Szabadon felhasználható tanmenetek
9-10. osztály - tantervek, tanmenetek
9-10. osztály - tantervek, tanmenetek
 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

Érvényben lévő tantervek

A jelenleg érvényben lévő Nemzeti Alaptantervet (NAT) az alább található linkről letöltheti:

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tantervek/nemzeti-alaptanterv-nat

 

A jelenleg érvényben lévő kerettantervet az alább található linkről letöltheti:

http://kerettanterv.ofi.hu/03_melleklet_9-12/index_4_gimn.html

 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

TANMENET - 1-2. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

1-2. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség fejlesztése.

Teljesítménymérés

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Sportjátékok, labdás technikai elemeinek, fejlesztése.

 Atlétikai ugrások továbbfejlesztése.

 

3.      Személyiségformálás

A figyelem, érdeklődés, monotónia tűrés fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Térbeli alakzatok felvételének ismétlése

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű szabad és társas gyakorlatok.

 

 

 

Tartásjavító gyakorlatok

Feltételek: teremben, szabadban az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos végrehajtása.

Tartásjavító gyakorlatok minden testnevelési órán szerepeljenek, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

Aerob állóképesség fejlesztése 20 m-es ingafutás felhasználásával

 

Feltételek: az ingafutás lebonyolításához szükséges eszközök és hely szabadban vagy teremben;

Kritérium: minden tanuló maximális teljesítmény nyújtására törekedjen.

Úszás

Hát és mellúszás gyakorlása

 

 

 

 

Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulók

Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás háton és mellen, 100-100m-t, egyéni tempóban 2-2x.

Feltételek: mély vizű medence;

Kritériumok: a hátúszás bukófordulójának gyakorlásával.

Sportjátékok

TE31=J22

 

 

TET32

TET42

 

 

 

TET42

 

 

TET42

 

 

 

TET63

 

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

 

 

TET61

 

 

 

 

 

 

 

 

TAT42

 

 

 

 

 

TAT64

 

 

 

 

 

TAT54

 

 

 

 

 

 

TAV22

 

TAV53

TAV65

TAV42

TEV33

 

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Lábmunka, indulócselek, leforgások.
 • Irányváltások.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Felső,lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, dobókézzel ellentétes láb kilépéssel.
 • Csukló átadásmindkét irányba, dobókézzel azonos láb indulásával és ellentétes láb kitámasztásával
 • Csukló átadásmindkét irányba, dobókézzel ellentétes láb indulásával és dobókézzel azonos láb kitámasztásával

Kapura lövések:

 • Felugrásos felső lövés több(bal,jobb, szemből) irányból kapott labdával,a dobókéz irányába íven történő lendületszerzés után a labda levegőben történő birtokbavételével, dobókézzel azonos láb talajfogásával,rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrás után (BÁ vagy JÁ balkezes befelé).
 • Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva.  A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik.  A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra, majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe(2 lépés).
 • Bedöléses felső lövés eléállásos elzárás után állóhelyzetből. Lőtt átadás után 2 kezes labdaátvétellel, félfordulattal lövőkézzel ellentétes irányba. Rövid labdafelkészítés után páros lábról történő bedőléses lövés végrehajtása. Érkezéstompítással mellső fekvőtámaszba.

Támadó taktikai feladatok

 • 3-2 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ kapcsolat) IR az ÁTL.-től kapott labdával a 2 védő között betörést hajt végre és a védők tevékenységétől függően a párhuzamos rátörést végrehajtó átlövők valamelyikének passzol
 • 3-2 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ kapcsolat)   IR kapott labdával készít az Átl-nek, majd helycserét hajt végre, (keresztmozgás) átlövő (2 védő közé) a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt. 
 • 2-2 elleni támadás "hátsóközép- zavaró "(+1) (mélységben tagolt, azonos szélességben lévő védők ellen) Mélységben labdával kilépő BE-val zárás-leválás (szabadítás) és a játékszituáció folytatása.

Védekező taktika:

 

 • Védők összezárása 2-1 ellen
 • Védők összezárása 3-2 ellen
 • Védők összezárása 6-6 ellen
 • Kapus védés sánc mögött

Kétkapus játék

 

 

Labdarúgás: labdás koordináció minőségi fejlesztése, technikai gyakorlatok:

 

labdakezelések mozgás közben irányváltoztatással, rövid és hosszú labdaátadások talajon, levegőben;

 

játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés.

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

játék: egy palánkra, 3:3 ellen;

 

 

Dobóversenyek: büntető dobással,

 

 

 

 

 

Röplabdázás: sáncolás egyénileg és párban;

 

 

 

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, sánc

 

Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren.

 

 

Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók.

 

 

Követelmények: a megnevezett technikai elemek hiba nélküli végrehajtása 5x, legalább 8-10 m távolságra.

 

A kapura lövés végrehajtása a meghatározott technikai kivitelezéssel, célra történő lövéssel. A lövés pontosságának végrehajtása: 5 lövésből 3x találja el a kijelölt célt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: a kijelölt területen, a védők zavaró tevékenysége mellett, 5 támadás indításból, legalább 3 alkalommal jussanak el a kapura lövésig.

 

Ismerjék a párhuzamos rátörés fogalmát, és technikai végrehajtását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: ismerjék az egymás mellett védekező játékosok közös tevékenységét az eredményesség érdekében.

 

 

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő pálya, párban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: lassú futás közben talajon érkező labda átvétele mindkét lábbal és pontos visszajátszása a társnak, 3-3x.

ue. a levegőből érkező labdákkal is.

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben és szabadban is;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig!

 

Feltétel: palánkok;

Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 2 eredményes pontszerzés!

Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;

Kritériumok: 2-4-es csoportokban, egyenként 10-10 dobás, jobb-bal oldalról.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló;

Kritériumok: mindkét irányba elmozdulással 5-5 sánc felugrással, egyénileg; párokban együtt mozgásból és egymás felé mozgásból sánc 5-5 kísérlet.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, sáncolás alkalmazásával.

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás 10-15 m-en, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

Térdelőrajt alapismeretek, gyakorlás;

 

 

futások 30m-en.

 

Magasugrás átlépő technikával, az elugrásra és a lendítésre kiemelten figyelve;

 

 

súlylökés háttal felállva, helyből;

 

 

 

távolugrás guggoló technikával, az utolsó lépések ritmusának kialakítása 

 

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve.

Feltételek: rajttámlák;

Kritériumok: a rajt után gyors lábra kapás, futás 20m-en, 3x.

Kritériumok: térdelőrajttal indulva gyors futás, a megadott időre, 3x.

Feltételek: magasugró mércék, léc;

Kritériumok: 5-7 lépés nekifutásból, fiúk 120 cm-en, lányok 100 cm-en sikeres ugrások végrehajtása;

Feltételek: fiúk 4 kg-os, lányok 3 kg-os szerrel dobnak;

Kritériumok: dobások mindkét kézzel, legalább 5-5x.

Feltételek: homokgödör legalább 6m hosszú;

Kritériumok: 5-7 lépés nekifutással, elugró deszkáról, fiúk: min. 4m, lányok: min. 3.5m-t teljesíteni!

Torna

 

 

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.

 

 

 

Gördeszkázás alapjai

 

 

 

 

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.

Feltételek: egyéni tulajdonú eszköz;

Kritériumuk: egyensúlyozás álló deszkán; egyenes haladás egy lábon egyensúlyozva, majd két lábon állva, megadott távolságon 3-3x.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése; emelések, szabadulások gyakorlása

 

 

 

 

Különböző eséstechnikák gyakorlása.

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek biztosítása!

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az esések fogalmi készletének ismerete, előre esések végrehajtása helyes technikai kivitelezéssel!

Egészségkultúra - prevenció

Előzetes ismeretek: légző, relaxációs-, gerinctorna gyakorlatok, bemelegítés gyakorlatai

Feltételek: fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: általánosan bemelegítő, 4-8 ütemű szabadgyakorlati alapformájú szabadgyakorlatok összeállítása és végrehajtása..

Teljesítménymérés

 

 

 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

TANMENET - 3-4. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

3-4. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Dinamikus láberő, hajlékonyság-, lazaság, általános állóképesség fejlesztése.

Reakcióképesség fejlesztése

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Helyzetfelismerő-, döntési készség kialakítása, fejlesztése.

 Atlétikai dobások továbbfejlesztése.

 

3.      Személyiségformálás

Határozottság, önállóság fejlesztése

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

Menetgyakorlatok: szakadozások, fejlődések, vonulások irányváltoztatásokkal.

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, nyújtó hatású, játékos szabad és társas gyakorlatok.

 

 

 

Gerinctorna gyakorlatok

Feltételek: teremben, szabadban az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely, párok kialakítása;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos végrehajtása.

Gerincmobilizáló gyakorlatok különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

Általános állóképesség fejlesztése tartós futással és úszással;

 

 

 

 

szökdelések, ugrások akadálypályán, páros és egy lábon.

Feltételek: szabadban megfelelő hosszúságú pálya, 25m-es mélyvizű medence;

Kritérium: 5-7 percig folyamatos futás, egyéni tempóban; folyamatos úszás választott technikával 200m-en.

Feltételek: legalább 6 akadályból, különböző magasságú pálya összeállítása

Kritériumok: a megadott feladatok gyors végrehajtása, ha lehet időre, min.3x!

Úszás

Gyors és mellúszás gyakorlása

 

 

 

 

 

Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulók

Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás gyorson és mellen, 100-100m-t, egyéni tempóban 2-2x.

 

Feltételek: mély vizű medence;

Kritériumok: a gyorsúszás bukófordulójának gyakorlásával.

Sportjátékok

TET31=J22
Videó: Cicajáték

 

 

 

TET32

 

 

 

TET44

 

 

 

 

 

J42(49)

 

J42(50)

 

 

 

 

 

TAT63

 

 

 

 

 

 

 

 

TET51

 

 

 

 

TET61

 

 

 

 

 

 

 

TAT51

 

 

 

 

 

TAT54

TAT51

 

 

 

 

 

TAT54

 

 

 

 

 

 

TAV52

 

TAV62

 

 

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • Térnyerésre törekvéssel végrehajtott indulócselek, irányváltások mindkét irányban

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Felső,lőtt átadás rövid felkészítéssel előre, dobókézzel ellentétes láb kilépéssel.
 • Cselkapcsolat :Irányváltoztatás kapott labdával dobókézzel azonos irányba, labdaleütés(ek), majd a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása.
 • Labdás ügyesség fejlesztés: labdaátadások két labdával.
 • Sebességre, és helyes technikai végrehajtásra törekvéssel labdaátadások 2 labdával, 3-as csoportokban, a támadó lábmunkával összekötve.

Kapura lövések:

 • Felugrásos felső lövés több(bal,jobb, szemből) irányból kapott labdával,a dobókéz irányába íven történő lendületszerzés után a labda levegőben történő birtokbavételével, dobókézzel azonos láb talajfogásával,rövid felkészítéssel, dobókézzel ellentétes lábról felugrás után (BÁ vagy JÁ balkezes befelé).
 • Alsó lövés csípőmagasságban dobókézzel azonos irányból kapott labdával, dobókézzel ellentétes lábra történő labdaátvétellel hátsókeresztlépés után
 • Felső elhajlásos lövés dobókéz irányából kapott labdával, ellentétes lábra történő birtokbavételével,dobókézzel azonos lábra történő íves felkészítéssel, elülső keresztlépés után dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával

Támadó taktikai feladatok

 • 3-2 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ kapcsolat) IR az ÁTL.-től kapott labdával a 2 védő között betörést hajt végre és a védők tevékenységétől függően a párhuzamos rátörést végrehajtó átlövők valamelyikének passzol
 • 3-2 elleni támadás (BÁ-IR-JÁ kapcsolat) IR kapott labdával készít az Átl-nek, majd helycserét hajt végre, (keresztmozgás) átlövő (2 védő közé) a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt. 
 • 2-2 elleni támadás "hátsóközép- zavaró "(+1) (mélységben tagolt, azonos szélességben lévő védők ellen) Mélységben labdával kilépő BE-val zárás-leválás (szabadítás) és a játékszituáció folytatása.

Védekező taktika:

 • Emberfogás (3-3 ellen) labdával, de emberváltással
 • A kapus védőtevékenysége átlövések esetén.

Kétkapus játék

 

 

 

 

Labdarúgás: labdás koordináció minőségi fejlesztése, technikai gyakorlatok:

 

labdakezelések mozgás közben fejelések talajról, levegőben

 

 

 

játék: emberfogással, labdaszerzés, szabályos szerelés.

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

játék: emberfölényes helyzetben, támadásban és védekezésben is, egy palánkra, 3:2 ellen;

 

 

Hosszú indítással, félpályáról indulva, egy labdaleütéssel kosárra dobás, mindkét oldalról.

 

 

 

Röplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés;

 

 

 

 

 

 

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával.

 

 

 

Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren.

 

 

Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók.

 

Követelmény: az elsajátított egyszerű átadási formákat nagy biztonsággal alkalmazza a gyakorlás, majd a kétkapus játék során.

 

Ismerje, és alkalmazza a cselezésben rejlő lehetőségeket.

Legyen képes cselkapcsolatok kialakítására játék közben, melyekből képes a játék folytatására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: ismerje, és játék közben alkalmazza a felső elhajlásos lövés technikát. Célzott lövéssel 5 kísérletből legalább 3x eredményes lövést hajt végre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: eredményesen alkalmazza az emberfogást játék közben. Tudatosan alkalmazza az emberfogásban előforduló „váltás” tevékenységét.

 

Követelmény: az elsajátított technikai és taktikai elemek eredményes alkalmazása játék közben.

 

 

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő pálya, párban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda visszafejelése a talajra, majd ugyanez levegőből végrehajtva, 3-3x.ue. a levegőből érkező labdákkal is.

 

Feltételek: megfelelő méretű játéktér, teremben és szabadban is;

Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzés csak fejjel!

 

Feltétel: palánkok;

Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 2 eredményes pontszerzés!

 

Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;

Kritériumok: indítás 5-5x, legalább 3x pontszerzés, mindegyik oldalon.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló;

Kritériumok: társ által feldobott labda megütése a talajra, mindkét kézzel, 5-5x;

kosárérintéssel feladott labda megütése a talajra, vissza a társnak, ue. a gyakorlat háló fölött 5x, megadott helyre ütve a labdát!

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

gyors futások 30m-en.

 

 

 

Magasugrás flop technikával, az elugrásra és a lendítésre kiemelten figyelve;

 

 

súlylökés háttal felállva, helyből;

 

 

 

 

távolugrás guggoló technikával, az utolsó lépések ritmusának kialakítása 

 

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

Feltételek: rajttámlák;

Kritériumok: térdelőrajttal indulás, rajt után gyors lábra kapás, futás 3x, a megadott időre;

Feltételek: magasugró mércék, léc;

Kritériumok: 5-7 lépés nekifutásból, fiúk 120 cm-en, lányok 100 cm-en sikeres ugrások végrehajtása;

Feltételek: fiúk 4 kg-os, lányok 3 kg-os szerrel dobnak;

Kritériumok: dobások mindkét kézzel, legalább 5-5x, mindkét láb a talajon marad a szer elrepüléséig!

Feltételek: homokgödör legalább 6m hosszú;

Kritériumok: 5-7 lépés nekifutással, elugró deszkáról, maximális teljesítményre törekvéssel!

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.

 

 

 

 

Gördeszkázás, haladás irányváltoztatásokkal, gyorsítások, lassítások.

 

 

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.

 

Feltételek: egyéni tulajdonú eszköz;

Kritériumuk: folyamatos haladással irányváltoztatások; egyensúlyozás két lábon állva, megadott távolságon 3-3x.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése; emelések, szabadulások gyakorlása

 

 

 

 

Dzsudó: eséstechnikák tompító felületének elsajátítása

 

 

 

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek felcserélése, majd küzdelem!

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az esések alacsony, talaj közeli helyzetekben végrehajtva.

Zuhanó esések különböző kiinduló helyzetekből: térdelés, nyújtott ülés, guggolás, hajlított állás 3-3x.

Egészségkultúra - prevenció

A keringési rendszer terhelésének szabályozása az elérni kívánt cél (pulzusszám változás) szerint.

Feltételek: fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: a pulzusszám változtatásához szükséges gyakorlatfajták kiválasztása, legalább 3!

Teljesítménymérés

 

 

 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

TANMENET - 5-6. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

5-6. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Kar és törzserő fejlesztése.

Játékban, elsősorban kézilabdázás, a kombinációs képesség fejlesztése.

 

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Kézilabdázásban a játékkészség fejlesztése.

Torna jellegű készségek gyakorlása.

 

3.      Személyiségformálás

Kitartás és fájdalomtűrő képesség fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása.

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, nyújtó hatású, játékos szabad és társas gyakorlatok.

 

 

 

Gerinctorna gyakorlatok

Feltételek: teremben, szabadban az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely, párok kialakítása;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos végrehajtása.

Gerincmobilizáló gyakorlatok különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

Kötélmászás, függeszkedés lefelé;

 

 

 

 

 

Has-, hát-, oldalizom erősítés pad, bordásfal alkalmazásával.

Feltételek: megfelelő számú mászókötél;

Kritérium: mászó kulcsolással folyamatos mászás 6 m-es kötélen, fiuk lefelé függeszkedve, 3x.

 

Feltételek: a létszámnak megfelelő pad és bordásfal;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása 10x, 3 sorozatban!

 

Úszás

Úszás mindhárom úszásnemben

 

 

 

 

 

Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulók

Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás gyorson, háton és mellen, 100-100m-t, egyéni tempóban 2-2x.

 

Feltételek: mély vizű medence;

Kritériumok: a gyorsúszás bukófordulójának gyakorlásával.

Sportjátékok

TEV31=J22
Cicajáték 3+1

 

 

 

TEV32

TET42

 

TET42

 

 

TET32

 

 

 

 

 

 

TET41

 

 

TET21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

 

 

TET62

TET51

 

 

 

 

 

 

 

 

TET44

TET63

 

 

 

 

TAT55

 

 

 

 

 

 

TAT55

 

TAT65

 

 

 

 

 

TAT69

 

 

 

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • A társ futómozgásának követése.
 • Rajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások.
 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, passzív védő mellett.
 • Átemelés dobókézzel minden irányból érkező  labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)
 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő mellett
 • Átemelés dobókézzel ellentétes kézzel beszökkenésselminden irányból érkezőlabda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról  dobókézzel azonos láb szabadulólépésével,majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés)

 

Kapura lövések:

 • Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva.  A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik.  A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe(2 lépés)
 • Beugrásos kanyarított lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva.  A labda átvétele levegőben történik majd lépés a dobókézzel, azonos lábbal.  A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Kapura lövéskanyarítással. Leérkezés páros lábra, majd kicsúszás mellkason. (1lépés)
 • Beugrásos felső lövés elhajlással (rövid oldalra) mezőnyből indulva. A labda átvétele levegőben a dobókézzel azonos lábra. A labda ívben történő felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Felsőelhajlásos lövés a kapu rövid oldalára, majd leérkezés a dobókézzel azonos lábra, kigurulás a test szélességi tengelye körül.

Támadó taktikai feladatok

 • Cselkapcsolat : Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása.
 • 4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.
 • 4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-IR-BE kapcsolat) Veszprém bal (?)
 • 4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.

Védekező taktika:

 • Vegyes védekezés alkalmazása 4 : 4 elleni játékban

 

 • Kétkapus játék

 

 

 

 

 

Labdarúgás: labdás koordináció minőségi fejlesztése, technikai gyakorlatok:

 

labdakezelések mozgás közben fejelések talajról, levegőben

 

 

 

játék: területvédekezés,

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

játék: félpályán 5:5 ellen;

 

 

 

 

Hosszú indítással, alapvonal indulva, két labdaleütéssel kosárra dobás, mindkét oldalról.

 

 

 

 

Röplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés;

 

 

 

 

 

 

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával.

 

 

 

Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren.

 

 

Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók.

 

Követelmény: az elsajátított átadási formákat nagy biztonsággal alkalmazza a gyakorlás során passzív, majd aktív védő mellett.

 

Ismerje, és alkalmazza a cselezésben rejlő lehetőségeket.

Legyen képes átemelős cselt végrehajtani mindkét kézzel, melyből képes a játék folytatására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: ismerje, és játék közben alkalmazza a beugrásos lövés technikai végrehajtását. Ismerje, és alkalmazza a talajra érkezési módokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: az egyes cselkapcsolatokban rejlő támadó-taktikai lehetőségeket, és játék közben alkalmazza azokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: az elsajátított technikai és taktikai elemek eredményes alkalmazása játék közben.

 

 

Követelmény: legyen világos képe a játék közben elvárt védőtevékenységgel. Tudatosuljon, hogy minden játék vége, egy 1:1 elleni helyzet megoldásának sikerén múlik.

 

 

 

 

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő pálya, párban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda fejelése a kijelölt helyre, majd ugyanez felugrással, levegőből végrehajtva, 3-3x.

 

Feltételek: teremben a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzés csak fejjel!

 

Feltétel: palánkok;

Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 2 eredményes pontszerzés!

 

Feltételek: labdák, palánkok, mini is lehet;

Kritériumok: indítás 5-5x, legalább 3x pontszerzés, mindegyik oldalon.

 

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló;

Kritériumok: társ által feldobott labda megütése a talajra, mindkét kézzel, 5-5x;

kosárérintéssel feladott labda megütése a talajra, vissza a társnak, ue. a gyakorlat háló fölött 5x, megadott helyre ütve a labdát!

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

Feltételek: rajttámlák;

 

Torna

Talajtorna: akrobatikus elemek, kézen átfordulás előre- hátra

 

 

 

 

 

Szekrényugrás: átterpesztés;

Feltételek: talajszőnyegek;

Kritériumok: 3-5 lépés nekifutásból kézen átfordulás előre hajlított állásba, 3x;

helyből hátra kézen átfordulás, guggolásba érkezéssel, 3x.

 

Feltételek: 4-5 részes svédszekrény;

Kritériumok: a fiuk 4-5, lányok 3-4 részes szekrényen terpeszátugrás lebegőtámasszal, hajlított állásba érkezéssel, 3x.

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: folyamatos játék, páros játék, adogatások változtatásával.

 

 

 

 

Gördeszkázás, haladás irányváltoztatásokkal, gyorsítások, lassítások.

 

 

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok egyéni változtatásával is játszanak, szabályos mérkőzések lebonyolítása.

 

Feltételek: egyéni tulajdonú eszköz;

Kritériumuk: folyamatos haladással irányváltoztatások; egyensúlyozás két lábon állva, megadott távolságon 3-3x.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Grundbirkózás alapelemei: alapelemek ismétlése; emelések, szabadulások gyakorlása

 

 

 

 

Dzsudó: csúsztatott esés mindkét irányba állásban, oldalazó szökdeléssel;

Feltételek: szükséges hely biztosítása a párok számára, azonos képességű, súlyú tanulópárok kialakítása;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3x-i végrehajtása, védő-támadó szerepek felcserélése, majd küzdelem!

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az esés megfelelő ritmusban végrehajtása mindkét irányba 3-3x, szökdeléssel is!

Egészségkultúra - prevenció

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei

Feltételek: fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: gyakorlatcsoportok kiválasztása az egyes fittségi típusok kialakításához, legalább 3!

Teljesítménymérés

 

 

 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

TANMENET - 7-8. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

7-8. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Kar és törzserő, téri tájékozódó képesség

fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Torna jellegű készségek gyakorlása.

 

3.      Személyiségformálás

Pontosság, rendszeretet iránti igény fejlesztése.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása.

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, nyújtó hatású, játékos szabad és társas gyakorlatok.

 

 

 

Gerinctorna gyakorlatok

Feltételek: teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely, párok kialakítása;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos végrehajtása.

Gerincmobilizáló gyakorlatok különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

Kötélmászás, függeszkedés lefelé;

 

 

 

 

 

húzódás függésben, alsó fogással, tolódás támaszban KTK-en

 

 

 

Has-, hát-, oldalizom erősítés medicinlabda alkalmazásával

Feltételek: megfelelő számú mászókötél;

Kritérium: mászó kulcsolással folyamatos mászás 6 m-es kötélen, fiuk lefelé függeszkedve, 3x.

 

Feltételek: a létszámnak megfelelő db. KTK;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása maximális számban, 3 sorozatban!

Feltétel: lányok 2kg-os, fiúk 3kg-os medicinlabda páronként;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok 10x ismételve 2 sorozatban.

Úszás

Úszás választott úszásnemben, folyamatosan

 

 

 

 

 

Gyakorlatok mélyvízben rajtok, fordulók

Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a választott úszásnemben 200m, egyéni tempóban 2x.

 

Feltételek: mély vizű medence;

Kritériumok: a gyorsúszás bukófordulójának gyakorlásával.

Sportjátékok

TEV31=J22
Cicajáték 3+1

 

 

 

TEV32

 

 

TEV32

 

 

TET41

TET42

 

 

 

 

 

TET42

 

 

TET43

TET42

 

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

 

 

TET62

TET63

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TET44

TET63

 

 

 

 

TET42

TAT64

 

 

 

 

 

TAT21

 

TAT63

 

 

 

 

 

TAV54

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • A társ futómozgásának követése.
 • Rajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások.
 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, passzív védő mellett.
 • Átemelés dobókézzel minden irányból érkező  labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)
 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő mellett
 • Átemelés dobókézzel ellentétes kézzel beszökkenésselminden irányból érkezőlabda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról  dobókézzel azonos láb szabadulólépésével,majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés)

 

Kapura lövések:

 • Beugrásos felső lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva.  A labda átvétele lépés közben a dobókézzel azonos lábra történik.  A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Lövés a legmagasabb ponton, leérkezés pároslábra majd mellső fekvőtámaszon keresztül hasonfekvésbe(2 lépés)
 • Beugrásos kanyarított lövés, dobókézzel ellentétes sarokból indulva.  A labda átvétele levegőben történik majd lépés a dobókézzel, azonos lábbal.  A labda rövid felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Kapura lövéskanyarítással. Leérkezés páros lábra, majd kicsúszás mellkason. (1lépés)
 • Beugrásos felső lövés elhajlással (rövid oldalra) mezőnyből indulva. A labda átvétele levegőben a dobókézzel azonos lábra. A labda ívben történő felkészítésével, dobókézzel ellentétes lábról felugrás. Felsőelhajlásos lövés a kapu rövid oldalára, majd leérkezés a dobókézzel azonos lábra, kigurulás a test szélességi tengelye körül.

Támadó taktikai feladatok

 • Cselkapcsolat : Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása.
 • 4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.
 • 4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-IR-BE kapcsolat) Veszprém bal (?)
 • 4-4 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.

Védekező taktika:

 • Vegyes védekezés alkalmazása 4 : 4 elleni játékban

 

 • Kétkapus játék

 

 

 

Labdarúgás: labdás koordináció minőségi fejlesztése, technikai gyakorlatok:

labdakezelések mozgás közben fejelések talajról, levegőben,

 

 

átadások labdaátvételek

 

 

játék: vegyes védekezéssel.

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

játék: egészpályán 5:5 ellen, hosszú indítással;

 

 

 

 

Röplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés;

 

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával.

 

 

 

Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren.

 

 

Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók.

 

Követelmény: az elsajátított átadási formákat nagy biztonsággal alkalmazza a gyakorlás során passzív, majd aktív védő mellett.

 

Ismerje, és alkalmazza a cselezésben rejlő lehetőségeket.

Legyen képes átemelős cselt végrehajtani mindkét kézzel, melyből képes a játék folytatására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: ismerje, és játék közben alkalmazza a beugrásos lövés technikai végrehajtását. Ismerje, és alkalmazza a különböző talajra érkezési módokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: az egyes cselkapcsolatokban rejlő támadó-taktikai lehetőségeket, és játék közben alkalmazza azokat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: az elsajátított technikai és taktikai elemek eredményes alkalmazása játék közben.

 

 

Követelmény: legyen világos képe a játék közben elvárt védőtevékenységgel. Tudatosuljon, hogy minden játék vége, egy 1:1 elleni helyzet megoldásának sikerén múlik.

 

 

 

Feltételek: teremben, megfelelő méretű pálya, párban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda fejelése a kijelölt helyre, majd ugyanez felugrással, levegőből végrehajtva, 3-3x.

A láb különböző részeivel történő labdakezelés folyamatosan.

 

Feltételek: teremben a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzés csak fejjel!

 

Feltétel: palánkok;

Kritériumok: pontszerzés fektetett dobással,3 kísérletből legalább 2x hosszú indítással eredményes pontszerzés!

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló;

Kritériumok: társ által feldobott labda megütése a talajra, mindkét kézzel, 5-5x;

kosárérintéssel feladott labda megütése a talajra, vissza a társnak, ue. a gyakorlat háló fölött 5x, megadott helyre ütve a labdát!

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

Dobások: medicinlabdával

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

Feltételek: 2-3 kg-os medicinlabdák;

Kritériumok: hajító, lökő, vető gyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből, 5-5x ismétléssel, az érkező labdát mindig el kell kapni!

Torna

Talajtorna: akrobatikus elemek, kézen átfordulás előre- hátra

 

 

 

 

 

Gyűrűn (fiúk): alaplendület, vállátfordulás előre, terpeszleugrás;

 

 

 

 

 

Nyújtón (fiúk): alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba, alálendüléssel leugrás.

 

 

 

Gerendán (lányok): alaphelyzetek gyakorlása: állások, térdelések, ülések, fekvések, támaszhelyzetek;

 

 

Felemáskorlát (lányok): támaszok, függések, támaszból átguggolás, átterpesztés

Feltételek: talajszőnyegek;

Kritériumok: 3-5 lépés nekifutásból kézen átfordulás előre hajlított állásba, 3x;

helyből hátra kézen átfordulás, guggolásba érkezéssel, 3x.

 

Feltételek: legalább 2 pár magas lengőgyűrű;

Kritériumok: tornászos tartással végrehajtott alaplendület, vállátfordulás és leterpesztés hajlított állásba érkezéssel, 3x.

 

Feltételek: magas nyújtó;

Kritériumok: ostorlendülettel indított alaplendület; kelepfelhúzódás, alálendülés leugrás, min.3x.

 

Feltételek: alacsony gerenda;

Kritériumok: az egyes alaphelyzetek gyakorlása min. 3-3x, tornászos tartással kivitelezve.

 

Feltétel: felemáskorlát;

Kritériumok: minden tanuló próbálkozzon a feladatok végrehajtásával, 3-3x minimum.

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: csapat házibajnokság lebonyolítása, körmérkőzéses rendszerben.

 

 

 

Korcsolyázás: előre-hátrakorcsolyázás, koszorú

 

 

 

 

 

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok betartásával a bajnokság lebonyolítása.

 

Feltételek: jégpálya az iskolaudvaron, vagy közelben lévő műjégen;

Kritériumuk: folyamatos előre-hátra- haladás közben irányváltoztatások;

koszorú mindkét oldalra folymatosan.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Dzsudó: csúsztatott esés mindkét irányba állásban, oldalazó szökdeléssel;

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az esés megfelelő ritmusban végrehajtása mindkét irányba 3-3x, szökdeléssel is!

 

Egészségkultúra - prevenció

A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei

Feltételek: fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: gyakorlatcsoportok kiválasztása az egyes fittségi típusok kialakításához, legalább 3!

Teljesítménymérés

 

 

 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

TANMENET - 9-10. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

9-10. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Erő-állóképesség,

a láb gyorserejének fejlesztése.

Egyensúlyozó képesség fejlesztése

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Torna jellegű készségek alakítása,

téli sportok: korcsolyázás, alpesi sízés és sífutás mozgásanyagának feldolgozó gyakorlása.

 

3.      Személyiségformálás

Bajtársiasság, csapatszellem alakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása.

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, erősítő hatású, kézi súlyzó gyakorlatok

 

 

Gerinctorna gyakorlatok

Feltételek: teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása.

Gerincmobilizáló és tartásjavító gyakorlatok, különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!

Képességfejlesztés

Kötélmászás, fiúknak függeszkedés kísérletek felfelé; lefelé teljes kötélen függeszkedés;

 

 

 

 

 

húzódás függésben, alsó fogással, tolódás támaszban KTK-en;

 

 

 

sorozatugrások zsámolyokon, páros és egy lábon;

Feltételek: megfelelő számú mászókötél;

Kritérium: mászó kulcsolással folyamatos mászás 6 m-es kötélen, fiuk függeszkedés kísérletek felfelé; lefelé függeszkedés teljes kötélen, 3x.

 

Feltételek: a létszámnak megfelelő db. KTK;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása min 5x, 4 sorozatban!

 

Feltétel: legalább 6 db zsámoly;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok ismételve 5 sorozatban.

 

 

 

 

 

.

Úszás

Úszás 2 választott úszásnemben, folyamatosan

 

 

 

 

Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a 2 választott úszásnemben 200-200m, egyéni tempóban 2x.

Sportjátékok

J51

 

 

 

 

J42(21)
Három gyerek, két labda

J55(22)
Cicajáték 3+1

 

 

 

TET32

 

 

 

 

TET42

 

 

 

 

 

 

TET41

TET42

 

 

TET42

 

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

 

TET61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TET63

TAT53

 

 

 

 

 

TAT55

 

 

 

 

 

 

TAT61

 

 

TAT64

 

 

 

 

 

TAV54

 

TEK23

TEK42

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • A társ futómozgásának követése.
 • Rajtgyakorlatok különböző kiinduló helyzetekből.
 • Páros küzdő gyakorlatok.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, helyváltoztatással különböző sebességű futások közben.
 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, félaktív védő mellett, helyváltoztatással, különböző ritmusú és sebességű futás közben.
 • Átemelés dobókézzel minden irányból érkező  labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)
 • Kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő, vagy védők mellett, haladással sávtartással, és pozícióváltásokkal.
 • Átemelés dobókézzel ellentétes kézzel beszökkenésselminden irányból érkezőlabda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábról  dobókézzel azonos láb szabadulólépésével,majd dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (2 lépés)

 

Kapura lövések:

 • Beugrásos felső lövés oldal zárás után,pattintott átadás után 2 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel ellentétes lábról történő beugrással. Rövid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés páros lábra.
 • Beugrásos felső lövés oldal zárás után, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel azonos lábról történő beugrással. Rövid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés tompítással mellső fekvőtámaszba. (Karadzsa)
 • Bevetődéses lövés felső elhajlással, oldalzárással, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétellel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, páros lábról történő bevetődéssel. Rövid labdafelkészítés követően bevetődéses lövés, majd leérkezés dobókézzel ellentétes lábra és kigurulás a test szélességi tengelye körül.

Támadó taktikai feladatok

 • Cselkapcsolat: Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása. A csel után a beállónak történő bejátszás.
 • 4-3 elleni támadás (BSZ-BÁ-JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.
 • 5-4 elleni támadás (BSZ-BÁ-IR-BE –JÁ kapcsolat)
 • 5-5 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.

Védekező taktika:

 • Vegyes védekezés alkalmazása 5 : 5 elleni játékban
 • Kapus védés a beálló lövéseivel szemben.

 

 • Kétkapus játék

 

 

Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:

labdakezelések mozgás közben kapura lövéssel befejezve;

 

átadások labdaátvételek

 

 

játék: ötletjáték

 

 

Kosárlabdázás:

Területvédekezés gyakorlatai: elzárás, mindkét oldalról;

 

játék: félpályán 5:5 ellen, területvédekezéssel, elzárás alkalmazásával

 

 

 

Röplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés;

 

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával.

 

 

 

 

Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren.

 

 

Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók.

 

 

 

Követelmények: legyenek képesek mozgás közben a társhoz biztonsággal eljuttatni a labdát.

 

Tudatosan alkalmazzák a védővel szembeni előny megszerzésére az átemelős cseleket, és az ezekből következő technikai elemeket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények: ismerjék a beálló pozícióból elvárható kapura lövések technikai végrehajtását.

5 lövéskísérletből 3x eredményesen hajtsanak végre célra történő befejezést.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: Legyen képes felismerni a felugrásos lövőcsel végrehajtásából adódó taktikai megoldásokat.

 

 

 

 

Követelmény: ismerje fel, és alkalmazza az emberelőnyös játék közben kialakuló, térnyerésre törekvő húzásokból adódó sikeres támadás befejezési lehetőségeket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: teremben, megfelelő méretű pálya, párban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda visszapasszolása, végén kapura lövés mindkét lábbal, 33-x.

 A lábkülönböző részeivel történő labdakezelés folyamatosan.

 

Feltételek: teremben a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: azonos létszámú csapatok;

Kritériumok: a védőjátékos mindig a labdát birtokló játékoshoz fut elzárni>

Kritériumok: a támadó csapat zóna körüli labdaadogatását követve elzárások alkalmazásával védekezés, pontszerzés után cserével.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló;

Kritériumok: 3-3 játékos a háló mindkét oldalán játék közben gyakorolja a feladás-leütést, a másik oldal pedig sáncolni próbálja, cserével végrehajtva a feladatokat.;

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

Kritériumok: hajító, lökő, vető

Torna

Talajtorna: akrobatikus elemek, kézen átfordulás előre- hátra, gyakorlása;

 

 

 

 

 

különböző mérlegállások, hidak összefüggő talajgyakorlatban;

 

 

 

Gyűrűn (fiúk): alaplendület, vállátfordulás előre, terpeszleugrás gyakorlása;

 

 

 

 

 

Nyújtón (fiúk): alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba, alálendüléssel leugrás gyakorlása;

 

 

 

 

Gerendán (lányok): lépések, fordulatok, hintalépés

 

 

 

Felemáskorlát (lányok): kelepfellendülés támaszba, alálendülés az alsó karfára terpesztámaszba, malomforgás előre, hátra

Feltételek: talajszőnyegek;

Kritériumok: 3-5 lépés nekifutásból kézen átfordulás előre hajlított állásba, 3x;

helyből hátra kézen átfordulás, guggolásba érkezéssel, 3x.

 

Kritériumok: térdelőmérleg, álló mérlegek kéztámasszal, hidak beépítése.

 

 

 

Feltételek: legalább 2 pár magas lengőgyűrű;

Kritériumok: tornászos tartással végrehajtott alaplendület, vállátfordulás előre és leterpesztés hajlított állásba érkezéssel, 3x.

 

Feltételek: magas nyújtó;

Kritériumok: húzódással indított alaplendület; Kelepfelhúzódás támaszba, alálendüléssel leugrás folyamatos végrehajtása, min. 3x.

 

Feltételek: alacsony gerenda;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3-3x végrehajtva, tornászos tartással kivitelezve.

 

Feltétel: felemáskorlát;

Kritériumok: minden tanuló próbálkozzon a feladatok végrehajtásával, 3-3x minimum.

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Asztalitenisz: egyéni házibajnokság lebonyolítása, kieséses rendszerben.

 

 

 

Korcsolyázás: előre-hátrakorcsolyázás, koszorú

 

 

 

 

 

Sízés, alpesi és sífutás

Feltételek: megfelelő számú asztal és ütő;

Kritériumok: a játékszabályok betartásával a bajnokság lebonyolítása.

 

Feltételek: jégpálya az iskolaudvaron, vagy közelben lévő műjégen;

Kritériumuk: folyamatos előre-hátra- haladás közben irányváltoztatások;

koszorú mindkét oldalra folyamatosan.

 

Sí tábor megszervezése a sí szünetben.

A tanult elemek gyakorlása, továbbfejlesztése. A tábor végén sífutó és lesikló versenyek lebonyolítása.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Dzsudó: társas rávezető gyakorlatok, zuhanó esések társ általi lökésből állásban és mozgás közben, leszorítás;

 

 

földharcok

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az esés megfelelő ritmusban végrehajtása mindkét formában 3-3x, legalább két leszorítás technika gyakorlása;

földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;

Egészségkultúra - prevenció

Edzés alternatív eszközökkel, erő-, fitneszgépekkel;

Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: a gépeknek megfelelő gyakorlatcsoportok kiválasztása gyakorlása, hatásmechanizmusának ismerete!

Teljesítménymérés

 

 

 

 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

TANMENET - 11-12. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

11-12. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Aerob állóképesség fejlesztése.

Egyensúlyozó-, téri tájékozódó képesség-, karerő fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Torna jellegű készségek fejlesztése,

 téli sportok: korcsolyázás, alpesi sízés és sífutás mozgásanyagának

 

3.      Személyiségformálás

Bajtársiasság, csapatszellem alakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása.

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, általános hatású, szabadgyakorlatok;

 

 

Gerinctorna gyakorlatok

Feltételek: teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása.

Gerincmobilizáló és tartásjavító gyakorlatok, különböző testhelyzetekben, tudatosítva jelentőségüket!

 

 

Képességfejlesztés

 

 

Aerob állóképesség fejlesztése 20m –es ingafutás alkalmazásával;

 

 

 

húzódás függésben,  alsó fogással, tolódás támaszban KTK-en;

 

 

 

 

sorozatugrások zsámolyokon, páros és egy lábon;

 

 

Feltételek: az ingafutáshoz szükséges eszközök és megfelelő hosszúságú pálya;

Kritériumok: maximális teljesítményre törekvés.

 

Feltételek: a létszámnak megfelelő db. KTK;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása fiúk: min 8x, lányok: min 5x, 3 sorozatban!

 

Feltétel: legalább 8 db zsámoly;

Kritériumok: az egyes gyakorlatsorok ismételve, 5 sorozatban.

Úszás

Úszás 2 választott úszásnemben, folyamatosan

 

 

 

 

 

 

Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a 2 választott úszásnemben 200-200m, egyéni tempóban 2x.

 

 

Sportjátékok

 

TEV31=J22
Cicajáték 3+1

 

 

 

 

 

TEV32

TET42

TET43

 

 

TET43

 

 

 

 

TET42

TET41

 

 

 

 

 

TET42

 

 

 

 

TET44

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

 

 

 

 

 

TET61

TET65

 

 

 

 

 

 

TET44

TAT53

 

 

 

 

 

TAT51

TAT64

 

 

 

 

 

TAT52

 

TAT42

TAT56

 

 

 

 

 

TAV61

Kézilabdázás

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • A társ futómozgásának követése.
 • Irányváltások fogójátékok közben. Kooperativitást fejlesztő páros, fogó játékok.
 • Páros küzdő gyakorlatok.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • Különböző feladatokkal kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, helyváltoztatással különböző sebességű futások közben.
 • Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, félaktív védő mellett, helyváltoztatással, különböző ritmusú és sebességű futás közben.
 • Átemelés dobókézzel minden irányból érkező  labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)
 • Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő, vagy védők mellett, haladással sávtartással, és pozícióváltásokkal.
 • Lövőcsel csipőmagasságban dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes lábon hossztengely körüli forgás után a játékszituáció folytatása.

 

Kapura lövések:

 • Beugrásos felső lövés oldal zárás után,pattintott átadás után 2 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel ellentétes lábról történő beugrással. Rövid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés páros lábra.
 • Beugrásos felső lövés oldal zárás után, pattintott átadás után 1 kezes labdaátvétel, negyedfordulattal a dobókézzel azonos irányba, dobókézzel azonos lábról történő beugrással. Rövid labdafelkészítés után felső lövést követően érkezés tompítással mellső fekvőtámaszba. (Karadzsa)
 • Bevetődéses lövés mögéállásos zárást követően jobbszélről kapott pattintott labdával, 1 kezes labdaátvétellel. Rövid labdafelkészítést követően, dobókézzel ellentétes lábról történő bevetődéssel lövés. Leérkezés páros lábra, majd kicsúszás mellkason.

Támadó taktikai feladatok

 • Cselkapcsolat : Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása. A csel után a beállónak történő bejátszás.
 • 5:4 elleni támadás (BSZ-BÁ- IR- JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.
 • 5-4 elleni támadás (BSZ-BÁ-IR-BE –JÁ kapcsolat) – szélső befutással
 • 6-5 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.

Védekező taktika:

 • Nyitott védekezés alkalmazása 5 : 1 elleni játékban

 

 • Kétkapus játék

 

 

Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:

labdakezelések mozgás közben kapura lövéssel befejezve;

 

átadások labdaátvételek

 

 

játék: ötletjáték

 

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

Támadójáték gyakorlatai: elzárás-lefordulás mindkét oldalról;

 

 

 

játék: félpályán 5:5 ellen, területvédekezéssel, elzárás alkalmazásával

 

 

 

Röplabdázás: sáncolás gyakorlása; feladás- leütés;

 

 

 

 

 

 

Játék: 3:3 ellen, kicsinyített pályán, feladás- leütés alkalmazásával.

 

 

 

Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren.

 

 

Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók.

 

 

 

 

 

Követelmény: zavaró körülmények mellett, legyen képes az eredményes játék érdekében a pontos, társ felé célzott átadások végrehajtására.

 

Követelmény: legyen képes kézilabdával legalább 25 m-es pontos dobás végrehajtására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmények: ismerjék a beálló pozícióból elvárható kapura lövések technikai végrehajtását.

5 lövéskísérletből 3x eredményesen hajtsanak végre célra történő befejezést.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: teremben, megfelelő méretű pálya, párban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: lassú futás közben társtól érkező labda visszapasszolása, végén kapura lövés mindkét lábbal, 3-3x.

 A lábkülönböző részeivel történő labdakezelés folyamatosan.

 

Feltételek: teremben a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok; Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: azonos létszámú csapatok;

Kritériumok: a támadó csapat játékosa labda átadás után társának védő játékosához fut elzárni, majd lefordul és labdát visszakapva kosárra dob;

Kritériumok: a támadó csapat zóna körüli labdaadogatással elzárások alkalmazásával pontszerzési helyzet kialakítása.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: 3-3 játékos a háló mindkét oldalán játék közben gyakorolja a feladás-leütést, a másik oldal pedig sáncolni próbálja, cserével végrehajtva a feladatokat.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

 

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

 

Torna

Talajtorna: statikus és dinamikus elemkombinációkból álló gyakorlat;

 

 

 

Gyűrűn (fiúk): húzódás-tolódás támaszba, ülőtartás, ereszkedés lefüggésbe, terpeszleugrás;

 

 

 

Nyújtón (fiúk): alaplendület billenés mellső támaszba, kelepforgás, alálendüléssel leugrás;

 

 

 

 

Gerendán (lányok): fordulatok állásban, guggolásban, szökdelések,

 

 

Felemáskorlát (lányok): felugrás támaszba, felugrás függésbe, billenés a magas karfán mellső támaszba, nyílugrás;

Feltételek: talajszőnyegek;

Kritériumok: 3-5 elemből álló gyakorlatsor összeállítása, gyakorlása, bemutatása.

 

Feltételek: legalább 2 pár magas lengőgyűrű;

Kritériumok: az elemek külön-külön gyakorlása, majd összefüggő gyakorlatként bemutatása.

 

Feltételek: magas nyújtó;

Kritériumok: az elemek egyenkénti gyakorlása, majd összefüggő gyakorlatként bemutatása.

 

 

Feltételek: alacsony gerenda;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min. 3-3x végrehajtva, elemkombinációkat alkotva bemutatás.

Feltétel: felemáskorlát;

Kritériumok: az elemek végrehajtása, minimum 3-3x.

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Korcsolyázás: előre-hátrakorcsolyázás, koszorú

 

 

 

 

 

 

jégkorongozás:

 

Feltételek: jégpálya az iskolaudvaron, vagy közelben lévő műjégen;

Kritériumuk: folyamatos előre-hátra- haladás közben irányváltoztatások;

koszorú mindkét oldalra folyamatosan.

Feltételek: ütők és korongok;

                                                                          Kritériumok: siklással korongvezetés ütővel előre-hátra, kapura ütés.

 

Önvédelmi és küzdő feladatok

Dzsudó: a tanult technikai elemek alkalmazása új variációkban;

 

 

földharcok

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása.

földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;

Egészségkultúra - prevenció

Edzés alternatív eszközökkel, erő-, fitneszgépekkel;

 

 

 

 

az intenzitás és ismétlésszám és a pihenőidő változtatásának hatásai;

Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: a gépeknek megfelelő gyakorlatcsoportok kiválasztása gyakorlása, hatásmechanizmusának ismerete!

Feltételek: megfelelő géppark;

Kritériumok: a terhelés különböző változatainak kipróbálása és a hatások értelmezése.

Teljesítménymérés

 

 

 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

TANMENET - 13-14. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

13-14. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Futógyorsaság, láb-, törzserő fejlesztése.

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Atlétikai magas-, távolugró, dobókészségek fejlesztése,

alternatív játékok, padlólabdázás

 

 

3.      Személyiségformálás

önállóság és a csapatszellem alakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkozások lebonyolításához szükséges gyakorlatok pontos végrehajtása.

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: vezényszóra történő feladat végrehajtás.

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, erősítő hatású, medicinlabda-, szabadgyakorlatok;

 

 

 

Feltételek: medicinlabdák, teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, 4-szeri ismétlésekkel..

Képességfejlesztés

Gyors futások 60m-en

 

 

 

erősítő hatású törzserő fejlesztő gyakorlatok szereken, pad, bordásfal végezve;

 

 

 

futások, sorozatugrások zsámolyokon, páros és egy lábon;

Feltételek: megfelelő hosszúságú pálya;

Kritériumok: maximális teljesítményre törekvés, a táv 5x lefutásával.

 

Feltételek: a létszámnak megfelelő számú pad és bordásfal;

Kritériumok: az egyes gyakorlatok végrehajtása 10-10x.

 

Feltétel: legalább 8 db zsámoly;

Kritériumok: az egyes gyakorlatsorok ismételve, 5 sorozatban.

Úszás

Vegyes úszás 3 úszásnemben, folyamatosan

 

 

 

 

 

Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a váltott sorrendben, minden úszásnemben 100-100m-t., egyéni tempóban 2x.

Sportjátékok

TET31=J22
Cicajáték 3+1

 

 

 

TET32

TEK23

TET32

 

 

TET42

 

 

 

TET44

 

 

 

 

TET44

 

 

 

 

 

 

 

TET42

 

 

 

 

TET44

 

 

 

 

 

 

TET62

 

 

TET62

 

 

 

TET66

 

 

 

TET63

 

 

 

 

 

 

 

TAT51

 

 

 

 

 

 

TAT31

 

TAT31

 

 

 

 

 

TAV56

 

 

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • A társ futómozgásának követése.
 • Ütközések, talajon, levegőben.
 • Páros küzdő gyakorlatok.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • A kapus védésének technikai elemei.
 • Labdás küzdő játékok, párokban, hármas, négyes csoportokban, a labda továbbítására való törekvéssel.
 • Különböző feladatokkal kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, helyváltoztatással különböző sebességű futások közben.
 • Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, félaktív védő mellett, helyváltoztatással, különböző ritmusú és sebességű futás közben.
 • Átemelés dobókézzel minden irányból érkező  labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)
 • Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő, vagy védők mellett, haladással, sávtartással, és pozícióváltásokkal.
 • Lövőcsel csipőmagasságban dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes lábon hossztengely körüli forgás után a játékszituáció folytatása.

 

Kapura lövések:

 • Gyorsindításból történő célzott kapuralövések beugrással.
 • Lerohanásból történő kapura lövések páros, hármas kapcsolatokból, félaktív védők mellett beugrással.

 

 • Lerohanásból történő kapura lövések kettes-hármas csoportokban, aktív védők mellett. Befejezés beálló helyről.

 

Támadó taktikai feladatok

 • Cselkapcsolat: Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása. A csel után a beállónak történő bejátszás.
 • 5:5 elleni támadás (BSZ-BÁ- IR- JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.
 • 6-6 elleni támadás (BSZ-BÁ-IR-BE –JÁ kapcsolat) – szélső felkanyarításával.
 • 6-6 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.

Védekező taktika:

  • 6:0-s védekezés alkalmazása 2 beálló elleni játékban.

 

 • Kétkapus játék

 

Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:

induló-, futó-, lövő cselek védővel szemben, cselek mozgás közben kapura lövéssel befejezve;

 

 

átadások labdaátvételek

 

 

játék: ötletjáték

 

 

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

Támadójáték gyakorlatai: elzárás-lefordulás mindkét oldalról;

 

 

 

játék: ötletjáték 5:5 ellen, elzárás-lefordulás alkalmazásával

 

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

 

 

 

 

Játék: teljes létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a tanult elemek alkalmazásával, nyitásra és a feladás-leütésre figyelve.

 

 

 

Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren.

 

 

Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók.

 

 

 

 

 

 

Legyen képes nagy sebességű egyenes vonalú futómozgás közben pontosan passzolni a társának, legalább 6 m távolságra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legyen képes sávtartással végrehajtott gyorsindítás, lerohanás után pontosan végrehajtott célzott lövés kivitelezésére.

 

 

 

Legyen képes aktív védők mellett eredményes lerohanás kivitelezésére. Jusson el a kapura lövésig a gyakorlatban.

 

 

 

 

 

Követelmény: legyen képes felismerni, az egyes pozícóváltásokból adódó előnyök megszerzésének lehetőségét. Játék közben törekedjen az ezekből adódó lehetőségek eredményes befejezésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: teremben, szabadban megfelelő méretű pálya, párban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: labdával indulócsel, lassú futással labdavezetés futócsel közben társtól visszaérkező labdával kapura lövés mindkét lábbal, 3-3x.

 A lábkülönböző részeivel történő labdakezelés folyamatosan.

 

Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

 Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: azonos létszámú csapatok;

Kritériumok: a támadó csapat játékosa labda átadás után társának védő játékosához fut elzárni, majd lefordul és labdát visszakapva kosárra dob;

Kritériumok: a folyamatos játék az elzárás-lefordulás alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

Magasugrás flop technikával, 5-7 lépés nekifutással;

 

 

 

 

 

Távolugrás: guggoló technikával, teljesítményre törekvéssel;

 

 

 

Súlylökés: oldalt felállásból szökkenéssel;

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

Feltétel: ugródomb, ugróállvány és léc;

Kritériumok: íven futás, az utolsó lépések ritmusának kialakítása, a kitámasztás, lendítésre figyelemmel, fiúk 130 cm-en, lányok: 100 cm-en gyakorolva.

 

Feltétel: ugrógödör, elugró deszka;
Kritériumok: 7-9 lépés nekifutással, ugró deszkáról, guggoló technikával ugrás, teljesítményre törekvés.

 

Feltételek: lányok: 4kg-os, fiúk: 5kg-os szer;

Kritériumok: mindkét kézzel lökés, 5-5x, mind két láb maradjon a talajon a szer elrepüléséig.

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Padlólabdázás: alapgyakorlatok, ütőkezelés, átadás, labdavezetés, kapura lövés;

 

 

Játék két kapura

Feltételek: ütők, labdák;

Kritériumok: az egyes elemek folyamatos gyakorlása járásban, futás közben, párokban;

Feltételek: pályát határoló palánk, ütök, labdák;

Kritérium: játé két kapura, szabályok betartásával.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Dzsudó: a tanult technikai elemek alkalmazása új variációkban;

 

 

földharcok

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása.

földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;

Egészségkultúra - prevenció

Testépítés: izolált hatású gyakorlatok

 

 

 

 

Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: a főbb izomcsoportok izolált fejlesztése, sajátos gyakorlatokkal

.

Teljesítménymérés

 

 

 9-10. osztály tantervek,tanmenetek

TANMENET - 15-26. tanítási egység

Tanítási egység fő feladatai

 

15-16. tanítási egység

Óraszám: kb. 20-22 óra

1.      Motoros képességek fejlesztése

Általános állóképesség dinamikus láberő fejlesztése.

Teljesítménymérés, motoros tesztek alkalmazásával

 

 

 

2.      Készségek kialakítása, fejlesztése

Játék készég fejlesztése sportjátékok, kiemelten a kézilabdázás, alkalmazásával.

Atlétikai magas-, távolugró, dobókészségek fejlesztése versenyhelyzetekben, váltófutás;

alternatív játékok, padlólabdázás, önvédelemben való jártasság alakítása.

 

 

3.      Személyiségformálás

Küzdőképesség, bátorság, önállóság és a csapatszellem alakítása.

 

 

 

Tartalom

Teljesítménycélok

Rendgyakorlatok

A foglalkoztatásokhoz szükséges alakzatok játékos felvétele.

 

 

 

Fegyelmezett vonulás énekszóra.

Feltételek: a terem, kijelölt helyén;

Kritériumok: szabadjáték közben adottvezényszóra történő feladat pontos végrehajtása.

 

Feltétel: magyar népdal kiválasztása

Kritérium: a dal ritmusára történő vonulás, ritmusváltással is!

Gimnasztika

Szabadgyakorlati alapformájú 4-8 ütemű, játékosan végzett páros, erősítő-, nyújtó hatású, medicinlabda-, és szabadgyakorlatok.

 

 

 

Feltételek: medicinlabdák, teremben az osztály létszámnak megfelelő nagyságú hely;

 Kritériumok: a gyakorlatok folyamatos, pontos végrehajtása, 5x ismétlésekkel.

 

 

Képességfejlesztés

 

Kitartó futás 6-8 percig, egyéni tempóban;

 

 

 

futások, sorozatugrások zsámolyokon, páros és egy lábon;

 

Feltételek: megfelelő hosszúságú pálya;

Kritériumok: egyéni tempó, a megadott ideig tartó futás;

 

Feltétel: legalább 8 db zsámoly;

Kritériumok: az egyes gyakorlatsorok ismételve, 5 sorozatban.

Úszás

Egy szabadon választott úszásnemben úszás, egyéni tempóban 300m-t, folyamatosan

 

 

 

 

 

 

Feltételek: min 25m-es, mélyvizű medence;

Kritériumok: mélyvízben folyamatos úszás a váltott sorrendben, tetszőleges úszásnemben 300m-t. egyéni tempóban, 2x.

 

 

Sportjátékok

TEV31=J22
Cicajáték 3+1

 

 

 

TEV32

TEK23

F22

 

 

TET32

 

 

 

TET32

 

 

 

 

TET41

 

 

 

 

 

 

TET41

 

 

 

 

TET44

 

 

 

 

 

 

TET45

 

 

TET51

 

 

 

 

 

 

 

 

TET63

 

 

 

 

 

 

TAT51

 

 

 

 

 

 

TAT31

 

TAT65

 

 

 

 

 

TAV63

Kézilabdázás

Labda nélküli technikai gyakorlatok:

 • A társ futómozgásának követése.
 • Ütközések, talajon, levegőben.
 • Páros küzdő gyakorlatok.

Labdás technikai gyakorlatok:

 • A kapus védésének technikai elemei.
 • Labdás küzdő játékok, párokban, hármas, négyes csoportokban, a labda továbbítására való törekvéssel.
 • Különböző feladatokkal kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, helyváltoztatással különböző sebességű futások közben.
 • Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, félaktív védő mellett, helyváltoztatással, különböző ritmusú és sebességű futás közben.
 • Átemelés dobókézzel minden irányból érkező  labda levegőben történő birtokbavételét követően páros lábra érkezés után, dobókézzel azonos láb kilépése majd, keresztbelépése után, dobókézzel ellentétes láb kapu felé irányuló lépésével. (3 lépés)
 • Különböző feladatokkal, kettes, hármas, négyes csoportokban végrehajtott labdaátadások, aktív védő, vagy védők mellett, haladással sávtartással, és pozícióváltásokkal.
 • Lövőcsel csipőmagasságban dobókézzel ellentétes láb kitámasztásával, majd dobókézzel ellentétes lábon hossztengely körüli forgás után a játékszituáció folytatása.

 

 

Kapura lövések:

 • Gyorsindításból történő célzott kapuralövések beugrással.
 • Lerohanásból történő kapura lövések páros, hármas kapcsolatokból, félaktív védők mellett beugrással.

 

 • Lerohanásból történő kapura lövések kettes-hármas csoportokban, aktív védők mellett. Befejezés beálló helyről.

 

Támadó taktikai feladatok

 • Cselkapcsolat: Felugrásos lövőcsel utándobókéz irányába történő betörés és a mélységben kilépő védővel szemben újabb irányváltoztatás a dobókéz irányába és a játékszituáció folytatása. A csel után a beállónak történő bejátszás.
 • 5:5 elleni támadás (BSZ-BÁ- IR- JÁ-JSZ kapcsolat) BSZ. Az BÁ-től kapott labdával térnyeréses húzást hajt végre az oldalvonal irányába és passzol a párhuzamos rátörést végrehajtó ÁTL-nek, aki a védők tevékenységétől függően folytatja a játékszituációt.
 • 6-6 elleni támadás (BSZ-BÁ-IR-BE –JÁ kapcsolat) – szélső felkanyarításával.
 • 6-6 elleni támadás. (azonos mélységben lévő védők ellen) Üres helycsere kereszttel. BE 3-3 között. A játékszituáció folytatása a védők tevékenységétől függően.

Védekező taktika:

  • 6:0-s védekezés alkalmazása 2 beálló elleni játékban.

 

 • Kétkapus játék

 

Labdarúgás: labdás koordináció technikai gyakorlatok:

a tanult elemek többféle variációban, különböző alakzatokban, talajon, levegőben érkező labdákkal végrehajtva;

 

 

 

játék: ötletjáték

 

 

 

 

 

 

Kosárlabdázás:

pontszerző versenyek lefutásokkal, pl. hármas-nyolcas alkalmazásával;

 

 

 

játék: gyors indítással, lefutásokkal

 

 

 

 

Röplabdázás: tanult elemek gyakorlása egyénileg és csoportokban

 

 

 

 

Játék: teljes létszámú csapatokkal teljes nagyságú pályán, a tanult elemek alkalmazásával, nyitásra és a feladás-leütésre figyelve.

 

 

 

Feltételek: a játék űzéséhez alkalmas gyakorlótér, teremben, vagy szabadtéren.

 

 

Feltételek: páronként legalább 1 korosztálynak, és nemnek megfelelő méretű kézilabda, jelzőtrikók.

 

 

 

 

 

 

Legyen képes figyelem megosztásos gyakorlatok esetében is a gyakorlatok pontos, és eredményes technikai végrehajtására.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: legyen képes 5 kísérletből 3x pontos célra történő lövésre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Követelmény: legyen képes létszám azonos csapatok játéka mellett, eredményesen alkalmazni az elsajátított technikai és taktikai elemeket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltételek: szabadban megfelelő méretű pálya, párban, csoportokban végezett gyakorlatok;

Kritériumok: labdával és a labda nélkül végzett elemek gyakorlása egyaránt figyelve, labdakezelés és a feladatok végrehajtása folyamatosan történjen.

 

Feltételek: teremben, szabadban a játéktér méretéhez igazított létszámú csapatok;

 Kritériumok: a tanult technikai elemek felhasználásával, folyamatos játék 4-4 percig, gólszerzésre törekedni.

 

 

Feltétel: azonos létszámú csapatok;

Kritériumok: a csapat játékosai felváltva dobnak kosárra, öt lefutás után értékelés a csapatok között.

 

Kritériumok: a folyamatos játék gyors indításokkal és lefutások alkalmazásával, pontszerzési helyzet kialakítására törekvéssel.

 

Feltételek: teremben, női magasságú háló; fiúk férfi hálónál gyakoroljanak;

Kritériumok: az egyes technikai elemek hálónál történő gyakorlása egyenként, majd csoportokban.

 

Feltétel: pontosan kijelölt pálya;

Kritérium: csapatonként a 3 érintés kijátszása, feladás-leütés alkalmazása, legalább 3 leütés játékközben!

Atlétika

 

Futások: futóiskolai gyakorlatok, indián szökdelés, dzsoggolás, térdemeléssel, saroklendítéssel futás, gyors végrehajtásra, a kar- és lábmunka összehangolására törekvéssel;

 

 

Magasugrás flop technikával, 7-9 lépés nekifutással;

 

 

 

 

 

Távolugrás: guggoló technikával, teljesítményre törekvéssel;

 

 

 

Súlylökés: oldalt felállásból szökkenéssel;

 

 

 

 

Váltófutás gyakorlatai: egy-, kétkezes váltás botkezelése járás, futás közben, kijelölt váltózónában;

Feltételek: kellő távolság a tanulók között

Kritériumok: az egyes gyakorlatok min.

4x, helyes végrehajtása gyorsaságra törekedve, 15-20 m-en.

 

Feltétel: ugródomb, ugróállvány és léc;

Kritériumok: íven futás, az utolsó lépések ritmusának kialakítása, a kitámasztásra, lendítésre figyelemmel, növekvő magasságon gyakorolva.

 

Feltétel: ugrógödör, elugró deszka;
Kritériumok: 7-9 lépés nekifutással, ugró deszkáról, guggoló technikával ugrás, teljesítményre törekvés.

 

Feltételek: lányok: 4kg-os, fiúk: 5kg-os szer;

Kritériumok: mindkét kézzel lökés, 5-5x, mind két láb maradjon a talajon a szer elrepüléséig.

Feltétel: váltóbotok, váltózóna kijelöléséhez megfelelő hely;

Kritériumok: a tanulók képességei szerinti csapatösszeállítás, gyakorlás botot hozó és átvevő tanulók között a kijelölt váltóhelyeken, majd teljes csapatban, váltóverseny;

Torna

 

 

Alternatív környezetben űzhető sportok

Padlólabdázás: technikai gyakorlatok továbbfejlesztése

 

Játék két kapura

Feltételek: ütők, labdák;

Kritériumok: az egyes elemek folyamatos gyakorlása járásban, futás közben, csapatrészekben;

Feltételek: pályát határoló palánk, ütök, labdák;

Kritérium: játé két kapura, szabályok betartásával.

Önvédelmi és küzdő feladatok

Dzsudó: a tanult technikai elemek alkalmazása új variációkban;

 

 

földharcok

Feltételek: tornaszőnyegek, vagy tatami;

Kritériumok: az egyes technikai elemek ismételt gyakorlása külön-külön, variációkban való bemutatása.

földharcban a tanult leszorítások és szabadulás gyakorlása;

Egészségkultúra - prevenció

Testépítés: állapotfelmérés (speciális pl: erő) alapján fejlesztési terv elkészítése.

 

 

Feltételek: megfelelő géppark, fogalmi készlet ismerete;

Kritériumok: az állapotfelmérés eredményének értékelése után a fejlesztés elkészítése, megbeszélése a testnevelő tanárral!

.

Teljesítménymérés

A kötelező teljesítménypróbák

Feltételek: a méréshez szükséges eszközök;

Kritériumok: a tesztek pontos, az előírásoknak megfelelő végrehajtása, mérése.