

Kritériumok: teniszlabda fogása, hogy csak egy kézzel vezesse a kosárlabdát

 

 

Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyen

Atlétika

Általánosan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok

 

Futás akadályokon át

 

Akadályversenyek különböző magasságú szivacsgátak felett ugrásos feladatokkal

 

Két kezes váltás helyben

 

Helyből távolugrás csiszolása

 

Kislabdahajító versenyek nekifutásból.

Kislabdahajítás 3 lépéses dobóritmus gyakorlása.

 

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, szivacsgátak, váltóbot, kislabda,

Kritériumok: padra, zsámolyra fel- és lelépéssel

Kritériumok: 10-20 cm, 20-25 cm-es szivacsgátak fölött folyamatos szökdelés 4-5x

Kritériumok: váltóbot átadása, átvétele

jobb kézből bal kézbe

Kritériumok: páros lábról történjen a rugaszkodás, karmunka segítse az ugrást

Kritériumok: hajítás belépés nélkül

Kritériumok: pontos végrehajtásra törekedve, kar- lábmunka összehangolása

Kritériumok: szabálykövetés

 

Torna

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, különböző irányokban, különböző szereken.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.

 

 

 

Bakugrás társon át előre terpeszbe

 

Keresztbe felállított svédszekrényre felguggolás (dobbantással), függőleges repülés, homorított leugrással.

Tornapadon zsugorkanyarlati ugrások

 

 

Tornapad lapján és az alacsony gerendán egyensúlyozó járások, fordulatok állásban, ereszkedés guggolásba, homorított leugrás.

 

Mérlegállásból gurulóátfordulás előre, terpeszállásba érkezéssel

A guruló átfordulás hátra, gugggolásból terpeszállásba érkezéssel

 

 

Zsugor-fejállás bordásfalnál, abból lábnyújtás segítséggel

 

Egyensúlyozó gyakorlatok: gerendán, ferdepadon járások, fordulatok végén homorított leugrás érkezés hajlított állásba

Feltételek: svédszekrény, dobbantó, tornapadok, alacsony gerenda, tornaszőnyeg

Kritériumok: normál támaszhelyzet lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 6 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig.

Kritérium: támaszhelyzet stabilan a társ háta közepén

Kritérium:3 részen végrehajtva

 

 

Kritériumok: csípő minél jobban a támaszhelyzet fölé kerüljön

Kritérium: egyensúly megtartása, 1 hosszban 1 fordulat, 1 guggolás teljesítése leesés nélkül, leugrásnál feszes testtartás

Kritériumok: 1x sikeresen végrehajtva, támasz a terpesztett lábak között legyen.

Kritériumok: kéz megfelelő helyzete a hátra guruláshoz és a kar toló mozdulata, 1x sikeres végrehajtás segítség nélkül

Kritériumok: csípő emeléssel kezdje a mozgást utána nyújtsa ki a lábát

 

Kritériumok: a szerek teljes hosszában biztonságos járás fordulatokkal oda-vissza folyamatosan 2x, stabil érkezés

Alternatív környezetben űzhető sportok

 

Korcsolyázás: siklás két lábon, egyenes korcsolyázás

 

Feltételek: jégpálya az iskolában, vagy központi helyen;

Kritériumok: csak a korcsolya élén történő siklás

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

TANMENET - 9-10. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

9-10. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános erőfejlesztés, a karfeszítő izmok, a dinamikus láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése, gyorsaságierő fejlesztése

Koordinációs képességek: egyensúlyozó és ritmusképesség fejlesztése

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdás ügyesség fejlesztése.

Mellúszás alapismeretei. zsugor fejállás fejlesztése. Futólagos kézállás fejlesztése

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.

Képességfejlesztés

 

 

 

Prevenció

 Kondícionális képességek fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

Határozott és játékos formájú 4-8 ütemű páros-, pad- és bordásfalgyakorlatok.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Állandó gyakorlás: kötélmászás. Vándormászás kötélen, bordásfalon.

Has-, hátizom erejének fejlesztése;

 

 

Támaszgyakorlatok talajon, tornaszereken, játékos sor- és váltóversenyek támaszhelyzetek felhasználásával;

Feltételek: játékos forma, 4-8 ütem, labda, bordásfal, pad, mászókötél

Kritériumok: 2-2 négy gyakorlatok bordásfalon történő bemutatása.

 

 

Kritérium: mászókulcsolás

 

Kritériumok: 15x végrehajtott has-, 20x végrehajtott hátizom erősítő gyakorlatok.

Kritérium: fekvő-, guggoló-, térdelő-, könyök támasz, karhajlítások 2x7;

 

Játékok versengések

Fogók.

Halászfogók.

Váltóversenyek a váltás technikájának hangsúlyozásával.

Egyszerű kidobó.

Páros kidobók.

Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pálya

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

 

Úszás

Eddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben

 

Mellúszás:siklás hason láb-, kartempó külön-külön végrehajtva.

 

Mélyvízben siklás hason gyorsúszó lábtempóval

 

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete

Kritériumok: Mellúszás lábtempóval haladás 10m-en;kartempóval haladás 10m-en.

Kritériumok: siklás hason gyorsúszó lábtempóval haladás 4-5m-en;

Labdás ügyességfejlesztés

 

Manipulatív természetes mozgásformák gyakorlása játékban:

kapura lövés egy lábról elugorva (beugrásos lövés karikából elugorva):

 

 

 

kapura lövés zsámolyról felugorva:

 

 

 

 

 

Lábbal végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézzel végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

Kézilabdázás:

a tanuló egy karikába lép a lövő kézzel ellentétes oldali lábbal, majd elugorva üres kapura lő 5-6mről;

a tanuló egy karikába lép a lövő kézzel ellentétes oldali lábbal, majd elugorva kapura lő 5-6mről a kapuba állított svédszekrény mellett;

a tanuló egy karikába lép a lövő kézzel ellentétes oldali lábbal, majd elugorva kapura lő 5-6mről kapussal szemben.

 

a tanuló a zsámolyra fellép egy lábbal, majd elrugaszkodva róla kapura lő, a kapuba állított zsámoly mellett;

a tanuló a zsámolyra fellép egy lábbal, majd elrugaszkodva róla kapura lő, a kapuba állított svédszekrény mellett.

a tanuló a zsámolyra fellép egy lábbal, majd elrugaszkodva róla kapura lő, melyet kapus véd.

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre, hátra felé futás közben

Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel és a végén rúgási kísérletek üres kapura belső csüddel történő rúgással.

Dekázás fejjel, lábbal, térddel egyénileg

 

Passzolások helyben fejjel

 

Cicázás helyben 5:2-ben 1 labdával

 

 

 

 

 

 

Szétszórtan a bóják.Lányok ledöntik, a fiúk felállítják a bójákat versenyre, időre, cserével

Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd láb közötti labda átvétellel irányváltás jobb, bal kézzel.

 

 

Futás közben labdavezetés egyik kézben kosárlabdával másik kézben teniszlabda, jelre labdavezetés közben kosárlabda átütés, teniszlabda átadás egyik kézből a másikba.

Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda

 

 

 

Feltételek: karikák, svédszekrények;

Kritériumok: 5-6m-ről, 5 kísérletből 3x kapuba találni;

 

Kritériumok: 5-6m-ről, 5 kísérletből 3x a svédszekrény mellett a kapuba találni;

 

 

Kritériumok: 5-6m-ről, karikába lépéssel elugorva kapura lövés 5x, 3x gólt kell elérni.

Feltételek: zsámolyok;

Kritériumok: 5 kísérletből 3x sikeres találat;

Kritériumok: svédszekrény mellett

5 kísérletből 3x sikeres találat;

 

5 kísérletből 3x sikeres találat.

 

 

Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda

 

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával

 

Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás

 

 

Kritériumok: 4-5 dekázás a labda levegőben tartásával

Kritériumok: minél több átadás labda leesése nélkül

Kritériumok: öt támadó helyben 2 ’cica’ védő megpróbál labdát szerezni, folyamatos labdamozgatással

 

Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bóják

Kritériumok: végig vezessék a labdát bójadöntésnél és állítás közben is.

Kritériumok: láb alatti labda átvételnél ne emelgessék a lábukat.

 

Kritériumok: biztonságos labdakezelés, egyszerre történjen a csere

 

 

Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyen

 

Atlétika

Előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok

 

Futás akadályokon át

 

Két kezes váltás lassú futásban

 

Futásból jelre gyors megállás, majd gyors elindulás

Állórajt

Kislabdahajítás 3 lépéses dobóritmus gyakorlása.

Kislabdahajító versenyek

Szökdelések, lassú futás közben 3-5 lépésenként lapos, hosszú elugrások váltakozva mindkét lábról

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, pad, zsámoly, váltóbot, kislabda

Kritériumok: padra, zsámolyra fel- és lelépéssel

Kritériumok: váltóbot átadása, átvétele

jobb kézből bal kézbe

Kritériumok:gyors reagálás

 

Kritériumok:szabályos végrehajtás

Kritériumok: pontos végrehajtásra törekedve, kar- lábmunka összehangolása, hajítás belépés nélkül

Kritériumok: elugrás ne teli talpról történjen

 

Kritériumok: szabálykövetés

Torna

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, különböző irányokban, különböző szereken.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.

 

 

 

Keresztbe felállított svédszekrényre felguggolás (dobbantással), függőleges repülés, homorított leugrással.

Szekrényugrás keresztbe állított 2-3 részes svédszekrényen, zsugorkanyarlati átugrás

 

Gerendán, alacsony gerendán különböző járások: érintőjárás, hintajárás,fordulatok állásban, ereszkedés guggolásba, homorított leugrás.

Mérlegállásból gurulóátfordulás előre, terpeszállásba érkezéssel, abból gurulás hátra tarkóállásba

 

A guruló átfordulás hátra, gugggolásból terpeszállásba érkezéssel

 

 

Zsugor-fejállás, abból lábnyújtás segítséggel

 

 

Kezdetleges fellendülés (csikó rúgás) kézállásbaszőnyegen

Kézen átfordulás oldalt (cigánykerék) padon mindkét irányba

 

Repülő guruló átfordulás előre előkészítéssel

 

Feltételek: svédszekrény, dobbantó, tornapadok, alacsony, magas gerenda, tornaszőnyeg

Kritériumok: normál támaszhelyzet lányok min. 6 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig.

Kritérium: 3-4 részen végrehajtva

 

 

Kritériumok: minél jobban a támaszhelyzet fölé kerüljöna csípő 2-2 kísérlet

Kritérium: szép, tornászos testtartás, leugrásnál feszes testtartás

 

 

Kritériumok: 1x sikeresen végrehajtva, támasz a terpesztett lábak között legyen, tarkóállás megtartása 3 mp-ig.

 

Kritériumok: kéz megfelelő helyzete a hátra guruláshoz és a kar toló mozdulata, 1x sikeres végrehajtás segítség nélkül

Kritériumok: csípő emeléssel kezdje a mozgást utána nyújtsa ki a lábát. Segítő oldalt helyezkedjen és a hátát támassza

Kritériumok: stabil nyújtott karú támasz

 

Kritérium: mindkét irányba,törekedve a test minél jobban függőleges síkban legyen

Kritériumok: guruló átfordulás előre ki rugaszkodással, kijelölve a kéztámasz helyét

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz

ütőfogás, adogatás, tenyeres ütés

 

Feltételek:ping-pong ütő, labda, asztal

Kritérium: labda eltalálása

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

TANMENET - 11-12. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

11-12. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, a vállizmok hajító erejének fejlesztése, hajlékonyság, lazaság növelése, gyorsaságfejlesztés.

Ritmusképesség fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Két kezes váltás csiszolása. Mély vízben biztos mozgás fejlesztése. Gyűrűn alaplendület kialakítása.

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadottirányba történő fordulatok pontos végrehajtása.

Képességfejlesztés

 

 

 

Prevenció

 

 

 

 Kondícionális képességek fejlesztése

 

 

 

 

 

 

Határozott és játékos formájú 4-8 ütemű páros-, ugrókötél- és bordásfalgyakorlatok.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Állandó gyakorlás: kötélmászás. Vándormászás kötélen, bordásfalon.

 

Has-, hátizom erejének fejlesztése;

 

 

Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű szabadgyakorlatok.

Feltételek: játékos forma, 4-8 ütem, labda, bordásfal, pad, mászókötél

Kritériumok: 2-2 négy és nyolcütemű gyakorlatok párban történő bemutatása.

 

 

Kritérium: mászókulcsolással felfelé, lefelé ereszkedés közben kísérletek a függeszkedésre

Kritériumok: 15x végrehajtott has-, 20x végrehajtott hátizom erősítő gyakorlatok.

Kritériumok: az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással

 

Játékok versengések

Vadászlabda

Csapat fogyasztó.

Zsinórlabda játék 2:2, 3:3, 4:4 ellen

Versenyek a labda levegőben tartásával, egyénileg és párokban is.

Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pálya

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

 

Úszás

Eddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben

 

Mellúszás: siklás hason, láb-, kartempó összekötésével folyamatos úszás

Mélyvízben siklás hason gyorsúszó kartempóval, deszkával

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, úszódeszka

Kritériumok: siklás hátonlábtempóval, kartempóval haladás 10m-en.

Kritériumok: siklás hason gyorsúszó kartempóval haladás 4-5m-en

Labdás ügyességfejlesztés

 

pontszerző emberfogás ellen:

 

 

 

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokka

 

 

 

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal 

 

 

juttasd be a labdát:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

labdacica pattintott átadással

Videó Csoportos labdavezetés helymozgásokkal

 

Videó Cicajáték 3+1 

 

 

 

Lábbal végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézzel végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

 

Kézilabdázás:

az a csapat győz, amelyik hamarabb kigyűjt 10 átadást, a labda elvesztése után, amikor újra a saját csapathoz kerül a labda, az eredményt tovább számoljuk;

az a csapat győz, amelyik hamarabb kigyűjt 10 átadást, a labda elvesztés lenullázza az elért pontokat;

az a csapat győz, amelyik hamarabb kigyűjt 10 átadást, de annak, akitől a tanuló kapta a labdát nem lehet egyből visszaadni, a labda elvesztése lenulláza az elért pontokat. 

 

3:3 /4:4 elleni játékban cél az ellenfél kapuelőterébe betenni a labdát, a védők csak labdaszerzésre törekedhetnek. Győzelem 3 pont elérésénél;

3:3 /4:4 elleni játékban cél az ellenfél kapuelőterébe betenni a labdát, a védők aktívan akadályoznak. Győzelem 3 pont elérésénél;

3:3 /4:4 elleni játékban cél az ellenfél kapuelőterébe betenni a labdát, a védők 3 mp-ig tartó átkaroló faultjánál a támadó elveszíti a labdát. Győzelem 3 pont elérésénél.

 

a labdások csak pattintva passzolhatnak, a fogók cserélnek azzal, akinek a labdáját megszerzik, 10 folyamatos átadás a cél;

a labdások csak pattintva passzolhatnak, de akitől kapta a labdát annak nem adhatja vissza, a fogók cserélnek azzal, akinek a labdáját megszerzik, 10 folyamatos átadás a cél;

a labda cica szűkített területen történik (pl. kapuelőtér) a labdások csak pattintva passzolhatnak, a fogók cserélnek azzal, akinek a labdáját megszerzik, 10 folyamatos átadás a cél

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre,

talppal görgetéssel, ’tiki-takival’,

Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel és a végén rúgási kísérletek üres kapura belső csüddel történő rúgással.

Passzolások helyben fejjel, lábbal, térddel

 

Cicázás helyben 6:2-ben 2 labdával

 

 

Vonalfoci

 

 

 

 

Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd hátmögötti labda átvétellel irányváltás jobb, bal kézzel.

 

Futás közben labdavezetés, egyik kézben kosárlabdával,földön egy futball labda lábbal vezetésével egymás kerülgetése.

 

Labdavezetés egyik kézben teniszlabda feldobása és elkapása közben kosárlabda vezetéssel

Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda

 

 

 

 

 

Feltétel: játék egy labdával;

Kritériumok: játék, tetszés szerinti labdaátadásokkal

 

Kritériumok: játék egykeze felső átadásokkal;

 

Kritériumok: játék mindkét kézzel, egykezes felső átadásokkal.

 

 

 

Feltételek: 3:3, 4:4 elleni játék;

Kritériumok: 5 játékból 3 pont elérése a kapuelőtérbe juttatott labdával, mind a három szint esetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: minden második játékosnál labda van;

Kritériumok: pattintott labdaátadás, minimum 10 átadás, folyamatosan, mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda

 

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával

 

Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás

 

 

Kritériumok: 4-5 átadás labda leesése nélkül

Kritériumok: hat támadó helyben 2 ’cica’ védő megpróbál labdát szerezni, folyamatos labdamozgatással

Kritériumok: szabálykövetés

 

Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bóják, futball labda

Kritériumok: hátmögötti labda átvételnél ne végezzenek csípőkörzést.

 

 

Kritériumok: biztonságos labdakezelés,

lábbal is folyamatos kontakt a labdával, mindkét kézzel

 

Kritériumok: mindkét kézzel végezzék a feladatot, kicsit dobjanak a teniszlabdával

Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyen

Atlétika

 

 

 

 

Aerob állóképesség növelése 20m-es ingafutás alkalmazásával.

Két kezes váltás futás közben

 

Állórajt

Sorozatugrások egy ás páros lábon, keresztben elhelyezett padok felett, illetve azokra fel- leugrásokkal

Dobások 1 kg-os medicinlabdávalkét kézzel előre és hátra, fej fölött és lábak között

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, váltóbot, pad, 1 kg medicinlabda páronként

Kritérium: az ingafutás teszt maximális teljesítése

Kritériumok: váltóbot átadása, átvétele

jobb kézből bal kézbe

 

Kritériumok: elugrás ne teli talpról történjen

 

Kritériumok: kar láb összhangja

 

Kritériumok: szabálykövetés

 

Torna

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, különböző irányokban, különböző szereken.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.

 

 

Keresztbe felállított svédszekrényre felguggolás (dobbantással), függőleges repülés, homorított leugrással.

Gerendán,különböző járások: érintőjárás, hintajárás,fordulatok állásban, ereszkedés guggolásba, homorított leugrás.

 

Mérlegállásból gurulóátfordulás előre, terpeszállásba érkezéssel, abból gurulás hátra tarkóállásba, utána guruló átfordulás hátra, gugggolásból terpeszállásba érkezéssel, ugrás alapállásba.

Zsugor-fejállás, abból lábnyújtás segítséggel

Kezdetleges fellendülés kézállásba bordásfalnál

 

Kézen átfordulás oldalt (cigánykerék) talajon mindkét irányba

 

Gyűrűn alaplendület

Repülő guruló átfordulás oktatása

 

Feltételek: svédszekrény, dobbantó, tornapadok, magas gerenda, alacsony gyűrű, tornaszőnyeg

Kritériumok: normál támaszhelyzet, maximumra törekvéssel

 

Kritérium: 3-4 részen 3x végrehajtva bemutatással

 

Kritérium: szép, tornászos testtartás, leugrásnál stabil egyensúlyi helyzet, bemutatás

 

Kritériumok: bemutatás

 

 

 

 

Kritériumok: bemutatás

Kritériumok: stabil nyújtott karú támasz

 

Kritérium: mindkét irányba, törekedve a test minél jobban függőleges síkban egy vonalon végig legyen,

Kritérium: saját testsúly megtartása

Kritérium: törekedjen a repülő fázis kialakítására

Önvédelmi és küzdő feladatok

Küzdő jellegű játékok

Kakasviadal

Lábvívás

Kézvívás mellső fekvőtámaszban

Társ húzások, tolások különböző kiinduló helyzetből

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: küzdelem a szabályok betartásával

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

TANMENET - 13-14. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

13-14. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Hajlékonyság, lazaság növelése,hajítókészség fokozása, gyorsaság-, ritmusképessé

 fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialak

2.      tása, fejlesztése

Labdabiztonság növelése kézzel, lábbal.

Tanult úszásnemekgyakorlása.

 

3.      Személyiségformálás

Félelem leküzdése, az együttműködő képesség, az önálló feladatvállalás fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással, távköz tartásával.

.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása, a távközök betartásával.

 

Képességfejlesztés

F21

Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű szabadgyakorlatok.

 

 

 

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára

Kritériumok: 2-2 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

 

Játékok versengések

Eddig tanult játékok, kidobók, testnevelési játékok, fogók

Sor- és váltóversenyek különböző labdával, támasz feladatokkal.

Zsinórlabda

Célba dobó versenyek

Feltételek: a szabályok megnevezése; játékhoz szükséges szerek, pálya

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

 

Úszás

Eddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben

 

Mellúszás, gyorsúszás, hátúszás kar- lábtempóval

Mélyvízben siklás háton kartempóval, deszkával

 

Játékok vízben, feladatok labdával

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, úszódeszka

Kritériumok: mind a három úszásnemben 10m folyamatos úszás

Kritériumok: siklás háton kartempóval haladás 4-5m-en

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása, meghatározott ideig!

Labdás ügyességfejlesztés

 

 

páros lefutás kapura lövéssel:

Videó Átadás mozgás közben

 

 

 

 

Videó Átadások helycserével 

 

 

keresztmozgások

 

Videó Átadások helycseréve 

 

 

 

J53, TET41, TET42

 

 

 

fekete-fehér pár

(önszöktetés)

 

 

 

 

 

 

 

 

Videó Három gyerek, két labda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lábbal végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézzel végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kézilabdázás:

a tanulók párokban folyamatos futás közben átadásokkal haladnak az egyik kapuelőtértől a másikig, odaérve kapura lő az egyik talajról/beugrásból, kapus ellenében (5 kísérlet);

a tanulók párokban folyamatos futás közben átadásokkal haladnak az egyik kapuelőtértől a másikig, 1 védő az első térfélen akadályoz, befejezés kapura lövéssel talajról/beugrásból, kapus ellenében (5 kísérlet);

a tanulók párokban folyamatos futás közben átadásokkal haladnak az egyik kapuelőtértől a másikig, 1-1 védő mindkét térfélen akadályoz, befejezés kapura lövéssel beugrással, kapus ellenében (5 kísérlet).

 

a tanulók párokban átadásokat hajtanak végre, folyamatos futás közben végzett keresztmozgásokkal haladva, a kapuelőtértől a másikig, labdafogási hiba nélkül;

a tanulók párokban átadásokat hajtanak végre, folyamatos futás közben végzett keresztmozgásokkal haladva, kapuelőtértől a másikig, mindkét térfélen egy – egy fél aktív védő akadályoz, cél a labda megtartása;

a tanulók párokban átadásokat hajtanak végre, folyamatos futás közben végzett keresztmozgásokkal haladva, kapuelőtértől a másikig, mindkét térfélen egy – egy aktív védő akadályoz, cél a labda megtartása és a kapuelőtérbe helyezése

 

mindkét tanulónál labda a félpályánál állnak fel, szembe egy – egy kapuval, egyik a fekete –másik a fehér, akit mond a tanár, az elindul az egyik kapu felé és megpróbál gólt lőni, a másik próbálja utolérni és a lövés előtt megérinteni (mindketten labdát vezetnek) 3 győzelemig megy a játék;

mindkét tanulónál labda a félpályánál állnak fel szembe egymással, egyik a fekete –másik a fehér, akit mond a tanár, az elindul az egyik kapu felé önszöktetéssel és megpróbál gólt lőni, a másik próbálja utolérni és a lövés előtt megérinteni, 3 győzelemig megy a játék;

mindkét tanulónál labda a félpályánál helyezkednek el hason fekvésben, egyik a fekete –másik a fehér, akit mond a tanár, az elindul az egyik kapu felé és megpróbál gólt lőni, a másik próbálja utolérni és akadályozni a lövésben, 3 győzelemig megy a játék.

 

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre,

talppal görgetéssel, ’tiki-takival’,

Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel és a végén rúgási kísérletek üres kapura belső csüddel történő rúgással.

Passzolások helyben fejjel, lábbal, térddel

 

Cicázás helyben 6:2-ben 2 labdával

 

 

Vonalfoci

Váltó és sorversenyek lábbal labdavezetéssel

 

 

 

Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd hát mögötti labda átvétellel irányváltás jobb, bal kézzel.

 

Labdavezetés egészpályán jobb, bal kézzel. Jelre egy ütemben megállás. következő jelre elindulás. Jobb láb kilépésre bal kézzel labda leütés, majd fordítva.  

Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda

 

 

 

 

 

Feltételek: egész pályán végzett gyakorlat,

Kritériumok: 5 kísérletből legalább négy gól elérése, mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: kapuelőterek közötti feladat végrehajtás, párokban;

Kritériumok: folyamatos futás, labda megtartása, mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: a játék szabályai;

Kritériumok: 5 játékból legalább 3x át kell passzolni a labdát, mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával

 

Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás

 

 

Kritériumok: 4-5 átadás labda leesése nélkül

Kritériumok: hat támadó helyben 2 ’cica’ védő megpróbál labdát szerezni, folyamatos labdamozgatással

Kritériumok: szabálykövetés

Kritériumok: szabálykövetés

 

Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bóják,

 

Kritériumok: hát mögötti labda átvételnél ne végezzenek csípőkörzést.

 

Kritériumok: Megállás egy ütemben ellépés nélkül történjen, az elindulás egyszerre a kilépéssel a labda leütése.

 

Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyen

Atlétika

 

 

 

 

Kitartó futások

Gyors futások: 10-20-en, állórajttal indulva.

 

 

 

Két kezes váltás versenyre

 

6-8 közepes, majd gyors futólépés után elugrás 120-140 cm-es sávon át szivacsba váltakozva mindkét lábról 

Dobások 1 kg-os medicinlabdávalkét kézzel előre és hátra, fej fölött és lábak között

Dobóiskolai gyakorlatok medicinlabdával, párokban, hajítások.

 

Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével.

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban, váltóbot, szivacsbála, 1 kg-os medecinlabda, kislabda

Kritériumok: 5-6 perc folyamatosan

Kritériumok:a rajt szabályainak megfelelően indulással, verseny maximális gyorsasággal futva 2x10m és 2x20m-t.

Kritériumok: váltóbot átadása, átvétele

jobb kézből bal kézbe

Kritériumok:lépések aprózása illetve nyújtása nélkül

 

Kritériumok: kar láb összhangja

 

Kritériumok: a gyakorlatokat bal-jobb kézzel is végre kell hajtani 1 kg-os medicinlabdával

Kritériumok: a váll fölötti hajításra törekedve

Kritériumok: szabálykövetés

 

Önvédelmi és küzdő feladatok

Küzdő jellegű játékok

Mögé kerülési kísérletek párokban

Szabadulás csuklófogásból

Hason fekvésben, oldalsó középtartásban lévő társ törzsének felemelése a talajról, átölelő fogással

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: küzdelem a szabályok betartásával

3-4. osztály tantervek, tanmenetek

TANMENET - 15-16. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

15-16. tanítási egység

Óraszám: kb. 15-20 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.

Teljesítménymérés

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Kosárlabda, labdarúgás alapjainak megszilárdítása. Távolugrás ismeret szinten elsajátítása

 

3.      Személyiségformálás

Kitartó-, az önálló feladatvállalás, fájdalomtűrő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások járás közben ütemtartással, távköz tartásával.

 

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása, a távközök betartásával.

Képességfejlesztés

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű botgyakorlatok.

 

 

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára, létszámnak megfelelő számú bot

Kritériumok: 2-2 négy ütemű botgyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással.

 

Úszás

Eddig tanult úszásnemek felelevenítése kis vízben

 

Mellúszás, gyorsúszás, hátúszás kar- lábtempóval

Mélyvízben siklás hason mellúszó kartempóval, deszkával

Játékok vízben, feladatok labdával

 

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete, úszódeszka

Kritériumok: mind a három úszásnemben 10m folyamatos úszás

Kritériumok: siklás hason mellúszó kartempóval haladás 4-5m-en

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása, meghatározott ideig

Labdás ügyességfejlesztés

 

 

két térfeles pontszerző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendezett védelem elleni játék létszám fölényben (2:1, 3:2, 4:3)

 

 

 

 

 

szivacskézilabda mérkőzés

 

 

 

 

 

 

 

Lábbal végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

 

 

Vonalfoci

 

Kézzel végzett ügyességi feladatok:

 

 

 

 

Kézilabdázás:

mindkét térfélen ugyanannyi jelzőtrikós, mint trikó nélküli, egy térfélen lévők kigyűjtenek 3 átadást és átadják a labdát a túlsó térfélre és ott elkezdik gyűjteni újra a pontokat. Szabad labdát vezetni, a védő nem faultolhat. Az győz, aki 3x át tudja passzolni a felezővonalon a labdát.

mindkét térfélen ugyanannyi jelzőtrikós, mint trikó nélküli, egy térfélen lévők kigyűjtenek 3 átadást és átadják a labdát a túlsó térfélre és ott elkezdik gyűjteni újra a pontokat. Szabad labdát vezetni, a védő faultolhat, de a szabaddobás után az eredményt tovább számoljuk. Az győz, aki 3x;

mindkét térfélen ugyanannyi jelzőtrikós, mint trikó nélküli, egy térfélen lévők kigyűjtenek 3 átadást és átadják a labdát a túlsó térfélre és ott elkezdik gyűjteni újra a pontokat. Szabad labdát vezetni, a védő faultolhat, de szabaddobásnál az eredmény lenullázódik. Az győz, aki 3x áttudja.

 

(2:1) a kapuelőtér előtt elhelyezkedő védő ellen támadásvezetés, gólszerzési kísérletek;

(3:2) a kapuelőtér előtt szélességben/mélységben tagolt védők ellen támadásvezetés, minél több gól elérése összjátékkal;

(4:3) a kapuelőtér előtt szélességben/mélységben tagolt védők ellen támadásvezetés, minél több gól elérése összjátékkal.

 

2 kapus játék, minden szabály érvényes, játék 5 gólig;

2 kapus játék, minden szabály érvényes, minden támadónak a támadó térfélen kell lennie a csak akkor ér a gól, játék 5 gólig;

2 kapus játék, aki gólt szerez, az cserél, játék 5 gólig.

 

 

Labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal előre,

talppal görgetéssel, ’tiki-takival’, futás közben

Passzolások, labda átvételek, mindkét lábbal, futás közben, előre haladással, külsővel, belsővel és a végén rúgási kísérletek üres kapura belső csüddel történő rúgással.

Cicázás helyben 6:2-ben 2 labdával

 

Váltó és sorversenyek lábbal labdavezetéssel

 

Cikk-cakk labdavezetés bóják előtt 2x hátrafelé vezetett labdavezetéssel majd hát mögött, láb között, test előtt labda átvétellel irányváltás jobb, bal kézzel.

Sarkazás helyben

 

Labdavezetés egészpályán jobb, bal kézzel. Jelre egy ütemben megállás, sarkazás. következő jelre elindulás.

 

 Jobb láb kilépésre bal kézzel labda leütés, majd fordítva.  

 

 

 

 

Labdavezetéssel fogójátékok pl. Egyszerű fogó, terpeszfogó, vonalfogó, fogó kezében teniszlabda

 

 

 

 

 

Feltételek: minden tanulónak van labdája;

Kritériumok: labdavezetés közben kell a társat megérinteni, 5 kísérletből 3x sikeresen,mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: minden játékosnál legyen labda;

Kritériumok: védőjátékosok ellenében 5 kísérletből maximális gól elérése, minden szint esetében.

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabályos kézilabdapálya, teljes létszámú csapatok;

Kritériumok: játékszabályok betartása.

 

 

 

 

 

 

Feltételek: a játék szabályai;

Kritériumok: 5 játékból legalább 3x át kell passzolni a labdát, mindegyik szint esetében.

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: lehetőleg szabadban, mindenkinek futball labda

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való minél kevesebb elgurulásával, minél nagyobb sebességgel végzett feladatok

 

Kritériumok: mindkét lábbal 5/3x üres kapuba találás

 

 

Kritériumok: hat támadó helyben 2 ’cica’ védő megpróbál labdát szerezni, folyamatos labdamozgatással

Kritériumok: szabálykövetés

Kritériumok: szabálykövetés

 

Feltételek: teremben, mindenkinek kosárlabda, teniszlabda, bóják,

 

Kritériumok: eddig tanult kézváltások gyakorlása, min. 1x végezzék el mindegyik feladatot.

Kritériumok: 3x hiba nélkül végrehajtva,

sarkazásnál, a labda ne maradjon egy helyben, testsúly áthelyezéssel sarkazzanak

Kritériumok: Megállás egy ütemben ellépés nélkül történjen, sarkazásnál támaszláb ne mozduljon el és az elindulás egyszerre a kilépéssel a labda leütése. Minimum 3x szabályos végrehajtás

 

Kritériumok: a megfogott menekülőnek kézbe átadott teniszlabda legyen

 

Atlétika

 

600 méteres futás felmérése

60 méteres futás felmérése

Kislabdahajítás felmérése

15-20 cm-s távolságon három lépésenként 2-3 sáv átugrása majd a végén beugrás homokgödörbe

Felfutás fokozatosan emelkedő szerekre onnan ugrás szivacsbálába, pad, zsámoly, svédszekrénytető

Távolugrás alacsonyra helyezett gumiszalag fölött

Távolugrás nekifutásból elugrósávból

Akadálypályák ugrásos feladatokkal

Célba dobások különböző méretű és súlyú labdákkal

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban

Kritériumok: fiúk 2.35, lányok 2.45 sec.

Kritériumok: fiúk 10,8. lányok 11.5 sec.

Kritériumok: fiúk 18m lányok 20m

Kritériumok: 120-140 cm átugrás legyen

 

Kritériumok: stabil egyensúlyi helyzet, folyamatos futással

 

Kritériumok:optimális szög az elugráshoz

Kritériumok: törekedjen az elugrás pontos helyről történjen

Kritériumok: babzsák, kislabda, PVC labda, 1 kg medicinlabda

Kritériumok: szabálykövetés

Önvédelmi és küzdő feladatok

Asztalitenisz

ütőfogás, adogatás, tenyeres ütés

 

Feltételek:ping-pong ütő, labda, asztal

Kritérium: labda eltalálása minél többször

Teljesítménymérés

Netfit tesztek felmérése

Feltételek: a netfit készlet biztosítása