projekt_logo

Tabletek garanciális ügyintésének folyamata

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS TABLETEKKEL KAPCSOLATBAN

 

Szerződő felek és a megállapodás

A Testnevelési Egyetem (mint Átadó) "Haszonélvezeti jog létrehozására vonatkozó megállapodást"  (a továbbiakban: megállapodás) kötött az Átvevő intézményekkel. Ennek a megállapodásnak a 2. sz. mellékletét képezi egy átadás-átvételi jegyzőkönyv, amelyet az Átadó, illetve az Átvevő részéről a képzésben részt vett személy írt alá a tablet és tartozékainak használatra történő átvételéről. A jegyzőkönyvben szerepel, hogy az eszközt átvevő személy vállalja, hogy az eszköz használata során a megállapodásban foglaltaknak megfelelően jár el.

Leltári kötelezettség

A megállapodás 4. pontja szerint az Átvevő (intézmény) tudomásul veszi, hogy köteles az eszközt használatba átvett eszközként minden év végén leltározni és a leltári bizonylatot megküldeni vagy az éves leltározás alkalmával bemutatni a Testnevelési Egyetem leltárt végző dolgozójának.

Garancia és jótállás

A megállapodás 5. pontja szerint az Átvevőt megilletik a jótállási jogosultságok, kérheti a hiba kijavítását, a dolog kicserélését. A garanciális időszak 2016.12.31-ig tart, ezt az időszakot követően az Átvevő köteles az eszközt önköltségen megjavíttatni.

Intézményváltás

A megállapodás 6. pontja szerint az átadásra került eszköz tekintetében a rendeltetésszerű felhasználáson kívül az Átvevőt további jogosultságok nem illetik meg és további használatra másnak sem ingyenesen, sem visszterhesen át nem adhatja. Amennyiben a képzésben résztvevő személy jogviszonya megszűnik az őt foglalkoztató és a szerződést aláíró intézményben, lehetőség van az új intézményt jogutódként bejelenteni. Ebben az esetben kérjük, jelezze e-mailben a tamoptablet@tf.hu címen, és megküldjük az új jogutódlási szerződést kitöltésre.

Jogviszony megszűnése

Ha a képzésben részt vett személy jogviszonya megszűnik a megállapodásban szereplő intézménnyel, vagy GYES/GYED/CSED ellátásban részesül, és nem tud új intézménnyel jogutódlási szerződést köttetni, akkor a tablet eszközt és tartozékait vissza kell szolgáltatnia a Testnevelési Egyetemnek, s ezzel a megállapodás megszűnik. Az eszközt jogutód hiányában a képzésben részt vett személy nem tarthatja meg. A megállapodásban szereplő intézmény pedig más személy részére az eszközt sem ingyenesen, sem visszterhesen nem adhatja át, mert azt a projektben meghatározott célra kell használni.

Kárbejelentés

Amennyiben valamilyen oknál fogva a tablet használhatatlanná válik vagy megsemmisül, kérjük a mellékelt KÁRBEJELENTŐ lapot szíveskedjenek kitölteni és e-mailben megküldeni a tamoptablet@tf.hu e-mail címre.


 

 

KÁRÜGYINTÉZÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK-VÁLASZOK:

 

Az eszköz javíthatatlansága, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén az eszközt használó személy a káresetet köteles bejelenteni a tamoptablet@tf.hu e-mail címe az erre szolgáló Kárbejelentő ív megküldésével, valamint a keletkezett kárt köteles megtéríteni.

Amennyiben az eszköz megsemmisül, az egyetem kárbejelentés alapján megvizsgálja, hogy milyen kártérítési összeg szükséges az eszköz pótlásához, majd tájékoztatja a kárbejelentőt a fizetendő összegről és teljesítésének módjáról. Az eszköz beszerzését követően az átadás-átvételről e-mailben küld további tájékoztatást az egyetem.

Amennyiben az eszközt eltulajdonítják és az egyetemen még van rendelkezésre álló, a projekt keretén belül beszerzett tablet eszköz, amely nem került kiosztásra, úgy az egyetem eltekinthet a kár megtérítésétől, és a beérkezett dokumentumok alapján a résztvevő számára egy helyettesítő készüléket biztosíthat. A helyettesítő készülék átvételéhez a rendőrségi jegyzőkönyvet szükséges leadni.

Amennyiben az eszköz javíthatatlan és az egyetemen még van rendelkezésre álló, a projekt keretén belül beszerzett tablet eszköz, amely nem került kiosztásra, úgy az egyetem eltekinthet a kár megtérítésétől, és a beérkezett dokumentumok alapján a résztvevő számára egy csere készüléket biztosíthat. A cserekészülék átvételéhez a meghibásodott készüléket és a szervíz nyilatkozatát szükséges leadni.