Tanulási útmutató

Kedves Kolléga!

 

Üdvözöljük a Testnevelési Egyetem továbbképzéseinek e- learning felületén!

Ez a tanulási módszer talán eddig még ismeretlen volt az Ön számára, azonban reméljük, hogy a továbbképzés végére sikerül meggyőzni arról, hogy ez a tanulási forma is lehet ugyanolyan eredményes, mint a hagyományos formák. Szeretnénk az Ön elvárásainak megfelelni, és a tananyagban foglalt ismereteket minél érthetőbben élvezetesebben prezentálni.

Kurzusaink átfogó célja, hogy ötleteket, alternatív megoldásmódokat adjon a mindennapos testnevelés megvalósítására, a kézilabda mozgásanyagának feldolgozásával. Segítse elő a labdás ügyességfejlesztésen keresztül az egészséges életmód kialakítását és fenntartását.

 

A kurzus elvégzése után:

 

A kurzusokhoz tartozó képzés felépítése

Minden képzés két részből tevődik össze:

Ön most az elektronikus felületen található tananyaggal kapcsolatos információkat olvassa!

 

E-learning tanulási útmutató

A tananyagok 10-15  tanulási egységre/ fejezetre ezen belül pedig leckékre tagolódnak. A felsorolt egységekben található tananyag mennyisége nem teljesen egyenletesen oszlik meg. Ez a felépítés az adott fejezet tartalmából, céljából és feladataiból adódik.

A kurzus tananyagának elsajátítása – beleértve a gyakorló és önellenőrző feladatok megoldását heti 2-3 órát vesz igénybe.

 

Hogyan tanuljon?

Mielőtt a tanuláshoz kezd, ismerkedjen a tananyag tartalmával. Tekintse át a tananyag szerkezetét, felépítését, nézze meg, hogy milyen funkciók segítik a tanulásban. Tanulmányozza a tanulási útmutatón túl a rendszer használatára vonatkozó kezelési útmutatót.

Készítsen magának tanulási tervet, amelynek alapja az legyen, hogy önnek mennyi idő alatt kell az egyes tanulási egységek tananyagát elsajátítani, a gyakorló feladatokat teljesíteni és az ellenőrző feladatokat megoldani.

A tanulási terv elkészítése után kezdjen hozzá az első tanulási egység/fejezet feldolgozásához! A távoktatásra készített tananyag műfaji sajátosságai, hogy vezérli a tanulást. A tananyag írójával az írott szövegen keresztül folytathat párbeszédet, ha furcsának is tűnik ez az első hallásra. Ez úgy zajlik, hogy a tanár Önt többször megszólítja: tanácsol, kérdez, instrukciókat ad. Az Ön feleletével, válaszával a megoldott feladatokon/teszteken keresztül találkozik.

Ezen felül a rendszer sajátossága, hogy problémáival megkeresheti a tananyag fejlesztőit, és tanácsokat kérhet az erre rendszeresített fórumokon keresztül.

 

A továbbképzés során a megoldandó feladatok többfélék!

A gyakorló feladatok/tesztek az ismétlést és a rögzítést szolgálják elsősorban, ezért ezek megoldását nem korlátoztuk – mindenki saját igényeinek megfelelő számban tölti ki bármelyiket. Ami azonban fontos, egyik sem maradhat ki a képzés során. Ezeknél a feladatoknál megadjuk az ajánlott megoldást, vagy ha a feladat természete olyan, hogy nem adhatunk megoldást, akkor kommentárokat, megjegyzéseket fűzünk hozzá.

Az önellenőrző feladatok/tesztek a tanulási egység/fejezet végén találhatóak. Amikor úgy érzi, hogy elsajátította a tanulási egység tananyagát, akkor oldja meg ezeket a feladatokat.

A megoldással kapcsolatos követelmények az adott képzés meghirdetésekor kerülnek ismertetésre.

 

A képzés sikeres befejezésének feltétele

A képzés sikeres befejezésének feltétele az összes teszt kitöltése, beleértve a gyakorló és önellenőrző teszteket is.

A tesztírás utolsó dátuma: A jelenléti oktatás során kerül kihirdetésre!

Fontos: Mivel a továbbképzések több helyen és más-más időben indulnak, ezért a tesztek a megadott időt követően nem zárnak le.

Tehát, mindenki figyelje a „Fórumban” számára meghirdetett időpontokat!

 

Probléma esetén a tananyag felelősének/adminisztrátorának e-mail címére küldheti el kérdéseit, észrevételeit!

 

Sikeres tanulást kívánnak Önnek

         a kurzus fejlesztői és 
     a tananyag szerzői.