Szabadon felhasználható tanmenetek
5-6. osztály - tantervek, tanmenetek
5-6. osztály - tantervek, tanmenetek

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:

http://www.nefmi.gov.hu

 

A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:

http://kerettanterv.ofi.hu

Érvényben lévő tantervek

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

TANMENET - 1-2. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

1-2 tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, reakciógyorsaság, ugró-, dobóképesség fejlesztése. Kar-, törzserő fejlesztése. Teljesítménymérés.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdás ügyesség kialakítása. Tanult mozgásformák átismétlése, pontos végrehajtása, eredményességre törekvés.

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség, együttműködés, kezdeményezőkészség, fegyelmezettség kialakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkozások szervezett lebonyolításához nélkülözhetetlen alakzatok, testfordulatok, menetgyakorlatok.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: a megadott alakzatok hibátlan felvétele 3 kísérletből 2x.

Gimnasztika

Határozott formájú 4-8 ütemű szabad-, társas-, kéziszergyakorlatok.

Feltételek: határozott forma, 4-8 ütem

Kritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlat egyéni összeállítása és bemutatása

Képességfejlesztés

F31

 

 

 

F33

 

 

 

 

 

F34

 

 

 

F23

aerob állóképesség fejlesztés: tartós futás; lányok 4-5, fiuk: 5-6 perc;

gyors futások állórajttal indulással 15-20 m-en;

 

 

felugró képesség kialakítása: sorozat felugrások zsámolyra, padra páros és egy lábon;

 

 

 

 

dobóképesség fejlesztése: különböző méretű és súlyú labdák dobása, páros-, egy kézzel;

 

 

Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.

Feltételek: szabadban futás

Kritérium: 2x legyen képes futni az időt

Feltételek: állórajtból, 15-20 m

Kritérium: 5 kísérletből 3x megadott idő alatt teljesíteni;

Feltételek: legalább 5 zsámoly felett, páros-, egy lábon végrehajtva.

Kritérium: folyamatos szökdelés 3x;

egy lábon történő ugrások végrehajtásakor a sarok, talp egyszerre érjen a talajra!

Feltételek: a labda súlyának, méretének, dobó kéz/ek meghatározása;

Kritériumok: megadott távolságra, irányba, célba történő dobás.

Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;

Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.

Játékok versengések

 

A szervezet előkészítését, bemelegítését szolgáló testnevelési játékok, labdafelhasználásával is

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

Úszás

Hátúszás: siklás háton, láb-, kartempó külön-külön végrehajtva.

 

 

 

 

Játékok vízben, feladatok labdával

Feltételek: legalább 10m-es medence, úszással kapcsolatos fogalmi készlet ismerete

Kritériumok: siklás háton 3x, min. 8m-en;

lábtempóval haladás 3x, min. 8m-en;

kartempóval haladás 3x, min. 8m-en.

Feltételek: a víz mélységének meghatározása, a tanulók a medence alján állva játszanak.

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása

Sportjátékok

 

TET31

TET31

TET31

 

TET43

 

 

TET41

 

 

TET61

 

 

 

TE22

 

 

TAT21

 

 

TAV22

 

TAV22, TAV52?

 

 

 

J41?

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Alaphelyzete felvétele,
 • Védekező alapmozgás
 • Támadó lábmunka

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Labdavezetés folyamatosan jobb és bal kézzel, helyben, szökdelés közben, haladással.
 • A labda elfogása különböző irányból, magasságból érkező labdák esetében

Kapura lövések:

 • Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával kitámasztással.

Védekezés technikai feladatai:

 • Kilépés  a labdás támadóval szemben.

 

Taktikai feladatok:

Támadó taktika:

 • Az egyes posztok ismerete, helyezkedés.

Védekező taktika:

 • helyezkedés a labda nélküli támadóval szemben.
 • Helyezkedés a labdás támadóval szemben.

Kétkapus játék, egyszerűsítette szabályokkal.

 

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal;

 

rúgás: belső csüddel, állított labdával, mozgásból érkező labdával;

 

 

passzolások, átvételek, mindkét lábbal.

 

 

 

Játék: ötletjáték 3:3 ellen, kiskapura

 

 

 

Kosárlabdázás: labda nélküli gyakorlatok, megindulás, megállás, alaphelyzet, cselezés,

labdavezetések: magas, középmagas helyben és haladással,

átadások-átvételek: kétkezes mellső-, felsőátadás helyben és mozgás közben.

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas tornaterem, vagy szabadtéri sportpálya.

 

 

 

Feltételek: legalább 2 tanulónként egy ’1’-es méretű kézilabda.

 

 

 

 

Feltételek: legalább egy kapuelőtér nagyságú oktatási terület, felfestett kapuelőtér.

 

 

 

 

 

Kritériumok: legalább 10 passz kísérlet hiba nélküli teljesítése 10-es távolságra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban, párban végezve

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.5m) labdavezetés 2x.

Feltételek: álló labda, majd szemből érkező labda

Kritériumok: mindkét lábbal 3x min. 8m-re rúgni.

Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, állóhelyből

Kritériumok: 3x átadás társ lábához érkezzen a labda, min.2x.

Feltételek: megfelelő méretű pálya és kapu;

Kritérium: folyamatos játék 3-3 percen át, a szabályok betartásával.

Feltételek: legalább két kosárpalánk, ha lehet mini palánk!  Kosárlabdák.

Kritériumok: az egyes feladatok megfelelő számú gyakorlása párokban, egyenként.

Atlétika

Speciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, haladás térdemeléssel, saroklendítéssel;

gyors futások 30, 40 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, versengések különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával.

Ugrások: rövid 2-5 lépés nekifutással akadályok fölött.

 

 

Dobások: a dobáshoz szükséges képességeket növelő gyakorlatokkal kéziszerek, elsősorban különböző súlyú és méretű labdákkal, páros, ill. egy kézzel.

Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve.

 

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása.

Rajtversenyek, távol és magasugró, kislabdahajító versenyek.

 

 

Feltételek: kellő távolság, egyenletes terep, szabadban

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása folyamatosan.

 

Feltételek: az akadályok (zsámoly, pad,) 1-1,5m távolságra legyenek,;

Kritériumok: 5 akadály fölött, folyamatos haladással 3x áthaladni.

Feltételek: szabadban, lányok 1 kg, fiuk 2kg-os labdával, egyedül és párban;

Kritériumok: mindkét kézzel 3x, min. 5m távolságra dobni a szert.

Feltételek: szabadban, 3 lépéses dobóritmussal dobás

Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra dobás.

Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,

Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.

Torna

 

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Korongdobás (frizbi)

Tájfutás: alapvető térképismeretek

 

Önvédelmi és küzdő feladatok

 

 

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

TANMENET - 3-4. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

3-4. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, reakciógyorsaság, gyorserő, ugró-, dobóképesség fejlesztése, kar, törzserő általános fejlesztése.

Teljesítménymérés.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

A tanult mozgásformákban pontos végrehajtásra törekvés, labdakezelés továbbfejlesztése kézilabdázásban, labdarúgásban

 

3.      Személyiségformálás

kezdeményező-, együttműködő készség, önfegyelem és kitartóképesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Foglalkozások fegyelmezett, rendezett lebonyolításhoz szükséges alakzatok fegyelmezett, gyors végrehajtása. Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: a megadott alakzatok időre történő felvétele, 3 kísérletből 2x pontosan.

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Feltételek: határozott forma, 4-8 ütem

Kritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlat egyéni összeállítása és bemutatása, szabadon választott szerrel.

Képességfejlesztés

F31

 

F31

 

 

F33

 

 

 

F34

 

 

 

 

F23

aerob állóképesség fejlesztés: tartós futás; lányok 5-6, fiuk: 6-7 perc;

 

gyors futások állórajttal indulással 20-30 m-en;

 

 

felugró képesség kialakítása: sorozat felugrások zsámolyra, padra páros és egy lábon;

 

 

dobóképesség fejlesztése: különböző méretű és súlyú labdák dobása, páros-, egy kézzel;

 

 

 

Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.

Feltételek: szabadban futás

Kritérium: 2x legyen képes lefutni az időt

Feltételek: állórajtból, 20-30 m

Kritérium: 5 kísérletből 3x megadott idő alatt teljesíteni;

Feltételek: legalább 5 zsámoly felett, páros-, egy lábon végrehajtva, padon oldalirányból;

Kritérium: folyamatos szökdelés 5x;

Feltételek: a labda súlyának (lányok 1kg, fiúk: 2 kg.), méretének, dobó kéz meghatározása;

Kritériumok: megadott távolságra, irányba, célba történő dobás.

Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;

Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.

Játékok versengések

 

Testnevelési játékok, sor- és váltóversenyek, különböző típusú labdák alkalmazása, kéz és a lábak használatával.

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

Úszás

Hátúszás: siklás háton, láb-, kartempó összekötésével folyamatos úszás

 

 

Játékok vízben, feladatok labdával

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok: siklás háton 3x, min. 8m-en;

láb és kartempóval haladás 3x, min.10m-en;

Feltételek: a víz mélységének meghatározása, a tanulók a medence alján állva játszanak.

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása

Sportjátékok

TET31      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TET43

 

TET41TET42

 

TET42

 

 

TET61

 

 

 

TEV31

 

TAT56

 

 

(?)

 

TAV22, TAV51?

 

TAV52

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Irányváltoztatás tárgykerüléssel
 • Egyszerű irányváltoztatások, a társ kicselezése
 • Felugrások egy és két lábról
 • Megállások, megindulások
 • Fordulatok helyben, haladással, és felugrás közben.
 • Páros küzdő gyakorlatok.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Labdavezetés haladással, irányváltással.
 • Guruló labda elfogása, továbbítása társnak.
 • Labda átadások különböző távolságra álló társnak és mozgás közben.

Kapura lövések:

 • Kapura lövések kitámasztással, társtól kapott labdával, pár lépés, labdavezetés után.

Védekezés technikai feladatai:

 • Kilépés a labdás támadóval szemben.

Támadó taktikai feladatok:

 • A támadó játékosok helyezkedése játék közben.
 • „add és fuss” játék.

Védekező taktika:

 • helyezkedés a labda nélküli támadóval szemben.
 • Helyezkedés a labdás támadóval szemben.

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal;

 

 

rúgás: belső csüddel, mozgásból, különböző irányokból érkező labdával;

 

 

passzolások, átvételek, mindkét lábbal, mozgás közben.

 

 

 

Játék: ötletjáték 3:3 ellen, kiskapura.

 

 

Kosárlabdázás: megállás, sarkazás gyakorlása;

átadások: kétkezes mellső átadás járás és futás közben;

 fektetett dobás mindkét oldalról, jobb-bal kézzel;

 labdavezetés mindkét kézzel, járás-futás közben, egyenes és szlalom vonalú pályán;

játék: ötletjáték 3:3 ellen, mini palánkra.

 

 

Feltételek: kézilabdázás oktatására alkalmas terem, vagy szabadtéri sportudvar.

 

 

Kritériumok: tudjanak lépéshiba nélkül megállni, majd elindulni.

 

 

 

 

 

 

 

Kritériumok: legyenek képesek hiba nélkül passzolni 10x a 15 m-es távolságra helyezkedő társnak.

 

Kritériumok: legyenek képesek lépéshiba nélkül átvenni a társtól kapott labdát.

Legyenek képesek 5 kapura lövési kísérletből 3 alkalommal a megadott célt eltalálni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.

Feltételek: guruló labda szemből, majd különböző irányokból érkező labda

Kritériumok: mindkét lábbal 3x min. 8m-re rúgni.

Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, mozgásközben

Kritériumok: 3x átadás, az ügyesebbik lábal, a társ lábához érkezzen a labda, min.2x.

Feltétel: megfelelő pálya;

Kritérium: folyamatos játék min. 4 percig, a szabályok betartásával.

Feltételek: kosárpalánkok, mini palánk, megfelelő számú labda;

Kritériumok: megállás-sarkazás megadott ütemre történjen 5-ből 3x helyesen; átadások a társ kezébe érkezzenek 5-ből 5x; Fektetett dobás az átadások végén 5-ből 3x pontot érőn!

Labdavezetés: tekintet előre néz, csuklóból nyomni a labdát.

Atlétika

Speciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 15-20 m-en;

 

 

gyors futások 30, 40 m-en, a kar és lábmunka összehangolása,

 

versengések különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával.

 

 

Magasugrás: 3-5 lépés nekifutással átlépő magasugrás .

 

 

Távolugrás: 5-7lépés nekifutás után guggoló technikával ugrás.

 

 

Dobások: a dobáshoz szükséges képességeket növelő gyakorlatok kéziszerekkel, elsősorban különböző súlyú és méretű labdákkal, páros, ill. egy kézzel.

Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve.

 

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása.

Rajtversenyek, távol és magasugró, kislabdahajító versenyek.

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között, egyenletes terep, szabadban;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása folyamatosan.

 

Feltételek: szabadban, egyenletes talaj;

Kritériumok: a megadott táv min. 5x lefutása, helyes technikai végrehajtással.

Feltételek: az akadályok (zsámoly, labdák) 1-1,5m távolságra legyenek;

Kritériumok: 5 akadály fölött, folyamatos haladással 3x áthaladni.

Feltételek: megfelelő magasugró domb és készlet

Kritériumok: átlépő magasugrás, 3x fiuk: 85-100cm, lányok: 75-90cm.

Feltételek: szabadban, homokgödörben, elugró sávból (5o cm);

Kritériumok: 3x, 270-300cm távolságra ugrás.

Feltételek: szabadban, lányok 1 kg, fiuk 2kg-os labdával, egyedül és párban;

Kritériumok: mindkét kézzel 3x, min. 5m távolságra dobni a szert.

Feltételek: szabadban, 3 lépéses dobóritmussal dobás

Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra dobás.

Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,

Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.

Torna

 

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Korongdobás (frizbi): dobások párokban, állóhelyben

 

 

Tájfutás: alapvető térképismeretek

Feltételek: megfelelő számú korong

Kritériumok: alapdobás mindkét kézzel a társnak, 5-ből 3x a társ kezébe érkezzen a korong.

Feltételek: tájfutó térképek

Kritériumok: a térképjelek felismerése.

Önvédelmi és küzdő feladatok

 

 

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

TANMENET - 5-6. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

5-6. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek

1.fejlesztése

Általános erőfejlesztés, a kar-, hajlító-, feszítő izmainak, a láb ugróerejének további fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése szereken végzett gyakorlatokkal.

Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakcióképesség fejlesztés

.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdakezelés finomítása.

Hátúszás, magasugrás alapelemei

 

3.      Személyiségformálás

Figyelem, fegyelem és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások. Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.

Gimnasztika

Játékos és határozott formájú 4-8 ütemű társas-, kéziszer- és szergyakorlatok.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Feltételek: játékos forma, 4-8 ütem

Kritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlatok társsal történő bemutatása, játékos formában.

Képességfejlesztés

F23

 

 

 

F23

 

 

 

 

 

 

F23

Függésgyakorlatok rúdon, kötélen, játékos mászóversenyek bordásfalon;

 

 

 

has-, hát-, oldalizmok erejének fejlesztése;

 

 

 

 

 

 

Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.

Feltételek: megfelelő számú rúd és kötél

Kritérium: függés csak karral kapaszkodva rúdon és kötélen, 5mp-ig 3x; függésben mászókulcsolás kialakítása mászás két fogással térdek kinyúlásáig.

Feltétel: talajon, padon, bordásfalon végrehajtott gyakorlatok

Kritériumok: ismétléssel végzett 5-ös sorozatban 3x végrehajtott ha-, hát-, oldalizom erősítő gyakorlatok.

Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;

Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.

 

 

 

Játékok versengések

Testnevelési játékok, sor- és váltóversenyek, különböző típusú labdák alkalmazása, kéz és a lábak használatával.

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

Úszás

Hátúszás: láb-, kartempó, késleltetett kartempó, kar- lábtempó összekötésével úszás

 

 

Játékok vízben, feladatok labdával

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok: láb és késleltetettkartempóval haladás 3x, min.10m-en;

Feltételek: a víz mélységének meghatározása, a tanulók a medence alján állva játszanak.

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása

Sportjátékok

 

TET44

 

 

 

TET44

 

J53

J35

 

 

TET43

 

 

TET41

 

TET42

 

TET44, TET42

 

 

 

TET61, TET63

 

 

 

TET62

 

 

TET63

 

 

TAT21(?)  TAT54?

 

 

 

TAV41(?) TAV52

 

TAV41(?)

 

TAV41(?)

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Indulócselek egy és két ütemben történt megállások után, a dobókézzel azonos, és dobókézzel ellentétes oldalra.
 • Szabadulás a védőtől, -cselezések labda nélkül.
 • Páros küzdő gyakorlatok labdával.
 • Páros küzdőgyakorlatokból gyors megindulások.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Labdavezetés hátrafelé futás közben, oldalirányba történő helyváltoztatás közben.
 • Labda elfogása különböző magasságból és sebességgel érkező labdák esetében.
 • Labda átadások különböző távolságra álló társnak helyben és mozgás közben.
 • Labdaátadások indulócsel után, oldalirányba a dobókéz felé, és a dobókézzel ellentétes oldalra.

Kapura lövések:

 • Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással.
 • Irányváltás után beugrásos kapura lövés passzív védő mellett.
 • Felugrásos lövés, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással, passzív védő fölött.

Támadó taktikai feladatok:

 • 1:1 elleni támadó taktika.
 • 2: 1 elleni támadó taktika.

Védekező taktika:

 • A védőjátékos feladata az 1:1 elleni játékban.
 • A védőjátékos szerepe a 2:1 ellen játékban.
 • A védőjátékos szerepe az 1:1 elleni játékban.

Kétkapus játék

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal;

 

 

rúgás: belső csüddel, mozgásból, különböző irányokból érkező labdával;

 

 

passzolások, átvételek, mindkét lábbal, mozgás közben;

 

 

 

 

 

 

játék: kispályán, kiskapura 3:3 ellen, ötletjáték.

 

 

Kosárlabdázás:

fektetett dobás egy-két leütés után,

emberfogásos védekezés, védekezés karmunkája.

 

Játék: mini palánkra, 3:3 ellen

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorlótér.

Kritériumok: legyenek képesek irányt váltani. Legyenek képesek az irányváltást a dobókéz irányába, és azzal ellentétesen is végrehajtani.

 

 

Kritériumok: a különböző magasságból, és irányból érkező labdaátadásokat képesek legyenek biztonságosan átvenni, 10 kísérletből legalább 7x.

 

 

 

 

Kritériumok: 5 lövésből 5x gólt elérni;

Kritériumok: 5 lövésből 5x gólt elérni;

Legyenek képesek a felugrásos lövést helyes technikával végrehajtani.

Ismerjék föl a beugrásos lövés, és az átlövés közötti különbségeket.

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.

Feltételek: guruló labda szemből, majd különböző irányokból érkező labda

Kritériumok: mindkét lábbal 3x min. 8m-re rúgni.

Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, mozgásközben

Kritériumok: 3x átadás, az ügyesebbik lábal, a társ lábához érkezzen a labda, min.2x.

 Feltétel: meghatározott méretű pálya;

Kritériumok: a tanult elemek használatával.

Feltételek: megfelelő méretű pálya;

Kritériumok: folyamatos játék 4 percig, szabályok betartásával.

 

Feltétel: kosárpalánk, mini palánk, labdák;

Kritériumok: lépéshiba nélküli kosárra dobás 5-ből 3x eredményesen

Feltétel: 2 mini palánk;

Kritérium: folyamatos játék 4 percig, a megadott dobásformával pontszerzés.

Atlétika

Speciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 15-20 m-en;

 

 

gyors futások 20-30 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással

 

versengések különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával.

 

 

Magasugrás: 7-8 lépés nekifutással átlépő magasugrás .

 

 

Távolugrás: 8-10 lépés nekifutás után guggoló technikával ugrás.

 

 

Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve.

 

 

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása.

Rajtversenyek, távol és magasugró, kislabdahajító versenyek.

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között, egyenletes terep, szabadban;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása folyamatosan.

 

Feltételek: szabadban, egyenletes talaj;

Kritériumok: a megadott táv min. 6x lefutása, felgyorsulva

Feltételek: az akadályok (zsámoly, labdák) 2-2,5m távolságra legyenek;

Kritériumok: 4 akadály fölött, folyamatos haladással 5x áthaladni.

Feltételek: megfelelő magasugró domb és készlet

Kritériumok: átlépő magasugrás, 3x fiuk: 95-105cm, lányok: 80-95cm.

Feltételek: szabadban, homokgödörben, elugró sávból (5o cm);

Kritériumok: 3x, 270-300cm távolságra ugrás.

Feltételek: szabadban, vagy teremben 3 lépéses dobóritmussal dobás

Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra dobás, vagy 10 távolságra célba dobás, 5-ből 3 találat.

Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,

Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.

Torna

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, támlázások különböző irányokban, különböző szereken.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.

 

Talajtorna: gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből, különböző testhelyzetekbe.

 

Zsugor-fejállás, fejállás különböző lábtartásokkal

Fejállásból gurulóátfordulás előre, különböző testhelyzetekbe.

 

 

Egyensúlyozó gyakorlatok: padon, gerendán, ferdepadon járások, fordulatok, szerek hordásával.

 

Feltételek: normál támaszhelyzet,

Kritériumok: lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig.

 

Feltételek: tornaszőnyegek,

Kritériumok: guggolótámaszból indulva, guggolótámaszba érkezés, 3x sikeresen végrehajtva.

Feltételek: tornaszőnyegek;

Kritériumok: tornászos testtartással végrehajtott gyakorlatok, a kiinduló és befejező helyzetek pontos betartásával 3x.

Feltételek: tornapad, ferdepad, gerenda;

Kritériumok: a szerek teljes hosszában biztonságos járás fordulatokkal oda-vissza folyamatosan 3x, labdával a kézben is.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Korongdobás (frizbi): dobások párokban, állóhelyben

 

 

Tájfutás: alapvető térképismeretek

 

Korcsolyázás: gyakorlatok talajon, egy lábon guggolások, törzshajlítások;

jéghez szoktatás: esés, felállás, alapállás, járás korcsolyával, harántcsúszások előre.

Feltételek: megfelelő számú korong

Kritériumok: alapdobás mindkét kézzel a társnak, 5-ből 3x a társ kezébe érkezzen a korong.

Feltételek: tájfutó térképek

Kritériumok: a térképjelek felismerése.

Feltételek: jégpálya az iskolában, vagy központi helyen, korcsolyák a tanulók számára

Kritériumok: az alapgyakorlatok biztonságos végrehajtása.

Önvédelmi és küzdő feladatok

 

 

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

TANMENET - 7-8. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

7-8. tanítási egység

Óraszám: kb. 14-16 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános erőfejlesztés, a karfeszítő izmok, a dinamikus láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése szereken végzett gyakorlatokkal.

Koordinációs képességek: téri tájékozódó-, reakció-, ritmusképesség fejlesztése;

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Labdakezelés, lábbal is, finomítása.

Gyorsúszás alapismeretei

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások. Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.

Gimnasztika

Ízület és gerincvédelemhez szabad-, és kéziszergyakorlatok egyénileg és párban is.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Feltételek: egyéni és páros feladatvégzés

Kritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlatok társsal történő bemutatása, az izmok szimmetriájára vonatkozóan

Képességfejlesztés

F23

 

 

 

 

F23

 

 

 

F23

Támaszgyakorlatok talajon, tornaszereken, játékos sor- és váltóversenyek támaszhelyzetek felhasználásával;

 

 

 

has-, hát-, oldalizmok erejének fejlesztése;

 

 

 

Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.

Feltételek: megfelelő számú tornapad, zsámoly

Kritérium: fekvő-, guggoló-, térdelő-, könyök támasz mély és magas helyzetben végzett karhajlítások 3x5;

 

Feltétel: talajon, padon, bordásfalon végrehajtott gyakorlatok

Kritériumok: ismétléssel végzett has-, hát-, oldalizom erősítő gyakorlatok 3x5;.

Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;

Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.

Játékok versengések

Testnevelési játékok, sor- és váltóversenyek, támaszhelyzetekben, különböző típusú labdák alkalmazásával is

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

Úszás

Hátúszás: kar- lábtempó összekötésével úszás

 

 

Gyorsúszás: lábtempó, siklás hason, levegővétel

 

 

 

Játékok vízben, feladatok labdával

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok: folyamatos úszás háton  min.10m-en, 3x

Feltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: lábtempóval úszás 10m-en, levegővétellel.

Feltételek: a tanulók a medence alján állva, ill. háton úszva játszanak.

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása

Sportjátékok

 

TET31

TET31

 

TET42, TET44

 

 

 

TET61, TET63

 

 

 

TET44, TET62

 

TET44, TET62

 

TET63

 

 

 

TE22

 

TEV32

 

TEV32

 

TAT54

TAT54

(?)

(?)

 

 

TET64

 

TAV64

TAV71?

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Ütközések talajon
 • Ütközések felugrás közben.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Labdaátadások dobókézzel azonos, és dobókézzel ellentétes oldalra történő passzcsel után, talajról.

Kapura lövések:

 • Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással védő nélkül.
 • Irányváltás után beugrásos kapura lövés passzív védő mellett.
 • Irányváltás után beugrásos kapura lövés két védő között.
 • Felugrásos lövés, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással, passzív védő fölött.

Védekezés technikai feladatai:

 • Kilépés a labdás támadóval szemben.
 • Ütközés a talajon a labdás támadóval szemben.
 • Ütközés a levegőben a felugró labdás játékossal szemben.

Támadó taktikai feladatok

 • 2: 1 elleni támadó taktika.
 • 2 :2 elleni játék.
 • „add és fuss” játék.
 • Szabadulás az emberfogás helyzetéből.

Védekező taktika:

 • Két védőjátékos együttes tevékenysége a játékban.
 • 2:2 elleni játék.
 • Emberfogásos védekezés a „kisjátékokban”

Kétkapus játék.

 

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal;

 

 

rúgás: belső csüddel, mozgásból, különböző irányokból érkező labdával;

 

 

 

passzolások: laposan, ívelten helyben és mozgás közben

 

 

 

átvételek: levegőből érkező labda átvétele mindkét lábbal;

 

 

ötletjáték 4:4 ellen

 

 

Kosárlabdázás:

cselezés: indulócsel, cselezés futás közben;

 

 

 

 

játék: emberfogásos védekezés gyakorlásával

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorlótér, de legalább egy félpályányi terület. Kézilabda kapu.

Páronként legalább 1 kézilabda.

 

 

 

Kritériumok: kapura lövés célmeghatározással. 5 lövésből legalább 3 lövés érjen pontosan célba.

 

 

 

 

 

 

  

Kritérium: támadó-védekező párok 5 sorozatos partik a játékban.

 

 

 

 

 

  

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.

Feltételek: szemből, majd különböző irányokból érkező labda

Kritériumok: mindkét lábbal 3x távolságra törekvéssel, min. 10m-re rúgni.

Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, mozgásközben

Kritériumok: 3x átadás, az ügyesebbik lábal, a társ lábához érkezzen a labda, min.2x.

Feltétel: levegőből érkező labda;

Kritérium: az érkező labda átvétele a labda elgurulása nélkül 3 kísérletből legalább 2x.

Feltétel: két kapura, teljes terem méret;

Kritérium: játékszabályok szerinti játék, folyamatosan min. 4 percig!

Feltételek: megfelelő hely páronként a cselezés végrehajtásához, palánkok;

Kritériumok: a cselező játékos 3 próbából 2x hagyja ott a társát, a védő pedig 3 kísérletből 2x akadályozza meg a támadót a csel végrehajtásában.

Feltétel: palánkok, mini palánk;

Kritériumok: folyamatos játék 3:3 ellen, emberfogásos védekezéssel, min. 4 percig.

 

 

Atlétika

Speciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok.

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 15-20 m-en;

 

 

gyors futások 15-20 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással

 

 

 

szökdelések páros- egy lábon különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával.

 

 

 

Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve.

 

 

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása.

Rajtversenyek, kislabdahajító versenyek.

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása folyamatosan.

 

Feltételek: kellő távolság a teremben, min 25m;

Kritériumok: a megadott táv min. 5x lefutása, felgyorsulva, fokozatos lassítással;

Feltételek: az akadályok (zsámoly, labdák) 2-2,5m távolságra legyenek;

Kritériumok: 5 akadály fölött, folyamatos szökdeléssel páros- egy lábon 5x áthaladni.

Feltételek teremben 3 lépéses dobóritmussal dobás célba;

Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra lévő célba dobás, 5-ből 3 találat.

Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,

Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.

Torna

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, támlázások különböző irányokban, különböző szereken.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.

 

 

 

 

Szekrényugrás keresztbe állított szekrényen (2-4 rész): guggoló átugrás, zsugorkanyarlati átugrás

 

Kézállás bordásfalnál,

 

 

mérlegállás,

 

 

 

kézen átfordulás oldalt (cigánykerék)

 

 

 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak)

 

 

 

Feltételek: normál támaszhelyzet,

Kritériumok: lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig.

 

Feltételek: ugrószekrény (2-4 rész), tornaszőnyegek;

Kritériumok: 2-2 kísérlet.

Feltétel: bordásfalak

Kritériumok: helyes testtartással végrehajtott kísérletek, 5x.

Feltételek: egyenletes talaj

Kritériumok: a törzs és láb legalább egy vonalban legyen, kísérletek bal- és jobb lábon is.

Feltétel: egyenletes talaj, kijelölt sáv; Kritérium: mindkét irányba a sávon belül végrehajtva 3-3x a gyakorlatot.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Korongdobás (frizbi): dobások párokban, állóhelyben, mozgás közben meghatározott távolságra.

 

Korcsolyázás: siklás két lábon, egyenes korcsolyázás

 

 

 

 

Tájfutás: alapvető térképismeretek

Feltételek: megfelelő számú korong

Kritériumok: alapdobás mindkét kézzel a társnak, 5-ből 3x a társ kezébe érkezzen a korong, mozgás közben is ue.

Feltételek: jégpálya az iskolában, vagy központi helyen;

Kritériumok: csak a korcsolya élén történő siklás legalább 4m-en, 3 kísérletből 2x.

 

Feltételek: tájfutó térképek

Kritériumok: a térképjelek felismerése.

Önvédelmi és küzdő feladatok

 

 

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

TANMENET - 9-10. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

9-10. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános erőfejlesztés, a karfeszítő izmok, a dinamikus láberő fejlesztése, törzsizmok erejének arányos fejlesztése szereken végzett gyakorlatokkal

Koordinációs képességek: egyensúlyozó és ritmusképesség fejlesztése

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

 Labdakezelés, lábbal is, finomítása.

Gyorsúszás alapismeretei

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok, megindulás, megállás, fejlődések, szakadozások. Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén alakzatok felvétele

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x pontosan.

Gimnasztika

Ízület és gerincvédelemhez szabad-, és kéziszergyakorlatok egyénileg és párban is.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

Feltételek: egyéni és páros feladatvégzés

Kritériumok: 3-3 négy és nyolcütemű gyakorlatok társsal történő bemutatása, az izmok szimmetriájára vonatkozóan

Képességfejlesztés

F23

 

 

 

 

F23

 

 

 

F23

Támaszgyakorlatok talajon, tornaszereken, játékos sor- és váltóversenyek támaszhelyzetek felhasználásával;

 

 

 

has-, hát-, oldalizmok erejének fejlesztése;

 

 

 

Kar-, törzserő fejlesztése szabadgyakorlati alapformákkal és szerek felhasználásával.

Feltételek: megfelelő számú tornapad, zsámoly

Kritérium: fekvő-, guggoló-, térdelő-, könyök támasz mély és magas helyzetben végzett karhajlítások 3x5;

 

Feltétel: talajon, padon, bordásfalon végrehajtott gyakorlatok

Kritériumok: ismétléssel végzett has-, hát-, oldalizom erősítő gyakorlatok 3x5;.

Feltételek: szabadgyakorlati alapformák, kéziszerek meghatározása;

Kritériumok: 4-8 ütemű gyakorlatok, minimum 4 gyakorlat elem.

Játékok versengések

Testnevelési játékok, sor- és váltóversenyek, támaszhelyzetekben, különböző típusú labdák alkalmazásával is

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés meghatározásával.

Úszás

Hátúszás: kar- lábtempó összekötésével úszás

 

 

Gyorsúszás: lábtempó, siklás hason, levegővétel

 

 

 

Játékok vízben, feladatok labdával

Feltételek: legalább 10m-es medence

Kritériumok: folyamatos úszás háton  min.10m-en, 3x

Feltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: lábtempóval úszás 10m-en, szabályos levegővétellel.

Feltételek: a tanulók a medence alján állva, ill. háton úszva játszanak.

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása

Sportjátékok

 

TET31

TET31, TET44?

 

TET31

TET31

 

TET41

 

TET41

 

TET42

 

TET42

 

 

TET42

 

 

 

TET61, TET63

 

 

 

 

TET61, TET63

 

 

TET62

 

TET63

 

 

 

TEV33

TEV32

 

 

TEV32

 

TAT44

TAT54

TAT55

TAT32

 

 

 

 

TAV64

 

TAV64

TAV615

TAV510

TAV32

 

TAV32

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Támadó lábmunka
 • Egyszerű irányváltoztatások, a társ kicselezése
 • Ütközések talajon
 • Ütközések felugrás közben.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • A labda elfogása különböző irányból, magasságból érkező labdák esetében.
 • Labda elfogása különböző sebességgel érkező labdák esetében.
 • Labda átadások különböző távolságra álló társnak és mozgás közben.
 • Labdaátadások indulócsel után, oldalirányba a dobókéz felé, és a dobókézzel ellentétes oldalra.
 • Labdaátadások dobókézzel azonos, és dobókézzel ellentétes oldalra történő passzcsel után, talajról.

Kapura lövések:

 • Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással védő nélkül.
 • Kapura lövések talajról, lövőkézzel azonos, és ellentétes oldalról kapott labdával, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással passzív védő fölött.
 • Irányváltás után beugrásos kapura lövés két védő között.
 • Felugrásos lövés a lövőkéz irányába történő passzcsel után, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással.

Védekezés technikai feladatai:

 • Egyéni sáncolás.
 • Ütközés a talajon a labdás támadóval szemben.
 • Ütközés a levegőben a felugró labdás játékossal szemben.

Támadó taktikai feladatok

 • Gyors indítás.
 • 2 támadó játékos együttműködése
 • 3:2 elleni játék
 • Rendezetlen védelem elleni játék

 

 

Védekező taktika:

 • Két védőjátékos együttes tevékenysége a játékban.
 • 2:2 elleni játék.
 • Ütközés a labdás támadóval szemben.
 • A labdás játékos akadályozása.
 • Védőjátékos szerepe a gyorsindítás

       ellen.

 • A visszarendeződő játékos szerepe a védekezésben.

Kétkapus játék.

 

 

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal;

 

 

rúgás: belső csüddel, mozgásból, különböző irányokból érkező labdával;

 

 

 

passzolások: laposan, ívelten helyben és mozgás közben

 

 

 

átvételek: levegőből érkező labda átvétele mindkét lábbal;

 

 

játék.

 

Kosárlabdázás:

Labdavezetések normál és mély váltakozásával, mindkét kézzel futás közbeni irányváltoztatással

 védőjátékossal, védőmozgással a labdát vezető társ követése;

fektetett dobás gyakorlása mindkét oldalról, mindkét kézzel;

 

 

 

Feltételek: a sportjáték szabályainak megfelelő játéktér, vagy szabadtéri sportudvar.

Páronként legalább 1 kézilabda.

Jelzőtrikó.

 

 

 

  

 

Kritériumok: legyenek képesek indulócsel után pontos célzott lövés végrehajtására. 5 lövésből, 3 találjon célt.

 

 

 

 

 

 

 

   

Kritérium: legyenek képesek a kapus gyorsindítását megfogni, lépéshiba nélkül labdavezetést kezdeményezni, majd kapura lőni.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.

Feltételek: szemből, majd különböző irányokból érkező labda

Kritériumok: mindkét lábbal 3x távolságra törekvéssel, min. 10m-re rúgni.

Feltételek: társsal (6-8m) szemben állva, mozgásközben

Kritériumok: 3x átadás, az ügyesebbik lábal, a társ lábához érkezzen a labda, min.2x.

Feltétel: levegőből érkező labda;

Kritérium: az érkező labda átvétele a labda elgurulása nélkül 3 kísérletből legalább 2x.

Feltételek: 3-3 játékosnak megfelelő méretű pálya, teremben vagy szabadban;

Kritériumok: kispályás szabályokkal folyamatos játék, legalább 3 percig!

 

Feltételek: megfelelő számú labda, palánkok, mini palánk,

Kritériumok: a védőjátékos figyelése labdavezetés közben, a védőjátékos mellett 3-ból 2x menjen el .

 

Feltétel: palánkok, labdák;

Kritériumok: 5-5 dobás egy leütés után, 3 sikeres dobás.

 

Atlétika

Speciálisan előkészítő cél-, és rávezető gyakorlatok futó, ugró, dobó feladatok.

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 15-20 m-en;

 

 

gyors futások 15-20 m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással

 

 

 

szökdelések páros- egy lábon különböző akadályok közbeiktatásával, szerek hordásával.

 

 

 

Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve.

 

 

Játékok, versengések: a testnevelési játékok felhasználásával az egyes atlétikai versenyszámok gyakorlása.

Rajtversenyek, kislabdahajító versenyek.

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása folyamatosan.

 

Feltételek: kellő távolság a teremben, min 25m;

Kritériumok: a megadott táv min. 5x lefutása, felgyorsulva, fokozatos lassítással;

Feltételek: az akadályok (zsámoly, labdák) 2-2,5m távolságra legyenek;

Kritériumok: 5 akadály fölött, folyamatos szökdeléssel páros- egy lábon 5x áthaladni.

Feltételek teremben 3 lépéses dobóritmussal dobás célba;

Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra lévő célba dobás, 5-ből 3 találat.

Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek,

Kritériumok: az egyes versenyszámok teljesítése, az atlétikai versenyszabályok szerint.

Torna

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, támlázások különböző irányokban, különböző szereken.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.

 

 

 

 

Szekrényugrás keresztbe állított szekrényen (2-4 rész): guggoló átugrás, zsugorkanyarlati átugrás

 

Kézállás bordásfalnál,

 

 

mérlegállás,

 

 

 

kézen átfordulás oldalt (cigánykerék)

 

 

 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak)

Testsúlyáthelyezések, járások alapformái, érintő és hintajárás, zenére

 

 

 

Feltételek: normál támaszhelyzet,

Kritériumok: lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig.

 

Feltételek: ugrószekrény (2-4 rész), tornaszőnyegek;

Kritériumok: 2-2 kísérlet.

Feltétel: bordásfalak

Kritériumok: helyes testtartással végrehajtott kísérletek, 5x.

Feltételek: egyenletes talaj

Kritériumok: a törzs és láb legalább egy vonalban legyen, kísérletek bal- és jobb lábon is.

Feltétel: egyenletes talaj, kijelölt sáv; Kritérium: mindkét irányba a sávon belül végrehajtva 3-3x a gyakorlatot.

 

 

Feltételek: zenelejátszó készülék, megfelelő zene>

Kritériumok: az alapgyakorlatok a lejátszott zenére történő végrahajtása

Alternatív környezetben űzhető sportok

Korongdobás (frizbi): dobások párokban, állóhelyben, mozgás közben meghatározott távolságra

 

 

Tájfutás: alapvető térképismeretek

Feltételek: megfelelő számú korong

Kritériumok: alapdobás mindkét kézzel a társnak, 5-ből 3x a társ kezébe érkezzen a korong, mozgás közben is ue.

 

Feltételek: tájfutó térképek

Kritériumok: a térképjelek felismerése.

Önvédelmi és küzdő feladatok

 

 

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

TANMENET - 11-12. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

11-12. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, a vállizmok hajító erejének fejlesztése, hajlékonyság, lazaság növelése, gyorsaságfejlesztés.

Ritmusképesség fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Taktikai elemek a kézilabdázásban.

Gyorsúszás alapismeretei

 

3.      Személyiségformálás

Kitartóképesség és az együttműködő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok járás közben.

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása.

Gimnasztika

Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű szabadgyakorlatok.

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára

 Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

Képességfejlesztés

F31

 

 

F23

 

 

 

 

 

 

F34

Aerob állóképesség növelése 20m-es ingafutás alkalmazásával .

 

 

4-8 ütemű szabad- és kézisúlyzógyakorlatok a váll izmainak erősítésére.

Tartásjavító gyakorlatok a gerincoszlop izomegyensúlyának kialakítása céljából.

 

 

 

Dobóiskolai gyakorlatok medicinlabdával, párokban: lökések, vetések, hajítások.

Feltétel: megfelelő méretű sima felületű hely, információközlő eszköz.

Kritérium: az ingafutás teszt maximális teljesítése

Feltételek: minden tanuló rendelkezzen egy pár 1 kg-os szerrel;

Kritérium: a gyakorlatok ismétlésszámának fokozatos növelése 8-ig, 3-as sorozat számmal.

 

 

Feltételek: 1-2 kg-os medicinlabdák;

Kritériumok: legalább 4m távolság a párok között, a dobott labdát el kell kapni. Egy-egy dobásforma min. 4x-i ismétléssel!

Játékok versengések

Sor- és váltóversenyek, támaszhelyzetekben, különböző típusú labdák alkalmazásával is

Feltételek: a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés céljának meghatározásával.

Úszás

Gyorsúszás: kartempójárásban, egykaros úszások.

 

 

 

Lábtempó ismétlése,

 

siklás hason, kar-lábtempó összekapcsolása

 

Játékok vízben, feladatok labdával

Feltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: kartempó végrehajtása vízben, állóhelyben, levegővétellel, majd haladással 5x;

Kritériumok: lábtempóval úszás 10m-en, 3x;

Kritériumok: szabadon siklás, majd a kar- lábtempó bekapcsolásával úszás 3x10m;

Feltételek: a tanulók a medence alján állva, ill. esetenként gyorsúszással haladva játszanak.

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása, meghatározott ideig!

Sportjátékok

 

TET31

TET31

TET31

 

TET31

 

 

 

 

TET42

 

 

TET42

 

 

 

 

TET42

 

 

 

TET42

 

TET63

TET63

TET63

 

 

 

 

TEV31

TEV33

TEV32

 

TEV32

 

 

 

TAT56

 

TAT54

TAT55

TAT55

TAT42

 

TAT45

TAT32

 

 

TAV52(?)

 

TAV52(?)

TAV32

 

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Felugrások egy és két lábról
 • Megállások, megindulások
 • Fordulatok helyben, haladással, és felugrás közben.
 • Indulócselek egy és két ütemben történt megállások után, a dobókézzel azonos, és dobókézzel ellentétes oldalra.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Labdaátadások oldalirányban a dobókéz irányába, rátörés, és hátsó keresztlépés után.
 • Labdaátadások indulócsel után, oldalirányba a dobókéz felé, és a dobókézzel ellentétes oldalra, a dobókézzel ellentétes lábról történő felugrással
 • Labdaátadások oldalirányban a dobókézzel ellentétes irányba, rátörés után.
 • Labdaátadás oldalirányba talajon történő fault után.

Kapura lövések:

 • Kapura lövés felugrással.
 • Átlövés aktív sánc fölött.
 • Felugrásos lövés a lövőkéz irányába történő passzcsel után, a lövőkézzel ellentétes lábról történő felugrással.

 

Védekezés technikai feladatai:

 • Kilépés a labdás támadóval szemben.
 • Egyéni sáncolás.
 • Ütközés a talajon a labdás támadóval szemben.
 • Ütközés a levegőben a felugró labdás játékossal szemben.

Támadó taktikai feladatok

 • A támadó játékosok helyezkedése játék közben.
 • 2 támadó játékos együttműködése
 • 3:2 elleni játék
 • 3:3 elleni játék.
 • Csapatrész taktikai feladatok megoldása.
 • Gyors indítás.
 • Rendezetlen védelem elleni játék

 

Védekező taktika:

 • Helyezkedés a labdás támadóval szemben.
 • Emberfogás.
 • Védőjátékos szerepe a gyorsindítás

       ellen.

Kétkapus játék.

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok: labdavezetés külső-, belső csüddel, mindkét lábbal;

 

 

átadások-labdakezelések párban;

 

 

játék.

 

  

 

 

Kosárlabdázás:

 technikai gyakorlatok: párokban labdaátadások; hosszú és rövid indulás; páros lefutás.

 

 

 

Játék: 3:3 ellen páros lefutás alkalmazásával

 

Feltételek: a sportág űzésére alkalmas gyakorlótér.

 

Páronként 1 db. labda.

Kézilabda kapu.

Jelzőtrikók.

 

 

  

 

 

Kritériumok: legyenek képesek a védő játékos „faultja” után is hiba nélkül passzolni.

 

 

  

Legyenek képesek a test-test elleni küzdelemre.

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Legyenek tisztában az emberfogás szabályaival.

 

 

  

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda, a vezető lábtól való elgurulása nélkül a társig (min.8m) labdavezetés 2x.

Kritériumok: 5 átadásból 3x a társhoz érkezzen a labda;

 

Feltételek: 3-3 játékosnak megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

 

Feltételek: labdák, palánkok;

Kritériumok: folyamatos labdaátadások a labda elejtése nélkül, legalább 5x;

páros lefutás után pontszerzés mindkét oldalról 3-ból 2x.

Feltételek: mini palánkok;

Kritériumok: folyamatos játék 4 percig, pontszerzés legalább 3 lefutás végén.

 

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra törekvéssel;

 

 

gyors futások 10-15m-en, a kar és lábmunka összehangolása, fokozatos felgyorsulással

 

 

Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a pontos végrehajtásra törekedve.

 

 

Játékok, versengések különböző dobások felhasználásával, különböző célok megjelölésével.

 

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

Feltételek: kellő távolság, min 20m;

Kritériumok: a megadott táv min. 5x lefutása, felgyorsulva, fokozatos lassítással;

Feltételek teremben 3 lépéses dobóritmussal dobás célba;

Kritériumok: 3x, fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra lévő célba dobás, 5-ből 3 találat.

Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek: 1 kg-os medicinlabda, gumilabda, zsámoly, karika, stb.

Kritériumok: a meghatározott játékszabályok, dobásformák pontos betartásával történő játék!

Torna

Támaszhelyzetek, támaszgyakorlatok: akadályokon fel-, át- és lemászások, támlázások különböző irányokban, különböző szereken.

Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, nyújtás.

 

 

 

 

Szekrényugrás keresztbe állított szekrényen (2-4 rész): guggoló átugrás, zsugorkanyarlati átugrás

 

Kézállás bordásfalnál,

 

 

mérlegállás,

 

 

 

kézen átfordulás oldalt (cigánykerék)

 

 

 

 

Ritmikus gimnasztika (lányoknak):

Összetettebb járások, különböző kar- és törzsmozgásokkal összekötve, ritmizált lépések: keringőlépés.

 

 

 

Feltételek: normál támaszhelyzet,

Kritériumok: lányok min. 5 karhajlítás, fiúk min. 7 karhajlítás, folyamatosan, 90 fokos könyökhajlításig.

 

Feltételek: ugrószekrény (2-4 rész), tornaszőnyegek;

Kritériumok: 2-2 kísérlet.

Feltétel: bordásfalak

Kritériumok: helyes testtartással végrehajtott kísérletek, 5x.

Feltételek: egyenletes talaj

Kritériumok: a törzs és láb legalább egy vonalban legyen, kísérletek bal- és jobb lábon is.

Feltétel: egyenletes talaj, kijelölt sáv; Kritérium: mindkét irányba a sávon belül végrehajtva 3-3x a gyakorlatot.

 

 

Feltételek: zenét szolgáltató eszköz, zenehordozó

Kritériumok: a járások és összekötő mozgások ritmikus végrehajtása, folyamatosan

Alternatív környezetben űzhető sportok

Tájfutás: alapvető térképismeretek

 

Sízés

Feltételek: tájfutó térképek

Kritériumok: a térképjelek felismerése.

Feltétel: sí tábor megszervezése az iskolai sí szünetben!

Önvédelmi és küzdő feladatok

Önvédelmi fogások: szabadulás egy-, kétkezes lefogásból.

 

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

TANMENET - 13-14. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

13-14. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Hajlékonyság, lazaság növelése, hajítókészség fokozása, gyorsaság-, ritmusképesség fejlesztése.

 

 

 

 

2.      Készségek kialak

2.      tása, fejlesztése

Taktikai elemek a kézilabdázásban.

Gyorsúszás gyakorlása

 

3.      Személyiségformálás

Félelem leküzdése, az együttműködő képesség, az önálló feladatvállalás fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok járás közben, távköz tartásával

 

 

 

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása, a távközök betartásával.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű szabadgyakorlatok.

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára

 Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

Képességfejlesztés

F31

 

 

 

 

F34

Gyors futások: 10-20-en, állórajttal indulva.

 

 

 

 

 

Dobóiskolai gyakorlatok medicinlabdával, párokban, hajítások.

Feltétel: szabadban, megfelelő talajú pálya

Kritérium: a rajt szabályainak megfelelően indulással, verseny maximális gyorsasággal futva 3x10m és 3x20m-t.

Feltételek: minden tanuló rendelkezzen egy pár 1 kg-os medicinlabdával;

Kritérium: a gyakorlatokat bal-jobb kézzel is végre kell hajtani, a hajítások ismétlésszámának fokozatos növelésével 8-ig, 3-as sorozat számmal.

 

 

 

 

 

 

Játékok versengések

Váltóversenyek 1 kg-os medincinlabdával, hajító mozdulattal történő labdatovábbítás

Feltételek: 1kg-os labda és egyéb szerek, a szabályok megnevezése;

Kritériumok: a játék nehézségi fokának növelése, időtartam, versengés céljának meghatározásával.

Úszás

Gyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.

 

 

Úszás csak lábtempóval;

 

Úszás csak kartempóval;

 

Játékok vízben, feladatok labdával

Feltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: folyamatos úszás 2x10m-en, pihenő után 2x-i ismétléssel.

Kritériumok: lábtempóval úszás 10m-en, 3x;

Kritériumok: kartempóval úszás 10m-en 2x, lábkarikával

Feltételek: a tanulók a medence alján állva, ill. esetenként gyorsúszással haladva játszanak.

Kritériumok: a labda folyamatos levegőben tartása, meghatározott ideig!

Sportjátékok

J55(?), TET32(?)

 

 

 

TAT55, TAV65

TAT65

TAV610

TAT44, TAT45

TAT32

TAV32(?)

 

 

 

Kézilabdázás

 • Az elsajátítított technikai elemek gyakorlása párokban, 3-as, 4-es csoportokban.

Taktikai elemek

 • 3:3 elleni játék.
 • Egyszerű helycserék területváltással.
 • 6:0 területvédekezés.
 • Gyorsindítás.
 • Rendezetlen védelem elleni játék.
 • Védekezés rendezetlen védelem elleni játékban.
 • A kapus taktikai feladatai.

Kétkapus játék.

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

 

levegőből érkező labda kezelése

 

átadások-labdakezelések párban;

 

 

játék: 1:1 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 2:2-es játékban.

 

 

 

Kosárlabdázás: technikai elemek gyakorlása labdával. sarkazás labdaátvétel után majd passzolás a társnak, aki kosárra dob.

Hármas lefutás végén kosárra dobás, mindkét oldalról

Játék: 3:3 ellen a tanult technikai elem alkalmazásával.

Feltételek: kézilabda játék oktatására alkalmas játéktér.

Kézilabda.

  

 

 

Legyenek tisztában a rendezetlen védelem elleni játék szabályaival.

 

 

 

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda kezelése lehetőleg minimális elpattanás nélkül;

Kritériumok: 5 átadásból 3x a társhoz érkezzen a labda;

 

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

Feltételek: labdák, mini palánkok;

Kritériumok: 5 kísérletből 3x sikeres pontszerzés mindkét oldalról, mindkét kézzel dobva.

 

Feltételek: mini palánkok;

Kritériumok: folyamatos játék 4 percig, a gyakorolt technikai elemek felhasználásával.

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

Kislabdahajítás: a 3 lépéses dobóritmus átismétlésével, a váll fölötti hajításra törekedve.

 

 

 

Játékok, versengések különböző dobások felhasználásával, különböző célok megjelölésével.

 

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

Feltételek: szabadban 3 lépéses dobóritmussal dobás;

Kritériumok: fiuk min. 20m, lányok, 10m távolságra dobás, 5-ből 3x.

 

 Feltételek: minden tanuló részvétele, szükséges szerek: 1 kg-os medicinlabda, gumilabda, zsámoly, karika, stb.

Kritériumok: a meghatározott játékszabályok, dobásformák pontos betartásával történő játék!

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Tájfutás: alapvető térképismeretek

Feltételek: tájfutó térképek

Kritériumok: a térképjelek felismerése.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: fogáskeresések állásban, fogásmódok, alapállások, alaphelyzetek gyakorlása párokban

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

5-6. osztály tantervek és tanmenetek

TANMENET - 15-16. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

15-16. tanítási egység

Óraszám: kb. 15-20 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség, játékkészség, ízületi hajlékonyság fejlesztése.

Teljesítménymérés

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Taktikai elemek a kézilabdázásban.

Gyors-, hátúszás gyakorlása

 

3.      Személyiségformálás

Kitartó-, az önálló feladatvállalás, fájdalomtűrő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Testfordulatok járás közben, távköz tartásával

 

 

 

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, pálya kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás, 3 kísérletből 2x, a megadott irányba történő fordulatok pontos végrehajtása, a távközök betartásával.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Bemelegítő-, nyújtó-, lazító hatású 4 ütemű medicinlabdagyakorlatok.

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő nagyságú hely minden tanuló számára 1kg-os labda;

 Kritériumok: 3-3 négy ütemű gyakorlat bemutatása, az izom nyújthatóságának határáig, 5mp-es kitartással, minden óra végén is végre hajtva!

Képességfejlesztés

F31

 

 

 

F23

Kitartó futás a 20m-es ingafutás felhasználásával

 

 

 

Ízületi mozgáshatárok növelése botgyakorlatok felhasználásával.

 

 

Feltételek: megfelelő hosszúságú sima felületű terep

Kritérium: minden tanuló a számára maximális távot fussa le.

 

Feltételek: a tanulói létszámnak megfelelő bot;

Kritériumok: 4-8 ütemű botgyakorlatok, különböző ritmusban végrahajtva

Úszás

Gyorsúszás: kar- lábtempó összekapcsolásával úszás.

 

 

Hátúszás: kar-lábtempó összekapcsolásával

 

 

Feltételek: 10m-es medence, az úszás fogalmi készletének ismerete;

Kritériumok: folyamatos úszás 2x10m-en, pihenő után 2x-i ismétléssel.

Feltételek: 10m-es medence;

Kritériumok: folyamatos úszás 2x10m-en, pihenő után 2x-i ismétléssel.

Sportjátékok

J55(?)

TAT613?

TAT612?

 

 

 

TAV610, TAV612

Kézilabdázás

Az elsajátított technikai elemek gyakorlása.

 • Büntetődobás.
 • Szabaddobás.

Taktika:

Az eddig tanult taktikai feladatok biztos alkalmazása játék közben.

 • 6:0-s védekezésből váltás 5+1 –es emberfogásos védekezésre.

 

Kétkapus játék

 

Labdarúgás: labdás technikai gyakorlatok:

 

levegőből érkező labda kezelése

 

átadások-labdakezelések párban;

 

 

játék: 2:1, 3:1, 4:2 ellen, labdaszerzés, szabályos szerelés, területvédekezés 3:3-as játékban.

 

 

 

Kosárlabdázás: osztálybajnokság lebonyolítása 4 csapattal, körmérkőzéses formában!

 

Feltételek: kézilabdázás űzésére alkalmas gyakorló terület.

Páronként legalább 1 labda. Jelzőtrikó.

 

  

Kritériumok: teljesítőképes tudás kialakítása, a folyamatos kétkapus játék érdekében.

 

 

 

 

Feltételek: szabadban, párban végezett gyakorlatok

Kritériumok: a labda kezelése lehetőleg minimális elpattanás nélkül;

Kritériumok: 5 átadásból 3x a társhoz érkezzen a labda;

 

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben vagy szabadban;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

Feltétel: csapatok megszervezése;

Kritériumok: minden csapat játszik egymás ellen, egy-egy mérkőzést.

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

Kislabdahajítás: verseny a 3 lépéses dobóritmussal, a váll fölötti hajításra törekedve.

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

Feltételek: szabadban 3 lépéses dobóritmussal dobás;

Kritériumok: versenyszabályok alapján 3 kísérlet, maximális eredményre törekvés.

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Tájfutás: iránytű és tájoló használata terepen, tájékozódás az iskola környékén, várostérkép alapján

Feltételek: tájfutó és város térképek

Kritériumok: a térképjelek, égtájak felismerése, kijelölt tereptárgy (épület) megtalálása.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: fogáskeresések állásban, fogásmódok, alapállások, alaphelyzetek gyakorlása párokban.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Teljesítménymérés

Netfit tesztek felmérése

Feltételek: a netfit készlet biztosítása